Saturday, January 28, 2006

Snabba fakta om arbetslöshet och samhällsekonomi!

En reflektion samt lite hjälp till sjävtänk.
Artikeln har jag plankat från Flensvänsterns medlemstidning.

Är Vänsterpartiets förslag om 200 000 nya jobb i offentlig sektor verkligen realistiskt?Snabbfakta för den som vill tänka själv.

  • 1990 fanns det 1,61 miljoner anställda i offentlig sektor. Idag är det 1,33 miljoner. Alltså 280 000 färre anställda. (Se diagram här ovanför)
  • Vänsterpartiets förslag skulle innebära att vi nästan - men bara nästan - kom tillbaka till samma antal anställda som vi hade 1990.
  • Vår samlade produktion (BNP/capita) uppgick 1990 till 205 000 kronor per invånare. Idag är vår samlade produktion 260 000 kronor per invånare.
  • Idag går storföretagen med rekordvinster, men istället för att investera dem i nya jobb, ökar aktieutdelningarna. Årets aktieutdelning beräknas uppgå till ofattbara 170 miljarder kronor.
  • Mellanskillnaden mellan a-kassa och riktig lön för 200 000 offentliga jobb är ungefär 17 miljarder.
  • Den borgerliga alliansen föreslår skattesänkningar på 80 miljarder de två första åren efter valet.

Kommentera gärna inläggen på min blogg - Det har varit dåligt med inlägg i debatten trots att ett hundratal besöker sidan stundvis varje dag.

Inte alls något vidare lyckat!

Igår när jag skulle gå av sista nattskiftet efter tre timmars sömn, ringde Sörmlandsradions nyheters eko till mig om kommentarer runt artikeln i Södermanlands Nyheter.


Den handlade om den gamla konflikten mellan distriktstyrelsen och landstingsgruppen. Se dessutom den här artikeln.

Efter lite övervägande så godkände jag intervjun, men det skulle jag inte ha gjort. Från en väldigt grundlig och lång intervju klippte de in två meningar, de allra klumpigaste meningarna.
De vinklade den naturligtvis så att den blev personlig.
Radion hade redan den mesta faktan, men skulle ha en röst från DS.

Jag beskrev att vi inte kunde sticka under stol med att det har varit en konflikt sedan Landstingsgruppen påbörjade samarbetet med de borgerliga landstingspolitikerna.

Samtidigt försökte jag att inte gå in på detaljer och göra detta persoligt.
Ulrika Ernving (v) Landstingsrådet har fått tagit en stor börda runt Landstingsgnabbet.

Jag poängterade att hon är en duktig politiker och att det är synd att situationen har uppstått, landstingsgruppen har fått igenom mycket av vår gamla valplattforms politik.
I det nedskärningsskede som har varit i landstinget har V och Ulrika lyckats bra att hålla tillbaka de tyngsta nedskärningarna i motsats till sossarnas gamla beslutslinje.

Men jag är rädd att inte väljare uppmärksammar det och ser sossarna som det enda vänsteralternativet inför valet. Jag har många gånger sagt att ett sådant här regnbågssamarbete kan vara förödande för framtiden.
Trots att sossarna hoppade av majoritetsposterna mitt i mandatperioden.

I ett långt perspektiv får borgare in en fot på marker inte ens borgerliga väljare har trott att borgerliga partierna klarar av.
Jag poänterade att sossarna har bytt ut samtliga kandidater på deras lista, samtidigt har vi bytt ut några men bara ett fåtal.
Vi kan nu blicka åt flera alternativ, då maktfullkomligheten hos S har suddats ut litegrann.

Radion talade om fakta om att Ulrika inte ens kom på 15 plats i nomineringsförfarandet till distriktet från sin egen partiförening i Nyköping.
Något som jag ej över hud taget nämnde, och var tyst om.

Jag poängterade även flertal gånger att det var synd, att konflikten uppstått och att den inte riktigt hade kunnats överbryggas. Det har gjort att flera på förra listan inte har fått så stort stöd från medlemsorganisationerna på lokal nivå och från enskilda medlemmar.

Det blev ett olyckligt resultatet på nyheterna, men vi samlar oss nu inför en bra läns- och landstingsvalplattform, som vi tagit fram i gott ett samarbete med kandidaterna till landstingsvalet och DS.

Wednesday, January 25, 2006

Samma gamla förtryckande höger!

Platt skatt! FNYYYS! Högern vill ha en låg och propotionerlig skatt.
Vi har alltid haft samma gamla höger, fast den numera är förklädd till mys-Reinfeldts nya-moderaterna.
Ibland önskar jag att mer borgare talade så klart som Danne Nordling och Fredrick Federley, då vinner vi socialister valet med stor marginal.
"Den vanliga betydelsen av platt skatt är
annars 'proportionell skatt', särskilt för förvärvsinkomster. Men som framgick av inläggen från de slovakiska och estniska representanterna arbetar man i dessa länder med den större samordningen. Det är knappast nödvändigt i Sverige av brådskande sakliga skäl. Om istället statsskatten skulle avskaffas skulle incitamenten till expansivt småföretagande öka både därför att entrprenörerna får behålla mera av arbetsresultatet och därför att de krångliga 3:12-reglerna blir överflödiga." - Danne Norling.

"För att snabbt summera diskussionen och föredragen finns det uppenbart olika tolkningar om vad platt skatt innebär. Lär få återkomma till detta. Diskussionen som avlutade det hela och som effektmässigt får ses som ett startskott till den svenska debatten visade på att alla idealt skulle kunna tänka sig en platt skatt på låg nivå. Problemet är att alla fastnade i diskussion om vilken skatt som är mest ond och som först måste bort."
- Fredrick Federley.


Bakom alliansens fasad ligger denna 1800-tals politik som de förordar, där progressiviteten får ge vika totalt. Det skulle sannerligen innebära större klassklyftor, mindre jämställdhet och ett enormt utanförskap!

Med en platt skatt skulle merparten av arbetmarknadens löntagare få gå arbetslösa.
Särskilt hårt skulle kvinnor i den offentliga sektor bli drabbade. Den gemensamma sektorn skulle få upplösas i intet.

En låglönespiral skulle då börja eftersom, socialförsäkringar och a-kassa inte skulle räcka till och därmed tvinga majoriteten av befolkningen till låglönejobb inom dem privata tjänstesektorn.

Vi skulle få en hög, då menar jag inte ca: 5% arbetslöshet utan skyhög massarbetslöshet till arbetsrättsvillkor som kan liknas vid tredje världen.

Jag inser mer än någonsin vikten av att porta högern från makten. Ni lovordar de konservativa ledorden från högerns SNS om total ojämlikhet, patriarkalt strukturellt förtryck, utanförskap och misär.

Mer av dina ord, borde komma från borgarnas munnar. Men det är ingen risk då e inte vågar prata politik utan bara försöker vinna politiska poäng i badtunnor och tågspår.

Kampen om klass, kön och etnicitet måste fortgå, jag kommer att stå upp för kapitalbeskattning, progressivitet, stärkt offentlig sektor med infrastruktur för att stärka också de privata företagen.

En kollektiv kamp för arbete till rättvisa villkor. Jag kommer att stå upp för detta på arbetsgolvet i fackföreningsrörelsen och genom Vänsterpartiet i valrörelsen parlamentariskt såsom utomparlamentariskt.

Vänsterns anhängare vill inte pressas tillbaka till fattigstugan där allmosorna står och väntar.
Vi vill ha ett socialförsäkringssystem, A-kassa och välbetalda kollektivavtalsbegrundade arbeten!
Kapitalismen vill ge smulor åt folket medans vi kräver en socialistisk samt feministisk samhällsordning med ett solidariskt fördelande system!

Saturday, January 21, 2006

Pigan, drängen, backstugesittaren och Storpatron!

Jag råkade genom en ren slump av en tids bloggsurfande gå in på Centerpartiets - Fredrik Federleys blogg.

Han tar upp synpunkter och argumentation runt hushållsnära tjänster, dvs. pigjobb.

Centerpartiet är visserligen ett gammalt bondeförbund, men feodalismens tidevarv trodde jag var av en svunnen tid.

Känner ni er nostalgiska? Då ska ni rösta på den borgerliga alliansen i valet.
Då är tiden snart tillbaka till när tjänstehjonet stod med mössan i hand inför Storpatronen. Det låter inte som ett bra alternativ va?


Federley börjar sin argumentation så här.

"LO och den så kallade arbetarrörelsen ojar sig så de går av. Har läst igenom LO:s ungblogg och hittat en post om hushållsnära tjänster.
Efter att Maud Olofsson och Ulla-Maj Wideros som är andre finansminister i Finland för Svenska Folkpartiet skrivit i DN
har de åter dragit på sig klagodräkten.Det är tydligen hemskt att minska skattebördan på arbete och särskilt för hushållsnära tjänster
för vad som skulle kunna betecknas som privatpersoner.

Men att direkt gå in med pengar i en anställning är
tydligen ok om personen som köper tjänsten sitter på
hemmet."

I artikeln du talar om kan vi läsa att det finska hushållsavdraget har skapat 10 000 nya arbetstillfällen. Camilla Sköld Jansson (v) går i polemik med detta på ett bra sätt i en annan artikel som jag citerar här.


"Medvetet eller omedvetet blandar Wideroos och Olofsson både siffror, fakta, hushållsgöromål och bygg- och reparationsarbete på ett sätt som gör att läsaren kan tro att 10 000 hushållsnära tjänster har tillskapats. Det är fel. I specialstudie 7, utgiven av Konjukturinstitutet 2005, hittar vi de fakta som gäller, nämligen att det i själva verket handlar om mellan 560 och 744 årsarbetstillfällen inom hushållssektorn - städ, tvätt, matlagning, vård och omsorg. Då har man inte tagit hänsyn till alla effekter vilket gör att nettosiffrorna är ännu lägre."

Fredrik Federley avslutar sitt högerorienterade blogginlägg med frågan?


"Kan någon efter denna summariska och snabba genomgång berätta för mig vad som är så fel med hushållsnära tjänster utöver att flera i arbetarrörelsen lider av betjäningskomplex? Alla ska
vara-herrar-och-ingen-putsa-skorna-syndromet håller människor utanför arbete, i fattigdom och Sverige hindras att uvtecklas."Vänstern går till val på att prioritera satsningar inom den offentliga sjukvården, barn- och äldreomsorg och en förbättrad arbetsmarknad med rättvisa löner till kvinnor. Borgerligheten gör en annan prioritering. Vi håller med om att debatten om skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska gå vidare, men argumentera då ärligt och vilseled inte väljarna!

Jag som själv är en fackligt aktiv metallare samt Vänsterpartist är upprörd och oroad över att högeralliansen ev. kan sätta sina klor i sysselsättningspolitiken, där kommer de då att skaffa ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden.

De resurser som högern vill satsa eller snarare dra ner på, kan istället offensivt satsas på tjänster och löner i vår gemensamma offentliga välfärd i skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet vill höja kapitalbeskattningen- och införa en en allt mer progressiv beskattning som i motsats med högern, kan användas på att satsa på stärka lägstalönerna i samklang med facken. Vänsterpartiet försvarar kollektivavtalen och strejkrätten. Vi vill förstärka arbetsrätten. Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas.

Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning.
Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, skall avskaffas.
Överskottsmålet för den offentliga sektorns finanser ska ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet.

Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara
investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas.
Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen
mot ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det medför att arbeten genom större konsumtionsutrymme dessutom genererar det även jobb i den privata sektorn.

Det här är enligt Vänstern en mycket bättre och framkommligare väg till jobb och tillväxt för offentliga likväl den privata sektorn.

Ska vi föjla Centern och alliansen tillbaka till 1800-talets konservativa högerpolitik?

Eller vill vi ha en större trygghet, genom socialism och feminism som är vägen tillbaka till den fulla sysselsättningens politik med rättvisa arbetsvillkor reglerat i lagar- och kollektivavtal?

Vi vill inte ha en politik som gör att de rika kan leva ett feodalt liv med en tjänstepiga, vem ska då städa hemma hos den utslitna pigan?
Kraftsamling mot arbetslöshet och utanförskap!

Då jag inte har överdrivet med tid att uppdatera bloggen idag, så plankar jag min egen skrift från i höstas om arbetslöshet och borgarnas syn på arbetsrätten.
Debattartikeln var innan min tid som bloggare, men den är ack så aktuell. Artikeln har tidigare varit publicerad i den fackliga tidsskriften Dagen Arbete, Folket och i vänsterns debattforum.

"Faktum är att kapitalister som Fredrik Reinfeldt tjänar på att hålla tillbaka sysselsättningen. Hög arbetslöshet förskjuter maktpositionerna på arbetsmarknaden och gör att arbetstagare blir till lätthanterliga marionetter för kapitalet och företagsledningar.

Vänsterpartiet verkar för att krafttag ska tas mot arbetslösheten och utanförskapet.De arbetslösa måste också få rätt till utveckling och meningsfylld sysselsättning när arbetsförmågan sviktar och en rätt till ekonomisk trygghet.
Trots en god konjunktur fortsätter arbetslöshetssiffrorna att vara höga.
Därför måste den fulla sysselsättningen överordnas inflationsbekämpningen.

Arbetslösheten innebär misshushållning av människor, stora kostnader för statskassan och minskade inkomster till vår gemensamma välfärd. Arbetslösheten innebär ett enormt utanförskap för individen, därför måste vi föra en kollektiv kamp och sätta press på företagen. Vi har hög tillväxt jämfört med andra länder och Sveriges företag går bättre än på flera år, men ändå används inte profiten till åter- och nyanställning av personal. 1994-2004 var den genomsnittliga tillväxten drygt 3 % vilket var betydligt högre än tillväxten för flertalet EU-länder, och den svenska tillväxten står sig därför väl i en internationell jämförelse.
När företagen ytterligare ska öka sina vinstmarginaler drar de ner på personal, mindre mängd anställda får dra ett tyngre och stressigare lass för att axla produktionens vinstkrav. Av denna ohållbara situation får vi mer långtidssjukskrivningar och förtidspensionärer.

Det är olyckligt att sjuka får skulden av borgare för att den psykosociala stressen och arbetsbelastningen har ökat fördelat på mindre antal anställda. Utanförskapet slår också hårdast mot långtidssjuka och de arbetslösa, där vill Moderater lösa situationen med en extra karensdag, försvagad sjukförsäkring på 65 % samt sänkt A-kassa som incitament för att tvinga folk i arbete. Till vilka arbeten menar de då och till vilka priser? Borgare har en dold agenda som tvingar arbetslösa att ta jobb till vilka premisser som helst.

De manar därtill en lönedumpning med löner under kollektivavtalen och sämre arbetsrättsliga villkor. Lagen om anställningsskydd med turordningsreglerna ska enligt oss förstärkas.
En stark och tydlig reglering med tillsvidareanställning som norm är livsviktigt för en konkurrenskraftig och skicklig arbetskraft.

Den borgerliga alliansen skanderar ut att vi arbetare ska hålla tillbaka våra krav på reallöneökningar och andra fackliga rättigheter, annars är det risk att företagen flyttar utomlands. Vänsterpartiet reagerar starkt mot företagsledningars beslut som kan innebära att många människor går en mycket oviss framtid till mötes. Det är direkt oansvarigt att lägga ned lönsam produktion utan några som helst hänsyn till mänskliga och samhälleliga konsekvenser.
I de lönsamhetskalkyler som görs i en allt mer kortsiktig och uppskruvad ekonomi är det nödvändigt att genom lagar försvåra flytt och nedläggning av lönsam produktion. Arbetslöshetssiffrorna pekar idag mot höga 5 % men vi börjar se en neråtgående trend och ljusning på arbetsmarknaden. Vid regeringsskiftet 1994 när den borgerliga regeringen fick lämna över makten låg den ofattbart höga arbetslöshetsstatistiken på 8,1 procentenheter, så visst blir det värre med Moderater vid makten. Faktum är att kapitalister som Fredrik Reinfeldt tjänar på att hålla tillbaka sysselsättningen. Hög arbetslöshet förskjuter maktpositionerna på arbetsmarknaden och gör att arbetstagare blir till lätthanterliga marionetter för kapitalet och företagsledningar.

Vi i Vänsterpartiet vill använda vårt inflytande till att i varje läge bekämpa orättvisor, odemokratiska maktstrukturer och bristande solidaritet. Som företrädare för ett socialistiskt och feministiskt vänsterparti anser vi det vara väsentligt att den fulla sysselsättningens politik sätts högst upp dagordningen."

Men för att jag inte ska verka för lat i mitt uppdaterande, lägger jag till lite fraser som mycket väl kan hamna på pallplats i SM i testuggande här nedan.


Socialister förvalta, försvara och förstärk löntagarnas landvinningar.
För en aktiv kamp för rättvisa, jämställdhet och solidaritet på era arbetsplatser.
Pressa tillbaka borgarnas förtryckande ideal, allt annat är kontraproduktivt!

Tuesday, January 17, 2006

Dold men stor V-sympati i LO-leden.

Jo, ni läste rubriken rätt!
Vänsterpartiet har stort stöd i LO-leden.
Särskilt bland de fackligt aktiva.
I LO-tidningen kan man läsa:

"29/9] Inte en koalitionsregering med socialdemokraterna och miljöpartiet.

På den punkten lämnar LO-opinion klara besked. Miljöpartiet är inte särskilt populärt bland folk i facket. Så här kan det låta:

– Jag förlåter aldrig att de gick med på lagen att undanta två från turordningslistan i företag med under tio anställda.

– Aldrig samarbete med miljöpartiet. Det blir för dyrt.

– Miljöpartiet är ett borgerligt parti. De är i alla fall inte arbetarvänliga. Det finns en uppsjö av liknande
synpunkter i svaren."


Frågan till LO-opinion löd:
Vilka ska sitta i regeringen efter valet 2006 om det blir samma majoritet som nu
– det vill säga socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet?
Tre regeringsalternativ får ungefär lika många röster: bara s, s plus v samt s plus v och mp.
Bara s plus mp får tvärnobben.

82-14 till vänsterpartiet.
Motståndet mot miljöpartiet blir riktigt tydligt när man frågar så här:
Vilket parti vill du helst se i en koalitionsregering med socialdemokraterna, vänsterpartiet eller miljöpartiet?
82 procent svarar vänsterpartiet -14 procent svarar miljöpartiet.

Fast rent fackligt sätt kan man dock känna sig rätt ensam ibland, då sossar regnar ganska tätt på fackföreningsmötena. Vi har en bra politik som vänsterparti, men vi måste få en större förankring ute i hela arbetarrörelsen. Vi måste fördjupa demokratin på arbetsplatserna, få rättvisare arbetsvillkor och sätta press på arbetsgivarna att eventuella nedskärningarna uteblir."

Det gäller bara att vi socialister och feminister vågar ta för oss och ställa upp till val i föreningarna!
Ibland tycker jag att vi har för lite råg i ryggen och nästan ursäktar oss för att vi är Vänsterpartister.

Jag sitter själv som förtroendevald bland annat i J:s gruppstyrelse i metall Avd.39 på SSAB. (hytta, koksverk, energi och elektrikerna med ca: 400 medlemmar i gruppstyrelsen.)

Jag kommer just hem från järnbruksklubbens nomineringsmöte där jag som sammankallande i valberedningen presenterade vårt förslag till styrelse. Det här är min presentation som jag höll på mötet. (Bakgrundsfakta vi har ca: 1800 medlemmar i klubben.)

"Kamrater, valberedningen har haft ett antal möten, där vi har haft för avsikt
att göra nomineringsförfarandet mer tydligt och demokratiskt. Vi har tidigt gått ut med information på anslagstavlor och intranätet om att gruppstyrelser samt enskilda i metallkollektivet ska nominera till styrelsen. Vi har sammanställt ett förslag till JBK-styrelsen som grundar sig på uppbyggnaden av heltidare- och golvfackliga, allmän- och skyddsfackliga samt geografisk hemvist.

Dessutom har vi också fått en mer jämställd styrelse då förslaget könsmässigt består av 58 % män och 42 % kvinnor. Vi har även en kvinnlig ordförande!

Om man inte räknar med de adjungerade på studier och försäkringar. Det anses vara bra då vi är ett företag som endast har 25 % kvinnor anställda.
Vi har även för ett förslag på att utöka styrelsen för att tillgodose en större geografisk spridning av styrelsmedlemmar.

Samtidigt kan vi behålla gammal kunskap och få in mer nyvalda i styrelsen."

Det kan göra en stor skillnad att vara vänsterpartist i den fackliga organisationen. Där kan vi sätta på oss våra feministiska glasögon och förändra de patrirkala maktstrukturerna innefrån.

Vår valplattform är helt rätt ute, nu gäller det bara att förmedla vår kamp för full syselsättning med rättvisa villkor!

Friday, January 13, 2006

Hej Kamrater, striderna är över!

Nu ska vi bara handla i strid och konfikt mot patriarkatet, kapitalismen och mot allt annat förtryck! Nu ska vi sikta på att skapa 200 000 jobb i den offentliga sektorn, som tillväxtmotor för mer jobb i den privata sektorn. Genom högre skatt på kapital och progressivt beskatta högre inkomster .I den senaste prognosen som kom i form av ett pressmeddelande från finansministern Pär Nuder till vår kongress, har vi ett bra fordelningspolitiskt läge med ca: 30 miljarders överskott - 2007 och ca: 40 miljarder - 2008 . Det ser till och med ut som om vi kan klara satsningen utan eller med bara en smärre skattehöjning.
Satsningen går på 17,6 miljarder, om man då inte räknar skattevinsten i konsumtionen på den privata sektorn med mer folk i arbete till rättvisa villkor.
Jag kommer skriva om medias bild av realism i V- politiken, jag anser att det går att kombinera visioner med realism, det har vi dessutom gjort i valplattformen och partiets praktiska politik.
Här är ett citat från valplattformen."Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer
än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna ochorättvisorna i Sverige och i världen. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser.
Att klyftorna växer är inget av naturen givet. Det
är en utveckling som har politiska orsaker, och den går att förändra.
Det här är Vänsterpartiets valplattform.
Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till."


Jag är enormt nöjd med Vänsterpartiets politik och partistyrelse!

Min motion B90 - Vite vid nedläggning av vinstgivande företag, fick dock inte bifall men den fick ett antal ombudsröster.
Det känns bra att PS- ställer upp på andemeningen med den, fast att de tycker att den är väl detaljerad. Det var roligt att få flera klappar på axeln av folk för motionen, envist ska jag skriva om den som en A-motion till nåsta gång, vidareutveckla frågan och hoppas på ett bättre resultat till nästa kongress.

Det tog ett tag men nu är jag helt utvilad efter en intressant kongress.

Men likt den förra kongressen känner jag inte igen mig i massmedias rapporteringar.
Sörmlands Nyheters debatteknik följde efter flera andra borgerliga tidningars agerande, med en vriden sensationsjournalistisk borgerlig syn.
Det hade man väntat sig.

Man kunde läsa artiklar som "Var tionde stödjer inte politiken i vänsterpartiet."
Och liknande som "Stick och brinn högerjävlar!"

Nu förhåller sig verkligheten mer så att partistyrelsen hade lotsat nästan helt rätt i åsikterna.
90 procent höll med om det mesta i argumentationen och de resterande hade bara svagt avvikande åsikter om hur detajerad och prioriterad valplattformen skulle vara.

Birger Schlaug från miljöpartiet beskriver detta i en förvånansvärt bra och oväntad artikel."I en tid när partiledningarna i nästan samtliga
övriga partier förändrar partiernas politik i en rasande takt, och kräver att medlemmarna skall hänga med på alla valser, så borde väl vänstern snarast hedras för att det är medlemmarna som styr ledningen. Detta brukade fordom kallas interndemokrati. Att minoriteter
skall styra partierna, vilket kritikerna i vänsterpartiet och övrig politisk nobless i vårt land tycks mena, brukade tidigare uppfattas som odemokratiskt. Skulle minoriteten i vänstern få sin vilja
igenom vore det nästan lika absurt som om EU-motståndarna i moderaterna fått sin vilja igenom.Vänsterpartiet har, precis som miljöpartiet, lång tid pläderat för sänkt arbetstid. Vänstern vill genomföra det med bibehållen lön, vilket man alltid velat göra. Det är ingenting nytt. Jag tror inte på deras modell för
hur detta skall gå till, men varken jag eller någon annan kan rimligen hävda att deras linje är steg tillbaka eller visar hur den hårda vänsterkärnan tagit över efter Schyman."


I en artikel i LO-tidningen sade en av de största och kändaste i minoriteten att han tyckte att det var en bra valplattform, att han var nöjd för övrigt förutom om de obligatoriska bostadsförmedlingarna. (Som jag stödjer.) Om bostadsförmedlingarna är onödiga i en del kommuner så varför vara så bokstavstrogen mot plattformen, vi måste se i det stora hela, vissa regioner i Sverige är i ett stort behov dessa förmedlingar.
För övrigt var artikeln bra skriven där stod det att vi tydligt kämpar för partiets kongressparoll arbete - rättvisa - demokrati.
Det fanns dessutom flera artiklar i kommunalarbetarnas medlemstidning.

Vi har alltså fått en stark mittfåra med med stöd från några från vänsterflanken i partiet bakom oss därtill har stödet också ökat på högerflanken om man ser till procenten som har röstat lika.

90 procent!!! Jag blir så trött på alla dessa osakliga kommentarer!
Kritiken Ohly förde i inledningstalet gällde Enskilda i VVV:s som plan B som strategi eller de som envist sitter kvar på parlamentariska platser trots att de inte längre är med i partiet.
Men också de fåtal i vägval vänster som ideligen säger att det borde startas ett nytt parti.
Därav är inte alla "smygsossar" inräknade i den kategorien som han talade om, ni
är mycket välkomna.
PÅHOPP, PÅHOPP, PÅHOPP SEDAN AVHOPPMENTALITETEN ÄR SLUT.
Vi ska samla alla sorters vänsterpartister och vara breda.

Vi har inte uteslutit någon kamrat hittills, men som jag har sagt i ett tidigare inlägg måste väl majoriteten dvs. 90 procent få uttala sig utan att bli betecknade som anhängare till östblocket och massmördare. vi har inte ändrat kurs i politiken, det enda är att vi nu vill utföra våra visioner tydligare och realistiskt.

Osakligheten har också gett sig uttryck genom att pressen enbart har hört sig för med de missnöjda, de 90 procent i partiet som samtycker är tydligen helt ointressanta, vilket annat parti har så stort stöd för linjen partistyrelsen för.
Vilka andra partier skulle så öppet diskutera sina bekymmer i tv, radio och press.
Vi lägger inte locket på utan är ett öppet parti.

Jag anser liksom ps att vi ska vara ett brett parti, men det finns gränser vad partikamrater kan göra! En återkommande hets genom borgerlig press och en egen lista vid val av partistyrelsen kan ingen demokratisk förening godkänna. Vi har en valberedning som är demokratiskt tillsatt , alla kan nominera till den och sen är det upp till ombuden att rösta.

Det har skrivits och rapporterats om att vi 90 procent inte är realpolitiker!
De som är heltidare är de enda som förstår sig på vad som är reellt.
Så är det naturligtvis inte för näst intill alla vänsterpartistiska ombud har ju själva parlamentariska uppdrag.
Jag själv står för partiets linje och sitter på ganska högt uppsatta platser i kommunen, KS och KF. Jag anser mig vara minst lika realistisk som alla andra politiker oavsett partifärg eller falang. I den oväntade artikeln från Miljöpartiets fd. språkrör Birger Schlaug, beskriver han detta träffande."Vänsterpartiets valplattform sägs vara orealistisk. Orealistisk i
förhållande till vad? Jo, till den i dag förda samverkanspolitiken, som ju de facto har mer likheter med de borgerliga partiernas politik än med såväl vänsterpartiets som miljöpartiets partiprogram.För varje parti måste det finnas rätt att i en valplattform kunna redovisa vad man skulle vilja göra om man själv fick mycket stort inflytande. Det har ju även de enskilda borgerliga partierna haft för vana att göra. Så det är sannerligen inget att uppröras över. Om man nu inte vill uppröras därför att det just nu är politiskt korrekt att spela upprörd."


Jag kan beteckna mig som en visionär plakatrealist med hjärtat klappande för en tydlig socialistisk och feministisk politik.

Vi måste ha en valplattform som inte är färdigkompromissad, en egen politik det har ju alla andra partier också.
En kompromiss av en kompromiss blir bara en politisk mittensörja.

Partiet har aldrig föreslagit en ofinansierad reform i någon av de 14 statsbudgetförhandlingarna, och vi kommer inte att göra det i fortsättningen heller.

Vår valplattform är helt reell för en offensiv offenlig satsning, vi har bland annat föreslagit större kapitalbeskattning och mer progressivitet.
Det gäller bara att propotionellt få stöd för detta i riksdagen, röstandet är upp till folket om de vill ha en fungerande offentlig sektor som genom högre konsumtion som också kan kan stärka den privata sektorn.


Jag är enormt nöjd med valplattformen som överför kapital från det privata till det gemensamma. En trygghet för den svaga och är en tydlig politik för socialism samt feminism.

Läs också dessa formuleringar om marxism, foton och kongressen, från en utomstående och icke partibunden kompis ögon.

Monday, January 02, 2006

Replik från Vänsterpartiet.

Hej jag publicerar artikeln här på bloggen också, men den kommer senare antagligen att dyka upp i Södermanlands Nyheter. ( En Centertidning som numera är helt liberal - Som om det skulle vara någon skillnad.)I SN 050102 kallar Catharina Håkansson Vänsterpartiets kongress för en ickehändelse.
Vad är det som inte händer? Vi håller dock med om att det inte kommer bli en ödeskongress.
Det är bara taktiskt formulerat av den borgerliga pressen för att förstärka bilden av intern osämja. Självklart har vi ibland olika uppfattningar, men de är hårfina.
Vänstern har en bred uppslutning bakom valplattformen och valberedningen har lagt ett helt enigt förslag till partistyrelse där bland annat Nyköpings Elina Linna och partiordförande Lars Ohly får förnyat förtroende. Ohly hade 220 - 30 av partiets röster i förra kongressen. Är det djupa splittringar?

Håkansson har tidigare visat på sitt hårda och luddiga högermanér inför fackliga krav i lagar och kollektivavtal och det är ingen slump att det sker igen.

"Vänsterledaren Lars Ohly sade i Ekots lördagsintervju, att man ska uppfatta partiet som ett superradikalt parti i teorin men som bedriver realpolitik i praktiken. Ett exempel på vänsterpartiets realpolitik är att man tänker kräva utträde ur EU, om EG-domstolen angriper de svenska kollektivavtalen. Lars Ohlys sätt att argumentera är ganska patetiskt eftersom EG-domstolens hantering av konflikten i Vaxholm inte rör de svenska kollektivavtalen, utan om vår solidaritet ska sträcka sig även till andra arbetare i Europa." - I SN 050102
Med en stor oro för att vi ska få ett B-lag på arbetsmarknaden, för vänstern en aktiv kamp mot EU- och borgarnas återkommande attacker mot det mest fundamentala i arbetarrörelsens hörnstenar dvs. kollektivavtalen.
Catharina vet mycket väl att den svenska modellen inte har några lagstadgade lägstalöner, de regleras i avtal mellan arbetsmarknaden parter. Kampen för kollektavtalen hindrar lönedumpning och säkerställer att inte någon som helst arbetskraft kan utnyttjas med sämre villkor och lön. Inget företag ska få profitera och spela ut arbetare mot varandra. Allt annat vore diskriminerande!

Det här är en visionär realpolitik som trampar i takt med LO-kollektivets 2 000 000 medlemmar.
Vänstern valplattform har parollen arbete - rättvisa - demokrati.
Där rätten till jobb till rättvisa villkor går som en röd tråd genom hela valplattformen. Vänsterpartiet vill dessutom ha ett framskridande återtagande av den gemensamma välfärden. En stärkt offentlig sektor istället för hög arbetslöshet, det drar igång konsumtionen i samhället som även främjar de privata jobben. Dessutom vill partiet få igång byggbranschen med statsbidrag för att främja både arbete, byggande och renoveringar av bostadsbeståndet i allmännytta och det privata boendet.

Det som vänstern beskriver är väl knappast oförståeligt tugg mellan fraktioner som Catharina utrycker sig. Vi är tydliga med vad vi har på agendan, bilda er själva en uppfattning på den direktsända kongressen på svt24.
Ni kommer att se en progressiv socialistisk och feministisk vänsterpolitik för full sysselsättning.
Vi kommer med all kraft kämpa för de offensiva välfärdssatsningar som detta förslag till valplattform innebär och därtill stödja förslaget till partistyrelse på kongressen.

Patrik Renfors (v)
Lotta Fornarve Johnsson (v)
Båda kongressombud från Oxelösund

Arbete - Rättvisa - Demokrati!


Det är djupt oroväckande att smutskastning pågår från olika håll av partkamrater i media.
Nu har det varit dags igen, partikamrater har smutskastat partiet i
Dagens Nyheter.

Smutskastningen som den denna har gjort att Josefssons program åter har fått legimitet och ta rot i folks åsikter om partiet.
Visst ska vi diskutera i partiorgansiationen, men varför ska detta ske i media där det inte kan bli en dialog utan bara en envägskommunikation.

Vi ska ha ett brett parti men då måste sådana som jag med (majoritetsuppfattning) också få tycka till i partiet.
Minoriteten ska självklart lyssnas på men en minoritet kan ju inte styra ett parti.
Det anser inte jag vara varken interndemokratiskt rätt eller demokratiskt rätt för väljarna.

Medlemstappet är djupt oroväckande! Men lite bakgrundsfakta kan vara att medlemslistor har reviderats då sena inbetalningar av medlemsavgiften, det har varit i samband med att ungdomsförbundens register har synats av ungdomstyrelsen.
Men jag anser att vissa partikamraters gnabb i pressen är den största orsaken till medlemstapp.
Men även av allmänt sviktande opinionsstöd för hela vänsterblocket.

Se på oss partikamrater i Oxelösund, vi har en bred uppfattning men kan samsas.
Vi har allt från radikala socialdemokrater, vänstersocialister till kommunister i partiföreningen.
I Vårt förra val fick vi 5 mandat av 31 dvs. 16% av rösterna.

Vi måste ena oss och räta på våra ryggar som socialister och feminster mot en orättvis världsbild. En bild som ofta stärks av den borgerliga pressen.
Och tyvärr ibland av våra egna kamrater.

Jag ska vara så rättvis som möjligt på kongressen, därför tänker jag godta valberedningens hela förslag till partistyrelse samt till 98% stödja valplattformens utformning.

Vi ska kan vara visionära och samtidigt realpolitiker. Det gäller bara att flytta fram positionerna vad som är reelt genomförbart.
Vi måste ha en plattform som visar vad vi vill göra om vi sitter på regeringsmakten.
Det är mandatfördelningen som utgör hur mycket vi ska kompromissa!
Vi ska inte fastna i att socialdemokraternas eller borgarnas politik är normen för realpolitik.

Vänsterpartiet måste våga förändra samhället i grunden, men vi ska även vara ärliga att säga att det vi får ta små steg i taget och ibland större steg, om mandatfördelningen och det ekomomiska läget tillåter detta.
Sverige har aldrig varit rikare i BNP och har hög tillväxt mot den övriga Europa.
Det handlar bara om fördelningen av folkets resurser.

Full sysselsättning måste vara vårt mål.

Partiet måste progressivt föreslå en skatthöjning, en keynsiansk politik och förflyttningar av offentliga medel från arbetslöshet till offentliga sektor som ska finansiera valplattformen.
Enkelt uttryckt. Höjd skatt är lätt att förstå och acceptera, det ger synliga positiva resultat i offentlig sektor. Det är bra.
Keynes teori är att staten i kriser ska gasa och i tider av god produktion ska dra ner, alltså bromsa ekonomin, detta för att häva ofrånkomliga svägningar i den kapitalistiska ekonomin. Alltså skulle den svenska staten låna och investera pengar i t.ex. offentliga jobb och på det sättet öka konsumtionskraften genom att fler får jobb och på det viset dra i gång en ekonomi på deken.

Arbete - Rättvisa - Demokrati!
Hederlig arbetarpolitik enligt LO-tidningen.
Då ska vi som vänsterpartister tro på den idén.

Hej så länge Kamrater!
//Patrik