Friday, April 28, 2006

1 maj i antågande.


Snart firar Oxelöundsvänstern arbetarrörelsens högtidsdag! Central talare på Järntorget i Oxelösund klockan 13.00 blir Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten. Hon kommer att tala om kravet på full sysselsättning samt vikten av att vi behåller och stärker rätten till kollektivavtal och utökar arbetsrätten. Det blir också flera lokala talare och ibland dem talar Vänsterpartiet Sörmlands DS-ordförande Lotta Johnsson Fornarve. Jag själv i egenskap av ordförande i lokalföreningen och vår gruppledare Emil Carlsson talar också. Vi agiterar och spelar proggmusik så det står härliga till. Utöver talen blir det även levande musik med bandet Röda Nejlikan. (Wiehe och Afzeliuscovers)


Det här är ett utdrag ur mitt tal - Som för övrigt inte är klart och kan ändras radikalt.

Socialister och feminister!
Snart firar vi arbetarnas internationellt röda helgdag. Vi har länge kämpat mot ett djupt strukturerat förtryck. Allt genom historien har patriarkatet och klassamhället dignat över oss. På första maj samlas socialister och feminister över hela världen i demonstrationer och kräver sin rätt. Som arbetare förespråkar vi en ny väg ifrån klassamhället och mot de orättvisa levnadsförhållanden som historiskt har levt kvar samt etsat sig fast på samhällskroppen. Klasskonflikten är global och även i Sverige är borgarna på offensiven! De är bara oense om de ska börja med att attackera de unga, sjuka, arbetslösa eller om de ska slå mot oss alla på en gång. Attacken mot anställningstryggheten hänger samman med attackerna mot arbetslösa och sjukskrivna, de är olika sidor av samma mynt. Vi lever i ett ekonomiskt system som producerar orättvisor. Högern uttrycker att en kraftigt sänkt socialförsäkring samt sänkt A-kassa ska tvinga ut folk i arbete, de vill ha en lönesänkningsspiral och mindre krav från de anställda. Det är arbetslösheten, inte de arbetslösa som ska bekämpas därför avvisar vi alla tankar på sänkta ersättningar. Attackerna mot arbetarrörelsens partier och fackföreningsrörelsen har mer än på länge duggat tätt från den bistra kalla högern. Då krävs det en politisk motmakt som vill utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga. Vänstern är ett feministiskt och socialistiskt arbetarparti som vet att en annan värld är möjlig! Ett parti som står för den internationella solidariteten! Vänsterpartiet är ett parti som allt genom historien har vägrat vara traditionellt och vågar vara vänster. Kapitalisterna har fortfarande makten över produktionen och våra liv. Är det då konstigt att vi i vänstern kräver ett fördjupat demokratiskt inflytande? Vi har länge levt i ett kapitalistiskt samhälle med en despoti som är så mycket småaktigare, förhatligare och bittrare, ju öppnare den proklamerar vinsten som sitt mål. Historien är inte klar, vi skapar ny progressiv historia genom att kräva vår demokratiska rätt. Rätten består i en socialistisk och feministisk kamp mot de dagliga orättvisorna i samhället och på arbetsplatserna.

Wednesday, April 26, 2006

Borgerliga river höjt försäkringstak.- uppdat.

Den borgerliga alliansen kommer att riva upp beslutet om höjt tak i sjukförsäkringen som riksdagen fattar i vår, sade folkpartiledaren Lars Leijonborg i SVT:s Gomorron Sverige.
Den 1 januari 2007 kommer taket att återställas till dagens 24.800 kronor, från det höjda 33.100, om de borgerliga vinner valet, sade Leijonborg.


Men efter 2007 vill folkpartiet höja taket igen???

-Vi tycker att det är rimligt att så många som möjligt ska få sina 80 procent, säger Lars Leijonborg.

Vad försöker han göra? Jag tror att syftet är att få med sig så många mitten- högerväljare som möjligt och samtidigt låtsas bry sig om de som har hamnat i utanförskap. Han vill inte ha några 80 procent!

Men hur är det möjligt i ett samhälle där kapitalister har makten över ägandet och tillskanser sig 170 miljarder i egen ficka, medan nyanställningar inte finns på dagordningen? Kapitalister tjänar inte på full sysselsättning. Borgarna vill bekämpa de arbetslösa inte arbetslösheten.

Rivningen av sjukförsäkringstaket i en högkonjunktur är en tydlig symbol för den cyniska alliansens försök att skapa en lågtgående lönesänkningsspiral, genom att A-kassa och trygghetssystemen attackeras. En sänkt välfärdsstandard tvingar arbetslösa att ta jobb till lägre betalning. Det i sin tur gör dessutom att reallönerna sänks eller avstannas i de förhandlade lönerevisionerna. Det blir för förvisso bara för alla löntagare som inte har en chefsbefattning eller är en hög tjänsteman. Löneklyftor ökas på och borgarnas partiprogram kan infrias!

Lita inte på borgarna, särskilt inte på det nya "hårda" Folkpartiet. Falangen socialliberalerna i Folkpartiet är av försvinnande karraktär. En annan tydlig signal till ett kallare samhälle är att alliansen också vill attackera de med ett jobb att gå till. Maud olofsson har sagt att det är ett löfte att borgarna kommer att riva upp vänsterblockets lagförslag till rätt till heltid. Enligt oss i vänstern ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Alliansen vill ha rättighet för företagarna att flexibelt plocka med de anställda som marionetter. Det är inte mänskligt!

Vänsterpartiet har till skillnad från högern en konkret politik för full sysselsättning.

 • 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Fler ska arbeta på skolorna, i sjukvården, på biblioteken, hos polisen, inom äldreomsorgen.
 • Heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal.
 • Full sysselsättning. De nyliberala teorierna om "naturlig arbetslöshet" har fått för stort genomslag, och ska ersättas av en grundsyn att alla måste ha jobb.
 • Demokratisera riksbanken och slå fast att sysselsättningen är viktigare än låg inflation.
 • Använd pensionsfonderna för att få fler i arbete.
  Rättvis fördelning med stark välfärd för alla istället för skattesänkningar åt de som har mest.
 • Jämlikhet mellan kvinnor och män, bland annat genom höga skatter och satsningar i barn- och äldreomsorgen.
 • Stoppa privatiseringarna. Vinstintressen i t.ex. vården är både dyrt och riskabelt.
 • Arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Inled försök i kvinnodominerade yrkesgrupper i offentlig sektor.
 • Samhälleligt ägda företag ska stödja teknikutveckling och innovationer som leder till modern produktion.
 • Stimulans av "gröna jobb", bland annat genom satsning på miljöteknik.
 • Starkt försvar av kollektivavtal och strejkrätt.


Som Vänsterpartist stödjer jag den fulla sysselsättningens politik, med tankar på gammal beprövad Keynesiansk politik. Det är dock ingen tokvänsterpolitik, som det har utmålats av media. (Det hade gärna fått vara mer vänster.) Innan 1990 var det en skandal om sysselsättningsgraden sjönk mer än till två procent. Nu har vi en inbyggd kapitalistisk spärr, genom att vi har budgettak och inflationsmål. Vänstern vill åter igen ge riksbanken ett sysselsättningmål.

Offentliga satsningar genom en stor trygg offentlig sektor, har av arbetarrörelsen och fack möjliggort att både kvinnor och män har fått möjlighet att jobba i förvärvslivet. Den offenliga sektorn har lyft fram framgångar som Ericsson i symetri med gamla televerket (telia), en stor expanderande basindustri har varit möjlig tack vare billig reglerad el i Vattenfall, SJ har möjliggjort ABB (ASEA:s) framgångar.

Så visst finns det en koppling mellan offentlig och privat sektor. Som inte nödvändigtvis börjar vid det privata. Vänsterpartiet accepterar inte arbetslöshet. Vi ser rätten till ett arbete, som en av de viktigaste grundläggande rättigheterna. Vänsterpartiet vill därför skapa 200000 nya jobb inom den offentliga sektorn. Fast borgarna säger det motsatta! Det behövs fler sjuksköterskor och läkare inom vården och äldreomsorgen, fler lärare och förskolelärare i skolan och förskolan. En satsning på den offentliga sektorn gynnar kvinnorna, eftersom det är en majoritet av kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. En utbyggd offentlig sektor skapar också jobb inom den privata sektorn, eftersom dessa båda sektorer är beroende av varandra. Det ska vara riktiga jobb med en lön som det går att leva på. Det ska vara jobb där man inte tummar på anställningstrygghet eller grundläggande fackliga rättigheter.

Uppdatering samma dag.

Jag behövde bara gå till jobbet och delta på ett kommunfullmäktigemöte innan det uppenbara hann skrivas i tidningarna.

Borgarna är samma gamla rävar, med något lurigt surt rönnbär bakom örat. (hmm blev den här meningen rätt, ahhh ni fattar.)

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt anser att det är viktigt att snabbt genomföra förslagen från Bankeryd vid ett regeringsskifte, men en bit in i mandatperioden måste partierna göra en avstämning för att se om politiken gett fler jobb, som tanken är, och hur man ska gå vidare.

- Där gör vi snarare bedömningen att ska vi ta något steg i någon riktning så vill vi göra ytterligare inkomstskattesänkningar och satsa på skolan, säger Reinfeldt.

Även kristdemokraterna satsar hellre på skattesänkningar, om finanserna tillåter.

- Det är viktigare att ta bort skadliga marginalskatter för människor som arbetar och har lång utbildning än att höja taken i socialförsäkringarna, säger Mats Odell, kd:s ekonomiske talesman.

På centerpartiets prioriteringslista står insatser för jobb och företag högst upp, till exempel fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffad förmögenhetsskatt.

- Ska man göra någonting för de sjukskrivna är det kanske viktigare att satsa mer på rehabilitering än att höja taket i sjukförsäkringen, säger Roger Tiefensee, partiets ekonomiske talesman.

Att de borgerliga partierna har olika syn på vad som behöver göras och har olika prioriteringar är inget problem, anser Reinfeldt.


Jag med många anser att den borgerliga så kallade alliansen, varken vet in eller ut.

Men det uppenbara är att de vet att de ska skapa större socioekonomiska inkomstskillnader, mindre jämställdhet samt ge mer makt åt rika vita män i blankt polerade BMW:s.

Wednesday, April 12, 2006

Lik i garderoben?

Folkpartiet har länge stått i spetsen för de låga attackerna mot Vänsterpartiet. Ibland har det inte funnits en uns av saklighet, till 99 % kommer attackerna för att de inte svar på våra argument. De vill bara helt enkelt inte tala sakpolitik, då drar de ideligen upp Vänsterpartiets historia som argument. Det är som om vi skulle vara tillbaka i förskolan igen och vi satte i sandlådan. Du är dum jag får inte låna din spade! Men du är du är Kommunist, därför tänker inte jag leka med dig!

För vad spelar det för roll för bomb- och batongpartiet att Vänsterpartiet i vår samtid, nu står på socialistisk och feministisk grund i partiprogrammet. Vi samlar en bred vänster med allt från radikala socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister. Tvåögt vill vi tradionellt förnya samhället med våra marxistiska samt feministiska glasögon. Vi är inte helt visionslösa som alla andra partier som försöker jaga mittenröster, med förtäckt högerpolitik. Vi vet att en annan värld är möjlig. Samtidigt kan vi se pragmatiskt på samhället med våra analysinstrument. Vänsterpartiet står allra främst i kampen för att bevara den personliga integriteten, bevarandet av folkrätten och tar strid mot all sorts diskriminering med tyngdpunkt på FN:s mänskliga rättigheter. Folkpartiet misstycker att Vänstern dessutom vill fördjupa demokratin i t.ex. medbestämmande i företagen, vi ge kvinnor hela lönen med fulla rättigheter. Vi kämpar dessutom för att säkerställa den fackliga demokratin och kollektivt pressar vi företagen att stärka makten över alla människors liv.

Var står Folkpartiet i de frågorna?
Vi ser ett allt mer ljusbrunt kvasiliberalt Svenskt Folk(e)parti, som har adopterat Pia Kjærsgaards främlingsfientliga politik. De är väldigt angelägna att bugga personer utan att deras vetskap ens i efterhand, de vill att lärare ska informera om godtyckligt "terroriststämplade" skolelever med muslimsk bakgrund, att polisen ska släpa elever hårdhänt till skolan vid frånvaro.
De vill ha en polisstat med katederdisiplin så att eleverna till slut genom friskolor går med på allt jollrande om att vi ska gå med i Nato och stödja USA:s folkrättsvidriga krigshetsarpolitik.
Folkpartiet för också en inhuman flyktingpolitik när de strukturellt vill språktesta invandrare för att de ska få bo kvar eller ens ta ett arbete. Folkpartiet vill ha assimilation av invandrargrupper inte integration för att komma till rätta med utanförskapet.

Folkpartiet tog ännu ett steg åt höger i rapporten "Bryt utanförskapet". I 25 punkter presenterade liberalerna en "ny integrationspolitik", som täckte allt från att turordningsregeln vid uppsägning avskaffas till fritt fram för hushållsnära tjänster.
Förslagen till en ny integrationspolitik har sammanställts av bland annat Mauricio Rojas för att de ska gömma sig i mångfalden? Vem har sagt att inte en utlandsfödd kan ha extrema åsikter? Hårdare lagar mot brottslingar och socialbidragstagare är de förslag som har väckt mest uppmärksamhet. Alla förslag har en och samma utgångspunkt, nämligen att utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende bland invandrare är "deras eget fel". Folkpartiet framträder som rasistiskt, det är ingen tvekan om att folkpartiet går de främlingsfientligas ärenden.

Rojas har tidigare haft tvivelaktiga uttalanden i en intervju -04.

– ”Några ville att det skulle gå dåligt ekonomiskt för Chile under diktaturen, så att man kunde fördöma och säga att allt bara var elände. Så var det inte. Svenskchilenarna har inte mognat. Inte minst erkänner de inte den egna skulden till det som hände, de vill vara offer. Exilchilenarna är kvar i det som hände 1973. Jag brukar säga att de flesta alternativen var värre.”

Bert Karlsson som var f.d. partiledare i Ny Demokrati har prisat Folkpartiet för att de har kopierat flera idéer från hans gamla parti. Det allvarligaste med Ny Demokrati var den främlingsfientliga politiken de ville driva. Dessvärre finns det inslaget i Folkpartiet.
Det som är ännu allvarligare är att likaså Sverigedemokraterna har lovordat Folkpartiet för att de har placerat ämnet på dagordningen. Folkpartiet fiskar i grumligt vatten och försöker flirta med främlingsfientliga sympatisörer. Först var det alltså språktest, sedan att invandrare är bidragsfuskare och nu att även brottslingar som begår ringa brott direkt ska utvisas.
Folkpartiet förstärker bilden att invandrare är synonymt med problem. Att ha bott och verkat i Sverige hela livet räcker inte som skäl till att få stanna enligt Folkpartiet om man har gjort brott. Alltså kan även deras före detta lagförslag som Rojas kom med appliceras på en andra generationens invandrare. Då kan jag själv åka ut ur landet om jag skulle hamna i klammeri med rättvisan, då min far invandrade från Finland på sextiotalet.
Nu godtog till slut inte Folkpartiet "integrations"gruppens förslag.
Men låt oss blicka bakåt i tiden!

Hur solkig är Folkpartiets historia i en tillbakablickande lupp?
I gårdagens DN, fanns en intressant debattartikel från Henrik Arnstad som är Journalist och historiker och Utkommer i höst med biografin ”Spelaren Christian Günther” (W&W)


Folkpartiet gillade inte nazismen men ansåg ändå att en nazitysk seger vore det bästa för Sverige

–”för att skydda oss mot bolsjevismen”, som DN:s chefredaktör sade. När riksdagens partigrupper röstade om svenskt stöd till nazismens krig midsommaren 1941 röstade Folkpartisterna ”ja”.

Om jag ska fortsätta i samma bana som andra inlägg om andra partier så kan jag säga det självklara. Rösta INTE på Folkpartiet!

Tuesday, April 11, 2006

SKANDALER OCH AVHOPP!

Missa inte valskandalkalendern, som Kerstin på motvallsbloggen har komponerat ihop. Den kommer senare uppdateras med mer sedvanligt fyndiga kommentarer, då flera skandaler helt själfallet dyker upp desto närmare valet vi kommer.
Att förtydliga är att vice moderatledaren Gunilla Carlsson bara har fått små notiser då hon likt Schyman drog av felaktigt på deklarationen. Men dock medvetet. Småskaliga tobleroneaffärer har blivit mycket större än på den tiden då Mona Sahlin missade sin statsministerkandidatur. Nu gäller det avdrag i 50 000 kronorsklassen, en summa som en vanlig arbetstagare inte kan drömma om att försöka få i avdrag. Skämtsamt men med lite allvar så dröjer det nog inte länge, innan vi hittar Gunilla Carlsson på samma listor som sina kollegor Schyman och Carlshamre i FI.


Inga skandaler - men Avhopp enligt massmedia, men det liknas vid skandaler i rubriksättningen.
Vänsterpartister får mittuppslag om avhopp från partiet om det så vore att någon slutar i en nämnd eller en "futtig" beredning. Enligt massmedia har även Pernilla Zethreus hoppat av partiet då hon inte ska fortsätta som partisekreterare efter sex långa år. Trots det påstådda avhoppet är hon nu är andranamn på Stockholms riksdagslista.
Det samma gäller till exempel Anja Karlsson och Hanna Zetterbergs förtida uträde ur partistyrelsen, för undfallenheten mot vvv, att de inte tyckte att de blev tillräckligt hörda av riksdagsgruppen, men allra mest för att kombinationen av familjeförhållanden och fritidspolitkeruppdraget kontra partistyrelsen inte var hållbart. Enligt massmedia var det en stor avhoppsskandal när de slutade. Båda har fortfarande uppdrag i partiet på andra håll. Men det är inget roligt att skriva om, då det inte ger stora rubriker.

Svar till cynisk svammelmoderat!

Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om moderaten Per Westerbergs svamlande påstående om att vi har en ny höger i det "reformerade" moderata samlingspartiet.

Vi vet alla, att det bara är en fasad inför ett borgerligt cementerande av djupa klassklyftor, slaktandet av välfärden, trygghetssystemen och krossandet av fackföreningsrörelsen. Hur som helst publicerar jag vänsterns replik till debattartikeln, som kom in först idag i tidningen Folket också här på bloggen.

Den borgerliga alliansens falska matematik

Per Westerberg (m), svarade på vårt debattinlägg "Den borgerliga alliansens attack mot löntagarna" i ett debattinlägg (7 mars). Det är anmärkningsvärt att Westerberg inte bemöter någon av huvudpunkterna i vårt inlägg. Han kommenterar överhuvudtaget inte någon av de försämringar av grundläggande fackliga rättigheter, som den borgerliga alliansen föreslagit.Westerberg kommenterar exempelvis inte förslaget från moderaternas samarbetspartner centerpartiet, som innebär att man vill slopa anställningsskyddet för ungdomar under 26 år. Förslaget skulle leda till extrem ekonomisk och social otrygghet för dessa ungdomar. Det strider dessutom mot internationella konventioner om att anställda inte ska kunna avskedas utan rimliga skäl. Anser moderaterna att det är rätt att göra ungdomar rättslösa på arbetsmarknaden? Westerberg argumenterar för att moderaterna vill sänka arbetslösheten genom att sänka skatten. Partierna inom den borgerliga alliansen tävlar om vem som är värsta skattesänkarpartiet. Moderaterna vinner genom att föreslå en skattesänkning under de närmaste tre åren med 88, 8 miljarder. Men man håller tyst om att man för att klara detta måste göras stora nedskärningar inom välfärden. Det är viktigt att se till helheten i politiken. Det stora flertalet förlorar på alliansens politik och att påstå något annat är falsk matematik. Moderaterna vill spara 110 miljarder på välfärden genom att exempelvis försämra a-kassan och sjukförsäkringen. Den borgerliga alliansen har ingen politik för nya jobb. De har en politik för sänkta löner och försämrade anställningsvillkor. Det är samma gamla klasspolitik som de alltid stått för. Vi vill inte skära i välfärden för att klara jobben. Vänsterpartiet är övertygat om att det både går att bibehålla och utveckla välfärden samt skapa nya jobb. Westerberg påstår att vänsterpartiet är ett lydparti till socialdemokraterna. Detta är självklart inte sant. Vänsterpartiet är ett parti som har en självständig politik och står på egna ben. Det räcker med att studera den senaste budgetöverenskommelsen för att kunna konstatera att det inte stämmer. Vänsterpartiet har lyckats få igenom en rad krav som ökat studiestöd, ökad satsning på arbete till ungdomar och ett starkare anställningsskydd för visstidsanställda och föräldralediga. Förslagen ger fler möjlighet till ett fast jobb.Vi är naturligtvis inte nöjda med enbart dessa satsningar, men i ett samarbete måste man ge och ta. Ett starkare vänsterparti skulle självklart innebära att vi skulle kunna få igenom fler av våra krav om rättvisa, ökad jämlikhet och rätt till arbete. Vi ser allvarligt på den höga arbetslösheten, särskilt allvarligt blir det om man tittar på invandrare och ungdomar.. Vänsterpartiet accepterar inte arbetslöshet. Vi ser rätten till ett arbete, som en av de viktigaste grundläggande rättigheterna. Vänsterpartiet vill därför skapa 200000 nya jobb inom den offentliga sektorn. Det behövs fler sjuksköterskor och läkare inom vården och äldreomsorgen, fler lärare och förskolelärare i skolan och förskolan. En satsning på den offentliga sektorn gynnar kvinnorna, eftersom det är en majoritet av kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. En utbyggd offentlig sektor skapar också jobb inom den privata sektorn, eftersom dessa båda sektorer är beroende av varandra. Det ska vara riktiga jobb med en lön som det går att leva på. Det ska vara jobb där man inte tummar på anställningstrygghet eller grundläggande fackliga rättigheter.

Lotta Johnsson Fornarve
Ordförande i Vänsterpartiet Sörmland
Patrik Renfors
Fackligt- politiskt ansvarig i Vänsterpartiet Sörmland

Sunday, April 02, 2006

F! lägger Karbonpapper under Vänsterpartiets feminism!

Förr i tiden lade man under ett karbonpapper för att kopiera redan färdiga skrifter. På senare tid har F! kopierat delar av Vänsterpartiets feministiska politik. Det ostrukturarade Feministiskt initiativ har döm av all förvåning även förträngt bort tanken om det viktiga klassperspektivet. Kan det vara en medveten strategi, för att Fi ska kunna återanvända så många "bortgjorda partivildar" som möjligt?


Varför ska de då starta ett nytt parti, när exakt samma frågor drivs av ett redan existerande Vänsterparti? Och hur kan en viss f.d. Folkpartist vid namn Carlshamre ställa upp på det här valmanifestet? Hon har allt genom hela sin politiska karriär fördömt Vänsterpartiets feministiska politik? Hur ställer hon sig till arbetstidsfrågan?

"EU-parlamentarikern Maria Carlshamre, som tidigare i år hoppade av folkpartiet, är det enda namnet med en liberal partibakgrund högt upp på valberedningens riksdagslista. Hur ser du på vänsterförslagen i valmanifestet, som sex timmars arbetsdag?

- Jag kan se att det finns problem. Vad kommer det att kosta? Det är en konstig prioritering att satsa så mycket pengar på något som kanske inte alla människor vill ha."

Här ovanför kan vi se hur bra det börjar för samstämmigheten i F! - annars kallat för : "Det finns ingen blockpolitikpartiet???"

Så här säger Gudrun Schyman i Svd.

"Gudrun Schyman säger i ett uttalande att riksdagslistan består av engagerade personer som med stor kompetens kan lyfta in det feministiska perspektivet i politikens alla sakområden. I riksdagen kommer partiet att vidga politikens gränser och vitalisera demokratin, framhåller hon. Partiet beslutade också under helgen om innehållet i valmanifestet inför riksdagsvalet i höst. Huvudpunkter i valmanifestet är rättvisa löner, mäns våld, individualiserad föräldraförsäkring, antidiskriminering och att samhällsbyggnaden måste ske utifrån kvinnors villkor."


Vi Vänsterpartister driver redan samtliga de här punkterna i vår valplattform och har dessutom gjort det en längre tid!
Här är några centrala krav ur Vänsterpartiets mer analytiska, feministiska och socialistiska valplattform: Jag markerar med rött eftersom vi sammanfaller med f! eller eget driver mer tydligare feministiska frågor. Det här är bara ett axplock från valplattformen där jämställdhetspolitiken går som en röd tröd genom texten.

 • Vänsterpartiet vill investera i 200 000 nya offentliga jobb inom välfärdssektorn och andra eftersatta områden.
 • Lagstifta om rätten till heltid.
 • Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas. (En tydlig jämställdhetsfråga för föräldralediga föräldrar och gravida kvinnor.)
 • Genomföra arbetstidsförkortning med bibehållen lön för särskilt belastade yrkesgrupper som exempelvis vårdbiträden och undersköterskor.
 • Skärpt jämställdhetslagstiftning och skärpta sanktioner mot etnisk diskriminering.
  Mer resurser till JämO.
 • Individualiserad föräldraförsäkring.
 • Stoppa privatiseringar och avregleringar av vård, omsorg skolor, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser. Insatser mot sexualiserat våld
 • Alla kommuner ska åläggas att ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor.
 • Utbildningsinsatser ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om och utveckla strategier emot sexualiserat våld.
 • Kvinnor ska garanteras skyddat boende i alla kommuner.
 • Skärpta krav på skolans sex- och samlevnadsundervisning.
 • Feministiskt självförsvar ska erbjudas som tillval i gymnasieutbildningen.
 • Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska ge status som flykting.

Det här är ett citat från vänsterpartiets valplattform om arbetsliv och jämställdhet.

"Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal. Vi vill skapa 200 000 nya offentliga jobb. Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar sjukskrivningar och arbetsskador. Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning. Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Det är viktigt att ungdomar kommer in i arbetslivet på samma villkor som andra. Vi vill stärka deras ställning genom generella åtgärder såsom full sysselsättning, trygga anställningar och en generell välfärd. Vi arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Vi stödjer fackliga krav på att höja de lägsta lönerna. JämO måste få mer resurser för att kunna bevaka att arbetsgivarna lever upp till Jämställdhetslagen. Rätten till arbete gäller alla, oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering, ersättningen till arbetsgivare som anställer människor med funktionshinder eller arbetshandikapp ska höjas, och lagen mot etnisk diskriminering skärpas i tillämpningen. Offentliga arbetsgivare ska ta sitt ansvar för att bryta rasistiska och sexistiska strukturer, exempelvis genom att inte använda tjänster från företag som diskriminerar."


Vänsterpartister som driver de här nödvändiga frågorna har ett redan existerande nätverk samt parti, som uppbackar företrädare i kampen mot patriarkatet- och klassamhället.

Gudrun Schyman verkar ha fått storhetsvansinne, hon vill även med företrädare från motsatt block föra kampen mot patriarkatet. Hur ska det funka i t.ex. i frågor om hushållsnära tjänster dvs. den vädigt omtalade pigdebatten? Att vara politiker innebär tydligt att ta ställning mellan vänster och höger. Om arbetsmarknaden ska bli mer rättvis, måste vi genomföra det i symbios med facket. Som politiker måste vi föra en progressivt fördelande inkomstpolitik, där vi ger kommuner och landsting mer resurser genom skattereformer. Fackförbundskollektiven ska ges möjlighet att fungera som en kamporganisation för löner och villkor till medlemmarna. Vänsterpartiet vill ha en tydligt reglerad arbetsrättslagstiftning och rätten till kollektivavtal. Vänsterpartiet kommer visserligen inte att ha svårigheter att samarbeta med F!:s partipolitik, av många ovan nämnda skäl. Det riktiga hotet kommer från den borgerliga alliansens ständiga duckande för jämställdhetspolitiken. Det är endå en stor risk för att en röst på feministiskt initiativ kommer att hjälpa borgarna. Det är ganska troligt eftersom att F!-partiet antagligen hamnar utanför fyraprocentspärren. Visst kommer F! dra några borgerliga röster, men mestadels dras ifrån vänsterblocket, utan att komma in i rksdagen. Det gör att Göran Hägglund i det fundamentalistiska "värdekonservativa" Kristdemokraterna gnuggar sina antifeministiska händer. I sin stålsättande vilja om att få kvinnor att stå vid spisen, utan arbete att gå till och vagga sina barn utan kommunal barnomsorg. F! har ingen genomgående klassanalys och vägrar ta ställning till blockpolitiken. Det är risk för att ett ostrukturerat F! kan ge en borgarseger.

Vänsterpartiet är glasklart i sina analyser, vi anser till likhet och skillnad från F! att....
Klassamhället och patriarkatet är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Därför måste de analyseras var för sig. Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind.

Rösta istället på det enda feministiska alternativet - Vänsterpartiet.