Friday, October 31, 2008

Manifestation mot bandynedläggning i Oxelösund

Se v-talet på youtube - från OIK: s manifestion för ett tag sen.

För ett tag sedan togs ett definitivt beslut att riva bandybanan i Oxelösund och istället bygga en mindre isyta för bland annat hockey. Under fredagseftermiddagen höll närmare 150 bandyvänner en manifestation för att rädda bandyplanen.

Bland talarna fanns Jan Erlandsson, ungdomsledare i Oxelösunds IK och initiativtagare till manifestationen, Lotta Johnsson Fornarve (v), det tidigare kommunalrådet Sven Zetterström (s) samt bandyprofilen Torvald Sköld.

Läs mer på sn.se och svt.se med Lotta Johnsson Fornarve (v)

Det rör på sig i väljaropinionen


Idag kom en glädjande väljaropinionsundersökning - Vänsterpartiet är tredje största partiet. Vi har varit stämplade i pressen att vi var nere för räkning, vi verkar ha rest oss upp vid slaget nio och vänder matchen för vinst.

Vi har 7,4 % i senaste undersökningen. Det skulle vara intressant att veta vad det blev i Oxelösundssiffror. Vi har alltid legat på det dubbla i lokalvalet, det skulle innebära minst 15 %, men vi har varit väldigt aktiva i vår hemkommun den senaste tiden i kulturfrågan och försvarat välfärden. Det måste ge lite mer pluspoäng. (Vi kan inte lita på en undersökning), men det ser ljust ut för Oxelösundsvänstern. Ska vi hämta hem 6 mandat nästa val? Gränsen liggar någonstans vid 16-17 %.

Sn har gjort en nedbrytning i grannkommunen Nyköping.

Tuesday, October 28, 2008

Mångmiljardsatsning med pelletsfabrik kan ge flera hundra jobb i Oxelösund


Mångmiljardetablering är på gång i Oxelösund, det ska ge 200 jobb, hamnverksamheten kan ge ytterligare hundratals arbetstillfällen och under en femårsperiod kan det ge ytterligare 250 arbeten i en utbyggnadsfas.

Det har hittills varit en hemlis i KSAU, vi har inte diskuterat det i vare sig partigrupper eller på medlemsmöten. Mycket återstår i vägande av miljöhantering, markhantering och närmiljö kontra stor jobbtillväxt. Vi har bara skrivit på ett Letter of intent som innebär en förundersökning. För Sveriges del om man räknar in de gamla gruvorna i Norrland, Grängesberg och fabriken i Oxelösund innebär detta över tusen jobb.

Dock börjar processen nu, ingen har sagt sig vara för eller mot jätteetableringen. Idag skrev vi ett brett debattinlägg i lokaltidningen SN.

Undertecknare var Benita Vikström (s), Patrik Renfors (v), Agneta Rönn (m) och Brian C Spratley, chief operating officer, Grängesberg Iron Ore PLC

På ondag har vänstern ett snabbinkallat medlemsmöte och senare på kvällen är det presskonferens med Brian Spatley på Tärnan Folkets hus.


Nu till debattartikeln.

Mångmiljardsatsning kan ge flera hundra jobb i Oxelösund

Oxelösund – den lilla staden med de stora tillgångarna. En havsnära kommun som präglas av stolthet och framtidstro. Den här beskrivningen tror vi att många Oxelösundsbor skriver under på och andra sörmlänningar också. Därför är det heller inte någon slump att det är just så vi beskriver oss på kommunens hemsida. En beskrivning som vi politiker – oavsett partifärg – delar.
Genom Rickard Lavings utställning, som man just nu kan se i Oxelösund, handlar det också – inte helt oväntat – om stålet – verket och ­staden. Om det inte hade varit för stålet så hade inte ­verket funnits och om det inte hade ­varit för verket så hade inte Oxelösund haft den fram­skjutande position som vi har i dag, med till ­exempel Sveriges största djuphamn.
Som ett resultat av de politiska beslut som togs redan på 1970-talet finns också en ­mycket ­lönsam, tung industripark som utgör Östra Sörmlands verkliga tillväxtmotor.
Världens stålproduktion ligger nu på 1,4 ­miljarder ton per år. Med bränslepriser på mycket höga nivåer men med tillfälliga prisnedgångar är det dyrt att transportera järnmalm från dagbrotten i Brasilien, ­Australien och även Kanada till ­Europa. När malmpriserna fyr­dubblats har det återigen blivit lönsamt att konkurrera med malm­import till Europa även om man får gå under jord för att hämta upp ­malmen.

Den svenska järnmalmen återfinns i första hand i Bergslagen och i Lappland. LKAB har svårt att leverera i den takt marknaden vill. Därmed finns det utrymme på marknaden för fler aktörer. Om gruvbrytningen i Bergslagen ska återupptas kan man fråga sig var malmen ska skeppas ut. Att Oxelösund, vars hamn ­ursprungligen byggdes för att skeppa ut just järnmalm, kommit på tal är egentligen ganska självklart. Här finns redan i dag möjlighet att skeppa ut sex miljoner ton malm per år, vilket motsvarar ungefär fyra malmtåg per dag.
Utöver hamnen finns också en fungerande järnvägsförbindelse med Bergslagen. Det är av ovanstående anledningar som företaget Grängesberg Iron Ore AB överväger att återuppta den gamla gruvbrytningen i järnmalmsgruvan i Grängesberg som en gång var den näst största gruvan i Sverige och undersöka förutsättningarna för en pelletsanläggning i Oxelösund.

Från kommunens sida har vi därför i dagarna skrivit ett så kallat ”Letter of intent”, en viljeyttring över att Nya Grängesberg Iron Ore PLC, som är moderbolaget, ska få göra dels en idéstudie, dels en förstudie över hur en placering av en helt ny pelletsfabrik skulle kunna se ut i Oxelösund. I det här läget är det inte klart att det blir en sådan fabrik i framtiden, men vi vill tillsammans se om det är möjligt och var den i så fall skulle kunna placeras.
Om denna etablering blir verklighet talar vi om en total investering på 10-12 miljarder kronor som kan ge 200 nya jobb inom en femårsperiod. Om man dessutom lägger till de arbetsinsatser som krävs under byggtiden så handlar det om totalt 400 arbeten. Dessutom blir det nya jobb i Oxelösunds hamn samt hos underleverantörer och handel. En ny stor etablering av det här ­slaget för även med sig efterfrågan på fler bostäder, möjlighet till ett levande centrum och mer skatteintäkter vilket bland annat leder till bättre kommunal service för alla som bor i Oxelösund.
Från kommunens sida har vi nu gett ­klartecken för fortsatta studier och diskussioner och från vår sida hoppas vi att vi har Oxelösundsbornas mandat att gå vidare i denna process.
Om vi ska möta den utvecklingsvilja för ­järnmalmsexport som finns så måste vi skydda godsstråken och de tunga ­industrierna med ­reservat. Det är vi ­politiker i ­Oxelösund beredda att göra i en första undersökningsfas.

Benita Vikström (s) kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund Agneta Rönn (m) oppositionsråd i Oxelösund Patrik Renfors (v) Brian C Spratley chief operating officer, Grängesberg Iron Ore PLC


Wednesday, October 15, 2008

Oxelösund tvingas till neddragningar i välfärden pga. flathet.


I Sörmlandsradion står artikeln:

Sörmlands kommuner brottas med en allt sämre ekonomi i spåren av lågkonjunkturen som ger mindre skatteintäkter än planerat. En av de hårdast drabbade kommunerna i länet är Oxelösund som haft små marginaler i sin budget och som nu tvingas göra kraftiga besparingar.

Till exempel ska de två nattdagisen i Oxelösund slås ihop och förskolelärarna på dagisen ska bli färre. Pappan Fredrik Berg har sina döttrar på ett av de här dagisen och han säger att det aldrig är bra när man drar ner på personalen.

– Man kan inte bara hålla på att dra ner och dra ner. Det är alltid skola, gamla och barn som blir drabbade av neddragningarna, säger Fredrik Berg.


Så här hade alternativet till nedskärningen ha sett ut, om de andra partierna hade tagit sig i kragen. Jag har skrivit det på bloggen förr, men det tål att upprepas.

Men hur ser Oxelösundsvänsterns tilläggsbudgetalternativ ut? Vi fick förvisso pisk i KF, men så här hade det kunnat se ut. (vi fick igenom några yrkanden till trots)


Hur såg vänsterpartiet i Oxelösunds budgetalternativ ut?

På det här sättet hade vi kunnat stoppa kommunens stålbad.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Lyssna på här på budget-Kf på Webradion KF-2008-09-17 30Mb

Regeringens skattesänkningar på ca: 70 miljarder, har gjort att vi har ett väldigt lågt medelskatteläge som kommunernas skattebas räkas på. Sverige är ett sjunkande skepp!

Redan i år 2008 har vi 6-7 miljoner back i prognosen. Det ska hämtas hem de tre närmaste åren. Vi ska ta hem balanskravet, men utöver det ser det dessutom nattsvart ut. Kombinerat med de frysta statsbidragen och nya medelskatteprognosen. - Då har vi ca: 9 miljoner mindre att röra oss med 2009, 12 miljoner mindre 2010 och 14 miljoner mindre 2011.

Regeringen har aviserat att de ska sänka skatterna med 15 miljarder till, det har inneburit att medelskatteprognosen försämras ännu mer. Jag tror knappast att de tar mer från socialförsäkrings- och A-kassesystemen, då de redan är fullkomligt dränerade. Då återstår det att minska anslagen från staten till kommuner - och landsting. I och med den nya sänkningen, det tredje steget i det så kallade jobbskatteavdraget, har regeringen sänkt inkomstskatterna med 65 miljarder kronor sammanlagt, eller två procent av BNP. Beskedet igår var också att gränsen från när man ska betala statligt skatt höjs. Gränsen ska gå vid en månadsinkomst på 31 700 kronor, och den skattesänkningen gäller alla typer av inkomster.

Högern har skjutit kommun och välfärd-Sverige i sank!
Antingen blir vi religiösa och säger att gud ska hjälpa oss, det hjälper nog inte kommunen nämnvärt. Annars finns det bara ett alternativ. Att öka intäkterna.
Det socialistiska och feministiska Vänsterpartiet vägrar att osthyvla i vår gemensamma välfärd!

Vi vet att skatter eventuellt ska höjas i Landstinget, men vi måste som kommunpolitiker ha ansvar för Oxelösunds verksamhet.
Det är enkel matematik, sänkta skatter för Sverige ger mindre statsbidrag till kommuner och landsting. Oxelösund, en stad på ca: 11 200 innevånare, har fått en bitter eftersmak av regeringens usla politik.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Kommunen är i en allvarlig situation. Det är synd att ni andra partier har valt att blunda för sitsen vi är i. Vänsterpartiet har valt att försvara, förvalta och täppa till hålen i kommunens ekonomi med en smärre skattehöjning. I vänsterns alternativa budget har vi behållit och gjort satsningar på vård och omsorgspersonal, en bibehållen vuxentäthet i utbildningen, satsningar på komvux, föreningsbidrag, bevarad satsning på en trygg- och säker uppväxt, ungdomsfullmäktige och Mira samt Fontänhuset. Dessutom hade vi en budget i balans med hyfsat utrymme 2010 – 2011 för att vara beredda på högerregeringens ytterligare vansinniga skattesänkningar som de aviserade nyligen.
Nu kunde vi inte finansiera vårt budgetförslag för att vi inte fick igenom skattehöjningen.

Men vi yrkade

Att:
marknadsföring och annonseringsanslaget 2009 ska minskas 200 000 dvs. från 450 000 till 250 000, det återgår dock resterande år till 450 000 igen .

Att: OU – EU anslaget på 0,5 miljoner inte ska vara en budgetpost 2009 utan bara 2010 och 2011

Att: Fixar-Malte första året ska vara en halvtidstjänst (kombinerad)och de övriga budgetåren heltid.

Att: omställningskostnader på 0,5 miljoner - 2009 ska tas bort, pga. att vi i andra yrkanden behåller personal.

Att: låglönesatsningen ska bestå.

Att: personal i Vård och omsorg - 2009 ska ges ett anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 5 miljoner och 2011 på 5 miljoner.

Att: personal för vuxentäthet i utbildningen – 2009 ska ges anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 4,5 miljoner och 2011 på 4,5.

Att: ge anslag till KFN för föreningsbidrag - 2009 på 80 000 och 2010- ska det ligga på 100 000 vardera.

Att: till flyktingsamordning anslå 0,2 miljoner 2010 och 2011.

Att: 2009 och 2010 ge anslag för Komvux på 300 000 vardera.

Att: trygg och säker ska vara ökas på med 0,2 miljoner till 2,2 miljoner igen för 2009-2010.

Att: Mira och fontänhuset ska få ökat anslag med 150 000, 2009-2011.

Att: ungdomsfullmäktige/råd ska få anslag på 100 000, 2010-2011.

Att: fördela 2008 år budgetunderskott med 285 000 på 2009 och 1,6 milj. vardera på 2011 för att få en budget i balans.

Reinfeldt tassar i grumligt rasistvatten

Thursday, October 09, 2008

Det rör på sig i folkrörelsesverige

Nu börjar arbetarrörelsens fackliga gren och även några i det stora arbetarbetongpartiet skruva på sig. Nu utsöndrar de olika grader av svavelosande kritik och gör rösten hörd. De vill helt enkelt inte utesluta det lilla arbetarpartiet i regeringsalternativet. (Men de är förvisso sossar så det låter inte så vasst.)DN idag:
Mona Sahlin får nu hård kritik för att ha uteslutit vänsterpartiet från det rödgröna samarbetet inför valet 2010. Sahlin borde inte ha stängt dörren för vänstern, säger både LO-ledaren och ledamöter i den socialdemokratiska partistyrelsen.

SVD idag:

Mona Sahlin har mycket svagt stöd inom fackföreningsrörelsen för att utestänga vänsterpartiet från ett framtida samarbete. Bara två av 15 LO-förbund stödjer fullt ut hennes linje.

Aftonbladet:
Mona Sahlin spelar ett högt politiskt spel. Partiledningen var inte informerad om beslutet att gå till val med miljöpartiet.

Vad menar Aftonbladet med det här? Finns det en ljusglimt för vänstern?


Så här står det längst ner i artikeln i Aftonbladet om socialdemokraternas. otaktiska och överilade högerbeslut."Fortsätter samtal

För att lugna besvikna medlemmar skickade Mona Sahlin och partisekreteraren Marita Ulvskog ut ett brev till medlemmarna där de försäkrar att samtalen med vänsterpartiet fortsätter.

Vänsterledaren Lars Ohly tror att socialdemokraterna gör ett strategiskt misstag när de bildar allians med miljöpartiet.

– Nu får allianspartierna chansen att spela ut rege-ringsduglighet kontra en splittrad opposition. Den chansen borde vi aldrig ha gett dem, och det misstaget är framför allt Mona Sahlins, säger han."

Facken stormar redan mot (s) dumma strategi inför valet 2010Idag skriver Janne Rydén och Lars Anders Häggström i DN debatt. De är från två stora fackförbund inom LO, från SEKO och Handels anställdas förbund.
Artikeln är om sossarnas högervurmande och uteslutande av Vänsterpartiet i regeringsalternativet 2010. Miljöpartiet är inte omtyckta i fackföreningssverige, de har förstört LAS m.m. De har hoppat allt för mycket till de borgerliga genom tiderna. De ÄR ett borgerligt mittenparti.

"Det finns många faror i den snarlika retoriken mellan höger och vänster. Hur ska väljarna egentligen kunna se skillnaderna? Varför välja en ny regering som i grundläggande och principiella frågor lägger sig väldigt nära den sittande regeringen? Vad öppnar detta upp för när det gäller exempelvis ytterlighetspartier? Det börjar bli lite väl trångt i mitten.

Det retoriska närmandet mot mitten ska ställas mot de stora opinionsmässiga skillnaderna. Om man som vi tolkar det som en kraftfull protest mot den förda politiken, är det då så klokt att i den politiska retoriken lägga sig nära en för många väljare misslyckad politik?

Vi tycker tvärtom. Vi tycker att det istället är läge att lyfta fram de grundläggande skillnaderna i synen på hur ett samhälle ska var uppbyggt, med utgångspunkt från solidaritet, trygghet och rättvisa. Med andra ord, det är dags att socialdemokratin tar ett steg åt vänster."
Uppdatering: Jag läste nyss på Jinges blogg om artikeln i Aftonbladet, där inte ens Sossarnas Verkställande utskott i partistyrelsen var helt underrättade om dumpningen av vänstern.
Jag pratade visserligen med Benita igår om det hela, som sitter i partistyrelsen för s. Hon upprepade det media har sagt, att vänstern inte ville överge vår syn på budgettaket och en reglerad riksbank. Jag nämnde att (trots att jag tycker att det är vansinne att överge) Ohly har sagt i tidningarna och tv att vi är redo att diskutera allt, men att vi inte vill ha några ultimatum från några håll.
Då fick jag ett Jaha.... Det har han inte sagt till Mona... Men Mona kanske väljer att höra det hon vill och berätta för ledamöterna vad som är till hennes högersossevinst.

Men att presskonferensen och slutbeslutet inte är sanktionerat ifrån VU, är enormt allvarligt.

Wednesday, October 08, 2008

Socialdemokraterna drar sig ytterligare höger ut.


Idag har det skett, det som många har trott länge. Socialdemokraterna och miljöpartiet har på en presskonferens förklarat att de ska bild ett regeringsalternativ ensamma utan Vänsterpartiet.
De senaste veckorna har flera gemensamma utspel angående skolan och FRA varit tongivande från (s) och (mp), trots att vänsterpartiet kunde ställa upp på dem båda utspelen sakpolitiken.

Jag samtalade idag med Benita Vikström (s), som sitter i sossarnas partistyrelse om utspelet. Här hemma i Oxelösund har v och s den senaste tiden, närmat oss i ett riktigt samarbete nästa val. Frågan jag ställde var, ska ni göra samma sak här i Oxelösund, ska ni samarbeta med (mp)?

Det är ett parti som inte hade något budgetalternativ eller yrkande för eller emot vare sig sossarnas, alliansens eller vänsterpartiets förslag. De hade för lite politisk tid, sade de och de hade inte hunnit med. Jag och deras gruppledare har lika mycket tid. Visst tog det mycket tid av min fritid, men det var inget konstigt med det. Det är en skymf mot alla andra partier att inte ens bemöda sig med att kommentera budgeten i KF.
Benita sade att det inte var på fråga, att fördjupa samarbete med mp i Oxelösund.
Dock är jag med den senaste tidens, utspel från toppsosseriet där Benita ingår lite tveksam.

Vänsterpartiet skulle vara en garant för att vi tillsammans skulle driva Oxelösund framåt och till vänster. Mp skulle bara vara nickedockor och inte ta eget ansvar, men det kanske passar Socialdemokraterna i Oxelösund? Då kan de köra på som de har gjort innan 2002 då de hade egen majoritet.

Hur som helst skriver Ali Esbati, väldigt träffande om situationen.


"Men den stora dramatik som är förbunden med dagens utspel rör inte vänsterpartiet. Den rör socialdemokratin.

Det är en ny fas i svensk politik” sade Mona Sahlin tydligen vid presskonferensen idag. Det är troligen det mest analytiskt riktiga uttalande hon har producerat på länge. Genom utspelet aviseras nämligen ett strukturerat projekt att göra om det socialdemokratiska partiet från ett arbetarrörelseparti till ett renodlat socialliberalt ”värderingsparti”.

Många på vänsterkanten (och inom socialdemokratin, för all del) menar säkert att det där redan har skett för länge sedan. Och naturligtvis har såväl kanslihushögerns härjningar som blairismens locktoner påverkat det socialdemokratiska partiet i Sverige."

"Miljöpartiet är ett borgerligt parti. Inte ett högerparti, men ett rakt igenom borgerligt parti. Detta ger utslag i att partiet kan förefalla progressivt och tjohoigt i många frågor. Men när det kommer till de avgörande frågorna om arbetsmarknad, socialförsäkringar och fördelningspolitik – det som är den framgångsrika svenska välfärdsmodellen; den som inte hade sett likadan ut utan arbetarrörelsens tunga inflytande – befinner sig miljöpartiet på en annan planhalva. Klassintressen trumfar utspelsbedömningar. Detta är ett planerat strukturellt skifte. Ett som betyder mest för socialdemokratin."
Sä här skriver också Lars Ohly.

SvD, 2, 3, DN, 2, 3

Riksdagensutredningstjänst påvisar regeringens cyniska högerpolitik för vidare klassklyftor

Från Björn Fridéns blogg -Alliansfritt Sverige

"»Fördelningspolitik. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har på vänsterpartiets uppdrag utrett de fördelningspolitiska effekterna av regeringens reformer utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) siffror. Den mest välbärgade tiondelen av befolkningen har fått stadiga tillskott medan den fattigaste decentilen knappt fått något. Rapporten finns i sin helhet att ladda ner här››

Rapporten konstaterar att den rikaste tiondelen sedan 2006 fått:
  • 5000 kronor mer i månaden
  • 42% av realinkomstökningarna
  • 28% av regeringens fördelningspolitiska reformer
  • 26% av de totala skattesänkningarna
  • 63% av den avskaffade förmögenhetsskatten
  • 17% av inkomstskattesänkningarna
Män har sedan 2006 fått:
  • 58% av de fördelningspolitiska reformerna
  • 57% av inkomstskattesänkningarna
  • 56% av den reformerade fastighetsskatten
  • 60% av den avskaffade förmögenhetsskatten
För övrigt kan noteras att 146.000 personer fler nu betecknas som fattiga än 2006, de tre fattigaste tiondelarna av befolkningen har inte ens fått en hundralapp mer i månaden, och barnfattigdomen hos ensamstående föräldrar har ökat från 15 till 27 procent."


Bloggar: Ett hjärta rött |Alliansfritt Sverige
Media: Vänsterpartiet [pdf] |

Vänsterpartist blev moderat, hur maktsugen får man bli?


Vänsterpartiets uteslutna landstingspolitiker, Ann Berglund har blivit moderat.

Ann Berglund blev uppmärksammad när hon gick mot sina partikamrater i landstingsfullmäktige och började samarbeta med de borgerliga partierna.

Senare uteslöts hon ur vänsterpartiet. Men nu har Berglund alltså hittat en ny partitillhörighet i moderaterna.

Jag skrev ett mycket upprört blogginlägg när det hände, men nu rycker jag mest på axlarna och suckar.

Tuesday, October 07, 2008

Budgettider i stat och kommuner, stålbad väntar!


Vänsterpartiet gör i sin budgetmotion rejäla satsningar för att möta konjunkturen, förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska klimatpåverkan. Här nedanför kan du ladda hem motionen och informationsmaterial.

- Regeringen har lagt en oansvarig budget som systematiskt ger mer till dem som har mest. Det är en politik som tydligt har misslyckats med att möta konjunkturnedgången, en negativ produktivitetsutveckling och en planande sysselsättning, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet.

- Vänsterpartiet gör bland annat investeringar i järnvägar, vi satsar på bostadsbyggande, utvecklar kollektivtrafiken, ökar antalet anställda i välfärdssektorn och lägger fram ett paket för små och medelstora företag. Våra satsningar bygger på en rättvis fördelning, ett långsiktigt tänkande och ett ansvarstagande för vår miljö, säger Marie Engström, skattepolitisk talesperon.

De båda presenterade idag vänsterpartiets budgetmotion vid en välbesökt pressträff ute på Mynttorget i Stockholm idag.

Själva budgetmotionen finns att läsa som PDF-fil här.

Budgetmotionen är väldigt lång, så här kan du ladda hem de satsningar du är mest intresserad av:

Sammanfattning

Rättvisa skatter

Äldrepaketet

Barnfamiljepaketet

Klimatpaketet

Fastighetsskatten

Finanskrispaketet

Företagspaketet

Kommunpaketet

Lokala infrastruktursatsningar

Utbildningspaketet


Men hur ser Oxelösundsvänsterns tilläggsbudgetalternativ ut? Vi fick förvisso pisk i KF, men så här hade det kunnat se ut. (vi fick igenom några yrkanden till trots)


Hur såg vänsterpartiet i Oxelösunds budgetalternativ ut?

På det här sättet hade vi kunnat stoppa kommunens stålbad.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Lyssna på här på budget-Kf på Webradion KF-2008-09-17 30Mb

Regeringens skattesänkningar på ca: 70 miljarder, har gjort att vi har ett väldigt lågt medelskatteläge som kommunernas skattebas räkas på. Sverige är ett sjunkande skepp!

Redan i år 2008 har vi 6-7 miljoner back i prognosen. Det ska hämtas hem de tre närmaste åren. Vi ska ta hem balanskravet, men utöver det ser det dessutom nattsvart ut. Kombinerat med de frysta statsbidragen och nya medelskatteprognosen. - Då har vi ca: 9 miljoner mindre att röra oss med 2009, 12 miljoner mindre 2010 och 14 miljoner mindre 2011.

Regeringen har aviserat att de ska sänka skatterna med 15 miljarder till, det har inneburit att medelskatteprognosen försämras ännu mer. Jag tror knappast att de tar mer från socialförsäkrings- och A-kassesystemen, då de redan är fullkomligt dränerade. Då återstår det att minska anslagen från staten till kommuner - och landsting. I och med den nya sänkningen, det tredje steget i det så kallade jobbskatteavdraget, har regeringen sänkt inkomstskatterna med 65 miljarder kronor sammanlagt, eller två procent av BNP. Beskedet igår var också att gränsen från när man ska betala statligt skatt höjs. Gränsen ska gå vid en månadsinkomst på 31 700 kronor, och den skattesänkningen gäller alla typer av inkomster.

Högern har skjutit kommun och välfärd-Sverige i sank!
Antingen blir vi religiösa och säger att gud ska hjälpa oss, det hjälper nog inte kommunen nämnvärt. Annars finns det bara ett alternativ. Att öka intäkterna.
Det socialistiska och feministiska Vänsterpartiet vägrar att osthyvla i vår gemensamma välfärd!

Vi vet att skatter eventuellt ska höjas i Landstinget, men vi måste som kommunpolitiker ha ansvar för Oxelösunds verksamhet.
Det är enkel matematik, sänkta skatter för Sverige ger mindre statsbidrag till kommuner och landsting. Oxelösund, en stad på ca: 11 200 innevånare, har fått en bitter eftersmak av regeringens usla politik.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Kommunen är i en allvarlig situation. Det är synd att ni andra partier har valt att blunda för sitsen vi är i. Vänsterpartiet har valt att försvara, förvalta och täppa till hålen i kommunens ekonomi med en smärre skattehöjning. I vänsterns alternativa budget har vi behållit och gjort satsningar på vård och omsorgspersonal, en bibehållen vuxentäthet i utbildningen, satsningar på komvux, föreningsbidrag, bevarad satsning på en trygg- och säker uppväxt, ungdomsfullmäktige och Mira samt Fontänhuset. Dessutom hade vi en budget i balans med hyfsat utrymme 2010 – 2011 för att vara beredda på högerregeringens ytterligare vansinniga skattesänkningar som de aviserade nyligen.
Nu kunde vi inte finansiera vårt budgetförslag för att vi inte fick igenom skattehöjningen.

Men vi yrkade

Att:
marknadsföring och annonseringsanslaget 2009 ska minskas 200 000 dvs. från 450 000 till 250 000, det återgår dock resterande år till 450 000 igen .

Att: OU – EU anslaget på 0,5 miljoner inte ska vara en budgetpost 2009 utan bara 2010 och 2011

Att: Fixar-Malte första året ska vara en halvtidstjänst (kombinerad)och de övriga budgetåren heltid.

Att: omställningskostnader på 0,5 miljoner - 2009 ska tas bort, pga. att vi i andra yrkanden behåller personal.

Att: låglönesatsningen ska bestå.

Att: personal i Vård och omsorg - 2009 ska ges ett anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 5 miljoner och 2011 på 5 miljoner.

Att: personal för vuxentäthet i utbildningen – 2009 ska ges anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 4,5 miljoner och 2011 på 4,5.

Att: ge anslag till KFN för föreningsbidrag - 2009 på 80 000 och 2010- ska det ligga på 100 000 vardera.

Att: till flyktingsamordning anslå 0,2 miljoner 2010 och 2011.

Att: 2009 och 2010 ge anslag för Komvux på 300 000 vardera.

Att: trygg och säker ska vara ökas på med 0,2 miljoner till 2,2 miljoner igen för 2009-2010.

Att: Mira och fontänhuset ska få ökat anslag med 150 000, 2009-2011.

Att: ungdomsfullmäktige/råd ska få anslag på 100 000, 2010-2011.

Att: fördela 2008 år budgetunderskott med 285 000 på 2009 och 1,6 milj. vardera på 2011 för att få en budget i balans.

Här står det även lite om vänsterns riksdagsbudgetmotion i DN.