Saturday, November 14, 2009

Gå med i Facebookgruppen - Sälj inte ut Oxelösunds hamn till ett riskkapitalbolag


Sälj inte ut Oxelösunds hamn till ett riskkapitalbolag

Den som äger har makt att styra över utvecklingen. Vi vill att folket ska styra, inte privata intressen. Idag ägs den till hälften av kommunen och SSAB. Det är viktigt att invånarna har så mycket som möjligt inflytande över vår hamn. Därför ska Oxelösundsborna även i fortsättningen tillsammans med SSAB äga hamnen.

Dock har ett privat bud från riskkapitalbolaget EQT hamnat på politikernas bord.
Kommunen som ägare kan ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Med en privat ägare riskerar vi rovdrift på... (read more)

Gå med här
- gör gruppen större och molibilisera motstånd med förstånd.

Thursday, October 29, 2009

Berlinbilder - två veckor innan deras val

Kamrater, borgare, åhörare och press!

Här är mitt och vänsterns KF-anförande från förra budgetfullmäktige, som fick minoritetsåterremiss bara av jävelskap från högern. Men vi kommer igen nu i november med en solidarisk, jämställd och rättvis politik.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna ska i år för första gången den här mandatperioden lägga en helt gemensam budget. Det var som sagt fyra år sedan sist, utan spretiga extrayrkanden!

Vi är i en djup lågkonjunktur med en handlingsförlamad samt cynisk högerregering. Skatterna har redan sänkts med 95 miljarder, det har fördjupat den ekonomiska krisen för landets gemensamma välfärd. Men vad gör de då inför 2010? Istället för att rädda så många jobb som möjligt, istället för att pressa ned arbetslösheten och anställa flera i välfärden, utbildade sådana, så väljer de återigen skattesänkningar. Nu väljer man att sänka skatten med ytterligare 10 miljarder- på lånade pengar mitt i krisen. Snart 95 miljarder har ryckts från den skattefinansierade välfärden, det får stora konsekvenser på små kommuner.

Oxelösund har sedan 2008 tappat 50 miljoner i skatteintäkter i prognosen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har föreslagit en skattehöjning på 80 öre som ger oss 16,5 miljoner extra, för att bevara jobb och välfärd. Nu i sista stund får vi 8,4 miljoner för 2010 års budget. Det är jättebra att de till slut har lyssnat på oppositionen, skl och förnuftet. Den största krisen kom egentligen vi redan i slutet 2008 till nu 2009. Ska jag påminna er om att vi hade 2,4 miljoner i underskott 2008 och nu pekar prognosen på ca: 3,4 miljoner back för 2009 trots knivar mot välfärden och jobben.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna vägrar sitta med armarna i kors inför välfärdskrisen. De mesta av regeringsallmosorna går åt till att återställa minussiffrorna för 2008 – 2009. Gör vi inte en skattehöjning nu, så är kniven mot strupen på jobben och välfärden 2011 istället. Så kan vi inte ha det!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende. Vi avsätter likaså medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet för barn och unga i trygg och säker uppväxtprojektet. Dessutom blir verksamheterna inom musikskolan, Nattis och Öppna förskolan kvar. De har varit hotade om vi inte varit ansvarsfulla med att höja skatteinkomsterna. Utbildningsnämnden får även två miljoner för barn i behov av särskilt stöd.

Vi driver konsekvent heltidsprojektet vidare. Vi är också överens om att 2011 så återinförs en extra jämställdhetspott för en ännu rättvisare fördelningsprofil. Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta mer till pensioner, som innebär att vi ­därutöver skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner.

Vi når inte ända fram, men vår gemensamma budget gör Oxelösund tryggare, vi räddar en hel del jobb och vi har tagit på våra socialistiska och feministiska glasögon för att tillämpa principen Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Ny klubb för popvänster fast jag snarare kallar mig väldigt illröd punkvänster

POPVÄNSTER - Ali Esbati skriver mer här.

Högercynism och avsky mot gemensam välfärd.


inskickad artikel till SN-debatt.

Oxelösundshögeralliansen smyger inte med sin avsky mot den gemensamma välfärden. Det är inga nya moderater där inte. Jag delar inte synen på deras politik på någon punkt, men de ska få en eloge för att de för en konsekvent cynisk högerpolitik.
På punkt efter punkt kan man läsa i deras budgetförslag att de vill privatisera och konkurrensutsätta verksamhet, så att invånarnas skatter tas ut i vinst av privata bolag. De har inte insett att stödet för en gemensamt finansierad välfärd är starkt hos svenska folket. Allt för starkt för att borgerliga partier ska kunna vinna sympatier på att öppet tala om nedskärningar och privatiseringar. Oxelösundshögern har framfört att en medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höjer skatten med 80 öre. Verkligheten är egentligen att för en kommunanställd ensamstående undersköterska, som tjänar 17 000 kronor betalar ca: en hundralapp extra i månaden. Visst kan det vara jobbigt för en löntagare med små marginaler, men om vi med en skattehöjning kan förhindra att allt fler personal tvingas till deltider eller avsked, så är det enkel ekvation. Glöm inte heller att högeralliansregeringen har beslutat att det är slut på deltidsstämpling och A-kassan är på 65 % av föregående lön. Hälften av ungdomar upp till 28 år har ingen A-kassa på grund av högerns nya avgiftsreformer.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas nonchalanta förslag, bygger på ofinansierade lösningar. I skuggbudgeten skär de 16,5 miljoner kronor i välfärden, det får hårresande konsekvenser. Högern ska spara fyra miljoner i grundskolan Ca: 15 heltidsjobb. De ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Ni ska spara miljontals kronor på missbruksvård, det är ren cynism – hur menar de? Det är ansvarslöst – Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar istället ansvar för välfärd och jobben. Lågkonjunktur med hög arbetslöshet får alltid dramatiska effekter i kommunerna som tar den största smällen av minskade skatteintäkter. Denna gång kommer effekterna bli än mer dramatiska på grund av de genomförda försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Hälften av landets kommuner har redan fått ökade kostnader för socialbidragen på som en följd av försämringarna, Oxelösund är en av dem. Vi har inom ett år fått en skyhög ungdomsarbetslöshet.
Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det är oacceptabelt att vinstdrivande företag ska kunna tjäna pengar på människors behov av vård, utbildning och omsorg. Privatisering av gemensamt ägda verksamheter och företag innebär en avdemokratisering. Vänsterpartiet tycker att vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför ska de drivas offentligt. I medeltal tas 15 procent ut i vinst av privata välfärdsparasiter, hur vet ni att upphandlingen blir billigare? Hur kan de få vinst, jo genom minskning av personal, sämre arbetsmiljö och standard. Vill vi det? Är det så vi ska hantera en ansvarig skattepolitik. Verklig valfrihet är inte rätten att välja bland ett antal hemtjänstföretag. Verklig valfrihet är rätten att ha inflytande över vilken hjälp man får, hur den utförs och när. Allt är inte bra, men vi vill förbättra verksamheten. Vänsterpartiets uppfattning är: Ja till goda arbetsvillkor och delaktighet för personalen vid effektivisering - Nej till konkurrensutsättning och privatisering!

Patrik Renfors (V)
Gruppledare i Oxelösund

Wednesday, October 28, 2009

Utmärkt skola i Oxelösund, trots högerns försök att haverera sverige.Jag har just ringt och korrigerat en nyhet på p4 på sörmlandsradion, där de sade att vingåker (56) hade bäst grundskola i länet enligt en riksundersökning från föräldraalliansen.
Det visade sig vara fel!

De hade kollat på 2008 års siffror, den riktiga 2009 var Oxelösund bäst på 18:e plats! Nu har lärarfackens undersökning på nr:1, SKL på 26 och den här på 18:e plats visat att Oxelösund är en trygg ort, med bra skolor. Det här är en bra trend, som högeroppositionen vill rasera, med privata alternativ och nedskärningar med 16,5 miljoner i deras budgetalternativ.

Monday, October 26, 2009

I brist på politik, blir det bara form över sak för mp.


Har jobbat sista natten, skulle på kommunstyrelsen vid halv nio för en heldag. Jag rydde mig som tur var inte att ta ledigt för att, jag ändå skulle vara ledig sen i några dar. Måttot var: Jag får sova på nästa söndag istället eller något.

Väl när jag satt på Kommunstyrelsemötet blev det inställt pga. en viss Miljöpartist, som ev. skulle överklaga mötet för att kallelsen kom ut en dag för sent. Visst ska det vara rätt, men det finns ju rimliga gränser. Från en miljöpartist utan politik, som vanligt form över sak. Mötestiderna togs redan i januari 09. Fan vad förbannad jag är, först initierar han en okynnesminoritetsåterremiss angående budgeten på förra KF och nu det här. RENT SLÖSERI MED SKATTEPENGAR!

Nu får vi flytta ks och KF, inom kort. Får alla ens ledigt från jobbet med så kort varsel? Nu ska en grinig nattarbetande fritidspolitiker sova!

Wednesday, October 21, 2009

SVT sänder rasistisk DYNGA och medverkar till högerextremismens framfart

Media och vissa politiker spär på samt legitimerar deras politik. Varför över huvud taget ge ett främlingsfientligt parti utrymme att växa till ett riksdagsparti?

Jag får rysningar längs ryggraden. För visso måste debatten tas med SD och andra högerextrema partier om de sitter i ett fullmäktige, men varför dra fram dem i ljuset med riksdagsrelaterade frågor när de inte ens sitter där.

De ska bemötas, men inte lyftas upp.

"Rasismen är en del av den globala världsordningen. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhället. Det vore ett misstag att reducera rasismen till att handla om biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt.
Rasismen är något annat än allmänna fördomar. Den måste förstås i förhållande till maktrelationer i samhället som helhet. När det finns en över- och underordning, kan särskiljande och uteslutande processer, liksom nedsättande föreställningar och attityder hos enskilda påverka hur privilegier och möjligheter tilldelas och förvägras." " Kampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrade eller utlandsfödda. Det är en kamp för att humanism och mänskliga rättigheter ska omsättas i praktik i Sverige och världen och för att demokratin ska omfatta var och en som bor i landet. Denna kamp måste föras på flera plan samtidigt.
Att se och bemöta vardagsrasismen, den man kan stöta på vid allt från krogköer till jobbansökningar, är en del av det antirasistiska arbetet.
En annan del är att samla ett motstånd mot öppet fascistiska och rasistiska rörelser och motverka en ökande acceptans för dessa. Både svensk- och utlandsfödda kvinnor och män behövs i denna kamp.
Rasism och främlingsfientlighet gror inte i vakuum. Sociala orättvisor och växande klyftor fungerar som drivhus för förenklade förklaringar, till exempel att skylla alla problem på den som ser annorlunda ut eller att drömma om ett förment idylliskt förflutet. Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i vår antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden.
En verksam antirasistisk politik utmanar rådande maktförhållanden och fordrar en omfördelning av samhällets resurser." - Utdrag ur vänsterpartiets partiprogram.


Läs även den här artikeln.

Wednesday, October 14, 2009

Vi vill värna välfärden och jobben i Oxelösund


SN 10/10

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund kommer att föreslå en skattehöjning med 80 öre inför 2010. Vi vill inte sitta med armarna i kors, politik är att ­vilja. Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner i skatteintäkter och statsbidrag på grund av lågkonjunkturen. Regeringens tillskott 2010 på drygt åtta miljoner är välkommet, men tyvärr är det ett engångsbelopp som försvinner året efter.
Dessutom fördelas de extra pengarna ­efter invånarantal i kommunerna vilket innebär att kommuner med positiv befolkningstillväxt ­gynnas ytterligare. Kommuner med hög arbetslöshet, hög ungdomsarbetslöshet och utflyttning tas ingen hänsyn till. Regeringen kunde ha valt en strategi där man fördelat pengarna till de kommuner som behöver dem mest, det vill säga där pengarna gjort mest nytta och till ­kommuner som drabbats hårdast av lågkonjunkturen.
I stället väljer man att ”slarva” och dela ut dem på det lättaste ­sättet.

Detta skapar ytterligare ­klyftor mellan kommunerna och gynnar som sagt de kommuner som egentligen inte behöver pengarna. I tider av massarbetslöshet borde ­jobben vara nummer ett, men högerregeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar med lånade pengar.

Vår ambition med den kommunala skattehöjningen är bland ­annat att minska en del av de varsel som är lagda i kommunen, mota ökningen av ­deltidstjänster och trygga pågående arbete för att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt. Moderaterna och deras allianspartier vill få det till att vi missköter kommunens ekonomi och att fördyringen av projekt gjort att vi tvingats höga skatten. Det är rent nonsens och enbart till för att vilseleda. Investeringar skrivs av över långa tidsperioder och det vet även Alliansen.
Fördyringen av Ramdalen innebär en kostnad första året på 361 617 kronor. Den kostnaden sjunker sedan varje år. Båthallen på Femöre är finansierad av intäkterna från markförsäljningen och belastar inte ekonomin. Vågbrytaren kostar oss cirka 115 000 sedan sjunker kostnaden varje år.

Ombyggnaden av Dalgången skulle till stora delar ha gjorts även om man redan för tre år sedan gjort skolan till förskola. Det är svårt att säga, men om vi är generösa mot våra motståndare, så säg att den ”extra kostnaden”kostar oss ca 50 000 första året, som sedan varje år sjunker.
Hur vi gemensamt än räknar så är det svårt att uppnå att vi med dessa kostnader skulle ha belastat ekonomin så svårt att vi är tvungna att på grund av det höja skatten. Nej, det är lågkonjunkturen och regeringens brist på åtgärder som är den enda avgörande faktorn. Att påstå något annat är ren och skär lögn.
Att sedan våra revisorer inte har några anmärkningar på hur vi sköter ekonomin utan anser att ”vi har bra underlag och god ordning” styrker väl knappast Moderaternas syn.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 13/10

Skattehöjningen är onödig

Socialdemokraterna använder Inlägg utifrån (SN 10/10) för att berätta att de fortfarande tänker höja skatten. De visar som vanligt ingen vilja att lyssna på och föra dialog med oppositionen.

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund är det uppenbarligen enklare och bekvämare än att ta tag i kommunens problem med låga intäkter och alldeles för höga kostnader. De retar sig på regeringens jobbskatteavdrag och ser sin chans att bakvägen ta tillbaka de skattesänkningar, som beslutats på riksnivå.
Vi i Alliansen anser att det inte behövs. Om de styrande partierna inte gör något åt orsakerna utan bara angriper symptomen kommer problemen att finnas kvar och effekterna av skattehöjningen blir kortvariga.
En medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna höjer skatten med 80 öre.

Ingen annan kommun i länet höjer skatten förutom med de 20 öre som skatteväxlingen med landstinget innebär. Vem väljer att flytta till Oxelösund när grannkommunen har lägre skatt? Risken är att människor till och med väljer att flytta.
Alliansen i Oxelösund har presenterat en budget i balans där skatten är oförändrad. Vår budget innehåller satsningar på vissa områden som vi anser vara viktiga, bland annat ungdomsarbetslösheten. Inom andra områden vill vi skära ner.

Vi är övertygade om att kommunen och dess helägda bolag klarar att förena hög kvalitet med lägre kostnader. Medborgarna har rätt att få god valuta för sina pengar och bör behålla rätten att själv disponera över merparten av sin lön, pension, a-kassa eller sjukersättning. Det stärker individens frihet och ansvarstagande och gagnar tillväxten.
Alliansens budget bygger på effektiviseringar och fortsatta besparingar. Den har små marginaler, då vi inte vill höja skatten med 16,5 miljoner. Vi förändrar och styr om resurser till nya och förebyggande insatser. Det extra tillskottet på drygt åtta miljoner som regeringen tilldelar oss för 2010 vill vi lägga sparbössan till dess vi ser hur lågkonjunkturen och ungdomsarbetslösheten slår mot Oxelösund.

Agneta Rönn (M)
Solweig Ericsson-Kurg (FP)
Siw Johansson Sjöholm (C)
Mårthen Backman (KD)
Alliansen i Oxelösund

SN 13/10

Svag retorik

I sitt Inlägg utifrån (SN 10/10) säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att ”...politik är att vilja”.

Frågan är vad detta uttalande är värt om tilltron till den egna politiken saknas. Lite längre ner i artikeln konstaterar man nämligen att det ekonomiska tillskottet från regeringen på drygt åtta miljoner kronor för år 2010 är ett engångsbelopp ”som försvinner året efter”.
Uppenbarligen räknar man inom S och V med en fortsatt borgerlig regering, eftersom de egna partierna ju vid en valseger har lovat ett ge ökat stöd till kommunerna också för åren 2011-12.
Hur kan ni annars i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motivera eller försvara en skattehöjning på 80 öre i Oxelösunds kommun?
Gunnar Söderberg (MP)

SN 14/10

Att använda pengar som finns eller pengar som inte finns

I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Oxelösund. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt budgetförslag. I vårt förslag ingår en skattehöjning för att motverka effekterna av lågkonjunkturen och den brist på åtgärder som finns från regeringens sida. Det ger oss en trygg majoritet för att värna välfärden och mota och minska en del av de varsel som är lagda.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett eget förslag. Deras förslag bygger på ofinansierade lösningar. Man kan inte säga ”vi ska spara fyra miljoner i grundskolan, vi ska spara fyra miljoner på missbruksvård, vi ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Det är oseriöst och ansvarslöst. Det är fiktiva pengar som de inte har. Det går bra att säga att man ska satsa men hur ska man kunna göra det när man inte har pengarna?
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende och för kommande pensioner.
Vi är gemensamt överens om att satsningen på att ge barn och unga en trygg och säker uppväxt ska bestå. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet. Vi driver heltidsprojektet vidare. Musikskolan, Nattis och Öppna förskolan blir kvar. Vi är också överens om att de yrkanden vi tillsammans lade på kommunstyrelsen fortfarande gäller: vi skjuter till medel till kultur- och fritidsnämnden, till miljö- och samhällsbyggnad för klippning av en del gräsytor och extra asfaltering under 2010. Dessutom avsätter vi medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Utbildningsnämnden får två miljoner för barn i behov av särskilt stöd. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Under 2010 kommer vi att driva ett folkhälsoprojekt under namnet ”oxelöSUNDARE” .
Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta fyra miljoner till pensioner. Ovanstående innebär att vi ­dessutom skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner. Vi känner oss trygga med vårt förslag. Det är finansierat och våra gemensamma satsningar läggs där vi bedömer att behoven är störst.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 14/10

Missköter ekonomin

Socialdemokratena, med stöd av lydpartiet till vänster, föreslår en skattehöjning på 80 öre. Det innebär att en normalfamilj med två arbetande belastas med 4-5 000 kronor per år på toppen av världens näst högsta skattetryck. Det motsvarar en rejäl semesterresa eller åtskilliga matkassar.

Radarparet Vikström-Renfors skriver att ”Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner på grund av lågkonjunkturen”.Sanningen är att skatteintäkterna kommer att sjunka med 0,5 procent år 2009.
Det motsvarar en minskning på 2,2 miljoner – inte 50 miljoner. För 2010 har dessutom regeringen gett Oxelösund ett extra bidrag på 8,3 miljoner. Orsaken till kommunens dåliga ekonomi är inte skatteintäkterna utan okontrollerade kostnadsökningar.
Att Ramdalsanläggningen bara skulle bli 361 000 dyrare är ju också en efterkonstruktion. Projektet stoppades när pengarna tog slut. Då blir det naturligtvis inget överskridande. Skulle det fullföljas blir fördyringen minst 10 miljoner. Men vi fick ju en grandios entré.

När det gäller båthallen som ersatte ett nedgånget båtskjul, så är fakta att hallen kostade minst 7,5 miljoner medan intäkterna för de 40 tomterna var 4 miljoner. Den förväntade reavinsten blir alltså en förlust. Men om man som radarparet räknar in tidigare vinster från andra försäljningar går det naturligtvis på plus.
Nej, om man hade skött ekonomin behövde man inte höja skatterna. Vi anser dessutom, att med det tillskott som regeringen gett och de besparingar som tjänstemännen föreslagit, så behöver vi inte drabba våra skattebetalare med denna chockhöjning.
Under första halvåret i år minskade innevånarantalet med ett tiotal i Oxelösund medan våra grannkommuner ökade. Är det realistiskt att tro att fler vill flytta till Oxelösund när skatten blir 4-5 000 kronor högre?
Det är en påtaglig risk att flyttlassen går åt andra hållet.
Bo Jender (M)

NÅGRA KOMMENTARER?

Monday, October 12, 2009

Socialismen vinner över höst och vinter

När jag blir president, ska jag bannlysa höst och vinter. Samtidigt som mitt majoritetsvänsterparti inför socialismen, men först måste jag skriva klart kf-framförandet, som delmål och inte spilla tid på sociala medier. Att avskaffa den feodala kvasidemokratiska monarkimodellen som vi har idag, kanske jag kan ta på en kafferast.
Allt annat skulle vara kontraproduktivt i en riktig demokrati utan höst och vinter.

Har någon tänkt på att Facebook och bloggar kan ta tid från annat viktigare.
Visst är facebook och bloggar viktigt, men det kan vara ett störande element, när flitet borde flyta.)

Monday, July 27, 2009

Borg är inte din vän, solstolen är det.


Nu har jag semester och det känns underbart. Semester ska vi inte ta för givet.
De ledande i regeringen har alltid kört med piska mot arbetarklassen och det gör de fortfarande.
Steg för steg pressas vi tillbaka, särskilt nu i lågkonjunkturen. Ta inte allt för självklart.
Ännu står vi emot, så här har de röstat innan. Det är ännu klass mot klass.

1938: Nej till två veckors semester.

1951: Nej till tre veckors semester.

1963: Nej till fyra veckors semester.

1976: Nej till femte semesterveckan.
Tuesday, June 23, 2009

Röda Nejlikan under EU-valet i Oxelösund

Hur gick det i Oxelösund - Nja fel folk gick och röstade även i Oxelösund, 60 procent varav många EU-kritiker stannade hemma. Vi fick bara 10,5 procent. Men det var ett tappert kampanjande.

Vi måste agera krockkudde åt den moderata regeringen

Skatten i Oxelösund höjs med 80 öre från och med 2010. Det står mer eller mindre klart sedan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gjort upp i frågan.
Strax innan midsommar har högeralliansoppositionen uppfattat Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma utspel som en krigsförklaring. De tyckte att vi förde dem bakom ljuset, då vi hade en presskonfernens med SVT och SN på lunchen mitt under pågående Mål- och budgetberedning. Så här rapporterar de på östnytts nätbilaga:

"Oppositionen menar att man gjort upp bakom ryggen på dem. Och menar att man kunde ha gjort fler besparingsåtgärder."

Varför ska det vara en krigsförklaring? (Konflikter är visserligen kul.) De pratar ju inte med oss innan de går till pressen. De vill ju skära mer istället för att bromsa fallet, som vi vill.
Vi vill ju inte samma sak, så varför knorra. Det hör kanske till det politiska spelet.


Här är ett klipp ifrån SVT- östnytt 15/6
Tyvärr blev mitt prat bortklippt, men Benita skötte sig bra. Jag satt där och var "snygg" i varje fall.

Här är rapporteringen i SN 16/6


Här är dessutom en debattartikel från dagens SN 23/6, som jag och Benita Vikström (S) skrev angående den akuta situationen i kommunen.

Vi måste agera krockkudde åt den moderata regeringen


Den moderatledda regeringen envisas med att låna pengar för att sänka skatterna. Mest för de som absolut inte behöver det, men man måste väl tillfredställa sina väljargrupper. Kommunerna ser hur viktiga pengar destineras till annat än välfärd.

Från januari 2008 till januari 2009 har statsbidrag och skatteintäkter för Oxelösunds kommun minskat med 50 miljoner kronor. Som kompensation för detta får vi år 2010 sex miljoner kronor av regeringen. Det är allvarligt, men säkert en del av en strategi.

Moderaterna har aldrig varit några vänner av offentlig sektor. Nu kan man stillatigande med armarna i kors titta på när kommunerna tvingas banta och skära ner i verksamheterna. Tillskottet nästa år är bara för att få lugn på sina egna moderata kommunalråd.

Högeroppositionen i Oxelösund, ledd av Moderaterna, har inga argument kvar utan skyller allt på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och påstår att vi förlorat kontrollen och inte kan sköta ekonomin. Det är bara struntprat och ett sätt att blunda för den regeringspolitik som förs.

Vi har full förståelse för att den skattehöjning vi föreslår kommer att drabba våra lågavlönade invånare. Det gör ont, men ännu ondare gör det att friställa ytterligare personal inom kommunens verksamhet och slänga ut dem i arbetslöshet. De neddragningar vi tvingas till kommer ändå att vara kännbara. Ytterligare varsel späder bara på lågkonjunkturen och ökar kommunens kostnader ytterligare.

Nu försöker vi värna viktiga verksamheter genom att föreslå en skattehöjning på 80 öre. Det betyder ett tillskott till kommunen med cirka 16 miljoner kronor.
Vi föreslår följande satsningar för tillskottet: Vårt arbete med att ge barn och unga en trygg och säker uppväxt ska prioriteras. Små barn ska prioriteras före de som är lite äldre. Barn med särskilda behov ska så långt det är möjligt undantas besparingar.

Vi ska inte göra om samma misstag som man gjorde i den förra djupa lågkonjunkturen. Barnens resurser togs bort och i stället fick vi 10-15 år senare rejäla kostnadsökningar för att barnen farit illa. Vi vill ha kvar Familjecentralen med öppna förskolan, nattöppen barnomsorg och musikskolan. Vi vill fortsätta jobbet med att skapa heltidstjänster och att höja de kvinnliga låglönegrupperna. Dessutom ska pengarna räcka till driften av ett nytt äldreboende. Och som sagt, trots att vi tillför nya resurser så kommer vi att behöva göra neddragningar i verksamheterna. Det arbetet sker nu parallellt.

Vi har också för 2009 signalerat att vi vill se en uppfräschning av Stenvik och Jogersö. Kultur- och fritidsnämnden ska alltså inte dra ner sina åtgärder Vi är också överens om att inte flytta fritidsgården till Brevik. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund är överens om att trygga vad vi kan av välfärden, när vår moderatledda regering inte vill göra det.

Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

Privatisera inte vår gemensamma hamn


Debattartikel i Södermanlands Nyheter 19/6:

Den som äger har makt att styra över utvecklingen. Vi vill att folket ska styra, inte privata intressen. Därför ska Oxelösundsborna även i fortsättningen tillsammans med SSAB äga hamnen.

Dock har ett privat bud från riskkapitalbolaget EQT hamnat på politikernas bord.
Kommunen som ägare kan ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Med en privat ägare riskerar vi rovdrift på både människor och miljö.

Hamnen har i många år gett goda inkomster till kommunkassan. SSAB och kommunen får dela på 25 procent av vinsten, i år blev kommunens del 2,3 miljoner till vår gemensamma välfärd. Pengar som vi har kunnat använda till gemensamma angelägenheter som vård, skola och omsorg. En utförsäljning skulle göra oss alla och välfärden fattigare bara för att några kapitalister ska kunna bli rikare.

Hur vet vi att ett privat företag driver hamnverksamheten, dit vi politiker vill styra den? Vill företaget Oxelösunds bästa? Vad vill företaget med gamla Oxelösund?

Visst kan mycket regleras i avtal, men hur reglerar vi efter att de kortsiktigt, har sålt vidare till en annan privat exploatör?

Alla partier har inte bestämt sig, men är redo att förhandla med riskkapitalisterna EQT om ett köpeavtal, som sedan ska hanteras av kommunstyrelsen och KF.

Vänsterpartiet ser ingen som helst anledning att över huvud taget undersöka möjligheten att sälja hamnen till spekulanten EQT. Vi får hoppas att åtminstone S gör det rätta och behåller kommunens del, när det klara budet har nått kommunfullmäktige. De andra partierna har vi inte satt så mycket hopp till i den här frågan.

En sak är säker. Vänsterpartiet i Oxelösund ställer sig nu som förr kritiska emot en försäljning av hamnen till ett företag med privata intressen!


Patrik Renfors (V)
Gruppledare i Oxelösund

Wednesday, March 04, 2009

Bonusregn och svekavtal från IF-metall

?Fruktansvärt? Patrik Renfors, 34, jobbar som elektriker på
”Fruktansvärt” Patrik Renfors, 34, jobbar som elektriker på SSAB i Oxelösund. ”Det är klart det sticker i ögonen när så många varslas. Det är fruktansvärt”, säger han.
Foto: henric lindsten


Igår kväll blev jag intervjuad av Aftonbladetvid skiftavlösningen utanför SSAB: s grind.
De ville höra lite ord från "golvet" om krissituationen i stålbranchen, samtidigt som att 1300 löntagare varav 350 i SSAB Oxelösund har varslats om uppsägning får ledningen höga bonusar.
Visst fick även vi arbetare en bonus i februari, förra året var ett rekordår. Men de var inte alls i samma proportion.

Jag fick även kommentera IF-metallförbundets nyslutna avtal med arbetsgivarorganistationerna. Det kallade jag ett riktigt svek mot det fackliga löftet och Rehn/Meidnermodellen med kollektivavtal.
Regeringen har sänkt A-kassan bara för att dumpa lönerna, nu hjälper facken till med deras strategi. Nu har vi öppnat dörren för liknande påtryckningar mot andra i LO-kollektivet. Att efter det här förmana regeringen att återställa den förstörda A-kassan, blir en nu en ren omöjlighet. (Jag har inte läst papperstidningen, men den delen kom inte med i nätupplagan.)

Läs Aftonbladet:

Styrelseordföranden Sverker Martin-Löf tycket att beloppet är berättigat eftersom företaget växte:

– Det som redovisas i årsredovisningen är utfallet av hösten 2007 och våren 2008, och det betalades ut i somras, säger han.

Hur förklarar du för någon som mister jobbet att chefen får 11,6 miljoner i lön?

– Det är ju i och för sig en utmaning att förklara det, men vi måste betala marknadsmässiga löner. Den fasta lönen på 4,7 miljoner är förhållandevis låg för det jobb han har.

”Vansinniga system”

Patrik Renfors, 34, jobbar som elektriker på SSAB i Oxelösund. Han håller inte med:

– Det är klart det sticker i ögonen när så många varslas. Det är fruktansvärt, vi får småsmulorna medan de tar hela kakan.

Lena Fornstedt, IF Metalls lokala klubbordförande, instämmer i den bilden:

– Det signalerar det vansinniga i bonussystemen. Jag tycker att man ska omarbeta hela lönesystemet för koncernledningen.

Även I Oxelösunds centrum pratas det om direktörernas löner.

En äldre kvinna sätter ord på tankarna:

– Hur ska han kunna göra slut på pengarna? Det finns ingen etik och moral i det här.
Det här är fakta rutan i aftonbladet - Bonusen ökade med 194 procent

2007 uppgick bonusen för koncernledningen, inklusive Faxander, till 9,4 miljoner. 2008 var den 27,7. En ökning med 194 procent. n n Den totala lönen för koncernledningen, utom Faxander, ökade med 19,6 miljoner eller 103 procent.

Alla anställda i SSAB fick 24 000 kronor i bonus för förra året.


Läs också andra artiklar i Aftonbladet

Aftonbladet/Sifo ”Ja – vi sänker lönen” ”...om vi får ha jobben kvar” 1
”Jag går hellre ner i arbetstid” Få chefer kan tänka sig lägre lön. 1
Kris – då får han 7 miljoner i bonus SSAB går i förlust men ledningen sitter säkert 50
En av tre säger ja till sänkt lön – om det skulle rädda jobb. 30
”Vi har redan förlorat en tusenlapp i månaden” Saab-anställda Annelie Tåqvist säger nej till sänkt lön - i dag börjar hon blogga på aftonbladet.se
Lista Kolla själv om du kan drabbas Så ställer sig ditt fackförbund till lönesänkning 43

Wednesday, February 25, 2009

Ohly om det meninglösa monarkbrölloppet

– Det har jag inte fått och jag hade inte gått dit om jag hade blivit bjuden.

Vänsterpartiets Lars Ohly till TT på frågan huruvida han blivit inbjuden till Slottet med anledning av förlovningen. (TT)

Tuesday, February 03, 2009

Har världen förändrats, eller ser vi samma, strukturer, normer och mönster i kapitalismen?

Den kapitalistiska produktionens allmänna tendens är inte att höja den genomsnittliga normallönen utan att sänka den.
ur Karl Marx ord i Lön, pris och profit

Wednesday, January 07, 2009

Citybanan är en statlig angelägenhet!


Om någon månad börjar kommunens nya mål- och budgetprocess för åren 2010- 2013. Notan för Oxelösunds kommuns part för Citybanans finansiering kommer att ligga på ca: 13 miljoner kronor, med andra ord kommer finansieringen bli en stöttesten och vattendelare i budgetprocessen. Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas?

Här förtydligas vänsterpartiets syn på demokratiaspekten samt obefintlig finansiering. Det står här i debattartikeln, som jag har skickat in till Sörmlands Nyheters inlägg utifrån... Den har fortfarande inte publicerats, men här är ett smakprov.


Vänsterpartiet gör en halv pudel om missförståndet i artikeln med citybanan i SN (3/1-09). I artikeln framkom det av Emil Carlsson (v) hur oerhört kritiska vi är till medfinansieringen, men det blev en liten missuppfattning. Vänsterpartiet kommer inte att bita i det sura äpplet som artikeln återspeglade. Vi har i kommunfullmäktige upprepade gånger sagt att vi är kraftigt kritiska inför beslutet till medfinansiering av Citybanan i Stockholm. Vi kommer fortfarande jobba för att det inte ska bli verklighet.

Sverige och Oxelösunds kommun är inne i en djup recession, lågkonjunktur och med en finanskris ovanpå det. Vänsterpartiet i Oxelösund var långt innan lågkonjunkturen i allra högsta grad oroade inför citybanans medfinansiering, som fram till alldeles nyligen har varit fullständigt olaglig ur hänsyn från kommunallagen. I december 2007 skrev staten och företrädare för fem landsting under ett avtal om medfinansiering av Citybanan i Stockholm. Nu ska dessutom Kommuner och landsting i hela mälardalen ska vara med och betala för investeringar som helt klart är ett statligt ansvar.

På vilket mandat har då beslutet tagits? I Regionförbundet Sörmland har Oxelösunds godkännande gjorts av Benita Vikström (s). Socialdemokraterna styr Oxelösunds kommun i minoritet, men det har ännu inte tagits något beslut om medfinansiering i kommunen. Nu sluter beklagligtvis Högeralliansen upp bakom (s), så att de får klar majoritet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lär reservera sig.

Beslutet om kommunal- och landstingsfinansiering av Citybanan strider mot kommunallagen, vilket dock inte tycks hindra berörda parter att driva igenom beslutet – man arbetar enligt principen ”om inte besluten stämmer med lagen, ändrar vi lagen. Likafullt har nu medfinansieringen fått godkännande av regeringen, för att den tjänar deras syfte.

Om någon månad börjar kommunens nya mål- och budgetprocess för åren 2010- 2013, Notan för Oxelösunds kommuns part kommer att ligga på ca: 13 miljoner kronor, med andra ord kommer Citybanans finansiering, som är ur Oxelösundsbornas skattebas bli en stöttesten och vattendelare i budgetprocessen. Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas?

Kan det vara med ännu mer neddragningar av kommunala jobb, mindre offentlig välfärd samt lägre kommunal service? Vänstern kan aldrig gå med på detta!

Högerregeringen har sänkt skatten med katastrofala 85 miljarder, hela finansieringen av Citybanan är 16 miljarder. Vänsterpartiet i Oxelösund anser att nationell infrastruktur, nu liksom tidigare, är en statlig angelägenhet. Vi avvisar därför alla krav på medfinansiering av Citybanan i Stockholm. För att vända lågkonjunkturen och nedskärningar i kommunerna, borde istället regeringen använda statskassan för att finansiera Citybanan fullt ut. De ska inte lasta inte över kostnader på kringliggande län och kommuner.

Patrik Renfors(v), Oxelösund, Gruppledare, Kommunstyrelseledamot