Tuesday, June 23, 2009

Röda Nejlikan under EU-valet i Oxelösund

Hur gick det i Oxelösund - Nja fel folk gick och röstade även i Oxelösund, 60 procent varav många EU-kritiker stannade hemma. Vi fick bara 10,5 procent. Men det var ett tappert kampanjande.

Vi måste agera krockkudde åt den moderata regeringen

Skatten i Oxelösund höjs med 80 öre från och med 2010. Det står mer eller mindre klart sedan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gjort upp i frågan.
Strax innan midsommar har högeralliansoppositionen uppfattat Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma utspel som en krigsförklaring. De tyckte att vi förde dem bakom ljuset, då vi hade en presskonfernens med SVT och SN på lunchen mitt under pågående Mål- och budgetberedning. Så här rapporterar de på östnytts nätbilaga:

"Oppositionen menar att man gjort upp bakom ryggen på dem. Och menar att man kunde ha gjort fler besparingsåtgärder."

Varför ska det vara en krigsförklaring? (Konflikter är visserligen kul.) De pratar ju inte med oss innan de går till pressen. De vill ju skära mer istället för att bromsa fallet, som vi vill.
Vi vill ju inte samma sak, så varför knorra. Det hör kanske till det politiska spelet.


Här är ett klipp ifrån SVT- östnytt 15/6
Tyvärr blev mitt prat bortklippt, men Benita skötte sig bra. Jag satt där och var "snygg" i varje fall.

Här är rapporteringen i SN 16/6


Här är dessutom en debattartikel från dagens SN 23/6, som jag och Benita Vikström (S) skrev angående den akuta situationen i kommunen.

Vi måste agera krockkudde åt den moderata regeringen


Den moderatledda regeringen envisas med att låna pengar för att sänka skatterna. Mest för de som absolut inte behöver det, men man måste väl tillfredställa sina väljargrupper. Kommunerna ser hur viktiga pengar destineras till annat än välfärd.

Från januari 2008 till januari 2009 har statsbidrag och skatteintäkter för Oxelösunds kommun minskat med 50 miljoner kronor. Som kompensation för detta får vi år 2010 sex miljoner kronor av regeringen. Det är allvarligt, men säkert en del av en strategi.

Moderaterna har aldrig varit några vänner av offentlig sektor. Nu kan man stillatigande med armarna i kors titta på när kommunerna tvingas banta och skära ner i verksamheterna. Tillskottet nästa år är bara för att få lugn på sina egna moderata kommunalråd.

Högeroppositionen i Oxelösund, ledd av Moderaterna, har inga argument kvar utan skyller allt på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och påstår att vi förlorat kontrollen och inte kan sköta ekonomin. Det är bara struntprat och ett sätt att blunda för den regeringspolitik som förs.

Vi har full förståelse för att den skattehöjning vi föreslår kommer att drabba våra lågavlönade invånare. Det gör ont, men ännu ondare gör det att friställa ytterligare personal inom kommunens verksamhet och slänga ut dem i arbetslöshet. De neddragningar vi tvingas till kommer ändå att vara kännbara. Ytterligare varsel späder bara på lågkonjunkturen och ökar kommunens kostnader ytterligare.

Nu försöker vi värna viktiga verksamheter genom att föreslå en skattehöjning på 80 öre. Det betyder ett tillskott till kommunen med cirka 16 miljoner kronor.
Vi föreslår följande satsningar för tillskottet: Vårt arbete med att ge barn och unga en trygg och säker uppväxt ska prioriteras. Små barn ska prioriteras före de som är lite äldre. Barn med särskilda behov ska så långt det är möjligt undantas besparingar.

Vi ska inte göra om samma misstag som man gjorde i den förra djupa lågkonjunkturen. Barnens resurser togs bort och i stället fick vi 10-15 år senare rejäla kostnadsökningar för att barnen farit illa. Vi vill ha kvar Familjecentralen med öppna förskolan, nattöppen barnomsorg och musikskolan. Vi vill fortsätta jobbet med att skapa heltidstjänster och att höja de kvinnliga låglönegrupperna. Dessutom ska pengarna räcka till driften av ett nytt äldreboende. Och som sagt, trots att vi tillför nya resurser så kommer vi att behöva göra neddragningar i verksamheterna. Det arbetet sker nu parallellt.

Vi har också för 2009 signalerat att vi vill se en uppfräschning av Stenvik och Jogersö. Kultur- och fritidsnämnden ska alltså inte dra ner sina åtgärder Vi är också överens om att inte flytta fritidsgården till Brevik. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund är överens om att trygga vad vi kan av välfärden, när vår moderatledda regering inte vill göra det.

Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

Privatisera inte vår gemensamma hamn


Debattartikel i Södermanlands Nyheter 19/6:

Den som äger har makt att styra över utvecklingen. Vi vill att folket ska styra, inte privata intressen. Därför ska Oxelösundsborna även i fortsättningen tillsammans med SSAB äga hamnen.

Dock har ett privat bud från riskkapitalbolaget EQT hamnat på politikernas bord.
Kommunen som ägare kan ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Med en privat ägare riskerar vi rovdrift på både människor och miljö.

Hamnen har i många år gett goda inkomster till kommunkassan. SSAB och kommunen får dela på 25 procent av vinsten, i år blev kommunens del 2,3 miljoner till vår gemensamma välfärd. Pengar som vi har kunnat använda till gemensamma angelägenheter som vård, skola och omsorg. En utförsäljning skulle göra oss alla och välfärden fattigare bara för att några kapitalister ska kunna bli rikare.

Hur vet vi att ett privat företag driver hamnverksamheten, dit vi politiker vill styra den? Vill företaget Oxelösunds bästa? Vad vill företaget med gamla Oxelösund?

Visst kan mycket regleras i avtal, men hur reglerar vi efter att de kortsiktigt, har sålt vidare till en annan privat exploatör?

Alla partier har inte bestämt sig, men är redo att förhandla med riskkapitalisterna EQT om ett köpeavtal, som sedan ska hanteras av kommunstyrelsen och KF.

Vänsterpartiet ser ingen som helst anledning att över huvud taget undersöka möjligheten att sälja hamnen till spekulanten EQT. Vi får hoppas att åtminstone S gör det rätta och behåller kommunens del, när det klara budet har nått kommunfullmäktige. De andra partierna har vi inte satt så mycket hopp till i den här frågan.

En sak är säker. Vänsterpartiet i Oxelösund ställer sig nu som förr kritiska emot en försäljning av hamnen till ett företag med privata intressen!


Patrik Renfors (V)
Gruppledare i Oxelösund