Tuesday, April 06, 2010

Ny blogg under valet 2010Hej nu har jag börjat blogga för vänsterpartiet i Oxelösund på södrmands nyheters stora valbloggsatsning. 35 politiker från östra Sörmland, dvs 4 kommuner och landstinget ska blogga och få utvalda artiklar i tidningen fram till valet publicerade på nätet och i tidningen.


Monday, March 29, 2010

Nu sätter vi press på att påverka politiken åt vänster 2010!


Årsmötet är nu avklarat.
Jag blev förstanamn på kommunfullmäktigelistan och det var likaså många starka namn efteråt. Ny ordförande i föreningen blev också Lotta Johnsson Fornarve.


Vi siktar på 5 -6 mandat av 31, men kan genom listan få egen majoritet.Vänsterns kf-lista


1. Patrik Renfors
2. Lotta Johnsson Fornarve
3. Emil Carlsson
4. Ingela Wahlstam
5. Håkan Gustafsson
6. Sinikka Famme
7. Robin Famme
8. Johan Renfors
9. Monica Mattsson
10. Hans Hedström
11. Lars Fornarve
12. Fredrik Berg
13. Jenny Carlsson
14. Martti Hyvönen
15. Lia Johansson
16. Nils-Tommy Olofsson

Thursday, March 25, 2010

Kom och påverka kf-listan och politiken åt vänster - Bli medlem nu!


Årsmöte för vänsterpartiet i Oxelösund.
Plats: Esplanaden 6
Tid: Söndag 28/3 klockan 15.00
Kom gärna och bli medlem och påverka vilka som hamnar på kommunfullmäktigelistan, vilken styrelse vi ska ha m.m.

Påverka politiken åt vänster!

Företrädesrätten får inte försvagas - Flamman

Ännu är inte avtalsförhandlingarna något samtalsämne vid fikarasten på SSAB. – När människor känner att det berör dem själva kommer det nog att bli annorlunda, säger Patrik Renfors.
Flamman 2010-03-25: Arbetsgivarsidan och industrifacken har ännu inte närmat sig en överenskommelse. En strejk kryper allt närmare. Men på SSAB i Oxelösund är det ännu inget som oroar särskilt mycket.


– Klubbstyrelsen här börjar göra sig redo och undersöka hur det kan bli vid en strejk, säger Patrik Renfors.
Patrik Renfors arbetar som elektriker på stålverket SSAB utanför Oxelösund. Dessutom är han politiskt aktiv inom Vänsterpartiet och fackligt aktiv inom IF Metall. Vi träffas strax innan han ska gå på sitt eftermiddagsskift.
– Industrin är till ytan är lika stor som Monaco, skojar han när vi står utanför industrigrindarna på parkeringen.
Trots att klubben så smått börjat ställa in sig på att det faktiskt kan bli en strejk, har det i skrivande stund, tisdag, ännu inte lagts några varsel från IF Metall. Däremot har Pappers och Grafiska varslat om blockad för bland annat övertid. Till LO-tidningen har Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg sagt att förhandlingarna står helt stilla och att arbetsgivarsidan nonchalerar facken.

På fikarasterna på SSAB pratas inte om avtalsförhandlingar eller en förestående konflikt. Inte ännu i alla fall.
– När människor känner att det berör dem själva kommer det nog att bli annorlunda.
Möjligen är många fortfarande lite tilltufsade efter krisåret, då koncernen sade upp närmare 350 personer i Oxelösund.
Patrik Renfors är även kritisk till att IF Metall centralt gick med på krisuppgörelsen, där arbetsgivare fick möjlighet att förhandla sig till arbetstidsförkortning med sänkt lön.
– Nu är det ännu svårare att föra vettiga förhandlingar, det har pressat tillbaka hela arbetarrörelsen.
Men trots det, tror han inte att det enbart är en dålig tidpunkt för facket att driva sina krav.
– När det börjar gå lite bättre igen är företagen livrädda för att tappa fart i produktionen, det gynnar oss.

Bemanningsföretag
SSAB går nästan för fullt igen. Företaget har förhandlat till sig en del nya visstidsanställningar. Något som facket inte direkt jublar över, men accepterar som en kompromiss för att hålla undan bemanningsföretag.
– Det absolut värsta vore om företrädesrätten försvagades. Skulle den försvinna skulle inte folk ha något att säga till om.
Det Patrik Renfors syftar på är en av knäckfrågorna i förhandlingarna. Facken vill ha regleringar för att undvika att arbetsgivare kringgår företrädesregler om återanställning genom att ta in personal från bemanningsföretag. De senaste åren har det funnits flera uppmärksammade fall där personal har sagts upp och där alla, eller vissa av dem, kommit tillbaka till samma arbetsplats genom inhyrning.

Lönesänkningar i praktiken
Patrik Renfors menar att ett slopande av företrädesrätten framför allt skulle slå mot kvinnor och könsfördelningen på arbetsplatser.
– Det är först på senare år som det börjat komma in lite mer tjejer inom industrin. De fick gå först när det blev uppsägningar och skulle företrädesrätten försvinna skulle de alltså kanske inte komma tillbaka heller när företagen nyanställer igen.
Samtidigt är det inte bara företrädesrätten som parterna står långt ifrån varandra i. Även lönerna är omdiskuterade. Mellan de opartiska ordförandena har kommit med ett förslag om ett ettårigt avtal med löneökningar på 0,7 procent. Facken kallade det ett skambud och påpekade att det med inflationen inräknad skulle innebära reallönesänkningar.
– Jag förstår inte oponas bud. Arbetsgivarna borde tänka lite längre, om människor ska köpa deras produkter måste de ha pengar i plånboken.
Vi pratar lite om den närmaste framtiden och hur förhandlingarna kan komma att sluta.
Han hoppas att en eventuell konflikt inte kommer bli alltför långdragen, något som skulle kunna göra det svårare att få med sig människor. För familjer där båda vuxna är anställda vid samma industri kan en 80-procentig strejklön vara en knäck för ekonomin. Även om situationen inte är där ännu finns många frågetecken i luften kring hur en konflikt skulle kunna bli.
Patrik Renfors ser det inte som nödvändigtvis negativt om metallfacken inte sätter norm genom att vara först ut med att teckna avtal. Han hoppas att IF Metall kommer att varsla om konflikt, han ser mer än gärna sympatiåtgärder för att stödja Handels.

Jag frågar Patrik Renfors om han hoppas på strejk.
– Ja, det gör jag. IF Metall har dessutom inte strejkat på väldigt länge, så vi har en strejkkassa att ta av, tillägger han och skrattar lite.


Tuesday, March 23, 2010

Vi gör en satsning på ungdomar i OxelösundDebattartikel i SN: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i och med skattehöjningen skapat utrymme att satsa för att få ner ungdoms­arbetslösheten. Oxelösund har länets näst högsta ungdomsarbetslöshet och en av de högsta i Sverige. Sverige har för övrigt en av de högsta ungdomsarbetslösheterna i Europa. Vi kan bara ­beklaga att regeringen inte ser ­problemet.

De åtgärder som ­Arbetsförmedlingen i Sverige har till buds räcker inte. ­Regeringens passivitet tvingar oss i kommunerna att göra egna satsningar. Valet finns då att inte göra något alls och låta regeringens politik få effekt, det vill säga att ungdomar får fortsätta vara arbetslösa eller så beslutar man att avsätta pengar och göra egna kommunala satsningar. För det mesta måste man då ta pengar från redan befintlig verksamhet. För 2010 avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en extra miljon av skattehöjningen för att få ungdomar i arbete.
Oxelösunds kommun kommer liksom många andra kommuner att inom några år att ha stora behov av nyrekryteringar och en del av satsningen är att ungdomar kommer att inskolas i olika kommunala verksamheter under en tre månaders praktik med målet att få ett sommarjobb inom kommunen. De får via praktik och sommarjobb en god inblick inom arbetsområdet och kan bli intresserade av att gå den utbildning som krävs för att få en anställning inom kommunal verksamhet.
Vi hoppas att vi med denna åtgärd kan få ungdomar, och även andra, att se att kommunens och kommunbolagens olika arbetsplatser är bra alternativ i ett kommande yrkesliv.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

Tuesday, February 09, 2010

Vi ska riva upp Regeringens och EU:s fackföreningfientliga politik!

Vänsterpartiet sätter tydliga spår i det rödgröna arbetet. Regeringens lagförslag efter Lavaldomen öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens. Om vi inte lyckas stoppa förslaget nu kommer vi, om vi vinner valet, att riva upp lagen, skriver Sven-Erik Österberg (S), Josefin Brink (V) och Ulf Holm (MP) idag på SVD:s debattsida Brännpunkt. Läs här - Vi är redo att riva upp Lavallagen

Det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord, med anledning av Lavaldomen i EG-domstolen, öppnar för lönedumpning och illojal konkurrens. Om lagförslaget genomförs innebär det historiska inskränkningar av fackets rätt att fritt förhandla och teckna kollektivavtal med utländska företag och av rätten att använda stridsåtgärder för att få ett avtal till stånd.

Friday, February 05, 2010

Avskaffa karensen i sjukförsäkringen ögonblickligen!


Här är ytterligare en kongressmotion som jag har skrivit till v-kongressen i maj.

Våra tre rödgröna partier har nu enats om hur vi vill utforma sjukförsäkringen om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vi har lagt grunden och tar strid för en modern sjukförsäkring. Sedan regeringsskiftet 2006 har sjukförsäkringens förmåga att ge trygghet försämrats kraftigt. Tuffa krav på den enskilde att ta sig ur ohälsa och sjukfrånvaro för att komma tillbaka till arbete har inte balanserats med stöd och hjälp för att så kunna göra. Att stärka individens rättigheter är extremt angeläget. Det ser vi utifrån vilka oacceptabla konsekvenser dagens sjukförsäkring med strikta tidsgränser och minimal individuell hänsyn får för sjuka människor. Vi har åtskilliga gånger riktat skarp kritik mot regeringen om hur sjukförsäkringen lägger en ensidig press på den som är sjuk, utan att hänsyn tas till om de rätta förutsättningarna finns på plats för att återgång i arbete ska vara möjligt. Att den rödgröna överenskommelsen om sjukförsäkringen tar sikte på rehabiliteringssatsningar välkomnas.

Beskeden om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen, det vill säga gränsen för vilka inkomster som ersätts av försäkringen, och en ersättningsnivå på 80-procent utan nedtrappning är enligt oerhört angelägna för att värna försäkringens värde och människors tilltro till den. Enligt uppgörelsen så ska vi direkt avskaffa regeringens omänskliga stupstock i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. De som utförsäkrats av regeringens regeländringar ska återförsäkras om de behöver det. Individuella prövningar ska göras successivt och vi vill ha avstämningspunkter med tydliggöranden om när individen har rätt att få aktiva insatser – inte tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet.

I tidningen kommunalarbetaren kan man läsa att under 2011 tänker vi tre partier också avskaffa prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, även om arbetsförmågan fortfarande ska prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. Möjligheten att neka människor sjukpenning kommer att finnas kvar med en rödgrön regering. 80 procent i ersättning och höjt tak i sjukförsäkringen kan dock få vänta på att genomföras och karensdagen kommer att finnas kvar.

Mycket är bra i överenskommelsen, men så kan vi inte ha det med karensdagen som de borgerliga införde under bildtregeringen 1991-1994. Är vi nu nöjda men den tillbakagången, bara för att de införde karensen så behöver den inte vara en norm? Vi ska inte bara göra återställare från nuvarande regering, vi måste gå djupare än så.

Vad tycker Vänsterpartiet i den här frågan? Jag som aktiv Vänsterpartist vet jag att vi vill avskaffa karensdagen på nationell nivå, men vet väljare det? När uttryckte vi den viljan senast? Partiet menar att vi ska ta bort karensdagen för att den gör att sjuknärvaron ökar och risken att fler blir smittade är överhängande, men borde vi inte ha drivit frågan hårdare. Har vi ens drivit den?

Det borde inte vara svårt att ”köra över Miljöpartiet” då även socialdemokraterna har kongressbeslut på att ta bort karensdagen. Vi borde driva på om att ta bort karensdagen i den breda parlamentariska utredningen som har föreslagits. Det kan finnas flera anledningar att gå till arbetet när man är sjuk. Det kan handla om arbetsmoral, men också ekonomiska överväganden. För nattarbetande personal kan sjukfrånvaro en natt innebära ett ganska stort avbräck på lönen. Alla är nog överens om att vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att hejda och stoppa de smittsamma virus och sjukdomar som nu förekommer året om. Vi har till exempel vinterkräksjuka, vi har nyligen haft problem med svininfluensan och andra smittsamma sjukdomar. Vad kostar inte det för samhället då arbetare biter ihop, går till jobbet trots sjukdom helt febriga och smittsamma? Att gå till jobbet sjuk kan innebära att vi får mer långsjukfrånvaro på halsen.

Jag yrkar att

Vänsterpartiet ska arbeta hårt för att lyfta bort karensdagen vid sjukdom, det är ett måste för att komma ifrån sjuknärvaron.

Patrik Renfors

Vänsterpartiet i Oxelösund

Ta genast bort regeringens ”förenklingar” i studieledighetslagen, de drabbar facken.Här är en motion som jag skrev till partikongressen i maj, jag får hoppas på bifall. Nu till motionen i fråga.

Ta genast bort regeringens ”förenklingar” i studieledighetslagen, de drabbar facken!

I gällande lagstiftning finns det inget krav på anställningstid för fackliga studier. Med det förslag regeringen har lagt fram så införs en kvalifikationstid som innebär att medlemmen ska ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren för att ha rätt till studieledighet. Regeringen vill även införa att arbetstagaren ska anmäla studieledighet till arbetsgivaren minst två månader innan ledighetens början.
Om det vill sig riktigt illa kan det dröja så länge som 14 månader för en nyanställd att få gå en facklig utbildning som är längre än en vecka. Först är det sex månaders kvalifikationstid, därefter ska anmälan för studieledigheten vara inlämnad till arbetsgivaren minst två månader innan kursstart och sedan kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten i ytterligare sex månader.

Regeringen har lagt förslag om förändringar i studieledighetslagen som de menar ska minska företagens administrationskostnader. Men för fackens medlemmar kommer det bli allt svårare att få ledigt för fackliga studier. Nu gäller det att vi agerar så att förändringarna rivs upp. Den fackföreningsfientliga regeringen har planerat att den nya lagen ska börja gälla från och med den 1 augusti i år. Fredrik Reinfeldt säger att de inte ska försämra i arbetsrätten, men här ser vi ett tydligt exempel på stora försämringar för fackföreningarna om lagen träder i kraft, det tar bort vår möjlighet till snabba utbildnings insatser för medlemmarna.

Vidare föreslås att arbetsgivarens informationsskyldighet som finns nu gentemot den fackliga organisationen begränsas när det gäller information om beslut som går medlemmen emot.
Om MBL och informationsskyldigheten och till den fackliga organisationen begränsas, kommer det att kraftigt försämra möjligheten för de förtroendevalda att hjälpa medlemmar som får problem vid ledighet för studier.

Jag yrkar att:


Vänsterpartiet vid valvinst ska jobba för att vi ögonblickligen återställer regeringens nya utbildnings- samt fackföreningsfientliga lagstiftning, som förorsakar att det införs en kvalifikationstid, som innebär att medlemmen ska ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren för att ha rätt till studieledighet.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet i Oxelösund

Thursday, February 04, 2010

Lika som bär - Reinfeldt och Macgee
Extraknäcker Reinfeldt på Navy CIS?
Fredrik Macgee?

Det är nog därför de har så skev bild om Israel - Palestinakonflikten i tv-serien.

Wednesday, February 03, 2010

Vi säger ja till kommunal decentraliserad mat och nej till högerns privatiseringsförslag.


Idag klubbas med stor sannolikhet beslutet på kommunstyrelsen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger ja till kommunal decentraliserad mat och nej till högeralliansens privatiseringsförslag. Det lösgör även plats för ett tiotal nya vårdplatser på äldreboendet Björntorp, där maten idag lagas. Flera frågetecken återstår det finns t.ex. dietistutbildning och det behövs någon till m.m.

Det blev igår panik för personalen, då tidningen dök upp på arbetsplatsen och sade att det köket ska bort, vad tycker ni om det? Förvisso hade förankringen kunnat ske bättre, men de har deltagit i konsultrapporten som pekar på de vi har pekat på hela tiden.

Förslaget till beslut på Kommunstyrelsen är att ge kommunchefen i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Dock ligger ideerna helt i linje med vad (S) och (V) tycker men flera frågetecken måste utredas innan beslut. Givetvis även info och MBL-förhandlingar med personalens fackliga ombud.

Klicka här för att komma till sörmlandsradions inslag.

Tuesday, February 02, 2010

Motion angående arbetslöshetsförsäkringen och insikten om att vi måste våga vara vänster!


Kongressmotion angående arbetslöshetsförsäkringen.

Bakgrund

Jag är fullt medveten om att Vänsterpartiet kommer att stå inför många kompromisser, om vi rödgröna vinner valet. Dock är det ännu viktigare att påpeka att vad vi står för och vad som är en kompromiss är vitt skilda saker. Vänsterpartiet måste hålla kompassriktningen betydande åt vänster och ta fram en träffsäker sakpolitik, som påtagligt berör många löntagare, arbetslösa och sjuka. Vi kan inte vara nog tydliga.

I Vänsterpartiets förra skuggbudget fanns det många bra tankar runt A-kassan. Det mesta var synnerligen bra, men vi kan bättre. I Vänsterpartiets budgeterade a-kasseförslag föreslogs i korthet en slopad arbetslöshetsavgift, vilket ger en medlemsavgift i a-kassan på max ca 100 kronor i månaden, höjning av den högsta dagersättningen från 680 kronor till 970 kronor, höjd lägstaersättning med 100 kronor i månaden, återinförd rätt att deltidsstämpla i 300 dagar och avdragsrätt för medlemskap i a-kassa och fackförbund.

Vi skall se till att jobba för en god omställningsförsäkring som ger en rejäl inkomsttrygghet under arbetslöshet, det innebär att den arbetslöse tillförsäkras rimliga möjligheter att söka jobb där kompetens tillvaratas, då är det nödvändigt med avsevärda förändringar. Ersättningsreglerna har försämrats omfattande sedan regeringsskiftet. Det var inte heller helt bra innan, vi ska inte bara återställa - vi ska se till att vi får en fullgod helhetsbild över situationen. Vi måste helt enkelt lägga ribban betydligt högre.

Nästan alla försämringar som högern har utformat, drabbar de personer som är långvarigt arbetslösa eller som före arbetslösheten inte lyckats få arbete med arbetstid som motsvarar kvalifikationstiden. De sämst ställda drabbas alltid värst. Alliansen har lyckats gräva klyftorna djupare mellan fattig och rik, mellan arbetare och arbetslös och det måste vi förändra. Vi ska våga vara vänster. Regeringens höjning av avgifterna har fått många att lämna a-kassan. Att så många nu står utan skydd vid arbetslöshet är ett stort problem. De låga försäkringsutbetalningarna från A-kassan innebär även problem för de med jobb, då pressas lönerna ner och folk tvingas att ta låglönejobb.

Vänsterpartiet måste jobba för att karensdagarna i A-kassan minskas och på sikt elimineras. Det är viktigt att vi fortsätter sätta fokus att höja taket som föreslogs i skuggbudgeten, men det är allvarligt att vi inte sätter fokus på att höja A-kassan till 90 % nivå. Det är särskilt viktigt för lågt betalda kvinnor, som sparkas från kommunala jobb, tack vare en cynisk skattesänkarhögerpolitik. Vi har gjort det förr, men kravet har blivit allt klanglösare.

Vi åter lyfter kravet på att höja A-kassan till 90 %, det är en klar feministisk vänsterpolitik som riktar sig till människor som jobbar eller har jobbat i kvinnodominerade sektorer.

Vi jobbar för att karensdagarna i A-kassan minskas och på sikt elimineras.

Vi arbetar fram en politik angående människors försäkringskvalifikationstid och hur vi ska underlätta för de berörda, när de har tvingats gå ur A-kassan efter tidigare medlemskap.

Vi fortsätter med de A-kassaförslagen som var i förra budgeten, men jobbar in en större helhet.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet Oxelösund

Friday, January 29, 2010

Klass mot klass, rött mot blått!


Alliansen klappar sig för bröstet med skattesänkningar som en vinst för folket. Är det verkligen så? Samtidigt slår Moderaternas andra gren Svenskt Näringsliv, på stortrumman och förordar nollavtal i lönerörelsen på flera håll. Skatterna har sänkts med 100 miljarder, då blir det dessutom mindre över till avtalsrörelsen för de kommunanställda, som redan har kass lön. Under förra året tvingades facken av SN att omförhandla redan ingångna avtal "avtalsbrott enligt mig", det innebar på många håll 80 % av föregående lön samt sänkt lön. Noga uträknat pressade det också tillbaka resten av facken.

Mycket av sänkningar äts upp av alliansens försök att pressa folk ur facken och Försäkringssystem. De har inför massor med individuella avgifter i A-kassa, bilförsäkring mm. Vänsterpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen. Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Vi vill kanske progressivt höja skatter, men vi satsar pengar till jämställdhetspotter i kommuner och landsting. För att kunna få till vettiga avtal, behövs en rejäl pott, då kan man inte sänka skatten med 100 miljarder!
Sänk högeralliansen i valet! Rösta på Vänsterpartiet och de rödgröna. För att få igång hjulen igen kan vi inte ha nollavtal. Kom ihåg! Rättvisa är produktivt!

Thursday, January 28, 2010

Kongressmotion om socialt ansvar vid profiterande företagsnedläggning

Det här är en återanvändning men omskrivning av en motion som jag skrev till från kongressen 2006. I dessa lågkonjunktur och finanskristider är det ännu viktigare att vi tar fram en tydlig vänsterpolitik på det här området.


Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Förra gången fick den ca: 90 röster, men det är en helt annan attsats, den här gången. Jag vill att Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i de drabbade kommunerna.

Motion: Vite och socialt ansvar i samhället vid nedläggning av vinstgivande företag.

När företagen inte självmant tar ansvar måste de tvingas att göra det. De anställdas inflytande vid nedläggningshot måste stärkas. Kraftiga sanktioner och viten måste utgå när vinstgivande före­tag läggs ner eller flyttas av profitsyfte. Lagstiftningen är starkare i flera andra länder och det finns ingen anledning att det ska vara enklare att lägga ned företag i Sverige än i exempelvis Frankrike. På företagsgolven, i fackliga tidskrifter samt i andra fackliga sammanhang diskuteras företagsnedläggningar ångestfullt och flitigt.

Vänsterpartiet måste agera som en progressiv kraft som visar löntagarna att vi bryr oss om arbete, rättvisa och demokrati. Vänsterpartiet är numera det enda partiet, som har ambitioner med löntagarfonder och arbetarens rätt att ta över pro­duktionsmedlen.

Som vänsterparti måste vi lyfta in den grundläggande frågan om att på något sätt strafflägga oseriösa vinstdrivande företag, som bara ser till profiten, lägger ner eller flyttar till låglöne­länder där de inte har fackliga krav. De ger aktieägarna vinsten och leker med mänskliga liv. Samhället ska inte misshushålla med människors resurser och kompetens.

Ganska nyligen höjde Ericsson aktieutdelningen motsvarande 500 miljoner, det var samma summa som de sparar på att lägga ned fabriken i Gävle. Tusentals människor mister sitt jobb det firar Ericsson med extra utdelningskalas. Nu flyttas jobben till Estland. Nettoomsättningen för Ericsson var 2009: 206,5 miljarder kronor och vinsten efter finansiella poster: 18,8 miljarder.

När vi i förra mandatperioden lyfte vänsterns politiska tankar och mål i arbetskampanjen ”Rätt till jobb rätt på jobbet” involverades dessa tankar lite luddigt om sanktioner vid företagsnedläggning och flytt till andra länder, men vad tycker vi? Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Hur ska sanktioner och viten tillämpas? Vilken lagstiftning vill vi ha? Ska lagstiftningen vara starkare i flera andra länder? Jag anser inte det. Vi måste våga vara vänster!

Jag yrkar att:

Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i en kommun.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet i Oxelösund

Att göra informationen tillgänglig för alla är rättvisa!

Här är en tillgänglighetsmotion som jag har skrivit till nästa Komunfullmäktige i Oxelösund. Vänsterpartiet vill införa ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen, göra det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa. Hemsidan ska enligt oss för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.2010-01-29 -Vänsterpartiets motion om informationstillgänglighet

Sex av nio kommuner i Sörmland saknar lättläst information på webben och därmed riskerar klyftan mellan de som är vana läsare och de som av olika skäl har problem med att läsa att öka. Det visar en kartläggning som genomförts av Centrum för lättläst. Oxelösund är en av de sex kommuner i Sörmland som saknar lättläst information på webben. Det är viktigt att alla ges samma förutsättningar att tillgodogöra sig viktig samhällsinformation och därför är tillgängligheten en viktig demokratifråga. Lättläst innebär i huvudsak att man anpassar språket, texten och bilden till läsaren genom att använda enkla, konkreta och vardagliga uttryck.

I länet är det bara Trosa, Strängnäs och Katrineholm som uppfyller kraven om lättläst. Tittar man på landet är det bara 53 av landets 290 kommuner som håller måttet vad gäller lättläst information på webben. Information är demokrati, makt och inflytande. Till de grupper som berörs av tillgängligheten hör gravt synskadade personer som använder hjälpmedel som talsyntes eller punktskriftsdisplay för att ta del av webbinnehåll, människor med motoriska funktionsnedsättningar som inte kan använda mus och ett vanligt tangentbord för att navigera, döva med lässvårigheter och begåvningshandikappade personer.

Men även dyslektiker, personer med svenska som andraspråk, äldre med synproblem och teknikovana personer har svårt att ta del av innehållet på hemsidor som inte är tillgänglighetsanpassade. Genom ett riksdagsbeslut från 2000 ska Sverige vara tillgängligt för alla medborgare, det innebär att det ska finnas samhällsinformation på lättläst svenska. I dag har en fjärdedel av landets vuxna befolkning lässvårigheter. Som det ser ut idag hindras alltså många medborgare från att ta del av kommunernas information, enligt Centrum för lättläst.

Vänsterpartiet tycker att det är en stor brist och vi tycker att Oxelösund måste öka takten för att göra sin information mer tillgänglig. Det är en demokratisk rättighet att få veta vad som står på kommunens hemsida, vare sig man har dyslexi, har svenska som andraspråk, är äldre med synproblem eller är teknikovan.
Vänsterpartiet yrkar att:

  • Vi inför ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen.

  • Vi gör det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa.

  • Att hemsidan för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.

Patrik Renfors (V)
Lotta Johnsson Fornarve (V)
Emil Carlsson (V)
Håkan Gustafsson (V)

Wednesday, January 27, 2010

Mer i plånboken 2010 med Vänsterpartiet


Vänsterpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen. Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Högre nettoinkomst med Vänsterpartiet

Högerregeringen skapar sociala problem för alla utom överklassen.


Dan Josefsson: Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och sociala problem – för alla. Sjuka klyftor.

Nu ska jag börja blogga på riktigt igen - Det ska synas att rättvisan kommer från vänster!


Jag ska tydligen få sätta igång med seriöst bloggande igen i valrörelsen, då SN - Södermanlands Nyheter har berett plats för en partiföreträdare att kladda ner ord fram till valet. Det är från de fyra kommunerna och från alla partier. Det ska ske i april och framåt. Det kan bli knepigt i maj då vi har kongress, men jag ska nog kunna fylla några rader där ifrån också om vår feministiska och socialistiska vänsterpolitik.

Privat monopol på apoteket i Oxelösund?


Det enda Apoteket i Oxelösund, Ejdern ligger på högerregeringens säljlista, de har lyckligt nog inte hittat en köpare ännu. Det kommer att innebära ett privat apoteksmonopol i vår kommun. Skatten ska enligt alliansen hutlöst tas ut i vinst och inte återföras till skattebetalarna. Jag hoppas innerligt att de inte hinner hitta en köpare tills valet. Vi rödgröna måste se till att vinna, helst med stor vikt åt vänster för att vara en garant mot privatiseringar.

Läs den här artikeln på ETC.

Thursday, January 07, 2010

En fingervisning om valet i ovetenskaplig nördstatistik. Men de röda ska vinna valet 2010


Det här räkneexemplet är inte vetenskapligt uträknat över huvud taget. Det är dock en fingervisning på hur det kan bli lokalt i Oxelösund efter valet. Jag vet Att inte procenten på partierna stämmer mot varandra. Jag har räknat genom att dela rikssiffrorna med kommunens.
Det vill säga med samma koefficient som var 2006, multiplicerar jag nu opinionssiffrorna i riket, då kan vi se en viss riktning i kommunen i den senaste skopmätningen gjordes i årsskiftet. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste börja kämpa hårdare då Miljöpartiet sitter rejält i högerburen i Oxelösund. Vi ska vinna valet med Ett rött Oxelösund 2010!

Vänsterpartiet20022006Skop
Riksdagen8,35,856,4
Oxelösund15,611,212,3
Skillnad riksd / oxd1,87951,9151,915
Mandat av 31544
Socialdemokraterna20022006Skop
Riksdagen4035,231,1
Oxelösund46,743,738,6
Skillnad riksd / oxd1,16751,2411,241
Mandat av 31151412
Rött62,354,950,9
Miljöpartiet20022006Skop
Riksdagen4,65,210,9
Oxelösund7,26,213
Skillnad riksd / oxd1,56521,1921,192
Mandat av 31224
Moderaterna20022006Skop
Riksdagen15,226,128,9
Oxelösund1323,425,9
Skillnad riksd / oxd0,85530,8970,897
Mandat av 31478
Kristdemokraterna20022006Skop
Riksdagen9,26,63,4
Oxelösund4,62,61,34
Skillnad riksd / oxd0,50,3940,394
Mandat av 31210
Centerpartiet20022006Skop
Riksdagen6,197,884,7
Oxelösund231,79
Skillnad riksd / oxd0,32310,3810,38
Mandat av 31210
Folkpartiet20022006Skop
Riksdagen9,26,69,3
Oxelösund10,37,310,2
Skillnad riksd / oxd1,11961,1061,1
Mandat av 31323
Övrigt20022006Skop
Riksdagen3,125,67?
Oxelösund0,52,540
Skillnad riksd / oxd0,16030,4480,448
Mandat av 31000