Wednesday, January 07, 2009

Citybanan är en statlig angelägenhet!


Om någon månad börjar kommunens nya mål- och budgetprocess för åren 2010- 2013. Notan för Oxelösunds kommuns part för Citybanans finansiering kommer att ligga på ca: 13 miljoner kronor, med andra ord kommer finansieringen bli en stöttesten och vattendelare i budgetprocessen. Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas?

Här förtydligas vänsterpartiets syn på demokratiaspekten samt obefintlig finansiering. Det står här i debattartikeln, som jag har skickat in till Sörmlands Nyheters inlägg utifrån... Den har fortfarande inte publicerats, men här är ett smakprov.


Vänsterpartiet gör en halv pudel om missförståndet i artikeln med citybanan i SN (3/1-09). I artikeln framkom det av Emil Carlsson (v) hur oerhört kritiska vi är till medfinansieringen, men det blev en liten missuppfattning. Vänsterpartiet kommer inte att bita i det sura äpplet som artikeln återspeglade. Vi har i kommunfullmäktige upprepade gånger sagt att vi är kraftigt kritiska inför beslutet till medfinansiering av Citybanan i Stockholm. Vi kommer fortfarande jobba för att det inte ska bli verklighet.

Sverige och Oxelösunds kommun är inne i en djup recession, lågkonjunktur och med en finanskris ovanpå det. Vänsterpartiet i Oxelösund var långt innan lågkonjunkturen i allra högsta grad oroade inför citybanans medfinansiering, som fram till alldeles nyligen har varit fullständigt olaglig ur hänsyn från kommunallagen. I december 2007 skrev staten och företrädare för fem landsting under ett avtal om medfinansiering av Citybanan i Stockholm. Nu ska dessutom Kommuner och landsting i hela mälardalen ska vara med och betala för investeringar som helt klart är ett statligt ansvar.

På vilket mandat har då beslutet tagits? I Regionförbundet Sörmland har Oxelösunds godkännande gjorts av Benita Vikström (s). Socialdemokraterna styr Oxelösunds kommun i minoritet, men det har ännu inte tagits något beslut om medfinansiering i kommunen. Nu sluter beklagligtvis Högeralliansen upp bakom (s), så att de får klar majoritet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lär reservera sig.

Beslutet om kommunal- och landstingsfinansiering av Citybanan strider mot kommunallagen, vilket dock inte tycks hindra berörda parter att driva igenom beslutet – man arbetar enligt principen ”om inte besluten stämmer med lagen, ändrar vi lagen. Likafullt har nu medfinansieringen fått godkännande av regeringen, för att den tjänar deras syfte.

Om någon månad börjar kommunens nya mål- och budgetprocess för åren 2010- 2013, Notan för Oxelösunds kommuns part kommer att ligga på ca: 13 miljoner kronor, med andra ord kommer Citybanans finansiering, som är ur Oxelösundsbornas skattebas bli en stöttesten och vattendelare i budgetprocessen. Kan något annat parti säga hur medfinansieringen ska betalas?

Kan det vara med ännu mer neddragningar av kommunala jobb, mindre offentlig välfärd samt lägre kommunal service? Vänstern kan aldrig gå med på detta!

Högerregeringen har sänkt skatten med katastrofala 85 miljarder, hela finansieringen av Citybanan är 16 miljarder. Vänsterpartiet i Oxelösund anser att nationell infrastruktur, nu liksom tidigare, är en statlig angelägenhet. Vi avvisar därför alla krav på medfinansiering av Citybanan i Stockholm. För att vända lågkonjunkturen och nedskärningar i kommunerna, borde istället regeringen använda statskassan för att finansiera Citybanan fullt ut. De ska inte lasta inte över kostnader på kringliggande län och kommuner.

Patrik Renfors(v), Oxelösund, Gruppledare, Kommunstyrelseledamot