Monday, September 17, 2007

Aron Etzler så klart!


Nu har även Aron Etzler författare och chefredaktör på tidningen Flamman börjat att blogga.

Kolla in bloggen Trondheimsmodellen


Var också Välkomna till en politisk cafékväll en mil från min hemkommun på Nyköpings Folkhögskola.


När då?
Onsdagen den 19 september kl. 19.00

Politiskt café: Så skall ett land skötas!
”Så skall ett land skötas!” utropar journalisten Aron Etzler efter att i boken Trond-heimsmodellen ha granskat socialdemokratins och vänsterns utveckling i Norge de senaste åren.

Stortingsvalet 2001 innebar en katastrof för Arbeiderpartiet med så lite som 24 procent och bara var tredje LO-medlems röst. Partiet insåg att man måste gå en tredje väg mellan borgerliga privatiseringar och en byråkratisk offentlig sektor: att behålla den offentliga sektorns överlägsna samordning men låta de anställda, som bäst vet hur jobbet skall utföras, ha ett ordentligt inflytande över utformningen. Valet 2005 resulterade i en överväldigan-de seger för en koalition av partier till vänster om mitten. De fick t ex 75 procent av LO-rösterna och Norge fick Europas radikalaste regering. Fri entré.

Wednesday, September 12, 2007

Högeralliansens budget sågad vid fotknölarna!Nu är jag nyligen hemkommen från budgetkommunfullmäktige. Klockan är rätt mycket då debatten var livlig och argumentativ. Behöver jag säga att den röda sidan vann?


Jag lägger upp mina mallar som jag hade inför mötet att begrunda och läsa.

Obs det är roligt att vara lite bitsk och lagom taskig med glimten i ögat mot högern.

(Jag fick för övrigt lite märkligt skäll av moderaternas gruppledare för att jag tilltalade alliansen med cynisk höger hela tiden. De kan tydligen inte stå för sina åsikter och de skäms tydligen också för sina mörkblå partier?

Borgare, kamrater, åhörare och press!

Idag är en viktig och intressant dag, ideologiskt som ekonomiskt för Oxelösunds innevånare.
Det ska likaså idag bli högintressant om vi lyckas sy ihop en hållbar budget ur det här minoritetsexperimentet. Vi kan säga att KF står inför fyra varianter av budgetalternativ, Sossarnas, Vänsterns, Miljöpartiet och Högeralliansens budgetförslag.

För nästan exakt ett år sen stod jag i Östnytt för Vänsterpartiet och konstaterade att vi efter valet hade erbjudit (s) chansen till att fortsätta ett tydligt samt utvecklande vänstersamarbete med en majoritetskoalition, det vet ju alla att det inte blev så.

Vi anser fortfarande att det är oansvarigt med ett minoritetsstyre för kommunekonomin. Ingen vet om vår kommunbudgets balanskrav går ihop förrän här på KF? Vilka yrkanden får majoritet?

Det är förvisso utmärkt bra om vi får en socialistisk och feministisk röd politik i kommunen, men hur vet vi att vi att vi inte idag går från det här mötet med röda siffror i balanskravet? Det är omöjligt att veta, när vi inte har en riktig majoritetsstyrande koalition?

Trots att jag är kverulantisk, så anser jag att det har varit en upplyftande mål- och budgetprocess där Socialdemokraterna och Vänstern har mött stort samförstånd.

Då vänstern har en plats i KS-au, hade vi ändå varit med i budgetprocessen, men det är väldigt roligt och viktigt med öppenheten att nu alla partier har fått vara med i mål och budgetmötena.
Att jag senare kommer såga flera förslag vid fotknölarna är en annan sak, men det hör till demokratins gilla gång.

Som jag sade har v och s ändå mött samförstånd och i det stora hela är det här grunden ganska ok budget, dock har vänstern en del säryrkanden.

Först ska jag betona de viktigaste likheterna i besluten där vi redan har röd majoritet.

 • Vi får ett nytt koncernmål som hanterar miljö och energin.
 • Som Vänsterpartister ser vi med större fördel att kommunens pengar fördelas till verksamheten. Vänsterpartiet anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Likafullt anser vi att det kan vara rimligt med den begäran där s och v tillsammans har föreslagit 5 procent av riksdags­mannaarvodet till gruppledarna och ett oppositionsråd på 40 procent.
 • Vänstern har gemensamt med (s) i mål och budgetprocessen majoritet för en miljonsatsning för att stärka rätten till heltid. En majoritet av dem är kvinnor som tvingas till deltidslön, oftast därför att arbetsgivaren inte erbjuder annat än deltid. Vi vill visa att vi kan bättre.
 • I ett av målen ger vi Kustbostäder direktiv att bygga hyreslägenheter, storlekssiffran på 60 lägenheter kanske kan diskuteras. Dock är det en viljeinriktning.
 • Vi satsar äntligen 12 miljoner 2008 ur vår investeringsbudget på Ramdalens Idrottsplats och fritidsanläggning, därtill kommer det några till miljoner åren efter.

Nu ska jag berätta om vänsterns säryrkanden. Jag går bara in i detaljer på en del av dem, då andra vänsterpartister ur vår grupp också ska gå upp tala sig varma för våra viktiga yrkanden. Finansiering sker med att vi tar det ur olika poster, resultatet, ur den förbättrade skatteprognosen och de 7 miljoner i bolagsutdelningar som budgetprocessen har kommit överens om.

Jag börjar med de posterna som vi har naggat pengar ifrån för att finansiera våra andra prioriteringar. Vi yrkar att:

 • Näringslivsposten ska under 2008 fortsätta vara 1,5 miljoner kronor som föregående år, inte den ökning på 425 000 som har föreslagit av tjänstemännen och budgetprocessen. Detsamma gäller 2009. Men däremot 2010 enligt det liggande förslaget på ca: 2 miljoner kronor.
 • Den extra pensionsreservsbufferten som många andra kommuner väljer att låta vara noll, ska 2008 ligga på 1 miljon istället för 1,5 som liggande förslag. 2009 ska den ligga på 1,6 istället för 2,5 miljoner och 2010 ska den ligga på 3,5 istället för 4 miljoner kronor.
 • Oförutsedda utgifter 2010 minskas till 0,8 miljoner istället för en miljon, det sparar vi 0,2 miljoner på.

Nu ska jag berätta om yrkanden för våra poster som har extra påslag eller helt nya poster som vi anser vara nödvändiga för en tydlig vänsterpolitik. Vi yrkar att:

Vi ska ha en mer progressiv och målinriktad feministisk politik för att minska löneklyftorna i vår kommun. Många av löneförhandlingarna var förhållandevis lyckade för låglönegrupper i år, det gäller generellt i hela Sverige. Men för att Oxelösund inte ska fortsätta vara på en sådan generande 192 kommunplats bland lägstalöner, så yrkar vänsterpartiet:

 • På en annan procentsats i låglönesatsningen. 0,7 istället för 0,5 procent. Det innebär 2008 en merkostnad på 383 000 kronor, dvs. posten blir ca: 2,2 miljoner, 2009 får vi en merkostnad på 825 000, dvs. det blir ca: 3,7 miljoner och 2010 en merkostnad på ca: 1,3 miljoner och posten blir istället 5,3 miljoner kronor.
 • Vi vill också lägga in mer extrasatsade pengar till föreningar och kvinnojouren kvinnojouren Mira. 2008 – 150 000, 2009 – 200 000 och 2010 blir det 250 000 kronor.
 • Vi vill 2008 satsa mer på skolmaten med 100 000, 2009 med 200 000 och 2010 blir det 250 000 kronor.
 • Vi vill ha mer resurspersonal i utbildningen: 2008 – 0,6 miljoner, 2009 – 1,2 miljoner och 2010 blir det 1,8 miljoner extra.
 • År 2010 vill vi ha en personalökning i vård och omsorgen med 1,8 miljoner kronor.

För övrigt yrkar vi bifall till liggande förslag.


Polemik med högern från V

Fru ordförande, ledamöter, åhörare och press.

Om ni tycker att jag har varit gnällig innan, så tar det fart nu!

Här har vi högeralliansens konsultbudget!

Moderaterna med alliansen i släptåg gick till val på helyllesförpackningen arbetarpartiet nya moderaterna. Det har visat sig att vara en lögn, det ser vi särskilt på alliansens budgetförslag här ikväll. Det finns inget nytt i det här förslaget!

Rättvisa enligt högern är att alla får exakt lika mycket av samhället - oavsett hur mycket man redan har eller vad man har för behov. Det sockras dessutom med det borgarna kallar valfrihet, som innebär att den som redan har allra mest dessutom kan lägga in lite extra slantar och få ännu lite mer än den som inget har.


(Obs jag vet att jag har snott den här formuleringen ovan av Josefine Brink om sockring och valfrihet. Jag hoppas att du förlåter mig, men den var för bra för att inte användas.)

Hela förslaget bygger på konkurrensutsättning, utförsäljning, konsultarvoden och kortsiktiga reavinster. Sälj ut så mycket vi kan på så kort tid som möjligt är er ideologi, sen bryr ni er inte i hur ekonomin kan fortlöpa i framtiden.

Ni har på flera håll föreslagit att kustbostäder ska sälja ut sina guldkalvar, ska ni rasera hela kustbostäders ekonomi bara för att ni för en mörkblå ideologisk hets mot kommunen?

Om ni skulle lyckas och få majoritet för de här förslagen att sälja ut för nästan 10 miljoner i reavinster. Hur tror ni att det ska hinnas med under 2008? Det vet både ni och jag att det aldrig kan genomföras på så kort tid. Därmed faller hela er budget.

Hur ska ni göra nästa val 2010 om ni har lyckats utföra de här attackerna mot vårt offentliga gemensamma ägande och generella välfärdssystem? Ska ni bygga en till luftbudget utifrån småsmulorna av vår offentliga förvaltning i Oxelösund. Det är tydligen inte så långsiktigt ekonomiskt att vara borgare!

Nu lite mer ingående om era yrkanden:

Jag måste bara komma vi till dagens märkligaste yrkande:

En cynisk högerallians vill dra ner på missbruksvården med en miljon kronor. Det ska ske lika som nu, fast till lägre kostnader?

Vilken planet bor ni på? Ska vi ge missbrukarna Alvedon istället för metadon? Eller hur tänker ni? Det ska tas ifrån trygg och säker uppväxtsatsningen säger ni, alltså vill ni bara satsa 1,2 miljoner.

Hur ska vi då kunna satsa mer på Esplanadenområdet?

Ni har dessutom hittat på fantasisiffror om att kommunen tjänar 1 miljon på att konkurrensutsätta mat och städ. Var får ni den siffran ifrån? Sanningen är att kommunen redan har vunnit en upphandling, där vi var billigast i egen regi.

Här kommer också de riktigt konservativa moderata och kristdemokratiska värderingarna fram, ni vill sätta stopp för kommunens ekonomiska satsning för at öka heltidsnormen. Det är så man skäms, men det är upp till er om ni vill sitta med armarna i kors och inte vilja ändra på de patriarkala strukturerna i samhället. En majoritet av dem är kvinnor som tvingas till deltidslön, oftast därför att arbetsgivaren inte erbjuder annat än deltid. Vi vill visa att vi kan bättre.

Varför ska vi ha en ferieskola? Vi anser att det är bättre att satsa de resurserna på mer personal under pågående skolår. På sommaren ska väl barnen få ledigt!

Ni säger att ni satsar på äldre genom att ta in konsulter. Det är väl ingen satsning, det är att dra bort resurser från befintlig verksamhet. Nej vi vill hellre stärka personalstyrkan, med bättre arbetsmiljö och friskare personal.

En ännu mer cynisk besparing från den högerkonservativa mörkblå alliansen är att personer med försörjningsstöd ska göra samma jobb gratis som de fd. plusjobbarna gjorde åt OFAB. Ska de med försörjningsstöd istället dumpa de Ofab-anställdas löner?

Och ni ska spara en miljon på lokaler igen, det är samma gamla ospecificerade ståndpunkt. Vilka lokaler kan vi göra oss av med för en miljon.

Ni vill inte heller sponsra evenemang. Det är otroligt, när Oxelösund för en gång skull ha börjat blomstra inom besöksnäringen. Ska vi lägga ner kultur och fritidsnämnden också?
Enligt er kan tydligen alla betala sin egen kultur, har verkligen alla råd då? Och varför inte passa på att få ut lite reklam om Oxelösund kommun, när besökare kommer?

Om jag ska vara lite positiv ett tag…. Så är vi glada att ni vill lägga 150 000 på Mira enligt v: s förslag. Men nu ska jag vara tydlig igen.

Vi ska inte flagga ut vår gemensamma egendom, vi ska inte ha något mer på entreprenad och vi ska inte konkurrensutsätta hemtjänsten. Vi yrkar avslag på hela förslaget utom Mira satsningen.

Mp-yrkanden - polemik från v

Vänsterpartiet stödjer tanken om att skynda på byggnationen vid villabacken, det är viktigt att vi offensivt finner nya platser för nybyggnation.

En arkitekttävling eller liknande bör utlysas för att rita upp en trevlig miljö för villabacken så att små företag och småskaligt boende kan samsas med ett resecentrum i en levande centrummiljö. Människor ska känna sig trygga i sitt boende. Vi vill att säkerheten i befintliga områden ska förbättras och nya planeras så att de blir så trygga som möjligt. Framförallt är det viktigt att planera för trygghet och säkerhet utifrån ett köns- och barnperspektiv.

Vi ska även påpeka att vi är glada att byggnationen på ljungholmen inte ska bli av. Men nu till era yrkanden:

Det finns flera behjärtansvärda förslag i era yrkanden, men de mesta är inte riktigt finansierade?

Tex. är den nya tjänsten för en flyktingsamordnare en bra idé, kruxet är bara att ni tar bort 450 000 kronor från vård och omsorgsnämndens socialförvaltning och ersätter dem igen till den här tjänsten?

Det är ju som att raka av sig allt hår på ena sidan av huvudet och kamma över flinten! Eller för att klarlägga saken ytterligare, ni tar med ena handen och ger med den andra till samma förvaltning. (Kommentaren fick en del skratt i rådsalen.)


Dock håller vi med er i sak att flyktingmottagningen behövs intensifieras, men det är upp till vård och omsorgsledamöterna att fördela de resurserna som redan finns. Om vi får en större flyktingström, så får vi även mer statliga pengar, om inte borgarna förstör det också förstås. Ni har en satsning på bättre mat som är i linje med vänsterns förslag, det är positivt. Det kan bli ett eventuellt andrahandalternativ om propositionsordningen, ligger rätt och om vi får avslag.

Det kan ses som en småsak men vi bifaller genast posten 25 000 för blomodling inom äldrevården.

Elevstöd är också i linje med ett våra yrkanden, det kan bli samma scenario som jag talade om i matsatsningen.

I längden föreslår ni 20 % till fem gruppledare och 50 % till ett oppositionsråd. Jag säger det igen. Som Vänsterpartister ser vi med större fördel att kommunens pengar fördelas till verksamheten. Vänsterpartiet anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Däremot är s och v: s förslag mer rimligt, 5% respektive 40% för ett oppositionsråd.

Vill Miljöpartister istället ha ca: 10 000 kronor extra i månaden i egen ficka än satsningar på anställdas lägstalöner i kommunen? Det återstår att se vid omröstningen!

Tuesday, September 11, 2007

Ny hemsida - Besök vänstern!


Här är Vänsterpartiets nya pigga och moderna hemsida. Jag kan nästan ana en liten touch av holländska SP:s kampanjsida.

Friday, September 07, 2007

Miljöpartiet i högerburen som vanligt


Häromdagen blev vi i vänstern påhoppade i lokaltidningen av Miljöpartiet. Man kan fråga sig vad de har för syfte? De tycker att kommunen är en enpartistad, men de hoppar på oss för att vi är odemokratiska för att vi som oftast gör gemensam sak med sossarna. Är det så konstigt? Som jag säger i en artikel som är menad till inlägg utifrån i SN - Vilka alternativ finns?

Jag ska också poängtera att ni som bor i stora städer och är politiker kanske tycker att vi är snåla med arvoden. Men det är tradition att lilla Oxelösund bygger sitt engagemang på fritidspolitiker och inte yrkespolitiker.

Vi får ju arvoden från nämnder och naturligtvis förlorad arbetsersättning. Vänsterpartiet i Oxelösund anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Nu får jag hoppas att artikeln kommer med, i tidningen ändå. Fast jag lägger upp den innan i min blogg. Men det som står här är viktigt för Oxelösundsborna och kan vara roligt att läsa av andra kommunpolitiker.

Höjda lägstalöner för kommunalarna eller mera pengar i (mp:s) egna ficka?

I Södermanlands Nyheter 4/9 i en debattartikel med namnet enpartistaden, konstaterade (mp) att: ”Oxelösund i praktiken styrs, som om det största partiet Socialdemokraterna ensamt har majoritet, vilket inte är fallet. Hur kan det bli så?” Frågar de sig?

Vänsterpartiet konstaterade direkt efter valet att vi hade erbjudit (s) chansen till att fortsätta ett tydligt samt utvecklande vänstersamarbete med en majoritetskoalition. Vi har en cynisk styrande högerkonservativ högerallians på frammarsch i riksdagen och dessutom en starkare oppositionshöger i vår kommun. Vi anser fortfarande att det är oansvarigt med ett minoritetsstyre för kommunekonomin, vi vet fortfarande på inga villkor om vår kommunbudgets balanskrav går ihop förrän på KF? Vilka yrkanden får majoritet?

Emellertid har (s) på sista tiden varit väldigt tydliga med att samarbeta med vänstern, det har visat sig att vara särskilt påtagligt i mål- och budgetprocessen. Vänsterpartiet har tack vare det en stark vågmästarroll i alla nämnder och kommunfullmäktige, bättre sent än aldrig ska vi nog säga. Kan det vara den rollen som (mp) känner sig snuvade på?

Vi blir även anklagade för att: ”i alla frågor av betydelse och i ­övrigt med något enstaka ­undantag göra som sossarna vill.”

Ska vi påminna er om att Vänstern inte allt för länge sedan, lade så mycket som fem reservationer på ett och samma kommunfullmäktigemöte. Men att vi onekligen i regel söker vägar för att förverkliga vår vänsterpolitik är väl inte så konstigt? Det gör vi bäst ihop med sossar. Vilka andra alternativ finns?

Ni skriver dessutom att ”såväl den borgerliga alliansen som miljöpartiet de gröna ­menar att varje partis gruppledare innan mandatperiodens slut bör ersättas med minst 20 procent. Vänsterpartiet har på kommunfullmäktige den 12/9 chansen att visa hur det är med det demokratiska sinnelaget.”

Som Vänsterpartister ser vi ser med större fördel att kommunens pengar fördelas till verksamheten. Vänsterpartiet anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Likafullt anser vi att det kan vara rimligt med anmodan i kommunens budget för 2008, där s och v tillsammans har föreslagit 5 procent av riksdags­mannaarvodet till gruppledarna, men det ni undanhåller i er artikel är att vi numera till en rimlig nivå har föreslagit ett oppositionsråd på 40 procent.

Ni i Miljöpartiet gör nästan ändå ständigt gemensam sak med borgarna. Då krävs det en politisk motmakt som vill utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga. Vänsterpartiet har tydligen en helt annan syn på fördelningen av resurser än ni i (mp). Vänstern har t.ex. gemensamt med (s) i mål och budgetprocessen majoritet för en miljonsatsning för att stärka rätten till heltid. En majoritet av dem är kvinnor som tvingas till deltidslön, oftast därför att arbetsgivaren inte erbjuder annat än deltid. Vi vill visa att vi kan bättre.

Vänsterpartiet har även finansierat en egen budgetkalkyl, där vi har lagt en hel del säryrkanden. Vi satsar bland annat på mer personal i utbildningen, vården, extra matsatsning, mera pengar till en trygg och säker uppväxt och en extra låglönesatsningspott på 0,7 procent.

Om man nu vänder på frågan? Vill Miljöpartister istället ha ca: 10 000 kronor extra i månaden i egen ficka än satsningar på anställdas lägstalöner i kommunen? Det återstår att se på kommunfullmäktige den 12/9?

Patrik Renfors (v)
Gruppledare och KF-ledamot