Friday, March 28, 2008

Några ord om högerns bitterhet

Att Moderaterna och högeralliansen använder verksamhetsberättelsen som ett politiskt slagträ i debatten förvånar mig inte nämnvärt. (Det här är ett tal jag framförde på onsdagens kommunfullmäktige angående årsredovisningspunkten.) Lyssna på hela KF här.

Visst är en budgetredovisning alltid ett trixande med siffror, men våra revisorer har framfört att årets granskningsinsatser inte föranlett revisorerna att framföra anmärkningar mot styrelsen, nämnd eller enskild ledamot i dessa organ.
De har granskat redovisningen och bedömer att den i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Det morras från högerblocket, men det är bara sunt. Då vet vi att vi är på rätt väg!

Bitterheten från er i alliansen mot årsredovisningen är mest ett uttryck av misstro mot den politiska kompassen. Vi har inte konkurrensutsatt och privatiserat med ovissa upphandlingar, där man aldrig vet hur stora de ekonomiska ramarna blir.

Kommunens verksamheter måste utföras med medborgarnas intressen och bästa för ögonen, inte för att privata företag ska tjäna pengar på dem. Dessutom drabbas personalen i de privatiserade och konkurrensutsatta verksamheterna av försämrade villkor, eftersom personalkostnader är en av de utgifter som används för att konkurrera om anbud och marknadsandelar. Har vi kvar den demokratiska styrningen kan vi göra mycket.
Men där kommer vi till ett stort utropstecken i kommunens rapport!

Vi har helt förödande inte någon som helst ordentlig redovisning i kampen för att öka lägstalönerna i kommunen. Inom bolagskoncernen har utrymmet ökat 5.0 % lokalt utifrån 4,2 % i de centrala, men har de gått till de med lägst inkomst?

På budgetberedningen i förra veckan fick vi veta att hela den extra kommunala låglönepotten inte har använts!? Har den slagits ihop för att bara nå lägstalönen enligt centrala avtalet? I så fall är väl detta ett spel för gallerierna?

Jag återupprepar mig vi ska inte ligga på en 192 plats i löglöneligan i vår kommun. Vi ska vara en röd föregångskommun.

Om jag ska vara lite positiv ett tag igen så är jag obeskrivligt glad att vi har lyckats i rätt till heltidssatsningen. De extra pengarna som Alliansen ville ta bort i förra budgeten har gjort stora progressiva framsteg. Vi har äntligen gått framåt och löst några av de patriarkala knutarna i kommunen.

Det är förvisso bara med nästan tio procents ökning, men det är klart positivt!

Nämnderna har gått bra och vissa har fått ett stort överskott, det visar kanske bara att vi har haft seriösare budgetramar under förra året än innan. Men vi slipper åter igen ta igen det i balanskravet för kommande år. Lilla Oxelösund på 11 200 innevånare ska vara stolt att vi med bibehållen offentlig standard har fått ett plus på 13,1 miljoner kronor och en nyinflyttning på 37 innevånare.

Som en sann marxist tittar jag tillbaka på historien för att kunna förvalta, förebygga samt förbättra Oxelösund. Det har gjorts med en flytande röd majoritet, med vissa dialektiska olikheter, men med rätt riktning, dvs en riktning åt vänster.

Saturday, March 15, 2008

Lite smått och gott från vänstern

Året - 07 har varit ett inflytelserikt år för oss i Oxelösundsvänstern.

Trots att vi har backat efter valet har vi haft mycket att säga till om, då vi numera är vågmästare i samtliga nämnder, bolag och kommunfullmäktige.

Kommunen har gjort ett plusresultat på 13 miljoner kronor och vi har äkat med 37 innevånare efter en lång negativ spiral. Vi har äntligen tagit fram ett flertal detaljplaner för boende och arbetstillfällen. Kustbostäder har även börjat att bygga hyresbostäder. Men vi har också varit emot som vanligt. Vänstern motsatte sig tydligt byggnation på Ljungholmen. Vi uttalade t.ex. i SN att:

Vi som kommunpolitiker måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, dvs. vi måste både tänka på närmiljön och byggandet, dock finns andra mer strategiska platser till att bygga på i Oxelösund för att få in nya skatteintäkter.

- Det var även från första början en katastrofalt ogenomtänkt plan att bygga på Ljungholmen. Vi motsätter oss byggande av låghusen och självfallet ska vi inte bygga artonvåningshus på Femöre.

Socialdemokraterna har bitvis försökt att samarbeta med oppositionen i många frågor, de har vacklat med visst medhåll från en del håll i alliansen krav på en orättvis konkurrensutsättning. Där har vi en så länge håll dem till vänsterfilen, men just nu i pågående mål- och budgetprocessen börjar de vingla över till högerdiket igen.

07 var ett förhållandevis lyckat år för budgetarbetet. Vänsterpartiet var väldigt aktivt med många separata säryrkanden i budgetalternativet. Allt eftersom budgetmötena fortlöpte, fick vi dessutom in några krav på vägen. Några av dem var t.ex. ett miljö- och klimatmål i koncerndirektiven och att kommunen skulle satsa på kvinnojouren MIRA.

Ett Vänsteryrkande som gick igenom på budgetfullmäktige var en extra pott för ungdomars och äldres mat.

Tyvärr gick inte våra yrkanden om en ökad låglönepott på 0,7 %, ökad personal i utbildning och omsorg samt mer anslag till trygg och säker uppväxtprojektet.

Vi har också varit aktiva i fullmäktigedebatten, sågat alliansens förlag vid fotknölarna, vågat vara tydligt kritiska mot sossar med balans. Vi har lagt flera motioner och behandlat några från förra året. Ett genombrott efter vänsterpartiets tre års krigande för att kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling är att det numera är det bifallet.

En ny skolplan är framtagen där Håkan och Lasse har gjort ett hästarbete och fått in nästan hela vänsterns 16-punktprogram om skolan. Hans har stridit tappert emot en 3G-mast på Jogersö. Lotta har kämpat för våra visioner i ombyggnationen av ramdalsanläggningen. Sinikka har kämpat väl i vård och omsorgsnämnden.

Friday, March 14, 2008

Dags att satsa på persontrafik på TGOJ-banan!

Idag var vår gemensamma debattartikel, som jag har varit medförfattare till publicerad i SN.

Det är hög tid för persontrafik på TGOJ-banan igen!Förutsättningarna har aldrig varit bättre när det gäller att få igång lönsam persontrafik på TGOJ-banan. En sådan satsning skulle betyda enormt mycket för arbetsmarknad och hållbar tillväxt. Många sörmlänningar skulle verkligen ha nytta av och uppskatta en sådan satsning. Persontrafiken lades ner i början på 80-talet, då det var svårt att nå lönsamhet. Men sedan dess har mycket hänt, och läget är idag ett helt annat.
Mälardalens högskola har vuxit fram och är idag den viktigaste faktorn för att höja utbildningsnivån i hela regionen. Det ökar betydelsen av väl fungerande tågförbindelser.
Skavsta i Nyköping har alltmer etablerat sig som den viktigaste flygplatsen i regionen. Om Västerås lägger ner sina försök att etablera en flygplats, så ökar behovet av persontrafik i nord-sydlig riktning starkt.
Arbetsmarknaden har förändrats och pendlingen har ökat kraftigt. Arbetsförmedlingen ställer allt hårdare krav på att arbetslösa söker jobb längre från hemorten. Då måste vi också förbättra möjligheterna att ta sig till dessa jobb.
En ny struktur för sjukhusen och planerna på ökat samarbete mellan Landstingen i Sörmland och Västmanland, kräver bättre tågförbindelser i nord-sydlig riktning.
En satsning på TGOJ-banan skulle bidra positivt till att öka resandeunderlaget för såväl Mälardalsbanan och Ostlänken. Goda tvärförbindelser är viktiga för en väl fungerande kollektivtrafik.

SSAB är länets största arbetsgivare och hamnen i Oxelösund har stor utvecklingspotential, inte minst när det gäller Östersjösamarbetet. Persontrafik på TGOJ-banan skulle ytterligare bidra till detta.
Regionernas betydelse för samhällsutvecklingen har ökat kraftigt och det handlar inte bara om Stockholm. Ska det fungera för människorna som bor här, måste förbindelserna i nord-sydlig riktning förbättras.
Stigande bränslepriser och en hotande klimatkatastrof gör det absolut nödvändigt att förbättra möjligheterna att åka tåg.
En satsning på TGOJ-banan har också stor betydelse för utvecklingen lokalt. Som exempel kan man nämna etableringen av Lager 157 i lilla Hälleforsnäs. Där räknar man med mellan 200-400 tusen besökare varje år.
Om alla dessa åker bil till och från Hälleforsnäs, så ökar koldioxidutsläppen enligt vissa beräkningar med 8-10 procent. Men om bara några få procent av dessa besökare istället skulle välja tåget, så ökar resandeunderlaget med tusentals resenärer varje år.

I april 2006 släppte regionförbundet förstudien ”Ett regionalt utvecklingsperspektiv”.
Där gick man igenom de samhällsekonomiska förutsättningarna för persontrafik på TGOJ-banan, och konstaterade att ”alla kommuner i Sörmland har större eller mindre positiv nytta av denna satsning”. Man räknar grovt med att satsningen skulle innebära en ekonomisk tillväxt med 1-2 procent, 300 fler invånare och 150 fler arbetsplatser.
Slutsatsen i rapporten var alltså positiv. Det som hänt sedan dess har ytterligare förstärkt argumenten för satsningen. Förutsättningarna och behoven finns för bättre tågförbindelser i nord-sydlig riktning.

Det är dags att regionförbundet följer upp sin förstudie och fattar beslut om nästa steg för att snarast få igång persontrafik på hela TGOJ-banan. Det är dags att gå från ord till handling!

Elina Linna, riksdagsledamot (v)
Staffan Folke, regionförbundets styrelse (v)

Eila Clarstedt, gruppledare (v) Eskilstuna

Kaj Johansson, gruppledare (v) Flen

Niklas Franzén, gruppledare (v) Nyköping

Patrik Renfors, gruppledare (v) Oxelösund

David Aronsson, gruppledare (v) Strängnäs

Lotta Back, gruppledare (v) Katrineholm

Peter Linnstrand, oppositionslandstingsråd (v)

Lennart Clarstedt, gruppledare (v) landstinget

Lotta Johnsson Fornarve, distriktsordförande (v)

Monday, March 03, 2008

Stadgar, möten och vänsterpolitik!


Hej hopp!
Jag skulle just sätta mig ner för att skriva kommungruppens rapport inför årsmötet den 16/3. Jag har varit på ett tungt Ksau-möte och ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, så jag skriver något mer lättsamt istället.
(Konstigt att man alltid hittar annat att göra.)
Fast det brukar bli gjort, dock i sista stund.

Verksamhetsplanen är visserligen klar, utskickad samt upplagd på hemsidan för motionsyttranden. I år kommer jag att slippa det dubbla oket med att vara ordförande för partiföreningen samt Gruppledare i kommunen.

Nu slipper jag granska mig själv kan man säga!

Emil som har haft ett sabbatsår efter att ha vilat upp sig efter tio år som gruppledare, har tackat ja till att ta över som ordförande efter mig. Så nu är det ombytta roller kan man säga.

Nu vankas det årsmöten lite överallt, ett är redan avklarat i förra veckan med IF-metall och Järnbruksklubben på SSAB. Vi i valberedningen fick igenom vårt förslag. Jag har inte den allt för betungande uppgiften att fortsätta att vara sammankallande i valberedningen till klubbens valberedning plus lite annat. Jag och min företrädare som gruppis Emil Carlsson hamnade beklagligtvis i en utredningsgrupp ihop med revisorerna. Att man inte kan hålla tyst som Vänsterpartist.

Det har dessutom varit ett kongressmedlemsmöte i partidistriktet. Där fick vi som är nominerade till kongressombud presentera oss och ett antal motioner antogs av Sörmlandsvänsterns medlemmar.

Nu tror jag tyvärr inte att jag kommer med som ett ordinarie ombud.
Både vår distriktsordförande Lotta fornarve Johnsson och jag som är vice ordf. i DS, är nominerade och båda är ju som bekant från Oxelösund.
Jag var ombud på kongressen 2004 och 2006 då vi var 7 ordinarie ombud, nu har vi fått ett medlemstapp i och med att Trosavänstern inte finns längre.

I år är det bara sex delegater och en ersättare från Sörmland som får åka till Norrköping på Kongressen. Förra gången kom både Lotta och jag med, så vi får se hur valberedningens förlag och hur poströstningens utgång blir.

Jag har dock några gemensamma motioner och en egen som ska upp på kongressen. Den enskilda kongressmotionen handlar om mycket av det som står här i det här inlägget, dvs. mandatperioder och styrelsearbete. Det behövs i min mening en ändring i stadgarna gällande val av styrelse för att likställa med övriga arbetarrörelsen. (Nu har jag närmast kollat på IF-metalls stadgar)

Stadgemotionen handlar om mandatperioder för styrelsen.

§ 41. Styrelsens och revisorernas mandatperiod är nu ett år. Den borde utökas till två för de ordinarie ledamöterna för att få kontinuitet. Blir det avhopp från styrelsen , eller om någon flyttar kan det ske fyllnadsval året efter eller på ett nytt medlemsmöte. Kassör och ordförande väljs inte samma år likt hälften av styrelsen. Suppleanter väljs varje år som nu sker.

På tal om styrelser och liknande, så har jag en glad nyhet. En gammal men ung styrelseledamot i Oxelösundsvänstern (allmänt kallad för Skägg-Johan) har gått och blivit ordförande i vänsterpartiet i Uppsala. Grattis Johan Persson! Läs mer här och här.

Sunday, March 02, 2008

Lars Ohly (v) - Ställ Israel inför rätta!


Israel fortsätter att döda palestinier. Blockaden mot Gaza svälter ut människor samtidigt som direkta attacker dödar civila, varav många är barn.
Raketer skickas mot flyktingläger där människor inte kan gömma sig och inte försvara sig.

Israels agerande är vidrigt och avskyvärt, säger vänsterpartiets ordförande Lars Ohly i en kommentar. Nu måste omvärlden reagera mot ockupationsmaktens uppenbara likgiltighet för palestinska liv.

Palestinska LO i Gaza har bombats, deras byggnader har totalförstörts. Bland annat svenska biståndsmedel har byggt upp den palestinska fackföreningsrörelsen.

- Detta borde vara tillräckligt för att den svenska biståndsministern skulle reagera med avsky mot Israels agerande, men Gunilla Carlsson är tyst, fortsätter Lars Ohly.

- Israels attacker är tydliga och grova brott mot den fjärde Genève-konventionen. Så länge inte omvärlden reagerar med styrka kommer brotten att fortsätta. Alla länder har möjlighet att ställa individer som gjort sig skyldiga till grova brott mot Genève-konventionen inför rätta. Nu är det hög tid att de ansvariga i Israel får svara för sina övergrepp. Jag kräver därför att Sveriges regering agerar så att de ansvariga ställs inför rätta, avslutar Lars Ohly.
Länken och artikeln kommer från Jinge.