Wednesday, February 25, 2009

Ohly om det meninglösa monarkbrölloppet

– Det har jag inte fått och jag hade inte gått dit om jag hade blivit bjuden.

Vänsterpartiets Lars Ohly till TT på frågan huruvida han blivit inbjuden till Slottet med anledning av förlovningen. (TT)

Tuesday, February 03, 2009

Har världen förändrats, eller ser vi samma, strukturer, normer och mönster i kapitalismen?

Den kapitalistiska produktionens allmänna tendens är inte att höja den genomsnittliga normallönen utan att sänka den.
ur Karl Marx ord i Lön, pris och profit