Saturday, December 09, 2006

Var feminismen bara en "innegrej"?

Blev feminismen som bofinken - kan den se ut hur som helst?
Den alltid så "neutrala" Sverker Olofsson ledde 1996 debatten mellan Malin Rönnblom, Inga-Lisa Sangregorio, Bonnie Bernström, Lars Ohly och Nina Ekelund, alla feminister, samt Bodil Bryntesson.

Här
är filmklippet från SVT:s arkiv.I årets valrörelse uteblev nästan feminismen, för att media inte ansåg att det var intressant och partierna inte ansåg att det var taktiskt gångbart.

FI:s feminism gjorde snarare att folks stöd minskade för kvinnorörelsen. Stödet för den seriösa feminismen drevs bort från samtliga samtal.

Det var bara Vänsterpartiet som drev frågan då 1996, och fortfarande driver jämställdhetsfrågan och klassfrågan seriöst och analytiskt i alla led.

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram från 2004

Två perspektiv – en verklighet
Klassamhället och patriarkatet är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Därför måste de analyseras var för sig. Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind.

Läs också 100 år av kvinnokamp - 10 år som feministiskt parti.

Det här skrev jag någon gång under förra året.
F! lägger Karbonpapper under Vänsterpartiets feminism!

Wednesday, December 06, 2006

Patriarkala maktstrukturer motverkar nödvändiga låglönesatsningar!


Det är tidningen Kommunalarbetaren som undersökt lägstalönerna hos fackorganisationen Kommunals medlemmar. Av 193 undersökta kommuner har Oxelösunds kommun de lägsta lönerna. Vänsterpartiet i Oxelösund har tjatat, tjatat och åter tjatat om att lägstalönerna ska höjas. Vi har fått en del genomslag i flera budgetar i vår strävan. Men det händer ju INGENTING! Jag blir så frustrerad. Visst har det hänt en del, men de visstidsanställda och långtidssjukskrivna har halkat efter och blivit lottlösa. Det är en direkt diskriminering av ett flertal anställda! Glöm inte att rättvisa och fördelningspolitik är produktivt.

Det här säger folk i lokaltidningen SN om situationen.

– Men kompetens betalar vi för, säger personalchefen Åsa Rosendahl-Söder.
Hon ifrågasätter undersökningen och undrar om alla kommuner redovisat likvärdigt.
(Fotnot av mig) Nu ser man verkligen hur viktigt det är att vänstern motion om 3R-metoden bifalles och sätts i verket i verksamheten. Så att de politiska besluten följs av tjänstemannaorganisationen.
Fakta är att Oxelösunds kommun enbart betalar tillsvidareanställda lägstalön på 15 000 kronor i månaden.
Är du vikarie är lönen lägre oavsett hur kort eller långt anställningen är. Och Oxelösunds kommun har förhållandevis många vikarier.

– Det är lönediskriminerande och inget annat. Det är förskräckligt, säger Birgitta Luoto.
Likadant reagerade hon för något år sedan. Då var det långtidssjukskrivna och föräldralediga som kom i kläm.
Och städpersonalen inom Oxelösunds kommun var till för något år sedan de sämst betalda i Sörmland.

– Det är trist och visar samtidigt att det är nödvändigt att jobba vidare, säger kommunchefen Ulf Lindelöw om jumboplatsen i låglöneligan.


Kommunal fick för snart två år sedan igenom att lägstalönerna skulle höjas till 15 000 kronor. Socialdemokraterna i Oxelösund ville tillsammans med vänsterpartiet gå i bräschen och vara bland de första i landet med att införa lägstalöner på 15 000 kronor.
Det gjordes, men vikarierna fick stå utanför. (Fotnot 2) Så var inte beslutet enligt (v)
Frågan om lägstalöner i Oxelösund har vid ett flertal tillfällen skapat politiska diskussioner.
– Men det känns ju som om vi inte kommer någonstans. Det är väldigt knepigt att vi fortfarande har så låga löner. Vi har ju gjort riktade insatser, säger Patrik Renfors (v).

Han menar att Oxelösunds låglönesatsning framstår som ett misslyckande.
– Klyftorna ska minska. Nu måste vi vara ännu offensivare
i våra låglönesatsningar, säger han.

Kommunalrådet Benita Vikström (s) låter bekymrad över de låga lönerna.
– Så ska det inte se ut, säger hon.

Men ledande socialdemokrater anser att det ska vara skillnad på löner för fast anställd personal och vikarier.
Den åsikten delas inte av Birgitta Luoto, som även är socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige.
– Lägstalönen på 15 000 kronor i månaden ska gälla alla, säger hon.

Högst lägstalön, enligt undersökningen, har Kommunals medlemmar som arbetar
i Värnamo kommun. Där är lägstalönen 17 250 kronor. Det är 3 390 kronor mer än i Oxelösund.Det här skrev jag i samband med internationella kvinnodagen i år.


Häromdagen blev jag uppringd av Sörmlands Nyheters lokala politiska reporter om att Oxelösunds kommun har gått ifrån ett beslutsfattande och enligt min uppfattning gjort ett bestämt lagbrott. Läs artikeln här.

Oxelösunds kommun var bland de första i landet med lägstalöner på 15 000 kronor i månaden. Som Vänsterpartister har vi länge varit envisa, gnatande och tjatande samt en blåslampa i baken på sossarna. Kommunens verksamhet ska inte subventioneras av låga kvinnolöner. Men lägstalönerna gäller nu helt plötsligt av allt att döma inte för alla.
Kommunen har bildat ett A- och ett B-lag, där bara tillsvidareanställda får del av låglönesatsningen. Deltid och vikariat blir helt utan!
Så här sade Mayvor Lundberg (s) ordförande i kommunfullmäktige och chef för kommunens städenhet när hon anser att kommunen inte delar upp personalen.
– Det är inte frågan om ett A- eller B-lag, säger hon. Mayvor Lundberg tycker inte socialdemokraterna lovat för mycket. En vikarie har inte samma ansvar som en tillsvidareanställd. En vikarie har inte helhetsbilden.

Kommunalrådet Benita Vikström (s) som även sitter i sossarnas partistyrelse menar också att.

- Det måste finnas rim och reson bakom upplägget och därför gäller inte lägstalönerna vikarierna.

Vad är det för skitsnack, både jag som ks-representant och Emil Carlsson (v) vice ordförande i kommunstyrelsen anser att det är ett klart lagbrott. Emil ska även ta upp detta ärende genast i kommunstyrelsens arbetsutskott och i budgetberedningen.
Lagbrottet ser man tydligt när man läser Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - paragraf 3.

"En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning."

Förfarandet är ett lagbrott! Det här är en klar och tydlig direkt diskriminering av de redan så hårt drabbade visstidsanställda löntagarna.
De är redan hårt drabbade med springvikariat, daglönarjobb och med ovissa förhållanden i arbetslivet. Nu piskar orättvisan de här arbetstagarnas ryggar dubbelt upp!
Initiativet är upp till kommunalarbetarförbundet att förhandla om det här med kommunen, men som politiker måste vi också dra vårt strå till stacken och vara föredömliga arbetsgivare. Som feministister och socialister i Vänsterpartiet kommer vi göra vårt allra yttersta för att få bukt med galenskapen.

Jag anser att kommunen måste sluta diskriminera omedelbart!

Jag ska medge att sossarna i kommunen har varit villiga att kämpa tillsammans med vänsterpartiet för den här viktiga frågan, men nu tar de åtskilliga steg ifrån retoriken och hamnar i högerburen. Dock har Socialdemokraterna varit med på att korrigera misstagen i den gällande låglönesatsningen. Misstagen bestod i att tjänstemännen förra året bedrev en omedveten eller en medvetna miss där Kommunal fick förhandla sist av de olika fackförbunden. Kommunalarna fick inte den summa som var avsatt att förhandla om, utan bara småsmulorna.
Vi har gjort en tydligare skrivning i år för den fortsatta låglönesatsningen.

Låglönesatsningen ska minska de osakliga skillnaderna mellan tekniska och människovårdande yrken. Därtill har vi fått det mer uttryckligt inskrivet i policyn att i år ska potten särskilt ska riktas till kommunals låglönegrupper.

Hur som helst måste det till en grundläggande omdanade förändring i samhällssituationen med låga kvinnolöner.

Tuesday, December 05, 2006

Herr Buske är vit, stolt och korkad!

White Proud and Stupid

Här är en videosnutt som säger en hel del om "den där jävla Texasgubben" Musik av Propaghandi.

Sunday, December 03, 2006

Är du kommunist?

May be Communist


Undrar om någon av mina kompisar faller under den här kategorin, eller gör du det? Då är det bäst att testa dig. Du kan vara en "silent" commie.... Som äter barn, är allmänt lurig och som spionerar på allt. Eller så är du bara en snäll kapitalist som snällt armbågar dig fram för att vidga klassklyftorna.


Det är samtidigt lite facinerande kul hur snedvridet USA:s politiska system är. Är det inte fritt att ha åsikter som innehar ideal det från socialistiska blocket? Nja, det är väd sådär med den fria åsiktsbildningen. Den är väl bra att ha på papper, men inte i praktiken. Men vi har ju själva i Sverige haft liknande tendenser ända fram till sjuttiotalet.

Intressant är också att i dåtidens USA betecknade kvinnors och svartas kamp för lika rättigher och demokratisk rösträtt som "ond" kommunism. Kan man kalla det för demokrati när de endast har två extremt välbeställda nyliberala partier. Med storfinansen som finansiär.

Fötterna har slagits undan på fackföreningsrörelsen, för det var ju praktiskt att kalla alla för kommunister som hade röda ideal. Då kunde företagen få härja fritt utan arbetsrätt, inflytande och medbestämmande från löntagarna. Är det demokrati?

Ähhh hur som helst det är en rolig men läskigt nazibetonad propagandafilm.

Jag hittade länken på Ali Esbatis blogg - Levande historia
Som han har hittat på LO-ung bloggen där Nicke är en av författarna

Aktiebolaget böna och be

Asta kask dokumentär


Nu kommer ett blogginlägg som inte är fullt så analytiskt, men oerhört viktigt för undergroundpunken och mitt vänsterpolitiska uppvaknande under tonårstiden.


Det var genom punken jag fick mitt brinnande politiska och fackliga intresse. Så är det för många som har lyssnat eller lyssnar på den här musiken. Hela mitt gamla band är numera medlemmar i Vänsterpartiet eller röstar på det.

Här är även en text som innefattar allt om imperialism, klass, kön, etnicitet och sexuellt likaberättigande från låten "Patriarkatet".
Från 20 årsjubileumsskivan som nyligen har kommit ut. Köp den!

Patriarkatet en nedärvd tradition
Där herrarna styr och skriver konstitution
Där var gosse en gåva, men var flicka en last
En människa av lägre klass

Afrikaner var hedningar under mörkrets makt
Så ni kolinialiserade och tvingade av dem skatt
Drillade dem i skrifter, föste in dem i guds hus
Och gav dem ett liv i "ljus"

GUD SADE TILL MIG,DU SKALL VARA MIN PROFET
GUD SADE TILL MIG, HÄR ÄR MIN HEMLIGHET
NI MÅSTE SLUTA FRED, JAG ÄR JÄVLIGT VRED
SEDAN SADE HON TILL MIG
JAG ÄR KVINNA OCH JAG ÄR SVART

Så mycket blod det har flutit under broarna min vän
Sen Jesus dog på korset och Moses vandrat hem
Så många krig ni har utkämpat, årtusenden av mord
För era skrifters ord

Korsfästning och stening har upprätthållit Guds lag
Ve den som syndat enligt helig tribunal
Men tänk om ni har missförstått en liten del
Ja tänk om ni har fattat fel

GUD SADE TILL MIG,DU SKALL VARA MIN PROFET
GUD SADE TILL MIG, HÄR ÄR MIN HEMLIGHET
NI MÅSTE SLUTA FRED, JAG ÄR JÄVLIGT VRED
SEDAN SADE HON TILL MIG
JAG ÄR KVINNA, JAG ÄR GAY OCH JAG ÄR SVART

Saturday, December 02, 2006

"Blått" önskemål om att tära på kommunekonomin?

Moderaterna och Alliansen vill ha mer politisk tid. Då är genast de två partierna s och v dumma och maktfullkomliga. Men tillsammans är vi starka med en ondsint majoritet, enligt överklassens budbärare i högern.


Hur kan vi vara dumma när vi har majoritet för våra beslut? vänsterblocket har visserligen tappat mark.
Valet -98 hade s + v 76 % av rösterna -02 backade vi något till 63 % i år gick det riktigt dåligt med bara 55 % på två partier. Så visst ska oppositionen få mer tillträde, men det får de ju automatiskt genom mandatfördelningen.


Det här är en artikel jag alldeles nyss har skickat till lokaltidningen om det politiska läget i Oxelösund. Vi har varit ganska tillmötesgående, så gott det går. Och vi vill inte att högern ska få onödigt mycket att säga till om.


Jo, som jag har sagt förut styr Sossarna i minoritet med hoppande majoritet. Dock har de på sista tiden varit väldigt tydliga med att samarbeta med vänstern. Det gör vänsterpartiets vågmästarroll i alla nämnder och kommunfullmäktige ännu starkare. Bättre sent än aldrig.

Demokratitillskott för alla partier ingen nekan till opposition.

På föregående kommunstyrelsemöte proklamerade högeralliansen med Moderaterna i spetsen att de ville ha ett oppositionsråd, anledningen ska vara att de har blivit så stora mot förut. Alliansens fulla förslag hade kostat över en miljon kronor av skattebetalarnas pengar. Det är enormt mycket i en sådan här liten kommun. Var ska de ta pengarna ifrån? Det har de som vanligt inte preciserat. Ganska nyligen ville Moderaternas minska andelen ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, för att spara pengar och minska vänsterpartiets inflytande.
Dock lyckades det inte. Men nu ska vi gödsla med pengar för att införa ett heltidsavlönat oppositionsråd?

Alliansen har bara fått 36 % av rösterna i Oxelösund. Vänstern och Sossarna har dock ändå föreslagit att alla partier ska få ett ytterligare proportionellt stöd utöver det vanliga partistödet. Det ska göra det lättare för partierna att få fram fakta och underlag från tjänstemannaorganisationen. Summan för högeralliansen blir då 150 000 kronor, till en tjänst till 36 %.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag bygger på att alla partier får del av satsningen. (S) får ej grundmandatsersättningen och bara 50 % av den proportionella ersättningen, eftersom de redan har den enda kommunalrådsposten i kommunen.

Vårt förslag kostar ca: 337 000 totalt, högerns över en miljon och Miljöpartiets förslag bygger även det på fantasisummor! Mp anser att alla gruppledare ska ha 40 % av kommunalrådets smått förminskade lön och därtill ska det finnas ett oppositionsråd!?
Ska jag påminna om att kommunens totala budget ligger på ca: 380 miljoner kronor. Så ser ni säkert det orimliga i förslagen. Vänsterpartiet vägrar att dra ner i den kommunala verksamheten.

De 150 000 kronorna som alliansen tillsammans får kan fördelas hur de vill, om högern anser att de ska ha ett oppositionsråd på ideell heltid är upp de dem, men då blir ersättningen den samma. Den utsedda oppositionsledaren i högeralliansen får 15 000 fördelat på tio månader, då det inte är någon politisk verksamhet under två hela sommarmånader.

Arvodet är bra betalt, då det omräknat till heltid hade blivit 39 600 kronor efter att arbetsgivaravgiften är borträknad. Det kan i varje fall i mina ögon ses som en väldigt generös lön. Faktum är att det tilltänkta oppositionsrådet Agnetha Rönn (m) även kommer att inbringa fasta arvoderingar från kommunstyrelsen i egenskap av vice ordförande och därutöver får hon även ersättning som vice ordförande i utbildningsnämnden. Vilka andra uppdrag hon kommer att ha det vet jag inte, men det är säkert fler. Då kan man väl knappast säga att (m) är portade från kommunhuset, som det har gnällts högljutt om i SN i veckan.

Under föregående budgetår har Moderaterna populistiskt hävdat att vi kan sänka skatten om vi minskar den politiska tiden. Oxelösund har låga arvoden och minimalt med yrkespolitiker, vi har bara ett kommunalråd, resten är fritidspolitiker. Det tycker jag är bra.
Vänsterpartiet anser att vi varken ska minska eller öka andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom multipla uppdrag medger det i faktisk tid.

För min och vänsterpartiets del, så innebär (s) + (v):s förslag att vänstern får 50 000 att använda hur vi vill för att bygga demokrati. Jag som nyvald gruppledare sittandes i Ks-au, kommunstyrelsen, Förab, Ofab och kommunfullmäktige m.m. kommer enbart att ta ut förlorad arbetsersättning och ev. uppdragsersättning. De extra 50 000 kronorna kommer istället aktivt att användas av partiet utomparlamentariskt för att pressa tillbaka högern i alla dess former.

Patrik Renfors

Gruppledare i Vänsterpartiet

Oxelösund