Saturday, November 14, 2009

Gå med i Facebookgruppen - Sälj inte ut Oxelösunds hamn till ett riskkapitalbolag


Sälj inte ut Oxelösunds hamn till ett riskkapitalbolag

Den som äger har makt att styra över utvecklingen. Vi vill att folket ska styra, inte privata intressen. Idag ägs den till hälften av kommunen och SSAB. Det är viktigt att invånarna har så mycket som möjligt inflytande över vår hamn. Därför ska Oxelösundsborna även i fortsättningen tillsammans med SSAB äga hamnen.

Dock har ett privat bud från riskkapitalbolaget EQT hamnat på politikernas bord.
Kommunen som ägare kan ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Med en privat ägare riskerar vi rovdrift på... (read more)

Gå med här
- gör gruppen större och molibilisera motstånd med förstånd.