Sunday, April 27, 2008

Artisterna är åter igen heta i Oxelösunds första majfirande.

Nyheter

Plura Jonsson. Foto: SVT

Plura om boken om sitt liv

Efter 20 skivor har Plura Jonsson skrivit en bok, från barndomen i syrenbersån, genom missbruk, kärlek och död.

Video

SVT: Boken innehåller mycket gamla familjebilder. Plura skriver om hur han ogillar att bli intervjuad, men i boken har han inga problem med att berätta öppenhjärtigt om kärlek, sex och droger.

-Man ska väl bjuda på sig själv om det ska bli lite intressant, tycker han.

Trots det fanns det saker han tvekade att ta med. För barnens skull funderade han på om han skulle skriva om drogerna, och valde till slut att ta m

ed även den delen av sitt liv.

- De kommer att förstå om tio år.


Nu är Plura med överallt i riksmedia, det passar bra då han och Carla från Elkvarn kommer hit till Oxelösund på 1 maj. Jag har skrivit om det innan, men det förtjänar att påminnas om och om igen. Livet som Plura - intervju i Gomorron Sverige


VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT FÖRSTA MAJFIRANDE!

Hela arbetarrörelsen LO, (s) och (v) firar åter igen gemensamt arbetarnas internationella dag i Oxelösund
Underhållning av: Carla och Plura från Eldkvarn

10.30 Samling vid D-skolan.

11.00 Avmarsch

11.45 Möte Järntorget

Huvudtalare:
Michael Hagberg (s), riksdagsledamot

Anders Neergaard (v), partistyrelseledamot

Konferencierer med apelltal:

Lotta Johnsson Fornarve (v) och Britta Bergström (s)

VÄLKOMNA!
Saturday, April 26, 2008

Plåster visar stöd för vårdstrejken


Flamman: Ett plåster på kavajen till stöd för de strejkande. Det sätter TCO:s ordförande Sture Nordh på och uppmanar andra att göra likadant.

TCO:s ordförande Sture Nordh sätter ett plåster på kavajen till stöd för Vårdförbundet.

– Det är orimligt att yrken som kräver ett högt kunskapsinnehåll på detta sätt underbetalas, säger Sture Nordh i en kommentar.

Arbetsgivarorganisationen Sveri­ges kommuner och landsting motsätter sig Vårdförbundets beslut att gå ut i strejk.
– Vårt uppdrag är att skydda patienters liv och hälsa.
Det säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för den förhandlingsdelegation som Sveriges Kommuner och landsting utsett. Hon menar att Vårdförbundets beslut att gå ut i strejk är mycket beklagligt eftersom detta skulle innebära en direkt samhällsfara. Det gäller framför allt akutmottagningar och blodcentraler, där det blir svårt att garantera de behövande hjälp.


Flamman: Taktiskt att ifrågasätta varsel

Oundvikligt att tredje part drabbas
Carina Hermansson, som är ordförande och konfliktledare för Vårdförbundets lokala avdelning i Kronoberg, säger att det är oundvikligt att tredje part blir drabbad i en sådan här situation. Meningen med en effektiv stridsåtgärd är just att sätta press på arbetsgivaren. Däremot anser hon att förbundet noga avvägt vilka av deras medlemmar som ska omfattas av strejken för att undvika krissituationer. Till exempel har många delar av barn, cancer och äldrevården lämnats utanför.
– Det är arbetsgivarens taktik att ifrågasätta varje varsel, säger Carina Hermansson till Flamman. De vill minimera kostnaderna så mycket som möjligt så då spelar de på vårt etiska tänkande.

Medan många av de totalt 3.500 varslade gick ut i strejk idag (läs: måndag), har uppemot tusen personer på vissa utvalda arbetsplatser förhindrats göra detta.

Lars Ohly på plats när strejken började:

Låga löner en samhällsfaraKlockan tolv på fredagen marscherade sjuksköterskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker ut från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Utanför entrén mötte vänsterledaren Lars Ohly med blommor.

Något försenat kunde strejken påbörjas sedan en uppgörelse nåtts med arbetsgivarna om eventuell samhällsfara.

- Sjuksköterskorna, röntgensköterskorna och de biomedicinska analytikerna har mitt och vänsterpartiets stöd när de nu går ut i strejk. Det är inte strejken som är samhällsfarlig, utan de låga lönerna, sa Lars Ohly.

- Många säger sig vilja höja lönerna inom de felavlönade kvinnodominerade yrkena. Men när det nu bränner till och Vårdförbundet tar strid för rättvisa löner är det märkligt tyst. Vi politiker måste ta vårt ansvar som arbetsgivare och se till höja kvinnors löner. Vårdpersonal ska inte subventionera välfärden med sina egna låga löner. Nu är det slut på rean! avslutar Lars Ohly
.


Slut på rean!Sjuksköterskor har ett stort ansvarar för människors liv och hälsa. Trots detta viktiga och tunga arbete är de väldigt lågavlönade. De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade yrken och stödjer därför Vårdförbundet som idag tar ut 3.500 sjuksköterskor i strejk.

– En fungerande sjukvård är central för vår gemensamma välfärd. Men vi kan inte förvänta oss att vården ska fungera om inte sjuksköterskorna har rimliga löner. Det är sjuksköterskan som ser till så att din gamla mamma får rätt medicin och det är barnmorskan som förlöser ditt barn. De har rätt till en bra lön, säger Lars Ohly, partiordförande (v).

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att regeringen fryst kommun- och landstingspengarna, eftersom detta på sikt försvårar för landstingen att rätta till de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vänsterpartiet vill istället satsa på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, och har föreslagit ett helt nytt statsbidragssystem på 10 miljarder till kommunsektorn. Statsbidraget ska fungera som en morot för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– Vi kommer ingen vart med lönediskrimineringen om inte staten, landstingen och kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare för att höja kvinnors löner. Rean på kvinnors arbetskraft måste få ett slut, säger Lars Ohly.

Läs även Aftonbladets artikel

Friday, April 25, 2008

Stoppa regeringens hetsjakt på sjuka! Innan det är för sent!

Det här fick jag i e-posten från Lisa Rasmussen, skriv under och mobilisera er mot regeringens hets mot den generella välfärden.

Stoppa regeringens hetsjakt på sjuka!

Kommunal protesterar mot försämringarna för den som råkar bli sjuk!

Sjuka blir inte friska av hårdare regler eller sänkt ersättning. Ingen ska behöva förlora sitt arbete och gå från hus och hem om man blir sjuk, oavsett om du bryter benet eller drabbas av cancer.

Från 1 juli gäller:

- Sänkt sjukpenning

- Hårdare regler bland annat en ökad risk att sägas upp efter 6 månaders sjukdom

- Svårt att få sjukpenning mer än ett år

- Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering minskas

Vi kräver att regeringen skrotar förslagen och slutar med hetsjakten på sjuka.
Skriv på du med!


Namn
Stad/ort
Visa mitt namn på denna sida också!
Och kommer att skickas till:Tipsa om namninsamlingen till:
E-post

Hej!
Jag vill tipsa om den här namninsamlingen på www.namninsamling.se
Stoppa regeringens hetsjakt på sjuka!Eget meddelande


Tipsarens e-post

Landstinget i Sörmland vill tyvärr ha storregion med Stockholm


Folket: Landstingspolitikerna i Sörmland vill bilda storregion med Stockholm och har bjudit in landstingspolitikerna i Stockholm till diskussion.
Samtliga partier förutom Vänsterpartiet har skrivit under brevet till landstinget i Stockholm.

- Det handlar om en förutsättningslös diskussion och det återstår förstås mycket jobb kring det hela innan det kan förverkligas, säger Anders Bjurström, fp, ordförande i landstingsfullmäktige.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att skicka brevet. Vänsterpartiet anser i likhet med ansvarskommittén, den parlamentariska grupp som utrett regionindelningar, att en storregion inte bör ha fler än två miljoner invånare.

- Vi tycker det är en klok idé att inte ha alltför stora regioner, säger vänsterpartiets Peter Linnstrand som också befarar att storregion med Stockholm innebär en skattehöjning i Sörmland.

PRESSMEDDELANDE: Dialog om förutsättningarna för bildandet av regionkommun


”Landstinget Sörmland har idag beslutat att skriva till Stockholms läns landsting om att inleda en diskussion om förutsättningarna för att bilda en gemensam regionkommun.”

Så lyder inledningen på ett pressmeddelande som skickas ut från Landstinget Sörmland.
- Vi i Sörmlandsdistriktet av Vänsterpartiet står inte bakom denna
skrivning, säger Peter Linnstrand oppositionslandstingsråd,

- Vi har lämnat följande yrkande:
Yrkande angående brev till Stockholmsläns Landsting:
Dialog om förutsättningarna för bildandet av regionkommun

Med hänvisning till Vänsterpartiets reservation, gällande landstinget Sörmlands remissvar på ansvarskommitténs betänkande, yrkar vi avslag på förslaget att skicka rubricerat brev.

- Vi står fast vid vår uppfattning att en regionbildning inte ska omfatta mer än 2 miljoner innevånare!

Peter Linnstrand
Vänsterpartiet
076-894 79 77

------------------------------------------------------------
Fler nyheter hittar du på:
www.v-landstinget.se/nyheter
Vänsterpartiets landstingsgrupp
Hemsida: www.v-landstinget.se
E-post: redaktionen@v-landstinget.se
Tel: 0155-24 79 77
Mobil: 076-894 79 77

Thursday, April 24, 2008

Om en föreningsmänniska gör sig av med uppdrag, varför dyker det alltid upp nya som fyller på kvoten?


Nu behöver man inte oroa sig för fritidssysselsättningen.

Som jag sade häromdagen i ett inlägg på bloggen, så är jag inte längre dubbelbelastad med gruppledarrollen och ordförandeskapet i lokalpartiföreningen. Jag har dessutom alldeles nyligen minskat min roll i partidistriktet till bara styrelseledamot utan en VU-roll som vice ordförande.

Jag började tycka att det skulle bli rätt skönt, att minska mina uppgifter till "bara gruppledare med tillhörande uppdrag i kommunen. Och bara några fackliga uppdrag på SSAB kvar.

Men så var jag på ABF-sektionens årsmöte och råkade bli invald till styrelsen. Nu är jag aktiv i samtliga grenar av arbetarrörelsen. Dock är det nog bra mycket mildare än förut.

Tuesday, April 22, 2008

Därför måste kommunister spåras upp på varenda arbetsplats, registreras, isoleras och avskedas!


Det är inte alltid som arbetsrätten skulle gälla för alla i arbetarklassen inom arbetarrörelsen. Rubriken kommer dels från förra inlägget och Åsa Linderborgs krönika i Aftonbladet för ca. ett år sen, men den säger mycket ihop dagens Torbjörn Tännsjöartikel i Aftonbladet.Bilden är på Wilhelm Moberg från repubikanska föreningens hemsida.


Därför trotsar jag lagen TORBJÖRN TÄNNSJÖ om brotten i antikommunismens namn.

Vad är de
demokratiska fri- och rättigheterna värda i Sverige? Vad har antikommunismen betytt för människors liv? Ställer han sig frågan och kommer med några svar.
Det är en skarp bild som framträder av systematiska övergrepp mot vänstern, från dess första stapplande steg till modern tid. Motiveringarna har varierat men trakasserierna har bestått.Framträdande kommunister i vårt land har blivit dödade (Ådalen -31, mordbrandsattentatet mot Norrskensflamman 1940), eller förpassade till koncentrationsläger under kriget (till exempel i Storsien). Men trakasserierna och förföljelserna i mindre, mera vardaglig, ”östtysk” skala har varit systematiska. Mycket material har undanhållits mig, annat är säkert förstört.

//Ofta har Säpos övervakning dragit löje över sig. Då jag läste Säpos akt över Bror Engström, metallarbetare på Atlas Copco och senare ombudsman i vpk, hittade jag ett dokument som visade att han 1967 deltagit i ett möte där en förening bildades av ”Sveriges säkerhetsrisker”. Det var vänstern som försökte utmana Säpo med satir. Gick satiren fram? Nej, Säpo var som vanligt på plats och antecknade gravallvarligt. Man identifierade 63 personer, vilkas namn förtecknades med angivande av relevant akt hos Säpo.

Listan börjar med Vilhelm Moberg (250:10/4891). Därpå följer bland andra Kjell Johansson (P5808), Hertha Fischer (P2889), Bo Hammar (P7051) och Gunnel Granlid (HS 404/63).

Visst har det begåtts ohyggliga, fasansfulla samt gräsliga brott mot de mänskliga rättigheterna i kommunismens namn, oavsett vad det är för ideologi ska de fackliga, demokratiska rättigheterna och människor försvaras. Men som Tännsjö säger.

Det har skett få brott i kommunismens namn i Sverige. Jag har bara kunnat dokumentera två – i den yttersta periferin till min studie över vänstern i Nacka: Signe Eriksson bröt mot lagen då hon genom illegala radiosändningar under kriget hjälpte den norska motståndsrörelsen. Solveig Hansson bröt mot lagen då hon under kriget hjälpte den tyske flyktingen Herbert Wehner i hans arbete mot nazismen. Det är emellertid brott som hedrar förövarna, och som drar vanära över de domstolar som utmätte straffen.
Däremot har jag kunnat dokumentera många och allvarliga brott utförda i namn av antikommunism bara i en enda av Sveriges kommuner. Om dem har jag valt att berätta. Trots att det är förbjudet.

Saturday, April 19, 2008

Arbetarpartier och fack ett och samma pack?


Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 (Agitationen och viljan att starta ett politiskt parti redan 1881 av August Palm) 1898 bildades LO. Vänsterpartiet är ju sprunget ur samma parti 1917.
Den centralistiska maktfullkomliga synen som vänsterpartiet ofta har beskyllts för, är egentligen mer gångbar i partiet till höger. Jag är en fackligt aktiv vänsterpartist och elitismen inom s kan visas tydligt där. Min egen klubb är rätt ok, men det är en stor maktkoncentration och det talas ofta om facket och partiet??? Vilket parti?


Gräsrötterna tycker oftast att vänsterpartiets ideer borde appliceras på SAP - men de röstar fortfarande av tradition på sossarna för att de är “starkare”.

Faktum är att om fler röstar på Vänstern som håller sig vid de socialistiska och feminsitiska idealen, så ändras ju styrkeförhållandena, det gäller att folk inser detta. Dock är vi samma arbetarrörelse i fack och vänsterpartier. I den senaste opinionsundersökningen fick (v) 6,7 %, det är alldeles för lite, men vi är på gång igen.

Vänstern har tagit bort den demokratiska centralismen ur partiprogrammet, men har sossarna det? Det syns märkbart att vänstern använder sig av det dialektiska tänkandet. Det för debatten vidare och då utvecklas man. Sossarna vet inte vilket vägval de ska ta nu, förut stod de och stampade och ville bara förvalta. Till en viss mån anammade de fd. oppositionens politik och sålde ut, privatiserade, konkurrensutsatte till friskolor samt annat ofog. Nu är de i opposition på grund av allt för otydligt agerande, varför inte välja borgarna när vi har haft lightversionen? (s) har redan krattat manegen, med (v) som bromskloss. Nu har den den borgerliga regeringen bara att fortsätta Blairvägen fast i snabbare takt.
Det finns många bra sossar, som kämpar flitigt och progressivt både i oppposition och regeringsställning. Men det är vädigt stapplande steg, med en märklig EU-positiv ledning som inte bryr sig om arbetsrätt m.m. när det verkligen gäller. Nu börjar det se ut som om sosseledningen ska vinna valet, genom att bli ännu mer som högern. visst kan de vinna mittväljare på den taktiken, men tjänar det till. Är det bara makten som är det viktiga och inte innehållet? I oppostion vässas vänsterretoriken, men som sagt var, hur är det med innehållet? Det finns många bra saker i kritiken också, där vi i oppositionen är väldigt överens.

Vänsterpartiet är tydliga marxister. Vänsterpartiet vill förvalta, försvara och förbättra samhället i grunden. Att säga att Moderaterna är ett tydligt alternativ för arbete och ett arbetarparti är en skymf och vansinne.

Numera är det bara vänstern som inte vill ha jämviktsarbetslöshet utan vi vill att den fulla sysselsättningens politik ska komma innan inflationsbekämpningen. Vi vill inte heller ha skyhög inflation, men någon högre inflation kan göra att vi återgår till, den politik som var innan 1990. Med 0-2 % arbetslöshet. Det är omöjligt i nuvarande system, som både sossar och högern företräder.


(Innan var det norm från v - s - c. En kraftig ideologisk förskjutning har skett.)

Som Vänsterpartister är vi ofta rädda för att försvinna i ett samarbete med (s) i en gemensam regering. Det kan finnas många bra argument som stämmer där, men vi måste vara med för att förändra i en framtida rödgrön regering.

De allmänna vänsterväljarna har ingen större koll om vi har ett nära samarbete med manglingar, som vi har haft innan med bara riksdagsplatser. Eller om vi tydligt sitter i regering. Många kamrater har varit rädda för att vi ska tappa stöd och marganalisering sker i regeringsamarbete, men vad har vi att förlora?


Vi ska vara tydliga med regeringssamarbete, men vi ska inte kompromissa innan valet med en gemensam plattform. Det är för mig som Vänsterpartist och amatörstateg självklart!


Hur många i en opinionsundersökning tror ni skulle kunna svara på vad som var skillnad mellan regering och riksdagsmajoritet? Självklart ska vi sitta i regeringen valet 2010 och besluta över Sverige ekonomi, minska klyftorna och föra landet i en tydligt rättvisare riktning åt vänster.

En reformistisk revolution i annan skepnad!


Så där ja! Nu är jag inte längre med i VU och vice ordförande i partidistriktet Sörmland. Efter årsmötet i mars är jag inte heller ordförande i Oxelösundsvänstern. Jag är för visso ledamot i båda styrelserna.
Jag är en av de i DS som har varit med längst i styrelsen, efter många stormiga år. Jag har suttit ca: 6 år i DS, men nu är jag bara ledamot igen.

En stor tyngd har lyfts bort från mina axlar. Lite tråkigt är det, men mest så är det befriande.

Den 28: e är det ordförandeträff för distriktsordf. med partistyrelsens VU, då gör jag min sitsa insats på ett tag som inhoppare för DS-ordf. Lotta som inte kan åka dit pga. jobbet.


Nu ska jag satsa mer helhjärtat på en viktig sak, att föra fram vänsterns åsikter som gruppledare för Oxelösundsvänstern. Det borde hinnas med mer progressiva feministiska samt socialistiska insändare, interpellationer och motioner nu. Sen kan jag lägga mer tid på min fritid och tjejen efter ordinarie skiftelektrikerjobb på stålverket på SSAB.

Tuesday, April 15, 2008

VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT FÖRSTA MAJ-FIRANDE


Hela arbetarrörelsen LO, (s) och (v) firar arbetarnas internationella dag

VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT FÖRSTA MAJ-FIRANDE - tillsammans med LO, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.Demonstrationståg och torgmöte!

Underhållning av

Carla och Plura

från Eldkvarn

10.30 Samling vid D-skolan.

11.00 Avmarsch

11.45 Möte Järntorget

huvudtalare från socialdemokraterna:
Michael Hagberg, riksdagsledamot

huvudtalare från Vänsterpartiet:

Anders Neergaard, partistyrelseled. och arbetslivsforskare

Den centrala LO-talaren är ej klar ännu.

Medverkande från

LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

VÄLKOMNA!

Uppdatering - läs nätupplagan på DN idag

Chatta med Plura Jonsson

Ställ frågor till Eldkvarns frontfigur Plura Jonsson, vars bok "Resa genom ensamheten" släpps i dagarna. Chatten startar klockan 12.45 men du kan ställa frågor redan nu.Ställ en fråga


Vänstern får stöd av IF-metall, Unionen och Ledarna.


Idag fortsätter kulturupproret i Oxelösund, där får vänsterpartiet och bandyn stöd av tre tunga SSAB-fack.

SSAB-fack in i bandystridDet har gått över två veckor sedan lokalpolitikerna beslutade om att skrota bandyplanen i Oxelösund. Av besparingsskäl, sa man. (Vänsterpartiet var ensamt om att reservera sig mot beslutet)


Reaktionerna är fortfarande heta.
Nu kastar sig även SSAB-facken, som har över 2 200 medlemmar, in i debatten.
– Kommunalrådet Benita Vikström (s) i Oxelösund pratade förr om samarbete med Nyköpings kommun. Av det har vi inte sett mycket. Men nu vore det aktuellt, säger Unionens ordförande Bo Jerräng.

Här är fler upprörda ord
om bandyn på SN snabbdebatt.

Glöm inte heller att skriva på protestlistan!

Läs det gamla bloginlägget: Ta inte död på bandyn.

Alliansen har havererat landstinget sörmland


Landstingsstyrelsen sade på måndagen nej till att täcka mångmiljonunderskottet för den egna hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär fler besparingar utöver de redan beslutade.

Var det ska sparas blir klart först i maj, då sjukvårdens olika verksamheter lägger fram sina egna sparförslag. Hälso- och sjukvårdens underskott uppgår till 283 miljoner kronor. Samtidigt väljer de att satsa 40 miljoner på Sörmlands museum.


På måndagseftermiddagen sa landstingsstyrelsen ja till den planerade utbyggnaden. Men s och v röstade nej till bygget som kommer att kosta 40 miljoner.


Landstinget måste spara långt över 200 miljoner kr och antagligen säga upp undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Samtidigt lägger majoriteten 38 miljoner kr på att bygga ut museumet, hur många sjuksköterskor kommer få sluta ytterligare nu?


Så här säger ett pressmeddelande från oppositionen i landstinget.

Socialdemokraterna & Vänsterpartiet
Landstinget Sörmland

den 14 april 2008 | Kl. 14:13

Hälso- och sjukvården spås gå back med närmare en kvarts miljard – Då satsar den borgerliga majoriteten pengar på en utbyggnad av museet i Nyköping

På dagens landstingsstyrelsesammanträde fattade landstingets borgerliga majoritet beslut om en om- och tillbyggnad av Sörmlands museums utställningshall i Nyköping, en kostsam affär i en tid då landstinget dras med rekordstora underskott och hälso- och sjukvården går på knäna.

– Ofattbart. Moderaterna och övriga partier i den borgerliga majoriteten måste leva efter en helt annan logik än oss socialdemokrater, säger Inger Jonasson Sjödin (s) och fortsätter:

– Givetvis har vi som landstingspolitiker ett ansvar för vårt sörmländska kulturarv men för mig är det ofattbart hur man kan satsa på en utställningshall samtidigt som man tvingas lägga ner verksamheter inom hälso- och sjukvården på grund av den ekonomiska kris som landstinget befinner sig i.

Även vänsterpartiet protesterade mot förslaget, Peter Linnstrand som är partiets oppositionsråd menar att det här beslutet är bland det värsta han har varit med om.

– Av alla dumheter som borgarna i landstinget har hittat på under den här mandatperioden, och det är en del, så tar nog det här priset. Att prioritera museibyggnader framför personal och hög kvalitet inom sjukvården är enormt oansvarig. Menar Peter Linnstrand (v).

------------------------------------------------------------
Fler nyheter hittar du på:
www.v-landstinget.se/nyheter
Vänsterpartiets landstingsgrupp
Hemsida: www.v-landstinget.se
E-post: redaktionen@v-landstinget.se
Tel: 0155-24 79 77
Mobil: 076-894 79 77
Friday, April 11, 2008

Stöd fackens kampanj för alla de som arbetar i den internationella sportindustrin!


Det har varit ovanligt mycket sportsnack av mig på sistone, särskilt som att jag är helt ointresserad av sport och ryggradsmässigt byter kanal så fort ordet nämns på TV.

Jag började spela punk (numera progg i datorstudions logic audio) samt intressera mig för en socialistisk och feministisk poltik istället.

Dock intresserar sport den stora allmänheten, är bra för folkhälsan och den bygger demokrati i ideella föreningar.

Det finns tyvärr en baksida med sportindustrin.

Stöd LO: s kampanj för alla de som arbetar inom den internationella sportindustrin, både i Kina och i andra länder.

Vi kräver helt enkelt respekt för de universiella mänskliga rättigheterna i arbetslivet, som de är formulerade och fastlagda av FNs Internationella Arbetsorganisation, ILO. Den handlar om fri förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, slav- och tvångsarbete samt av diskrimineringar i arbetslivet.

Vi måste göra tydligt för IOK, den kinesiska regeringen och sportklädesindustrin att vi inte accepterar detta och att de har världens ögon på sig. Därför skickar vi nu vår alternativa OS-fackla vidare med sms och e-post över hela jorden, till stöd för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Gå till
catchtheflame.org


Läs även:

Ohly skeptisk till bojkott av OS - Ta upp de mänskilga rättigheterna i dialog!

Gunilla Wahlén (v) och sex till riksdagsledamöter i SVD.


Friday, April 04, 2008

En ny Renforsutredning ska till om filbyte


I morse tittade jag in i mitt kylskåp för att ta mig ett glas mjölk. Men mjölken hade blivit till fil pga. utgånget datum. Nu står jag inför faktum, ska jag byta ut filen eller byta den mot en ny på konsum?

Jag får sätta till en ny Renforsutredning om filbytet helt enkelt. Den gamla Renforsutredningen hängde ju inte alls med i verkligheten.

Wednesday, April 02, 2008

Protestlista mot ogenomtänkt politiskt beslutNu är en länk upplagd till en namninsamling som har bildats av kommuninnevånarna, på vänstern i Oxelösunds hemsida. SKRIV UNDER!

Klicka här för att komma till hemsidan eller här för att komma direkt till protestlistan.

Regeringen gör historia till ideologiskt slagfält253 akademiska forskare fördömer regeringens kampanj: Forum för levande historia utnyttjas opportunistiskt för historieskrivning i statens tjänst. Den statliga myndigheten Forum för levande historia har nu fått regeringens uppdrag att upplysa landets gymnasieelever om kommunistregimers brott mot mänskliga rättigheter. Men det innebär i praktiken att historieämnet görs till slagfält för en ideologisk regeringskampanj. Det riskerar att skada den öppenhet och kritiska hållning som kännetecknar god historisk forskning. Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Det är i diktaturer, inte i demokratier, som historieskrivningen ställs i statens tjänst. Det skriver 253 akademiska forskare i historia och andra humanistiska ämnen.

Några namn av de 253 forskarna samt författarna som jag känner igen är t.ex. Paula Mulinari och Åsa Linderborg.

Läs vidare i DN DEBATT

Tuesday, April 01, 2008

Ta inte död på bandyn!


Pressmeddelande

Döda inte bandyn!

Vänsterpartiet i Oxelösund vill utveckla kultur- och fritidssektorn i Oxelösund och inte lägga ned viktig verksamhet. Vi reserverade oss därför mot beslutet i kultur- och fritidsnämnden 31/3 om att lägga ned den konstfrusna bandyplanen på Ramdalens fritidsanläggning och enbart satsa på en hockyrink.

En nedläggning av bandyplanen innebär ovillkorligen att vi dödar bandyverksamheten som funnits i decennier och har blivit en viktig symbol för vår kommun. Bandyn är en levande sport som engagerar både vuxna, barn och ungdomar. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på ungdomssidan och engagerar både tjejer och killar i alla åldrar. Bandyn är idag ett viktigt alternativ till stillasittande verksamhet som exempelvis data- och tv-spel.

Lägger vi ned bandyverksamheten kommer inte bara ett stort antal ungdomar i Oxelösund att drabbas utan även bandyn i hela Sörmland. Bandyplanen används dessutom inte bara till bandy utan även av allmänheten och skolorna. Oxelösund har ett allt för högt ohälsotal och det är naturligtvis inte bra ur ett folkhälsoperspektiv. Vill vi förbättra folkhälsan måste vi utveckla kultur-, fritids- och idrottslivet.

När vi nu ska göra en ombyggnad och renovering av hela Ramdalsanläggningen ska vi därför inte börja med att lägga ned viktig verksamhet. Lägger vi ned bandyn kommer det inte att finnas någon organiserad vintersport överhuvudtaget för ungdomar i Oxelösund. Det tar lång tid att bygga upp en verksamhet, men det går snabbt att rasera den. Vi måste istället bygga på den verksamhet vi redan har och utveckla och förbättra den. Att investera i kultur-, fritids- och idrottsverksamhet är en investering för framtiden.

Ompröva beslutet och låt bandyn leva!

För mer information kontakta vänsterpartiets representant i

kultur- och fritidsnämnden

Lotta Johnsson Fornarve tel: 0155-286769, 073-0368033

Eller representant i kommunstyrelsen och gruppledare

Patrik Renfors tel: 0155-37919, 070-5379199