Thursday, October 29, 2009

Berlinbilder - två veckor innan deras val

Kamrater, borgare, åhörare och press!

Här är mitt och vänsterns KF-anförande från förra budgetfullmäktige, som fick minoritetsåterremiss bara av jävelskap från högern. Men vi kommer igen nu i november med en solidarisk, jämställd och rättvis politik.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna ska i år för första gången den här mandatperioden lägga en helt gemensam budget. Det var som sagt fyra år sedan sist, utan spretiga extrayrkanden!

Vi är i en djup lågkonjunktur med en handlingsförlamad samt cynisk högerregering. Skatterna har redan sänkts med 95 miljarder, det har fördjupat den ekonomiska krisen för landets gemensamma välfärd. Men vad gör de då inför 2010? Istället för att rädda så många jobb som möjligt, istället för att pressa ned arbetslösheten och anställa flera i välfärden, utbildade sådana, så väljer de återigen skattesänkningar. Nu väljer man att sänka skatten med ytterligare 10 miljarder- på lånade pengar mitt i krisen. Snart 95 miljarder har ryckts från den skattefinansierade välfärden, det får stora konsekvenser på små kommuner.

Oxelösund har sedan 2008 tappat 50 miljoner i skatteintäkter i prognosen. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har föreslagit en skattehöjning på 80 öre som ger oss 16,5 miljoner extra, för att bevara jobb och välfärd. Nu i sista stund får vi 8,4 miljoner för 2010 års budget. Det är jättebra att de till slut har lyssnat på oppositionen, skl och förnuftet. Den största krisen kom egentligen vi redan i slutet 2008 till nu 2009. Ska jag påminna er om att vi hade 2,4 miljoner i underskott 2008 och nu pekar prognosen på ca: 3,4 miljoner back för 2009 trots knivar mot välfärden och jobben.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna vägrar sitta med armarna i kors inför välfärdskrisen. De mesta av regeringsallmosorna går åt till att återställa minussiffrorna för 2008 – 2009. Gör vi inte en skattehöjning nu, så är kniven mot strupen på jobben och välfärden 2011 istället. Så kan vi inte ha det!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende. Vi avsätter likaså medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet för barn och unga i trygg och säker uppväxtprojektet. Dessutom blir verksamheterna inom musikskolan, Nattis och Öppna förskolan kvar. De har varit hotade om vi inte varit ansvarsfulla med att höja skatteinkomsterna. Utbildningsnämnden får även två miljoner för barn i behov av särskilt stöd.

Vi driver konsekvent heltidsprojektet vidare. Vi är också överens om att 2011 så återinförs en extra jämställdhetspott för en ännu rättvisare fördelningsprofil. Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta mer till pensioner, som innebär att vi ­därutöver skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner.

Vi når inte ända fram, men vår gemensamma budget gör Oxelösund tryggare, vi räddar en hel del jobb och vi har tagit på våra socialistiska och feministiska glasögon för att tillämpa principen Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Ny klubb för popvänster fast jag snarare kallar mig väldigt illröd punkvänster

POPVÄNSTER - Ali Esbati skriver mer här.

Högercynism och avsky mot gemensam välfärd.


inskickad artikel till SN-debatt.

Oxelösundshögeralliansen smyger inte med sin avsky mot den gemensamma välfärden. Det är inga nya moderater där inte. Jag delar inte synen på deras politik på någon punkt, men de ska få en eloge för att de för en konsekvent cynisk högerpolitik.
På punkt efter punkt kan man läsa i deras budgetförslag att de vill privatisera och konkurrensutsätta verksamhet, så att invånarnas skatter tas ut i vinst av privata bolag. De har inte insett att stödet för en gemensamt finansierad välfärd är starkt hos svenska folket. Allt för starkt för att borgerliga partier ska kunna vinna sympatier på att öppet tala om nedskärningar och privatiseringar. Oxelösundshögern har framfört att en medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet höjer skatten med 80 öre. Verkligheten är egentligen att för en kommunanställd ensamstående undersköterska, som tjänar 17 000 kronor betalar ca: en hundralapp extra i månaden. Visst kan det vara jobbigt för en löntagare med små marginaler, men om vi med en skattehöjning kan förhindra att allt fler personal tvingas till deltider eller avsked, så är det enkel ekvation. Glöm inte heller att högeralliansregeringen har beslutat att det är slut på deltidsstämpling och A-kassan är på 65 % av föregående lön. Hälften av ungdomar upp till 28 år har ingen A-kassa på grund av högerns nya avgiftsreformer.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas nonchalanta förslag, bygger på ofinansierade lösningar. I skuggbudgeten skär de 16,5 miljoner kronor i välfärden, det får hårresande konsekvenser. Högern ska spara fyra miljoner i grundskolan Ca: 15 heltidsjobb. De ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Ni ska spara miljontals kronor på missbruksvård, det är ren cynism – hur menar de? Det är ansvarslöst – Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar istället ansvar för välfärd och jobben. Lågkonjunktur med hög arbetslöshet får alltid dramatiska effekter i kommunerna som tar den största smällen av minskade skatteintäkter. Denna gång kommer effekterna bli än mer dramatiska på grund av de genomförda försämringarna av a-kassan och sjukförsäkringen. Hälften av landets kommuner har redan fått ökade kostnader för socialbidragen på som en följd av försämringarna, Oxelösund är en av dem. Vi har inom ett år fått en skyhög ungdomsarbetslöshet.
Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Det är oacceptabelt att vinstdrivande företag ska kunna tjäna pengar på människors behov av vård, utbildning och omsorg. Privatisering av gemensamt ägda verksamheter och företag innebär en avdemokratisering. Vänsterpartiet tycker att vård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför ska de drivas offentligt. I medeltal tas 15 procent ut i vinst av privata välfärdsparasiter, hur vet ni att upphandlingen blir billigare? Hur kan de få vinst, jo genom minskning av personal, sämre arbetsmiljö och standard. Vill vi det? Är det så vi ska hantera en ansvarig skattepolitik. Verklig valfrihet är inte rätten att välja bland ett antal hemtjänstföretag. Verklig valfrihet är rätten att ha inflytande över vilken hjälp man får, hur den utförs och när. Allt är inte bra, men vi vill förbättra verksamheten. Vänsterpartiets uppfattning är: Ja till goda arbetsvillkor och delaktighet för personalen vid effektivisering - Nej till konkurrensutsättning och privatisering!

Patrik Renfors (V)
Gruppledare i Oxelösund

Wednesday, October 28, 2009

Utmärkt skola i Oxelösund, trots högerns försök att haverera sverige.Jag har just ringt och korrigerat en nyhet på p4 på sörmlandsradion, där de sade att vingåker (56) hade bäst grundskola i länet enligt en riksundersökning från föräldraalliansen.
Det visade sig vara fel!

De hade kollat på 2008 års siffror, den riktiga 2009 var Oxelösund bäst på 18:e plats! Nu har lärarfackens undersökning på nr:1, SKL på 26 och den här på 18:e plats visat att Oxelösund är en trygg ort, med bra skolor. Det här är en bra trend, som högeroppositionen vill rasera, med privata alternativ och nedskärningar med 16,5 miljoner i deras budgetalternativ.

Monday, October 26, 2009

I brist på politik, blir det bara form över sak för mp.


Har jobbat sista natten, skulle på kommunstyrelsen vid halv nio för en heldag. Jag rydde mig som tur var inte att ta ledigt för att, jag ändå skulle vara ledig sen i några dar. Måttot var: Jag får sova på nästa söndag istället eller något.

Väl när jag satt på Kommunstyrelsemötet blev det inställt pga. en viss Miljöpartist, som ev. skulle överklaga mötet för att kallelsen kom ut en dag för sent. Visst ska det vara rätt, men det finns ju rimliga gränser. Från en miljöpartist utan politik, som vanligt form över sak. Mötestiderna togs redan i januari 09. Fan vad förbannad jag är, först initierar han en okynnesminoritetsåterremiss angående budgeten på förra KF och nu det här. RENT SLÖSERI MED SKATTEPENGAR!

Nu får vi flytta ks och KF, inom kort. Får alla ens ledigt från jobbet med så kort varsel? Nu ska en grinig nattarbetande fritidspolitiker sova!

Wednesday, October 21, 2009

SVT sänder rasistisk DYNGA och medverkar till högerextremismens framfart

Media och vissa politiker spär på samt legitimerar deras politik. Varför över huvud taget ge ett främlingsfientligt parti utrymme att växa till ett riksdagsparti?

Jag får rysningar längs ryggraden. För visso måste debatten tas med SD och andra högerextrema partier om de sitter i ett fullmäktige, men varför dra fram dem i ljuset med riksdagsrelaterade frågor när de inte ens sitter där.

De ska bemötas, men inte lyftas upp.

"Rasismen är en del av den globala världsordningen. Rasistiska strukturer finns också i det svenska samhället. Det vore ett misstag att reducera rasismen till att handla om biologistiska rasläror och till politiska rörelser som bär upp dessa. Rasistiska föreställningar som på skilda sätt kopplar människors beteende och värde till härkomst och utseende, påverkar människors sätt att handla, både privat och offentligt.
Rasismen är något annat än allmänna fördomar. Den måste förstås i förhållande till maktrelationer i samhället som helhet. När det finns en över- och underordning, kan särskiljande och uteslutande processer, liksom nedsättande föreställningar och attityder hos enskilda påverka hur privilegier och möjligheter tilldelas och förvägras." " Kampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrade eller utlandsfödda. Det är en kamp för att humanism och mänskliga rättigheter ska omsättas i praktik i Sverige och världen och för att demokratin ska omfatta var och en som bor i landet. Denna kamp måste föras på flera plan samtidigt.
Att se och bemöta vardagsrasismen, den man kan stöta på vid allt från krogköer till jobbansökningar, är en del av det antirasistiska arbetet.
En annan del är att samla ett motstånd mot öppet fascistiska och rasistiska rörelser och motverka en ökande acceptans för dessa. Både svensk- och utlandsfödda kvinnor och män behövs i denna kamp.
Rasism och främlingsfientlighet gror inte i vakuum. Sociala orättvisor och växande klyftor fungerar som drivhus för förenklade förklaringar, till exempel att skylla alla problem på den som ser annorlunda ut eller att drömma om ett förment idylliskt förflutet. Därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i vår antirasistiska strategi. Eftersom försörjningen och arbetsvillkoren är så centrala, är det särskilt viktigt att motverka etnisk diskriminering och underordning på arbetsmarknaden.
En verksam antirasistisk politik utmanar rådande maktförhållanden och fordrar en omfördelning av samhällets resurser." - Utdrag ur vänsterpartiets partiprogram.


Läs även den här artikeln.

Wednesday, October 14, 2009

Vi vill värna välfärden och jobben i Oxelösund


SN 10/10

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund kommer att föreslå en skattehöjning med 80 öre inför 2010. Vi vill inte sitta med armarna i kors, politik är att ­vilja. Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner i skatteintäkter och statsbidrag på grund av lågkonjunkturen. Regeringens tillskott 2010 på drygt åtta miljoner är välkommet, men tyvärr är det ett engångsbelopp som försvinner året efter.
Dessutom fördelas de extra pengarna ­efter invånarantal i kommunerna vilket innebär att kommuner med positiv befolkningstillväxt ­gynnas ytterligare. Kommuner med hög arbetslöshet, hög ungdomsarbetslöshet och utflyttning tas ingen hänsyn till. Regeringen kunde ha valt en strategi där man fördelat pengarna till de kommuner som behöver dem mest, det vill säga där pengarna gjort mest nytta och till ­kommuner som drabbats hårdast av lågkonjunkturen.
I stället väljer man att ”slarva” och dela ut dem på det lättaste ­sättet.

Detta skapar ytterligare ­klyftor mellan kommunerna och gynnar som sagt de kommuner som egentligen inte behöver pengarna. I tider av massarbetslöshet borde ­jobben vara nummer ett, men högerregeringen prioriterar fortsatta skattesänkningar med lånade pengar.

Vår ambition med den kommunala skattehöjningen är bland ­annat att minska en del av de varsel som är lagda i kommunen, mota ökningen av ­deltidstjänster och trygga pågående arbete för att ge våra barn och unga en trygg och säker uppväxt. Moderaterna och deras allianspartier vill få det till att vi missköter kommunens ekonomi och att fördyringen av projekt gjort att vi tvingats höga skatten. Det är rent nonsens och enbart till för att vilseleda. Investeringar skrivs av över långa tidsperioder och det vet även Alliansen.
Fördyringen av Ramdalen innebär en kostnad första året på 361 617 kronor. Den kostnaden sjunker sedan varje år. Båthallen på Femöre är finansierad av intäkterna från markförsäljningen och belastar inte ekonomin. Vågbrytaren kostar oss cirka 115 000 sedan sjunker kostnaden varje år.

Ombyggnaden av Dalgången skulle till stora delar ha gjorts även om man redan för tre år sedan gjort skolan till förskola. Det är svårt att säga, men om vi är generösa mot våra motståndare, så säg att den ”extra kostnaden”kostar oss ca 50 000 första året, som sedan varje år sjunker.
Hur vi gemensamt än räknar så är det svårt att uppnå att vi med dessa kostnader skulle ha belastat ekonomin så svårt att vi är tvungna att på grund av det höja skatten. Nej, det är lågkonjunkturen och regeringens brist på åtgärder som är den enda avgörande faktorn. Att påstå något annat är ren och skär lögn.
Att sedan våra revisorer inte har några anmärkningar på hur vi sköter ekonomin utan anser att ”vi har bra underlag och god ordning” styrker väl knappast Moderaternas syn.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 13/10

Skattehöjningen är onödig

Socialdemokraterna använder Inlägg utifrån (SN 10/10) för att berätta att de fortfarande tänker höja skatten. De visar som vanligt ingen vilja att lyssna på och föra dialog med oppositionen.

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund är det uppenbarligen enklare och bekvämare än att ta tag i kommunens problem med låga intäkter och alldeles för höga kostnader. De retar sig på regeringens jobbskatteavdrag och ser sin chans att bakvägen ta tillbaka de skattesänkningar, som beslutats på riksnivå.
Vi i Alliansen anser att det inte behövs. Om de styrande partierna inte gör något åt orsakerna utan bara angriper symptomen kommer problemen att finnas kvar och effekterna av skattehöjningen blir kortvariga.
En medelinkomstfamilj i Oxelösund, som redan betalar drygt 150 000 kronor i kommunalskatt, blir av med ytterligare 4 000-5 000 kronor varje år, när Socialdemokraterna höjer skatten med 80 öre.

Ingen annan kommun i länet höjer skatten förutom med de 20 öre som skatteväxlingen med landstinget innebär. Vem väljer att flytta till Oxelösund när grannkommunen har lägre skatt? Risken är att människor till och med väljer att flytta.
Alliansen i Oxelösund har presenterat en budget i balans där skatten är oförändrad. Vår budget innehåller satsningar på vissa områden som vi anser vara viktiga, bland annat ungdomsarbetslösheten. Inom andra områden vill vi skära ner.

Vi är övertygade om att kommunen och dess helägda bolag klarar att förena hög kvalitet med lägre kostnader. Medborgarna har rätt att få god valuta för sina pengar och bör behålla rätten att själv disponera över merparten av sin lön, pension, a-kassa eller sjukersättning. Det stärker individens frihet och ansvarstagande och gagnar tillväxten.
Alliansens budget bygger på effektiviseringar och fortsatta besparingar. Den har små marginaler, då vi inte vill höja skatten med 16,5 miljoner. Vi förändrar och styr om resurser till nya och förebyggande insatser. Det extra tillskottet på drygt åtta miljoner som regeringen tilldelar oss för 2010 vill vi lägga sparbössan till dess vi ser hur lågkonjunkturen och ungdomsarbetslösheten slår mot Oxelösund.

Agneta Rönn (M)
Solweig Ericsson-Kurg (FP)
Siw Johansson Sjöholm (C)
Mårthen Backman (KD)
Alliansen i Oxelösund

SN 13/10

Svag retorik

I sitt Inlägg utifrån (SN 10/10) säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att ”...politik är att vilja”.

Frågan är vad detta uttalande är värt om tilltron till den egna politiken saknas. Lite längre ner i artikeln konstaterar man nämligen att det ekonomiska tillskottet från regeringen på drygt åtta miljoner kronor för år 2010 är ett engångsbelopp ”som försvinner året efter”.
Uppenbarligen räknar man inom S och V med en fortsatt borgerlig regering, eftersom de egna partierna ju vid en valseger har lovat ett ge ökat stöd till kommunerna också för åren 2011-12.
Hur kan ni annars i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet motivera eller försvara en skattehöjning på 80 öre i Oxelösunds kommun?
Gunnar Söderberg (MP)

SN 14/10

Att använda pengar som finns eller pengar som inte finns

I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Oxelösund. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt budgetförslag. I vårt förslag ingår en skattehöjning för att motverka effekterna av lågkonjunkturen och den brist på åtgärder som finns från regeringens sida. Det ger oss en trygg majoritet för att värna välfärden och mota och minska en del av de varsel som är lagda.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett eget förslag. Deras förslag bygger på ofinansierade lösningar. Man kan inte säga ”vi ska spara fyra miljoner i grundskolan, vi ska spara fyra miljoner på missbruksvård, vi ska spara en miljon inom kultur- och fritid och vi ska spara drygt två miljoner på mat- och städkostnaderna ”, som några exempel. Det är oseriöst och ansvarslöst. Det är fiktiva pengar som de inte har. Det går bra att säga att man ska satsa men hur ska man kunna göra det när man inte har pengarna?
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill med skattehöjningen värna jobb i vård och omsorg, minska ökningen av deltidstjänsterna, möta ökade kostnader på grund av hög ungdomsarbetslöshet och risken för många utförsäkringar från våra trygghetssystem under hösten. Vi vill dessutom ha pengar till drift av ett nytt äldreboende och för kommande pensioner.
Vi är gemensamt överens om att satsningen på att ge barn och unga en trygg och säker uppväxt ska bestå. Vi tillför en miljon kronor för att säkra det fortsatta arbetet. Vi driver heltidsprojektet vidare. Musikskolan, Nattis och Öppna förskolan blir kvar. Vi är också överens om att de yrkanden vi tillsammans lade på kommunstyrelsen fortfarande gäller: vi skjuter till medel till kultur- och fritidsnämnden, till miljö- och samhällsbyggnad för klippning av en del gräsytor och extra asfaltering under 2010. Dessutom avsätter vi medel för åtgärder för att skapa trygghet i centrum.

Vi skjuter till tre miljoner till vård- och omsorgsnämnden för att klara cirka nio tjänster som i dag är hotade. Utbildningsnämnden får två miljoner för barn i behov av särskilt stöd. Vi avsätter en miljon för ­åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Under 2010 kommer vi att driva ett folkhälsoprojekt under namnet ”oxelöSUNDARE” .
Pensionärsorganisationer och föreningsliv tillförs 400 000 kronor. Under 2010 finns dessutom utrymme för att avsätta fyra miljoner till pensioner. Ovanstående innebär att vi ­dessutom skapar ett positivt resultat som innebär att vi kan trygga investeringar och framtida ­pensioner. Vi känner oss trygga med vårt förslag. Det är finansierat och våra gemensamma satsningar läggs där vi bedömer att behoven är störst.
Benita Vikström (S)
Patrik Renfors (V)

SN 14/10

Missköter ekonomin

Socialdemokratena, med stöd av lydpartiet till vänster, föreslår en skattehöjning på 80 öre. Det innebär att en normalfamilj med två arbetande belastas med 4-5 000 kronor per år på toppen av världens näst högsta skattetryck. Det motsvarar en rejäl semesterresa eller åtskilliga matkassar.

Radarparet Vikström-Renfors skriver att ”Oxelösunds kommun har förlorat 50 miljoner på grund av lågkonjunkturen”.Sanningen är att skatteintäkterna kommer att sjunka med 0,5 procent år 2009.
Det motsvarar en minskning på 2,2 miljoner – inte 50 miljoner. För 2010 har dessutom regeringen gett Oxelösund ett extra bidrag på 8,3 miljoner. Orsaken till kommunens dåliga ekonomi är inte skatteintäkterna utan okontrollerade kostnadsökningar.
Att Ramdalsanläggningen bara skulle bli 361 000 dyrare är ju också en efterkonstruktion. Projektet stoppades när pengarna tog slut. Då blir det naturligtvis inget överskridande. Skulle det fullföljas blir fördyringen minst 10 miljoner. Men vi fick ju en grandios entré.

När det gäller båthallen som ersatte ett nedgånget båtskjul, så är fakta att hallen kostade minst 7,5 miljoner medan intäkterna för de 40 tomterna var 4 miljoner. Den förväntade reavinsten blir alltså en förlust. Men om man som radarparet räknar in tidigare vinster från andra försäljningar går det naturligtvis på plus.
Nej, om man hade skött ekonomin behövde man inte höja skatterna. Vi anser dessutom, att med det tillskott som regeringen gett och de besparingar som tjänstemännen föreslagit, så behöver vi inte drabba våra skattebetalare med denna chockhöjning.
Under första halvåret i år minskade innevånarantalet med ett tiotal i Oxelösund medan våra grannkommuner ökade. Är det realistiskt att tro att fler vill flytta till Oxelösund när skatten blir 4-5 000 kronor högre?
Det är en påtaglig risk att flyttlassen går åt andra hållet.
Bo Jender (M)

NÅGRA KOMMENTARER?

Monday, October 12, 2009

Socialismen vinner över höst och vinter

När jag blir president, ska jag bannlysa höst och vinter. Samtidigt som mitt majoritetsvänsterparti inför socialismen, men först måste jag skriva klart kf-framförandet, som delmål och inte spilla tid på sociala medier. Att avskaffa den feodala kvasidemokratiska monarkimodellen som vi har idag, kanske jag kan ta på en kafferast.
Allt annat skulle vara kontraproduktivt i en riktig demokrati utan höst och vinter.

Har någon tänkt på att Facebook och bloggar kan ta tid från annat viktigare.
Visst är facebook och bloggar viktigt, men det kan vara ett störande element, när flitet borde flyta.)