Friday, January 29, 2010

Klass mot klass, rött mot blått!


Alliansen klappar sig för bröstet med skattesänkningar som en vinst för folket. Är det verkligen så? Samtidigt slår Moderaternas andra gren Svenskt Näringsliv, på stortrumman och förordar nollavtal i lönerörelsen på flera håll. Skatterna har sänkts med 100 miljarder, då blir det dessutom mindre över till avtalsrörelsen för de kommunanställda, som redan har kass lön. Under förra året tvingades facken av SN att omförhandla redan ingångna avtal "avtalsbrott enligt mig", det innebar på många håll 80 % av föregående lön samt sänkt lön. Noga uträknat pressade det också tillbaka resten av facken.

Mycket av sänkningar äts upp av alliansens försök att pressa folk ur facken och Försäkringssystem. De har inför massor med individuella avgifter i A-kassa, bilförsäkring mm. Vänsterpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen. Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Vi vill kanske progressivt höja skatter, men vi satsar pengar till jämställdhetspotter i kommuner och landsting. För att kunna få till vettiga avtal, behövs en rejäl pott, då kan man inte sänka skatten med 100 miljarder!
Sänk högeralliansen i valet! Rösta på Vänsterpartiet och de rödgröna. För att få igång hjulen igen kan vi inte ha nollavtal. Kom ihåg! Rättvisa är produktivt!

Thursday, January 28, 2010

Kongressmotion om socialt ansvar vid profiterande företagsnedläggning

Det här är en återanvändning men omskrivning av en motion som jag skrev till från kongressen 2006. I dessa lågkonjunktur och finanskristider är det ännu viktigare att vi tar fram en tydlig vänsterpolitik på det här området.


Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Förra gången fick den ca: 90 röster, men det är en helt annan attsats, den här gången. Jag vill att Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i de drabbade kommunerna.

Motion: Vite och socialt ansvar i samhället vid nedläggning av vinstgivande företag.

När företagen inte självmant tar ansvar måste de tvingas att göra det. De anställdas inflytande vid nedläggningshot måste stärkas. Kraftiga sanktioner och viten måste utgå när vinstgivande före­tag läggs ner eller flyttas av profitsyfte. Lagstiftningen är starkare i flera andra länder och det finns ingen anledning att det ska vara enklare att lägga ned företag i Sverige än i exempelvis Frankrike. På företagsgolven, i fackliga tidskrifter samt i andra fackliga sammanhang diskuteras företagsnedläggningar ångestfullt och flitigt.

Vänsterpartiet måste agera som en progressiv kraft som visar löntagarna att vi bryr oss om arbete, rättvisa och demokrati. Vänsterpartiet är numera det enda partiet, som har ambitioner med löntagarfonder och arbetarens rätt att ta över pro­duktionsmedlen.

Som vänsterparti måste vi lyfta in den grundläggande frågan om att på något sätt strafflägga oseriösa vinstdrivande företag, som bara ser till profiten, lägger ner eller flyttar till låglöne­länder där de inte har fackliga krav. De ger aktieägarna vinsten och leker med mänskliga liv. Samhället ska inte misshushålla med människors resurser och kompetens.

Ganska nyligen höjde Ericsson aktieutdelningen motsvarande 500 miljoner, det var samma summa som de sparar på att lägga ned fabriken i Gävle. Tusentals människor mister sitt jobb det firar Ericsson med extra utdelningskalas. Nu flyttas jobben till Estland. Nettoomsättningen för Ericsson var 2009: 206,5 miljarder kronor och vinsten efter finansiella poster: 18,8 miljarder.

När vi i förra mandatperioden lyfte vänsterns politiska tankar och mål i arbetskampanjen ”Rätt till jobb rätt på jobbet” involverades dessa tankar lite luddigt om sanktioner vid företagsnedläggning och flytt till andra länder, men vad tycker vi? Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Hur ska sanktioner och viten tillämpas? Vilken lagstiftning vill vi ha? Ska lagstiftningen vara starkare i flera andra länder? Jag anser inte det. Vi måste våga vara vänster!

Jag yrkar att:

Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i en kommun.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet i Oxelösund

Att göra informationen tillgänglig för alla är rättvisa!

Här är en tillgänglighetsmotion som jag har skrivit till nästa Komunfullmäktige i Oxelösund. Vänsterpartiet vill införa ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen, göra det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa. Hemsidan ska enligt oss för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.2010-01-29 -Vänsterpartiets motion om informationstillgänglighet

Sex av nio kommuner i Sörmland saknar lättläst information på webben och därmed riskerar klyftan mellan de som är vana läsare och de som av olika skäl har problem med att läsa att öka. Det visar en kartläggning som genomförts av Centrum för lättläst. Oxelösund är en av de sex kommuner i Sörmland som saknar lättläst information på webben. Det är viktigt att alla ges samma förutsättningar att tillgodogöra sig viktig samhällsinformation och därför är tillgängligheten en viktig demokratifråga. Lättläst innebär i huvudsak att man anpassar språket, texten och bilden till läsaren genom att använda enkla, konkreta och vardagliga uttryck.

I länet är det bara Trosa, Strängnäs och Katrineholm som uppfyller kraven om lättläst. Tittar man på landet är det bara 53 av landets 290 kommuner som håller måttet vad gäller lättläst information på webben. Information är demokrati, makt och inflytande. Till de grupper som berörs av tillgängligheten hör gravt synskadade personer som använder hjälpmedel som talsyntes eller punktskriftsdisplay för att ta del av webbinnehåll, människor med motoriska funktionsnedsättningar som inte kan använda mus och ett vanligt tangentbord för att navigera, döva med lässvårigheter och begåvningshandikappade personer.

Men även dyslektiker, personer med svenska som andraspråk, äldre med synproblem och teknikovana personer har svårt att ta del av innehållet på hemsidor som inte är tillgänglighetsanpassade. Genom ett riksdagsbeslut från 2000 ska Sverige vara tillgängligt för alla medborgare, det innebär att det ska finnas samhällsinformation på lättläst svenska. I dag har en fjärdedel av landets vuxna befolkning lässvårigheter. Som det ser ut idag hindras alltså många medborgare från att ta del av kommunernas information, enligt Centrum för lättläst.

Vänsterpartiet tycker att det är en stor brist och vi tycker att Oxelösund måste öka takten för att göra sin information mer tillgänglig. Det är en demokratisk rättighet att få veta vad som står på kommunens hemsida, vare sig man har dyslexi, har svenska som andraspråk, är äldre med synproblem eller är teknikovan.
Vänsterpartiet yrkar att:

  • Vi inför ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen.

  • Vi gör det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa.

  • Att hemsidan för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.

Patrik Renfors (V)
Lotta Johnsson Fornarve (V)
Emil Carlsson (V)
Håkan Gustafsson (V)

Wednesday, January 27, 2010

Mer i plånboken 2010 med Vänsterpartiet


Vänsterpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen. Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Högre nettoinkomst med Vänsterpartiet

Högerregeringen skapar sociala problem för alla utom överklassen.


Dan Josefsson: Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och sociala problem – för alla. Sjuka klyftor.

Nu ska jag börja blogga på riktigt igen - Det ska synas att rättvisan kommer från vänster!


Jag ska tydligen få sätta igång med seriöst bloggande igen i valrörelsen, då SN - Södermanlands Nyheter har berett plats för en partiföreträdare att kladda ner ord fram till valet. Det är från de fyra kommunerna och från alla partier. Det ska ske i april och framåt. Det kan bli knepigt i maj då vi har kongress, men jag ska nog kunna fylla några rader där ifrån också om vår feministiska och socialistiska vänsterpolitik.

Privat monopol på apoteket i Oxelösund?


Det enda Apoteket i Oxelösund, Ejdern ligger på högerregeringens säljlista, de har lyckligt nog inte hittat en köpare ännu. Det kommer att innebära ett privat apoteksmonopol i vår kommun. Skatten ska enligt alliansen hutlöst tas ut i vinst och inte återföras till skattebetalarna. Jag hoppas innerligt att de inte hinner hitta en köpare tills valet. Vi rödgröna måste se till att vinna, helst med stor vikt åt vänster för att vara en garant mot privatiseringar.

Läs den här artikeln på ETC.

Thursday, January 07, 2010

En fingervisning om valet i ovetenskaplig nördstatistik. Men de röda ska vinna valet 2010


Det här räkneexemplet är inte vetenskapligt uträknat över huvud taget. Det är dock en fingervisning på hur det kan bli lokalt i Oxelösund efter valet. Jag vet Att inte procenten på partierna stämmer mot varandra. Jag har räknat genom att dela rikssiffrorna med kommunens.
Det vill säga med samma koefficient som var 2006, multiplicerar jag nu opinionssiffrorna i riket, då kan vi se en viss riktning i kommunen i den senaste skopmätningen gjordes i årsskiftet. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna måste börja kämpa hårdare då Miljöpartiet sitter rejält i högerburen i Oxelösund. Vi ska vinna valet med Ett rött Oxelösund 2010!

Vänsterpartiet20022006Skop
Riksdagen8,35,856,4
Oxelösund15,611,212,3
Skillnad riksd / oxd1,87951,9151,915
Mandat av 31544
Socialdemokraterna20022006Skop
Riksdagen4035,231,1
Oxelösund46,743,738,6
Skillnad riksd / oxd1,16751,2411,241
Mandat av 31151412
Rött62,354,950,9
Miljöpartiet20022006Skop
Riksdagen4,65,210,9
Oxelösund7,26,213
Skillnad riksd / oxd1,56521,1921,192
Mandat av 31224
Moderaterna20022006Skop
Riksdagen15,226,128,9
Oxelösund1323,425,9
Skillnad riksd / oxd0,85530,8970,897
Mandat av 31478
Kristdemokraterna20022006Skop
Riksdagen9,26,63,4
Oxelösund4,62,61,34
Skillnad riksd / oxd0,50,3940,394
Mandat av 31210
Centerpartiet20022006Skop
Riksdagen6,197,884,7
Oxelösund231,79
Skillnad riksd / oxd0,32310,3810,38
Mandat av 31210
Folkpartiet20022006Skop
Riksdagen9,26,69,3
Oxelösund10,37,310,2
Skillnad riksd / oxd1,11961,1061,1
Mandat av 31323
Övrigt20022006Skop
Riksdagen3,125,67?
Oxelösund0,52,540
Skillnad riksd / oxd0,16030,4480,448
Mandat av 31000