Wednesday, March 29, 2006

Nya moderaternas uråldriga högerpolitik.

Syftet är att försvaga facken och pressa ned lönerna. Utbudet av arbetskraft ska öka genom att fler ska tvingas ut på arbetsmarknaden när ersättningarna i trygghetssystemen kommer ner till nivåer som det inte längre går att leva på. Moderaterna är ett lönesänkarparti. Den nya retoriken är bara en läpparnas bekännelse.

På Moderaternas hemsida kan vi läsa det här.

"Sverige har förändrats och moderaterna utvecklats för att lösa vår tids problem. Nya moderaterna sätter arbete före bidrag genom att sänka skatten mest för dem som tjänar minst. Vi vill återupprätta välfärd genom att sätta skolan och vården före bidragssystemen. Och vi tänker en gång för alla ta upp kampen mot brottsligheten. De nya moderaterna vågar se problemen såväl som möjligheterna. Vi vill skapa en bättre tillvaro i Sverige. För alla."

Moderaterna vägrar helt enkelt att tala ur skägget om hur deras nyliberala idéer påverkar allmänhetens levnadsförhållanden. Högerpolitiken banar väg för stor misär och socioekonomisk utslagning. Enligt Moderaterna riktas skattesänkningarna till de lågavlönade, visst får de lågavlönade en viss sänkning i Moderaternas Sverige, men det är bara en bråkdel av vad de snuskigt rika får i skattereduktionen. Självklart är det de rikaste som behöver mer pengar och möjligheter att förkovra sig enligt det nya arbetarpartiet. Dessutom är den borgerliga alliansen överens om att stegvis helt avskaffa: förmögenhetsskatten, fastighetsskatten, dubbelbeskattningen på aktier och värnskatten.

Så här står det i moderaternas vårbudgetmotion från 2005:

"För de med högst inkomster sänks inkomstskatten märkbart. Därmed stimuleras ansvarstagande, förkovran och utbildning".
Ett rättvist Sverige kräver rättvis fördelning och skatt efter bärkraft. De som har mest ska betala mer. Vi i vänsterpartiet accepterar inte skattesänkningar som går rakt ner i redan rika aktieägares plånböcker, det ger inte fler jobb. Vi måste bedriva en konjunkturpolitik värd namnet. Den borgerliga alliansen vill nu gärna gå till val på hårdare tag och sänkt ersättning till de sjuka, de för också hådare attacker mot den fackliga verksamheten än på väldigt länge.

I alliansens överenskommelse från den 31 augusti står det därför så här:

"Åtgärder för att motverka fusk och överutnyttjande kommer att presenteras i ett senare sammanhang. /.../ I finansieringen av skattereformens andra steg kan såväl en ytterligare karensdag som lägre ersättningsnivåer i sjukförsäkringen komma att aktualiseras. /.../Vi anser att sjukskrivningar i samband med trafikolyckor bör läggas över till trafikförsäkringen. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska beräknas på ett historiskt genomsnitt."

Och här kommer ett litet utdrag från Moderaternas reella konservativa högerpolitik!

 • Sänkt a-kassa till under 65 procent
 • Kraftigt höjda egenavgifter till a-kassan – mest för LO-yrken
 • Bortre parentes i a-kassan efter 300 dagar
 • Slopad avdragsrätt för fackavgift och a-kassa
 • Sänkt sjukpenning till 65 procent.
 • Sänkt förtidspension
 • Fördubblat antal karensdagar

Vårt generella välfärdssystem ska vara garanten för allas rätt till goda levnadsförhållanden. Utbildning och arbete åt alla, skatt efter bärkraft och en välfärd som når alla utjämnar inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället. Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslösheten och nedskärningarna i välfärden har urholkat systemet. Det är huvudorsaken till att klyftorna ökar, människor slås ut och att situationen för barn i utsatta familjer förvärrats. Moderat politik vill förstärka de här missförhållandena och med "dynamisk" högerpolitik öka på de orättvisa klyftorna i samhället.

De har blåst kalla högervindar på sistone i opinionen, men låt inte alliansen få makten till att fördjupa klass- och könsklyftorna.

Tuesday, March 28, 2006

Ny röd stjärna på vänsterblogghimlen!


EXTRA, EXTRA!

Nu har Vänsterpartisten Martin Degerman från Flen startat en ny blogg, med namnet Flenskamrat!

Ingressen till blogghuvudet är talande för vad den ska handla om.
"Revolutionär Vänsterpartist från deprimerande håla skriver märkliga saker om vad han tycker."

Läs hans första inlägg: De apatiska äldre.
Inlägg två - ett väldigt tänkvärt inlägg: Ockupation och demokrati.

Monday, March 27, 2006

Sunt bondförnuft med vänsterpolitik!


Idag har jag medverkat på en debatt. Hör och häpna, det var på LRF sörmlands länsförbundsstämma. Är det någon som har uppmärksammat den patriarkala könssammansättningen på debattörerna? Jag kan även säga att det var högst tio procent kvinnliga ombud på stämman.

De hade initierat en debatt runt LRF:s miljö och jobbpaket. Samtliga partier var närvarande, kan det bero på att det är valrörelse på gång? Jag är inte så nöjd med min prestation, men jag hade kanske oddsen emot mig från början.

Mina motdebattörer var:

Per Westerberg (m) riksdagen, Mikaeal Hagberg (s) riksdagen, Roger Tiefense (c) riksdagen, Magnus Johansson (mp) partistyrelsen, Anita Brodén (fp) riksdagen, Björn von der Esch (kd) riksdagen och lilla jag, kommunpolitikern och DS-ledamoten Putte (v)!

Nu fånar jag mig lite när jag betecknar mig som lilla Putte, men det kändes som om jag fick slå underifrån. Jag är andranamn på Vänsterpartiet Sörmlands riksdagslista och fick hoppa in i stället för riksdagskvinnan Elina Linna. Jag kunde omöjligt ha alla fakta som de resterande heltidspolitikerna hade.

Jag känner mig dock ganska nöjd med öppningsanförandet, men annars var jag ganska tystlåten. Jag fick även senare i debatten in en blänkare om återreglering av elmarknaden. Näringspolitik inom skogs- och jordbruk samt miljöpolitik är egentligen inte mitt stora kunskapsområde. Vi får väl se tidningsrubrikerna imorgon. Vi får hoppas att de inte sågar mig totalt, men man sätter ofta stora krav på sig själv. Uppdatering: Se här, här, här och jag har hittat ännu en artikel här!
Jag är mer van att vara den attackerande personen, men idag var jag mer lågmäld.
Jag får ge igen nästa gång och hoppas att det gäller facklig- politiska frågor och arbetsmarknadpolitik. Det är frågor jag känner mig mycket bekvämare med.

Här är mitt öppningsanförande i skrift.

Historiskt har beställningar från det offentliga banat väg för landets stora tillverkningsindustrier. Nu behövs ett målmedvetet arbete i samma riktning för nya arbetstillfällen inom till exempel miljöteknik, energiomställning i bostadsbeståndet, säker mat och trävaruproduktion. Det finns stor anledning att vara mycket kritisk till utförsäljningarna och avregleringarna av tidigare samhällsägd verksamhet. Avregleringarna har skett under förevändning att öka konkurrensen, effektivisera och sänka priserna. Men de positiva resultaten har lyst lika starkt med sin frånvaro som elen efter stormen Gudruns härjningar.
Vänsterpartiet är anhängare av att jord och skogsbruksföretagen ska utvecklas. Därför är vi intresserade av att reglerna för dessa företag ska bli så enkla som möjligt, dock med tydligt reglerade arbetsvillkor i lagar- och kollektivavtal för de anställda.
Vi vill att de fossila bränslena byts ut mot bl.a. bioenergi i form av grenar och toppar från skogsavverkningar samt gallringsvirke och grödor från jordbruket. Detta skaffar massor med jobb just på landsbygden. Man kan säga att landsbygden för en gång skull, dragit trumfkortet!
Den nya klimatpolitiken slår även fast att det varken finns energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme att bygga ut den fossila gasen i Sverige. Den skulle hindra marknadsutvecklingen av biobränslen och oundvikligen komma i konflikt med ambitionerna att minska utsläpp från fossila bränslen. För att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det avgörande att inte en utbyggnad av naturgasledningar sker. Vänsterpartiet slår fast att fossilgasen inte är önskvärd i Sverige.
De beslut som riksdagen har tagit om energiomställning – Innebär att den svenska råvaran har kommit upp i pris och intresset för att använda den samma i värme och elproduktionen har ökat kraftigt. Likaså blir de åkermarker som lagts i träda mycket intressanta. Certifikatsystemet för förnybar el spelar här en stor och kanske avgörande roll.
Förnybar elproduktion ska öka med 12 Twh till 2015! Dessutom innebär riksdagsbesluten i slutet av förra året. – om bidrag för att konvertera från olja och direktverkande elvärme till fjärrvärme eller pelletseldning – att efterfrågan på bioenergi i olika former ökar.
Vänsterpartiet tar hotet om klimatförändringarna på stort allvar. Avgörande för oss har varit att spika ett ambitiöst mål för år 2020. En 25 procentig minskning är en radikal ambitionshöjning som vi är mycket nöjda med.
Samhälleligt ägda företag ska utvecklas och fungera som spjutspetsar i olika branscher genom att stödja avancerad teknikutveckling och möjliggöra forskning och innovationer som leder till produktion. Framåtsyftande miljöteknik och stimulans av ”gröna jobb” är en viktig del i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer.
För att underlätta utbygganden av vindkraften införs att flerårigt mångmiljonstöd till kommunernas översiktplanering. Vänstern vill byta ut olja och kol samt kärnkraftens uran - mot bioenergi, vindkraft och effektivisering av elanvändningen. Man ska inte använda el för att värma upp hus. Istället ska vi använda biobränslen eller fjärrvärme för att frigöra el åt den elintensiva industrin.
Gröna elcertifikat ska användas fram till 2030. Energianvändningen för uppvärmning av bostäder ska ha halverats enligt regeringens nya energisparmål. Hela denna utveckling är gynnsam för dels jord och skogsbruket, dels för landsbygdsregionerna. Dessutom innebär denna utvecklig att staten Sverige minskar behovet av oljeimporten. Pengarna och jobben stannar kvar i landet och skogs- och jordbruket får en tryggare framtid.
Hållbar utveckling inbegriper även social och ekonomisk hållbarhet. Helhetssyn – att olika politikområden hänger ihop – är central för vänsterpartiet. Utan rättvis fördelning och förändring av maktförhållanden kommer det att vara svårt att uppnå en hållbar utveckling.
Vår politik brukar vara ett vinnande upplägg för LRF och skogsägare. Vänsterpartiet har en ganska god position i dessa led när det gäller energipolitiken.

Sunday, March 26, 2006

Jag utmanar alla politiker att starta blogg!

Nu har jag placerat min blogg på Bloggkartan.se på platsen Oxelösund! Jag utmanar företrädesvis politiker i Sörmland att starta en egen blogg. Just för att få igång den ideologiska debatten inför valet och även i ett senare skede. Det behövs tydligare signaler om var vi står i olika frågor, oavsett vilket parti vi står för.

Det är särskilt extra viktigt för partierna i vänsterblocket, vi måste satsa allt för att nå ut i det högerstyrda mediaflödet. En blogg är ett bra sätt att bryta sig igenom med stor kraft.

Samtidigt är det kul att gå i polemik, åsiktstrid samt att få en bra dialog runt inläggen. Sluta inte med det nu, för det senaste inlägget hade nästan 30 stycken kommentarer i kommentarsfältet och det får gärna bli mer.
Nu hoppas jag att det ploppar upp massor med nya bloggar på IT-himlen, särskilt bland oss som är socialister och feminister.

I en orättvis värld är den idologiska debatten livsviktig att föra fram. Här är slutorden på vänsterns valplattform.

"Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism, mot rasismens makt ställer vi antirasism, mot imperialism och nykolonialism ställer vi en ny ekonomisk världsordning grundad på fred, frihet, demokrati, rättvisa och hållbar utveckling. Den politiska demokratin är en seger för arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Men demokrati är så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati är vår styrka när vi organiserar oss och agerar tillsammans, varje dag, överallt. Folkomrösta om alla förslag som för över mer makt till EU.

Vänsterpartiet vill förändra, och det kräver att vi blir många. Får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera. Med ditt stöd kan vi driva en solidarisk politik för arbete, demokrati och rättvisa. Vi vill förändra världen!

Rösta på vänsterpartiet den 17 september!" • Jag har placerat min blogg i
  Oxelösund
  på bloggkartan.se
 • Wednesday, March 22, 2006

  Kravaller mot Centerns ungdomsavtal?


  Jag måste också likt många andra bloggare sprida det här bildmontaget som Kaj Johansson i Vänsterpartiet Flen har gjort. Bilden talar det tydliga bildspråket inför vad förslaget från den reaktionära samt fackföreningsfientliga Centern, kan innebära för ungdom under 26 år i ett borgerligt Sverige. Ge arbetsgivarna rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan.” Centerledaren Maud Olofsson kommer med detta nya pigga förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter i början av februari.

  Maud Olofssons förslag om att slopa Lagen om anställningsskydd för ungdomar strider mot det EU-direktiv som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Direktivet säger att det är förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  Men det bryr sig naturligtvis inte borgarna om! Maud ser Frankrike som ett föregångsland. Faktum är att de lovordar ett land som inskränker arbetsrätten kopiöst mycket. Något som kan poängteras är att i höstas anmäldes Frankrike för de särskilda ungdomsavtalen till FN-organet ILO. International Labour Organization, arbetar bland annat med att främja grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet som fri förenings- och förhandlingsrätt, men också för avskaffande av diskriminering i arbetslivet.
  Centerledaren Maud Olofsson vill slopa lagen om anställningsskydd, LAS, för ungdomar upp till 26 år för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland unga. Olofsson menar att det kan skapa 14 000 nya ungdomsjobb. Det är sofistikerat svammel från Centerpartiet som har gamla anor från Bondeförbundet.

  Vi i Vänsterpartiet tycker att alla ska få arbeta på samma villkor!
  De svenska kollektivavtalen och arbetsrätten med LAS har ett starkt stöd både i Sverige och utomlands. Drygt åtta av tio tycker att det är rätt att vidta stridsåtgärder för att alla i Sverige ska få arbeta på samma villkor. Det går att utläsa av opinionsundersökningar som gjorts i frågan. Arbetstid hänger även samman med anställningstryggheten, därför är det naturligt att reglerna om heltid förs in i lagen om anställningsskydd (las), enligt LO och oss i vänstern. Allt annat är en kvinnofälla!

  Nu inför valrörelsen, måste vi i största möjliga mån vara sams i hela arbetarrörelsen och kvinnorörelsen för att trycka tillbaka alliansens förtryckande patriarkala och kapitalistiska ideal. Maud Olofsson hade mycket riktigt ett annat uttalande i SVD, där hon säger att den största jämställdhetsreformen på länge, dvs. lagförslaget om rätten till heltid ska rivas upp från den första första dagen borgarna kommer till makten.

  Som fackligt- och politiskt aktiv Vänsterpartist blir jag uppskakad till det grövsta.
  Vi måste lyfta fram för folk vad vänstern har för politik, för att stärka arbetsrätten och trycka tillbaka den här vansinniga antitesen från högern.
  Ungdomar måste känna en trygghet och kunna påverka sin livssituation, högern vill alienera ungdomarna från påverkan i arbetetslivet! Maud Olofssons argumentation håller inte. Vi har redan idag massor med otrygga och osäkra ungdomsjobb. Vi behöver inte ett undantag i Las till, utan den borde förstärkas. Vi har redan stora orättvisor att korrigera på arbetsmarknaden, då ska vi inte cementera och öka diskrimineringen på arbetsmarknaden.

  Så här illa kan det se ut på arbetsmarknaden redan idag.


  • Behovsanställningen är den allra otryggaste anställningsformen. Den har ökat. 1990 var det 40 000 arbetstagare, i dag 145000. Behovsanställning är i särklass vanligast bland kvinnliga arbetare och är en anställning som i mycket liten utsträckning leder till fasta jobb.
  • Första kvartalet 2005 hade 525000 arbetstagare tidsbegränsad anställning i Sverige.
  • Bland LO-medlemmarna var 46 procent av kvinnorna och 26 procent av männen mellan 16 och 24 år tidsbegränsat anställda. (Alla uppgifter från LO-rapporten; Anställningsformer och arbetstider 2005, av Sven Nelander, Ingela Goding, finns på www.lo.se)
  • 1974, när Las kom, fanns det 3 möjligheter att anställa tidsbegränsat, i dag 11.
  • En arbetsgivare kan i dag genom att mixa tidsbegränsade anställningar ha en arbetstagare sammanhängande anställd under 8 år, utan att bryta mot Las.
  "Vad Maud Olofsson nu vill göra är att plussa på ytterligare 2 år till dessa 8 av tidsbegränsade anställningar, så det blir jämt 10. Hennes påstående att dessa 2 år skulle medföra att arbetsgivaren anställer ytterligare 14 000 ungdomar faller på sin egen orimlighet." - Kurt Junesjö före detta förbundsjuristpå LO-TCO Rättsskydd.

  Jag har skrivit om Centerns antifackliga agenda i flera tidigare inlägg. Här kommer ett citat från mig själv.

  "Oavsett utgången i Vaxholmsmålet vill Centern hota kollektivavtalen med att Lex Britannia görs om. De vill även förbjuda möjligheten till fackliga sympatiåtgärder. Men det största dråpslaget riktar man mot ungdomen genom att man vill slopa lagen om anställningsskydd för ungdomar under 26 år. Det skulle innebära att arbetsgivaren kan säga upp en ungdom från en dag till en annan. Ungdomen skulle förlora all trygghet på sin arbetsplats, vilket kan få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Vilka unga tjejer och killar skulle våga planera för framtiden efter de förutsättningarna? Förslaget är även ett stort hot mot jämställdheten på arbetsplatsen och skulle mycket väl kunna innebära att unga kvinnor sägs upp när de blir gravida. Vi kommer att få uppleva en modell med slit- och slänglöntagare, som inte vågar skaffa barn, ta lån eller bostad."

  Det vi kan se på bilden är de väldiga protester som drar genom Frankrike igen. Studenterna och facföreningsrörelsen är tvärförbannade över regeringens extremt nyliberala förslag om att unga människor ska kunna sparkas när som helst under de första två åren på ett jobb. Förslaget liknar faktiskt det förslaget som Centerpartiet nyligen kommit med, men i Sverige har väl knappast någon riktigt tagit centerns vanvett på allvar. Det har knappt nämnts i kritiska ordalag i svensk media. Kan det bero på ägarkoncentrationen?

  Offensiven understöds också av en allt mer kampinriktad arbetsgivarorganisation, Svenskt Näringsliv med Urban Bäckström som chef. Ni tror väl inte att Herr Bäckström har ögonen för ungdomarnas bästa?
  Det är mer snarlikt att det handlar om en vältänkt högerstrategi för förskjutning av makt och att ekononomin som ska styras till de mer penningstinna herrarnas plånböcker!


  Apropå Centern - Jag ska delta på en debatt i Flen arrangerad av LRF på måndag. Jag ska jag ersätta Riksdagskvinnan Elina Linna som har fått förhinder och eftersom att jag är andranamn på riksdagslistan i Sörmland, så föll det på min lott. Nu skulle det inte handla så mycket om just arbetsrätt som är mitt största intresseområde, utan om energi- och miljöfrågor. Jag ska erkänna att jag är smått nervös inför uppgiften.

  Uppdatering: Här är andra bloggare som länkar till den här artikeln.

  LO-blogg 1: Maud Olofssons likheter med Bagdad Bob!
  LO-blogg 2: Mauderaterna i bild.

  Se även de här blogginläggen.

  Kalle Larsson: La Maud
  Jinge: Bilden står för sig själv!

  Uppdatering två:

  Nu har även Ali Esbati publicerat Kaj Johanssons talande bild.

  I blogginägget - Europaperspektiv.

  Monday, March 20, 2006

  Principen om alla människors lika värde.

  Idag skriver Ali Esbati ett inlägg om de allt vanligare högerextrema våldstendenserna i samhället och hur rättssamhället ser på situationen. Vänsterpartiet i Oxelösund antog i tisdags på vårt årsmöte ett kraftfullt uttalande, mot de allt vanligare fascistiska illdåden mot arbetarrörelsens organisationer. Men först kommer här ett citat från Alis blogg.

  "Det finns en enorm nonchalans för högerextrema angrepp mot vänsteranhängare. Det är inte särskilt ovanligt att politiker och journalister tar till brösttoner om "hot mot demokratin” när olika händelser som de ogillar inträffar, men när de exceptionellt allvarliga och konkreta hot som den här typen av våldsattacker utgör sker, är det märkbart tyst och handfallet. Nonchalansen yttrar sig i det här fallet övertydligt; polisen var förvarnad, men gjorde inte något för att ingripa. För oss som är aktiva inom vänstern har det närmast blivit vardagsmat med angrepp mot personer och lokaler. Men polisens bristande engagemang i frågan är på en del sätt allvarligare ändå."

  Alis inlägg i den antirasistiska debatten är som vanligt väldigt genomtänkt. Men jag tänkte också kladda ner några väl valda ord mot extremhögerns illdåd. Vänsterpartiet är ett antirasistiskt parti och vi har alltid aktivt deltagit i kampen mot rasism och högerextremism. Sedan flera år har högerextrema och främlingsfientliga partier byggt upp ett betydande folkligt stöd i flera europeiska länder. Idag finns tyvärr främlingsfientliga och rasistiska organisationer etablerade i Sverige, bland annat till följd av ökade sociala klyftor. Kampen mot rasism förutsätter att vi både angriper den orättvisa världsordningen och minskar de sociala klyftorna i vårt eget land. Men det är också nödvändigt att identifiera och bemöta de rasistiska föreställningar och fördomar som kommer till uttryck både till vardags och i massmedierna.
  Lagstiftning mot alla former av diskriminering är nödvändig för att skydda den enskilde. Den kan tillsammans med bland annat en solidarisk asylpolitik även påverka företags, myndigheters och enskilda människors attityder. Men det är inte tillräckligt. I synnerhet arbetarrörelsens organisationer måste ta på sig ansvaret att alltid reagera mot rasism, diskriminering och utestängande, också inom våra egna led.
  En av vänsterpartiets viktigaste uppgifter måste alltid vara att minimera de främlingsfientliga och rasistiska organisationernas inflytande. Det gör vi på flera olika sätt, bland annat genom att snabbt bemöta dem där de finns, utan att för den skull medverka till att ge dem utrymme i den offentliga debatten. Vi ska också arbeta för att förhindra att deras främlingsfientliga och rasistiska åsikter sprids genom att demokratiska partier övertar deras problemformuleringar eller fattar beslut som går deras ärenden. Alla demokratiska partier har ett ansvar för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Som Vänsterparti har vi ett särskilt ansvar att bekämpa de växande klassklyftor som ger en grogrund för ökad rasism. Medborgare slut er samman och låt värdegrunden vila på principen om alla människors lika värde.

  Inga rasister på våra gator!

  Här är även Oxelövänsterns uttalande om attacken mot studiecirkeln i LO: s lokaler, som antogs på Vänsterpartiet Oxelösunds årsmöte 060314

  Det är med vrede och bestörtning vi mottar nyheten om det fascistiska överfallet på medlemmar i Socialistiska Partiet i Vimmerby den 12/3.
  När högerextremister angriper socialister som studerar den svenska arbetarrörelsens historia i en ABF-cirkel i LO:s lokaler blir det tydligt att detta inte är ett angrepp riktat enbart mot Socialistiska Partiet utan en attack mot hela arbetarklassen och dess organisationer. Överfallet på medlemmarna i Socialistiska Partiet i Vimmerby, de nazistiska hoten mot ABF i Finspång och misshandeln av fackliga aktivister från SAC – Syndikalisterna i Stockholm är bara de senaste i raden av reaktionära våldsdåd riktade mot arbetarrörelsen.
  Det är samma huliganmetoder som nyttjades av de fascistiska bödlarna som krossande den italienska och tyska arbetarklassens fackliga och politiska organisationer. Vi utsträcker vår djupaste sympati och vår solidaritet till kamraterna i Socialistiska Partiet och uppmanar alla progressiva och demokratiska krafter att sluta upp i kampen mot fascismen. Vi Vänsterpartister i Oxelösund fördömmer alla rasistiska och fascistiska aktiviteter.

  ¡No Pasaran! – Låt dem inte passera!


  En av initiativtagana och författarna till det antagna uttalandet är fd. ordförande i Ung Vänster i Oxelösund - Johan Persson, som för stunden är i exil - med andra ord han läser till lärare och bor i Uppsala. Här är även en länk om den skrämmande samt förtryckande tankegången, i de högerextremas synsätt på mig, vänstern och den etniska mångfalden. Vänsterpartiet sticker ut och vågar vara vänster, det gillas inte av de högerextrema grupperingarna. När fascister reagerar som de gör i den här den äckligt sjuka och högerextrema propagandatidningen Nationell.nu. Det är läskigt, men då vet jag att jag är på rätt väg i min kamp mot orättvisor och diskriminering.

  "Med anledning av Nordiska festivalen i Nyköping planerar nu stadens kommunister en svenskfientlig demonstration. - Vi måste göra något, säger vänsterpartiets Patrik Renfors till Södermanlands Nyheter. På fredagen har en mängd svenskfientliga gynnare fått yttra sig i lokalpressen Södermanlands Nyheter. Sören Carlsson från socialdemokraterna säger om festivalen att ”det är viktigt att markera mot detta” och hemsidans tablå är bräddad av artiklar kring den nationalistiska årsfesten. – Vi ska inte ha några nassar på våra gator. Vi ska söka polistillstånd för vår marsch och bjuder in alla politiska partier, säger kommunisten Conny Jakobsson (v) till tidningen. "

  Senare i höstas på FN-dagen ordnade Fredsam en liknade aktivitet.
  (Vänsterpartiet, SAP, Svenska Kyrkan, Metall och kommunal bland många föreningar utgör den här paraplyorganisationen) Jag sitter även i den styrelsen och vi ordnade ett fackeltåg under parollen Mot våld och rasism och andra kulturella aktiviteter. Se dessutom artikeln på manifestationen under kristallnatten.

  Sunday, March 19, 2006

  Musik & politik - på liv och död.


  Hej, här kommer ett annorlunda tips dels om en välskriven krönika, men även några nostalgiska tips om musikaliska vänsterinfluenser.

  Det här inlägget tenderar att säga mer om mig själv och mina intressen utanför politikens område än brukligt. Jag har inte bara politken som stort intresse, jag spelar själv ganska ofta gitarr och är mycket musikintresserad. Dock går inte intressena isär - utan de integrerar och färgar varandra märkvärt. Jag ska tipsa om Inge Johansson från rockgruppen International Noice Conspiracy som skriver en oerhört tänkvärd krönika, den ligger upplagd på Asta Kasks hemsida. (Ett av mina gamla favoritband.) Här är ett axplock ur krönikan.

  "Kanske hade inte Sverige sett så drastiskt annorlunda ut idag om inte Palme mördats? Palme var ju trots allt en produkt av sin tid. Det fanns en stark vänster då, både i Sverige och internationellt. Men socialdemokraterna skulle tids nog ändå ha kapitulerat inför den nyliberalismen. Men med Palmes död så dog en socialdemokratisk ideologi som hade skapat ett välstånd som inte hade en jämlike någonstans på jorden, och som fungerade. Det kanske till och med fungerade ”lite för bra”, så det stod i vägen för andra politiska intressen och det var kanske därför Palme mördades? Vem vet?. För jag tror inte att Palme, om han levde idag, hade accepterat slakten av välfärden och han hade definitivt inte visat den flathet som regeringen gör i t ex Palestinafrågan eller Irakkriget. Han var inte den sortens politiker som bara ville balansera budgetar. Han ville väcka känslor. Ofta så önskar jag att Palmes röst, med sin internationalistiska och anti-imperialistiska trovärdighet, hade hörts idag.//

  Mina föräldrar blev arbetslösa. I skolan och på TV sa dom till mig att ”Sverige hade levt över sina tillgångar” och därför skulle studiebidraget sänkas och förförra årets läroböcker återanvändas. Så var det under Bildts högerregeringen, och jag är säker på att det blir minst lika illa under regeringen Reinfeldt. Hur mysig han än framstår i TV så får vi aldrig glömma att han faktiskt är moderat. Många som läser är kanske av samma åsikt som vissa av mina vänner – att det spelar ingen roll vilken regering vi har, för alla politiker ändå bara är hycklade karriärister. Politik är skit och total anarki ska det vara! Och varför rösta när politiker ändå bara ljuger och inget händer? Visst, jag kan förstå att många känner så. Men jag vet att det kommer att göra skillnad om det blir en vänster eller högerregering i höst. Det kommer att göra skillnad för arbetslösa, för studerande, för ensamstående föräldrar, för arbetare inom den offentliga sektorn, för pensionärer, för sjukskrivna. Alla vi som inte föddes med pengar och privilegier - vi kommer att få det sämre! Det kanske är värt att slita sig från ”Big Brother” en stund för att gå och rösta på valdagen? Jag har tänkt göra det i alla fall. Jag lovar att man kan vara punk ändå - trots att man röstar. För är det något som jag lärde mig förstå den där morgonen 1986 så är det att politik kan gälla liv eller död. "


  Det var just min förkärlek för punkmusik - med det mörkt röda idealet, som jag har att tacka för att jag började engagera mig i vänsterpolitiken. Då särskilt punkbanden Asta Kask, Strebers, Dia Psalma, Charta 77 och Radioaktiva Räker.

  Numera spelar jag själv inte i ett punkband, utan på ålderns höst spelar jag in mycket lugnare alster i min "hemmastudio" dvs. datorn när tid finnes.
  Jag ska inte säga att jag har haft överdrivet mycket tid över till mitt stora musikintresse. Efter valet ska jag visserligen försöka lägga lite mer tid till mitt musikprojekt Hammock (Lyssna gärna).

  Det låter inte bra! Men det är som sagt var väldigt roligt att amatörmässigt komponera och spela musik själv ibland.

  Friday, March 17, 2006

  Samma högerstrukturer och samma historiska mönster.

  Moderaterna vill använda politiken till att förstärka inkomstskillnaderna. Det hävdar LO i en rapport som av moderaterna avfärdas som rappakalja. Är någon förvånad?

  LO: "Moderaternas politik ökar inkomstskillnad"
  I rapporten (PDF) har LO studerat effekterna av moderaternas ekonomiska politik. Resultatet är enligt LO, att de som tjänar minst får betala skattesänkningarna för höginkomsttagarna, kvinnor får betala för männen och unga och gamla får betala för gruppen 35-64 år.

  Men i LO:s beräkningar skulle en LO-ansluten kvinna förlora 1.700 kronor om året. Medan en man ansluten till Saco skulle vinna 5.700 kronor. Det beror bland annat på att LO-kvinnan oftare är sjukskriven eller lever på bidrag.
  Därigenom får hon inte tillgodogöra sig föreslagna skattesänkningar, eftersom de endast gäller för inkomst av arbete. Samtidigt drabbas hon bland annat av nedskärningar i ersättningsnivåer och ökade egenavgifter för vård och medicin.

  Enligt LO:s beräkningar skulle en person som är arbetslös tio månader under ett år förlora 30.000 kronor och en sjukskriven skulle förlora 35.000.

  Moderat politik skulle även bli den tongivande normen för samtliga borgerliga partierna, om det skulle vara så olycksaligt att de vinner valet i höst. Det har redan visat sig i retoriken hos det före detta Centerpartiet som numera ligger till höger om "Högern."

  Det är viktigt att påpeka att det finns fundamentala skiljelinjer mellan alliansens politik och Vänsterpartiets solidariska politik för minskade klass- och könsskillnader.
  Vänstern, sossarna och LO måste både pragmatiskt samt visionärt påtala de oegentligheter som finns i borgarnas sakpolitik. Märk väl "sakpolitik."

  Det finns väsentliga skillnader i utgången för de olika regeringsalternativen. Visserligen brukar sossar titt som tätt irra iväg och gosa med de borgerligas värdegrund.
  Ett exempel är friskolereformens olyckliga intåg i Sveriges politik.
  Majoriteten av de Socialdemokratiska kommunpolitikerna säger sig vara mot friskolor, men samtidigt säger deras kamrater i skolverket nästan uteslutet JA till nya etableringar.
  Oftast mot kommunernas vilja. Scenariot med skolpengsystemet drar massvis med resurser ur den kommunala förvaltningen, det medför att mer kommunala skolelever flyttar som en ond spiral över till "elitskolorna".

  Sossar kan ganska ofta irra iväg åt höger, men jag ska vara god nog att säga det självklara.
  Det kan inte bli i närheten så illa som om en borgerlig regering skulle få sätta tänderna i regeringsmakten.


  • Moderaterna har aviserat 50 miljarders skattesänkning det första året.
  • Centern har dessutom aviserat att de vill sänka skatten med 250 miljarder under två mandatperioder, ner till europasnittet. Bye, bye trygga socialförsäkringssystem i ett borgerligt sverige!
  Det här är ingen ny politik från högern. Allt genom historien har förtrycket pågått i den kapitalistiska världsordningen.

  Den samlade arbetarrörelsen är det enda alternativet som kan agera som ren motkraft till den kontraproduktiva borgerliga egoismen. Det är viktigt att säga att vi inte svartmålar högern!
  Vi talar konkret sanning när vi beskriver hur samma gamla unkna moderata politik, gör livet surt för de studerande, arbetande, arbetslösa, sjukskrivna och i princip alla i dagens samhälle. Med en distinkt reservation för de välbeställda.

  Högern har länge lurat opinionen med att de nu är mer reformerade, deras högerpolitik är dock den samma. De har förskönat sig med ett tunt lager kosmetika, men fulheten i den borgerliga politiken lyser igenom ansiktsmasken. De har bara förpackat budskapet i en mjukare retorisk agenda där de undviker att tala om högerpolitikens konsekvenser.
  Badtunnor och framtidskonvent är tydligen viktigare för borgarna än innehållet i budskapet. De fyra högerpartierna sällar sig allt genom historien till samma mörkerkrafter, men idag förklädd till den borgerliga tomteskaran.

  Som både fackligt- och politiskt aktiv ser jag det här syndromet med ren förskräckelse på nära håll, arbetsgolvet och ute i samhället där framför allt ungdomar är försatta i utanförskap genom arbetslöshet, eller i allra bästa fall någon form av otrygga visstidsanställningar.
  Borgarna skyller på de rödgröna.
  Sanningen är att vi lever i en extrem frihandelsvärld med marknaden som boss i samhället. Demokratin har alltid förvägrats inuti företagsarenan från borgerligt håll.

  Makten över ägandet och produktionsmedlen infattas inte i alliansens politik. Högeralliansen borde vara nöjd för folkets fortroendedemokratis långa arm räcker oftast inte in till styrelserummen. Vi lever tyvärr bara i ett bitvis reformerat samhälle, till största delen är de kapitalistiska normerna de som styr oss.
  Som arbetare ska vi inte nöja oss med småsmulor, vi kommer fortsätta kämpa för progressivitet i fördelningspolitiken och mota Borgar-Olle i grind.

  Socialister och feminister! Låt oss gå ut i en gemensam kamp mot de rådande patriarkala maktstrukturerna och låt oss även förkasta den djupt orättvisa kapitalismen. Vi har kommit en bit på väg men arbetarrörelsen - och kvinnorörelsen har långt kvar till rättvisa.

  Vi kan ännu göra historia, för historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp!
  Socialismen, feminismen och den internationella solidariteten är verkligt möjlig! Så låt oss, fullt ut, vara mänskliga. Vi Förenar oss mot det strukturella förtrycket, genom att ge uttryck åt vår gemensamma solidaritet! Vi kommer att fortsätta kämpa, mot samma förtryck, samma normer, samma strukturer och samma historiska mönster.

  Friday, March 10, 2006

  Lönesänkarpolitik av Per Westerberg (m)

  För ett tag sedan skrev jag och Lotta Johnsson Fornarve en debattartikel i tidningen Folket. Artikeln har nu fått ett egendomligt och undvikande svar från riksdagsledamoten Per Westerberg (m).

  (Korrigerat, uppdaterat och förlängt inlägg)
  Westerberg hostar upp konservativa samt moderata formuleringar som de här i citatet nedan. Han säger likt sin partiordförande Reinfeldt att Moderaterna är nya och reformerade. Det är bara ett retoriskt trick, tydligare kan det inte bli att det är samma gamla höger vi har inför oss.


  "För många människor lönar det sig inte att arbeta, jämfört med att inte arbeta. Bidrags- och fattigdomsfällor hindrar människor från att växa av egen kraft och påverka sitt eget liv genom arbete och företagande."

  Han skriver också att sjuka och förtidspensionerade är på tok för många. Vem tycker inte det? Dock är inte alla förtidspenioneringar av ondo. Inte de som frivilligt har infriats på företag. I statistiken finns även de avtalspensioner som har förhandlats fram på t.ex. på SSAB där personal har getts möjlighet att halvtidspensionera sig vid 61 års ålder. Skiftgående arbetsschema sliter hårt på kroppen och det är positivt att människor kan välja att sluta när de fortfarande är friska. Westerberg och borgarna har ingen egen arbetsmarknadspolitik till att förändra situationen till det bättre för arbetstagare. De bekämpar inte de knäckande arbetsmarknadsstrukturerna, de slår i stället vildsint mot de sjuka och arbetslösa. Moderaternas inställning med systematiska attacker mot arbetsrätten, de sjuka och förtidspensionerade förvärrar snarare arbetsmiljön, tryggheten och arbetssituationen för löntagarna. Han skriver:

  "Under en tioårsperiod med Göran Perssons regering mellan 1995 och 2005 har 140 människor förtidspensionerats - varje dag. Närmare 600000 människor är nu förtidspensionerade och erbjuds ingen väg tillbaka till arbetslivet. Så ser verkligheten ut när en del av det ansvariga regeringsunderlaget i form av vänsterpartiet i Sörmland anklagar oppositionen för att gå till "attack" mot löntagarna (Folket 2/3)."


  Westerberg skriver dessutom att uttryckssättet verkar vara inspirerat från socialdemokraternas partiexpedition och syftet är att svartmåla moderaterna som ett parti som "attackerar" folk. Det är en låg debattnivå och en felaktig beskrivning av moderat politik.
  Kom ner på jorden till den otrygga verkligheten Westerberg! De kapitalistiska strukturerna med cynisk konkurrenssättning och hård marknad gör att företagen ser profiten som största syftet och de anställda som ren boskap. Att hävda att vänstern tar inspiriation från sossar och allt är förljuget i vår kritik mot borgare är löjelseväckande. Som fackligt- och politiskt aktiv ser jag som arbetare det här syndromet på nära håll, på arbetsgolvet, i samhället och bland mina vänner.

  Borgare vill förenkla att byta ut arbetskraft när den blir sjuk eller arbetsskadad. Därför måste vi ha ett generellt socialförsäkringssystem värd namnet, en A-kassa med själiga ersättningsnivåer så att lönesänkningsalliansens politik inte lika lätt kan genomföras genom att pressa ner löner och villkor. Vi ska inte ha ett system liknande Usa med två eller tre jobb för att klara sig. I ett sådant systemå bränner vi ut befolkningen ännu fortare. Förtidspensioneringarna är en del av de bekymmer som blir av de omstrukturerande effektiviseringarna i personalnedskärningarna på företagen. Mindre mängd personal blir piskade att springa benen av sig för att göra samma vinst eller oftast mer vinst än innan, en sådan situation slår till syvende sist tillbaka i ansiktet på arbetstagarna och sjukdom kommer som ett brev på posten. Personalnedskärningar och dålig arbetsmiljö bränner ut personalen, den psykosociala ohälsan blir större, kroppsarbetet tyngre och stressen blir mer frekvent.

  Moderat politik och en trygg arbetsmarknad är en ekvation som inte går ihop!

  Du skriver om skattelättnader för de fattiga, men inget om de extremskattesänkningarna som innefattar din samhällsklass! Han säger även att moderaterna vill utöka välfärden genom att sätta välfärdens kärnuppgifter före högre bidrag och ersättningar som ska gå till människor med höga inkomster när de inte arbetar kan moderaterna höja kvaliteten i vården och ge eleverna bättre kunskaper i skolan. Totalt lägger moderaterna 25 miljarder kronor mer de kommande tre åren på välfärdens kärna än vad den regering som vänsterpartiet stödjer lyckas med. Alltså är Moderaternas väg att gå mer egenavgifter för de med lägre inkomster och en omvänd Robin Hoodpolitik för en ny omfördelning från fattig till rik.

  Socialförsäkringar och A-kassa hör enligt oss vänsterpartister till kärnområdena därför satsar vi i "vänsteralliansen" ca: 80 miljarder mer än Moderaterna. Sanningen är beklämmande, men Er politik är lika höger, verklighetsfrämmande och otäck som alltid Per Westerberg!

  Per säger till mig att det ska inte vara som i dag att människor hamnar i ett utanförskapets återvändsgränd. Då har han säkert lika luddiga svar på de här frågorna.

  • Vad händer om en löntagare skulle bli arbetslös genom de obligatoriska personalomstruktureringarna som finns i alla hittillsvarande samhällen?
  • Vilka har råd med vård i ett kallt och hårt avreglerat kapitalistiskt samhälle?
  • Vad händer med alla som råkar illa ut i arbetslivet och blir arbetslösa, om borgarna kommer till makten?
  • Vill löntagare verkligen ha den Moderata socialförsäkrings- och arbetsrättspolitiken, med cyniska kollektivavtalsattackerande företagare och samhällstoppar?
  • Om olyckan skulle vara framme och alliansen vinner valet, vilket skyddsnät finns i detta borgerliga samhälle då?

  Glöm inte att borgaralliansen hade den dubbla arbetslösstatistiken på över 8 procent när de satt vid makten 91-94. Borgarna har även de klassperspektivet i sin politik som vänstern har! Dock står borgarna på andra sidan och hejar på större klassklyftor för större "dynamik" i samhället för de som redan har mycket.

  Vänsterpartiet prioriterar full sysselsättning före inflationsmålen, Moderat politik förordar det omvända! De ska då inte säga att de värnar om oss på arbetsgolvet eller bryr sig om de som är försatta i utanförskap i samhället!

  Fågelhysteri säljer lösnummer.

  Ja, vad ska man säga om att fågelinfluensan har brutit ut i min lilla kustkommun Oxelösund?
  Jag kan sammanfatta det hela med några få ord.  • Fullsatta presskonferenser!
  • Onödig hysteri!
  • TV/Radio/Tidningsfrossa!
  • Helt ur proportion!

  Jordbruksministern har besökt Oxelösund, skyddszoner har införts och restriktioner om smittorisken har uttalats av kommunens ledningskristeam.

  Vilket är bra - Men varför den här masshysterin ?

  Enligt jordbruksdepartementet ska vi vara aktsamma, men det är ingen fara för människor.

  Vi ska inte ta i döda fåglar, men vänta nu! När tog du i en död fågel sist och gör man verkligen det i vilket fall som helst?
  Den har aggressiva sorten har funnits i tio år nu.
  90 personer har dött av fågelinfluensa i Asien, medan många tiotals miljoner dött av aids och malaria under samma tid i Afrika.
  Den oproportionerligt stora rädslan för fågelviruset sprids därför att pressen ska sälja lösnummer och läkemedelsbolagen har grova pengar att tjäna på den rika världens rädsla.


  Sunday, March 05, 2006

  Högerkoncentrering av media - Den tredje statsmakten.

  Det här skriver Ulla Johansson i en debattartikel i Aftonbladet, där hon menar att den borgerliga ideologin präglar dagens nyhetsförmedling.

  ”En borgerlig världsbild genomsyrar alla de media mina vänner kommer i kontakt med. Och helt tror på. Skulle någon med tillgång till annan information ta till orda i mina vänners grupp så blir där generat tyst eller någon blir alldeles hemskt arg. Och den avvikande personen får en hårdhänt placerad kommuniststämpel i pannan. // Är demokratin hel när samhällets media, läromedel och intellektuella utbud ligger i händerna på en ägande överklass? En fråga att ställa. Tragedin är att vi i socialgrupp tre inte har kraft eller resurser att fördjupa vår samhällskunskap. Eller diskutera kring vad och vem som maskerat styr oss.”

  Vi som är socialister är mycket riktigt snärjda i ett järngrepp som vi inte kan ta oss ur. Högern har satt sina egocentriska vantar på det allra viktigaste medlet för att synas och höras. Hårda högervinklingar i press och media finns inte bara numera på ledarsidorna. Högervridningen genomsyrar alla rapporteringar, politik, samhälle, kultur och nöje. Är det ingen som tänker på att högern aldrig skulle råka ut för samma hårda granskning som vänstern, sossarna och LO-kollektivet?

  Vänsterpartiet har nästan på pricken samma rättvisa, jämställda och solidariska politik som i valet - 98.
  Den hårfina skillnaden står vid att vi nu vill genomföra den ännu mer mer pragmatiskt och samtidigt hålla kvar vid visionerna.
  Vänstern tar ännu mer ansvar med att till exempel vilja ingå i regeringen.
  Det vet borgarna och deras marionettstyrda press, då kommer hugskott efter hugskott med helt onyanserde artiklar.
  Vilken tidning har till exempel brytt sig om att moderaterna har ett "Massavhopp med 17 moderata riksdagsmän" på gång inför valet, där heter det helt plötsligt att riksdagsmännen inte väljer att kandidera till omval, det blev samtidigt bara en liten notis i tidningen.
  Den stora skillnaden består i att det kallas MASSAVHOPP med feta versaler när vänsterpartiets har 7 kandidater som inte vill fortsätta, men istället vill fortsätta med kommunalpolitik, pensioneras eller inte orka fortsätta på grund av att de dragit för stort lass ett långt tag.
  Dock stod det 12 riksdagsledamöter på löpsedeln, då några vägrade svara, då hamnade de kandidaterna på tidningens obligatoriska avhoppskategori. Ironiskt va?

  Misstolka mig inte nu, självklart ska media granska de politiska partierna.
  Men en större jämvikt och nyansering skulle föredras!


  Jag och Håkan Gustafsson skrev en artikel för ca: ett år sedan, det var efter att den största hetsen och klappjakten mot vänsterpartiet hade lagt sig.
  Jag väljer att även återpublicera den här på bloggen.

  Janne Josefssons lynchjournalistik.
  Den tredje statsmakten har redan ett dåligt rykte hos en demokratiskt medveten allmänhet. Det vill till att journalistkåren inte missbrukar sin maktposition för att sprida sina egna åsikter till förfång för det samhällskritiska uppdraget.
  Man har som medborgare en grundläggande förhoppning att journalister ska vara klarsynta, ha integritet, söka sanningar och vara fördomsfria.
  De bör utan förutfattade meningar lyssna på människor med olika åsikter och utgångspunkter. Kritiskt ifrågasätta men verkligen samtidigt försöka förstå. En del journalister tycks ha missuppfattat sin mission. Det verkar som om några t o m på förhand bestämt sig för hur verkligheten ser ut. Då har de en arsenal med knep som gör att jag, den troskyldige läsaren/lyssnaren/tittaren, riskerar att okritiskt ta till mig reporterns i fråga tes.
  Där ingår sådant som ledande frågor, infamt formulerade för att ge ett önskat svar, utelämnande av omständigheter som kan balansera den förutbestämda konklusionen, klipp i citat för att ge det önskade skenet, känslomässiga manipulationer av mottagaren.
  Allt sådant tycker nog de flesta är oärligt och rent av skändligt.
  När sedan Janne Josefsson (i det SVT som har ett public service-uppdrag) har ett uppenbart personligt agg mot det vänsterparti som han påstår sig granska, får man känslan att det inte finns någon öppning i hans tänkande, där de granskades svar och argument kan leta sig in.
  Han orerar på med en rabiat ensidig hätskhet, där slutsatserna tvingas på tittaren.
  Detta är ohederlig och antidemokratisk lynchjournalistik, sådan ger inte folket möjlighet till fri åsiktsbildning. Kunskaper och fakta, största möjliga öppenhet är vad vi behöver i media. Pluralism. Därför tjänar Josefssons stil bäst som ett avskräckande exempel på Journalisthögskolan.
  Den tredje statsmakten har redan ett dåligt rykte hos en demokratiskt medveten allmänhet. Det vill till att journalistkåren inte missbrukar sin maktposition för att sprida sina egna åsikter till förfång för det samhällskritiska uppdraget.Visst är vi vänsterpartister part i det nu aktuella målet, men vi är åtminstone öppna med vår agenda.

  Patrik Renfors
  Håkan Gustafsson


  JAG UPPMANAR NU ALLA, ATT SE IGENOM DEN DIMHÖLJDA HÖGERJOURNALISTIKEN SAMT ATT BILDA EN EGEN UPPFATTNING MED MER ALTRUISM OCH RÄTTVISA.


  Uppdatering:

  Nu har också Ali Esbati skrivit om tidningarnas mediakoncentration utifrån Ullas artikel. Läs och begrunda!

  Friday, March 03, 2006

  Har Anna Sjödin vaknat till liv och närmat sig Vänsterpartiet? - Uppdaterad med tillägg.

  Det ser ut som om några av sossarnas påläggskalvar har vaknat till liv, eller är det bara ett spel för gallerierna?

  I DN kan vi läsa att SSU-ordföranden Anna Sjödin vågar kritisera sitt eget moderparti Socialdemokraterna, där hon själv är delansvarig och sitter i partistyrelsens verkställande utskott. Med Sjödin i spetsen för det Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU kräver de att Socialdemokraterna måste lova i valet att löneskillnaderna mellan män och kvinnor försvinner fram till 2010. Inte mycket har hänt med löneskillnaderna sedan 1980-talet, visar olika utredningar. Kvinnorna tjänar fortfarande omkring tio procent mindre än männen, enligt Anna Sjödin.

  Viljan är bra men redan här är det ett evident bevis på Socialdemokratiskt missförstånd!

  De egentliga ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ligger fortfarande runt 82 procent och om man räknar med att kvinnor ofta blir tvingade till deltidsarbete så ligger det egentliga löneglappet på 68 procent! Kvinnor har alltså mer en femtedel mindre än männen i medellön! Stolta men inte nöjda? Här rimmar Socialdemokraternas slogan lika illa som vanligt. De är tyvärr alldeles för nöjda. Dock är det modigt att en sosse som Anna vågar kritisera och trycka på sin egen partipolitik och med en rejäl knäpp på näsan på de berörda s-ministrarna i en påbörjad valrörelse. Hon uttrycker.

  - Innehar man regeringsmakten har man också makten att förändra. Då har man verktygen i sin hand, säger hon till Ekot, och uppmanar arbetsmarknadsminister Hans Karlsson och jämställdhetsminister Jens Orback att agera i frågan. SSU-ordföranden är inte heller främmande för ekonomisk bestraffning av privata företag som lönediskriminerar kvinnor.

  Jag ser dock fundersamt på om det kan genomföras på så kort tid, det skriver också Tora Beitholtz här. Det har inneburit mycket kamp och tagit hela 1900-talet att komma till närvarande jämställdhetssituation. De patriarkala maktstrukturerna är djupt rotade och sitter i väggarna, det får vi sorgligt nog leva med ett tag till. Då kan man inte komma med så här luddiga krav, eller är det krav? Det finns ingen vilja till sann feministisk politik från varken SSU eller sossarna.

  Vänsterpartiet har den feministiska politiken som behövs för att misnka könsklyftorna, den motarbetas konstant, men dock med vissa inslag av framgång. Här är några av Vänsterpartiets pragmatiska jämställdhetskrav som vänstern hade med sig till förhandlingdsbordet vid höstbudgeten riksdagen.

  • Ökade anslag till kommuner och landsting med 5 miljarder.
  • Utbyggd och individualiserad föräldraförsäkring.
  • Ökade resurser till JämO.
  • Restriktiv alkoholpolitik.
  • Genusperspektiv på sjukvård och socialtjänst.
  • Ökade resurser till Rikskvinnocentrum och kvinnojourer.
  • Indexreglerat underhållsstöd.
  • Stärkt jämställdhetsarbete i skolan.
  • Höjda bostadsbidrag.
  • Höjda ålderspensioner.
  • Jämställdhetsmål för äldreomsorgen.
  • Utbildning affärsrådgivare.
  Sedan borde vi även ge den borgerliga rubriksättaren i Dagens Nyheter en grundlig knäpp på näsan. Som borgerligt orienterad tidning blandar tidningen ihop äpplen med päron och skriver.
  SSU kräver vallöfte om jämlika löner. - Jämlika ursäkta? Här handlar det inte om klass- utan om de patriarkala maktstrukturerna i könsmaktsordningen. Jämställda löner heter ur ett könsperspektiv om jag får be!

  Jag ska nu skriva om ett mer lokalt irritationsmoment angående jämställdhetsfrågan.

  Häromdagen blev jag uppringd av Sörmlands Nyheters lokala politiska reporter om att Oxelösunds kommun har gått ifrån ett beslutsfattande och enligt min uppfattning gjort ett bestämt lagbrott. Läs artikeln här.

  Oxelösunds kommun var bland de första i landet med lägstalöner på 15 000 kronor i månaden. Som Vänsterpartister har vi länge varit envisa, gnatande och tjatande samt en blåslampa i baken på sossarna. Kommunens verksamhet ska inte subventioneras av låga kvinnolöner. Men lägstalönerna gäller nu helt plötsligt av allt att döma inte för alla.
  Kommunen har bildat ett A- och ett B-lag, där bara tillsvidareanställda får del av låglönesatsningen. Deltid och vikariat blir helt utan!
  Så här sade Mayvor Lundberg (s) ordförande i kommunfullmäktige och chef för kommunens städenhet när hon anser att kommunen inte delar upp personalen.
  – Det är inte frågan om ett A- eller B-lag, säger hon. Mayvor Lundberg tycker inte socialdemokraterna lovat för mycket. En vikarie har inte samma ansvar som en tillsvidareanställd. En vikarie har inte helhetsbilden.

  Kommunalrådet Benita Vikström (s) som även sitter i sossarnas partistyrelse menar också att.

  - Det måste finnas rim och reson bakom upplägget och därför gäller inte lägstalönerna vikarierna.

  Vad är det för skitsnack, både jag som ks-representant och Emil Carlsson (v) vice ordförande i kommunstyrelsen anser att det är ett klart lagbrott. Emil ska även ta upp detta ärende genast i kommunstyrelsens arbetsutskott och i budgetberedningen.
  Lagbrottet ser man tydligt när man läser Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - paragraf 3.

  "En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning."

  Förfarandet är ett lagbrott! Det här är en klar och tydlig direkt diskriminering av de redan så hårt drabbade visstidsanställda löntagarna.
  De är redan hårt drabbade med springvikariat, daglönarjobb och med ovissa förhållanden i arbetslivet. Nu piskar orättvisan de här arbetstagarnas ryggar dubbelt upp!
  Initiativet är upp till kommunalarbetarförbundet att förhandla om det här med kommunen, men som politiker måste vi också dra vårt strå till stacken och vara föredömliga arbetsgivare. Som feministister och socialister i Vänsterpartiet kommer vi göra vårt allra yttersta för att få bukt med galenskapen.

  Jag anser att kommunen måste sluta diskriminera omedelbart!

  Jag ska medge att sossarna i kommunen har varit villiga att kämpa tillsammans med vänsterpartiet för den här viktiga frågan, men nu tar de åtskilliga steg ifrån retoriken och hamnar i högerburen. Dock har Socialdemokraterna varit med på att korrigera misstagen i den gällande låglönesatsningen. Misstagen bestod i att tjänstemännen förra året bedrev en omedveten eller en medvetna miss där Kommunal fick förhandla sist av de olika fackförbunden. Kommunalarna fick inte den summa som var avsatt att förhandla om, utan bara småsmulorna.
  Vi har gjort en tydligare skrivning i år för den fortsatta låglönesatsningen.

  Låglönesatsningen ska minska de osakliga skillnaderna mellan tekniska och människovårdande yrken. Därtill har vi fått det mer uttryckligt inskrivet i policyn att i år ska potten särskilt ska riktas till kommunals låglönegrupper.

  Hur som helst måste det till en grundläggande omdanade förändring i samhällssituationen med låga kvinnolöner.
  Vänsterpartiet finns också till hands att svara på frågor runt detta på Järntorget i Oxelösund den åttonde mars på den internationella kvinnodagen. Vi delar även ut röda nejlikor, flygblad, vi bjuder dessutom på kaffe och kaka.

  Wednesday, March 01, 2006

  Vänsterperspektiv på stolar och saxar!

  Jag har tyvärr inte tid att skriva ett länge inlägg idag, men återkommer i frågan senare.

  Dagens bevingade citat går till min egen bror Johan Renfors som sticker fram huvudet i nedre högra hörnet i bilden.

  Johan satt i Oxelösunds kommunfullmäktige och i Utbildningsnämnden för (v) ett tag den här mandatperioden, innan han flyttade med familjen till Uppsala.
  Han har ofta ganska speciella uttalanden och säger rakt ut vad andra egentligen tycker och tänker.

  Vad sade han då vid mitt matbord, samtidigt tuggandes på en pizzabit ?

  - "Vad hände med dagis? Nu ska allt kallas Reggio Emilia, Montessori och Waldorf! Det enda som skiljer egentligen är bara att det finns olika mängd och storlek på stolar och saxar. Samt att de är privata och drar resurser från den offentliga förskolan."