Tuesday, February 03, 2009

Har världen förändrats, eller ser vi samma, strukturer, normer och mönster i kapitalismen?

Den kapitalistiska produktionens allmänna tendens är inte att höja den genomsnittliga normallönen utan att sänka den.
ur Karl Marx ord i Lön, pris och profit

1 comment:

Anonymous said...

gå och läs din idiot!