Monday, September 17, 2007

Aron Etzler så klart!


Nu har även Aron Etzler författare och chefredaktör på tidningen Flamman börjat att blogga.

Kolla in bloggen Trondheimsmodellen


Var också Välkomna till en politisk cafékväll en mil från min hemkommun på Nyköpings Folkhögskola.


När då?
Onsdagen den 19 september kl. 19.00

Politiskt café: Så skall ett land skötas!
”Så skall ett land skötas!” utropar journalisten Aron Etzler efter att i boken Trond-heimsmodellen ha granskat socialdemokratins och vänsterns utveckling i Norge de senaste åren.

Stortingsvalet 2001 innebar en katastrof för Arbeiderpartiet med så lite som 24 procent och bara var tredje LO-medlems röst. Partiet insåg att man måste gå en tredje väg mellan borgerliga privatiseringar och en byråkratisk offentlig sektor: att behålla den offentliga sektorns överlägsna samordning men låta de anställda, som bäst vet hur jobbet skall utföras, ha ett ordentligt inflytande över utformningen. Valet 2005 resulterade i en överväldigan-de seger för en koalition av partier till vänster om mitten. De fick t ex 75 procent av LO-rösterna och Norge fick Europas radikalaste regering. Fri entré.

No comments: