Friday, September 07, 2007

Miljöpartiet i högerburen som vanligt


Häromdagen blev vi i vänstern påhoppade i lokaltidningen av Miljöpartiet. Man kan fråga sig vad de har för syfte? De tycker att kommunen är en enpartistad, men de hoppar på oss för att vi är odemokratiska för att vi som oftast gör gemensam sak med sossarna. Är det så konstigt? Som jag säger i en artikel som är menad till inlägg utifrån i SN - Vilka alternativ finns?

Jag ska också poängtera att ni som bor i stora städer och är politiker kanske tycker att vi är snåla med arvoden. Men det är tradition att lilla Oxelösund bygger sitt engagemang på fritidspolitiker och inte yrkespolitiker.

Vi får ju arvoden från nämnder och naturligtvis förlorad arbetsersättning. Vänsterpartiet i Oxelösund anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Nu får jag hoppas att artikeln kommer med, i tidningen ändå. Fast jag lägger upp den innan i min blogg. Men det som står här är viktigt för Oxelösundsborna och kan vara roligt att läsa av andra kommunpolitiker.

Höjda lägstalöner för kommunalarna eller mera pengar i (mp:s) egna ficka?

I Södermanlands Nyheter 4/9 i en debattartikel med namnet enpartistaden, konstaterade (mp) att: ”Oxelösund i praktiken styrs, som om det största partiet Socialdemokraterna ensamt har majoritet, vilket inte är fallet. Hur kan det bli så?” Frågar de sig?

Vänsterpartiet konstaterade direkt efter valet att vi hade erbjudit (s) chansen till att fortsätta ett tydligt samt utvecklande vänstersamarbete med en majoritetskoalition. Vi har en cynisk styrande högerkonservativ högerallians på frammarsch i riksdagen och dessutom en starkare oppositionshöger i vår kommun. Vi anser fortfarande att det är oansvarigt med ett minoritetsstyre för kommunekonomin, vi vet fortfarande på inga villkor om vår kommunbudgets balanskrav går ihop förrän på KF? Vilka yrkanden får majoritet?

Emellertid har (s) på sista tiden varit väldigt tydliga med att samarbeta med vänstern, det har visat sig att vara särskilt påtagligt i mål- och budgetprocessen. Vänsterpartiet har tack vare det en stark vågmästarroll i alla nämnder och kommunfullmäktige, bättre sent än aldrig ska vi nog säga. Kan det vara den rollen som (mp) känner sig snuvade på?

Vi blir även anklagade för att: ”i alla frågor av betydelse och i ­övrigt med något enstaka ­undantag göra som sossarna vill.”

Ska vi påminna er om att Vänstern inte allt för länge sedan, lade så mycket som fem reservationer på ett och samma kommunfullmäktigemöte. Men att vi onekligen i regel söker vägar för att förverkliga vår vänsterpolitik är väl inte så konstigt? Det gör vi bäst ihop med sossar. Vilka andra alternativ finns?

Ni skriver dessutom att ”såväl den borgerliga alliansen som miljöpartiet de gröna ­menar att varje partis gruppledare innan mandatperiodens slut bör ersättas med minst 20 procent. Vänsterpartiet har på kommunfullmäktige den 12/9 chansen att visa hur det är med det demokratiska sinnelaget.”

Som Vänsterpartister ser vi ser med större fördel att kommunens pengar fördelas till verksamheten. Vänsterpartiet anser att vi ska vara sparsamma med andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom uppdragen medger det i faktisk tid. Likafullt anser vi att det kan vara rimligt med anmodan i kommunens budget för 2008, där s och v tillsammans har föreslagit 5 procent av riksdags­mannaarvodet till gruppledarna, men det ni undanhåller i er artikel är att vi numera till en rimlig nivå har föreslagit ett oppositionsråd på 40 procent.

Ni i Miljöpartiet gör nästan ändå ständigt gemensam sak med borgarna. Då krävs det en politisk motmakt som vill utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga. Vänsterpartiet har tydligen en helt annan syn på fördelningen av resurser än ni i (mp). Vänstern har t.ex. gemensamt med (s) i mål och budgetprocessen majoritet för en miljonsatsning för att stärka rätten till heltid. En majoritet av dem är kvinnor som tvingas till deltidslön, oftast därför att arbetsgivaren inte erbjuder annat än deltid. Vi vill visa att vi kan bättre.

Vänsterpartiet har även finansierat en egen budgetkalkyl, där vi har lagt en hel del säryrkanden. Vi satsar bland annat på mer personal i utbildningen, vården, extra matsatsning, mera pengar till en trygg och säker uppväxt och en extra låglönesatsningspott på 0,7 procent.

Om man nu vänder på frågan? Vill Miljöpartister istället ha ca: 10 000 kronor extra i månaden i egen ficka än satsningar på anställdas lägstalöner i kommunen? Det återstår att se på kommunfullmäktige den 12/9?

Patrik Renfors (v)
Gruppledare och KF-ledamot


No comments: