Thursday, November 01, 2007

Höger åt vänster, eller vargen åt Rödluvan?


Läs Håkan Gustafssons inlägg på Vänsterpartiets debattsida. (Han är Oxelösundsvänsterns vice ordförande.)

Om nu högern går åt vänster, och vi i vänstern konsoliderat vår systemkritiska position och vår vision om det klasslösa humanistiska rättvisesamhället, och givet den erfarenhet som visar att socialdemokraterna är ideologivilsna vindflöjlar, så förskjuts politikens tyngdpunkt alltmer åt vänster.


//Men i ett längre perspektiv så tror jag ändå att om vi håller stadigt i våra fanor och fortsätter dra åt vänster så kommer det att fortsättningsvis att ge allt större utdelning, med en sorts servoeffekt. För oss och arbetarklassen. Är det björnen Baloo som gör en björntjänst? Och i så fall vem? Har han blivit kryptokommunist? Nåja, det får finnas hejd för den alltför optimistiska absurdismen.

No comments: