Thursday, November 22, 2007

Stockkonservativ demokratisyn!


Idag hade jag ett debattinlägg i Sörmlands Nyheter om makt och ägande samt representativ demokrati. Debattartikeln kom till på grund av en artikel i måndags som hanterade ett kommunlt bostadsbolag - Nyköpingshem och ett ställningstagande från grannbyns fd. kommunalråd Göran Forssberg (s)
I samma tidning hade de idag även en ledare som behandlade samma sak, dock med en annan vinkel än min.

Här är min artikel i sin helhet.

Stockkonservativt, Göran Forssberg!

Jag trodde inte mina ögon när jag läste i SN 19/11, att det förra kommunal­rådet Göran Forssberg (s) ville sparka hela Nyköpingshems styrelse. Istället för politiker ville Göran Forssberg satsa på styrelseproffs. Åter igen har gräddan av socialdemokraterna varit inne på en farlig väg och sällar sig till borgerlighetens märkliga syn på demokratin.
Göran, du måste väl inse det stock­konservativa valet i att avskaffa den representativa demokratin i ett folkägt kommunbolag som Nyköpingshem?

Som tur är Oxelösunds socialdemo­krater nyktrare i den frågan och har samma inställning som Oxelösundsvänstern. Både vänstern och sossarna har haft en kraftigt kritisk inställning till högeralliansens motion, som med moderaterna i spetsen har försökt att få tillhanda en utredning till att instifta ett odemo­kratiskt tjänstemannastyre med styrelseproffs i kommunbolagen.

Till skillnad från Göran Forssberg (s) så strävar jag som vänsterpartist till att det gemensamma och samhälleliga ägandet skall öka och användas för att främja jämlikhet, demokrati och ekologiskt hållbar och rättvis regional utveckling. Det har tydligen slutat att vara vissa socialdemokraters mål? Kan det vara en sådan svävande strategi som har fått väljarna att byta partifärg i Nyköping? Vi inom arbetarrörelsen måste ena oss i kampen om att fördjupa demokratin och utveckla det folkliga deltagandet! Demokratin måste försvaras, återerövras och utvecklas.

Ett ökat gemensamt ägande ger oss större möjlighet att styra produktions- och konsumtionsmönster. Vare sig politisk demokrati, utbyggd offentlig sektor eller fackliga rättigheter har kunnat upphäva det faktum att kapitalismen per definition är odemokratisk. Detta visar på ett ökande behov av samhällelig, demokratisk samordning av ekonomin.En fundamental demokratisk princip är att människor skall kunna påverka beslut som påverkar dem.

I en demokrati är medborgarna själva samhällets högsta beslutande instans. Vi måste ha en folksuveränitet, utövad genom den fritt valda folkförsamlingen i parlamenten och i allmännyttiga kommunbolag som det här gäller. Kampen för demokrati kan inte skiljas från kampen mot orätt­visor och ojämlikhet. Tron på politikens möjligheter måste återupprättas! Demokratin är mer än allmän rösträtt och formella friheter – den måste göras till folkets makt över samhället.

Patrik Renfors
gruppledare, vänsterpartiet i Oxelösund


3 comments:

nicklas eriksson said...

Mycket bra! Det är sådana sossar som han som gör att jag någon gång, kan inte säga när, kommer att lämna partiet.

För övrigt, allt bra annars? Kolla gärna in www.dagensarena.se, ett medieinitiativ från vänster som insett att den borgerliga mediedominansen är ett demokratiproblem och strävar efter att bryta det. Jag har länkat till dem, gör det du också vetja! De är partipolitiskt oberoende.

Mkh

Nicklas

Nicklas said...

Jag tror det var lite massmedialt förvrängt. Styrelsen skulle bytas ut och VD`n sparkas så långt var vi överens...

Nicklas

Patrik Renfors said...

Tidningarna brukar ha den tendensen, men jag utgick ifrån artikeln och hur våra borgerliga politiker har utryckt sig i er grannkommun Oxelösund.

Obs... synd att vi fick skjuta på Finlandsresan Nicklas F.