Tuesday, November 22, 2005

Normala liv?
"Sättet att välja ut riksdagskandidater baseras på att junilistan saknar
medlemmar och en traditionell organisation. Tanken är ju inte att den som kört för fort är omöjlig, vi vill ju ha människor som har levt normala liv." - Detta säger Lundgren till SVD.

Ska folk rösta på den odemokratiska Junilistan i valet?

Ett odemokratiskt parti som inte har medlemmar - Helt utan en organisation att göra sin röst hörd i - Utan befogenhet att påverka den interndemokratiska processen.

Vad menar Nils Lundgren med vanliga liv?

Är normaliteten ett mått på välstånd? Självklart ska Junilistan kolla upp sina gynnare till kandidater så att de inte får in liknande högerextrema filurer som sitter i Junilistans partigrupp i EU-parlamentet. Annars är det risk för att få ett nytt Ny demokrati i rksdagen. Eller har vi redan fått det i och med Junilistan?

Kamrater vet de vita miljonärsåldermännen Nils Lundgren och Lars Wohlin hur det är att leva normalt? Är det någon av er som känner sig lika ”normala” som de grånade herrarna?

Många frågetecken behövs rätas ut med Junilistan!

Särskilt som Lars Wohlin säger det motsatta!

"Vi tror inte på att ha vanliga människor med. Du kan kalla oss elitiska om du vill. Det där är den socialdemokratiska politiken. Jag gillar inte den. Då blir de som styr lika dumma som allmänheten." - Junilistans Wohlin i DN.

Lundgrens gynnare vill istället minska folkets inflytande i nämnder, utskott, riksdag och för övrigt i hela offentliga sektorn.

Vänsterpartiet som oftast omotiverat blir anklagat för det mesta, vill som alternativ ha mer inflytande för människan - Vi vill ha större del förtroendevalda så att löntagarna får mer makt över produktionsmedlen i vårt samhälle.

Makten ska utgå från folket i kommuner, landsting, riksdag och i de statligt och kommunalt ägda bolagen.

Lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och allas rätt till kollektivavtal måste också till varje pris förvaltas, försvaras och förstärkas!Vi har ett rått klassamhälle som innefattar hög arbetslöshet, otrygga visstidsanställningar samt tidvis miserabla levnadsvillkor. Kamrater! Klass, kön och etnicitet är helt främmande begrepp för de här kapitalistiska och penningstinna herrarna.
Dagens arbetsmarknad är inte rättvis. Otrygga visstidsanställningar är ofta det enda som erbjuds den som är under 25. Det berör nästan hälften av alla LO-kvinnor.
Anställningsvillkoren är generellt sämre för kvinnor än för män. Kvinnans medellön är knappt åttio procent av mannens, det går likväl att förändra patriarkala maktstrukturer och osakliga sociala orättvisor om bara viljan finns.

Det är dessutom vanligt att invandrade svenskar blir systematiskt diskriminerade av arbetsgivarna redan innan anställning, det drabbar ofta likafullt människor med arbetsskador och funktionshinder. Det är ett oförskämt slöseri med människors erfarenheter och resurser.

Högern uttrycker att en kraftigt sänkt socialförsäkring samt sänkt A-kassa ska tvinga ut folk i arbete, de vill ha en lönesänkningsspiral och mindre krav från de anställda.
Det är arbetslösheten, inte de arbetslösa som ska bekämpas därför avvisar vi alla tankar på sänkta ersättningar.


Nu har till och med den egoistiska och mörkt blå ”Alfons Åbergkopian” – Fredrik Reinfeldt kritiserat folkets rika vita män i Junilistan för allt för långtgående skattesänkningar.

Kamrater vi måste lyckas att övertyga väljare och få dem att inse att Junilistan inte är ett demokratiskt alternativ!
De är likaså ännu ett till högerparti som sällar sig till mörkerkrafterna i den borgerliga tomteskaran.

Vi måste till varje pris mota bort de konservativa förtryckande värderingarna.
Kapitalister har allt genom tiderna försökt att pressa tillbaka arbetarklassens landvinningar.

Glöm inte, det är samma gamla höger vid valet 2006!

Rösta då istället på ett socialistiskt och feministiskt parti, Vänsterpartiet som värnar om den generella välfärden!

2 comments:

Johan Persson said...

Lundgrens uttalande blir ju extra intressant med tanke på hans kollega Wollins åsikter:

"Vi tror inte på att ha vanliga människor med. Du kan kalla oss elitiska om du vill. […]Det där är den socialdemokratiska politiken. Jag gillar inte den. Då blir de som styr lika dumma som allmänheten."

Men du, ta och lugna ner dig med färgbytet i texten, det går ju runt i huvudet på mig :-)

rainsoaked42 said...

Jag fortsätter i herr Perssons anda, Wollins uttalande har obehagliga kopplingar till det tidiga 1900-talets diskussioner kring allmän rösträtt. Kan ju citera den högerkonservative Pontus Fahlbeck ur en skrift från 1902:

"Makten är och har sedan urminnes tid i Sverige varit delad. Detta är vår frihets värn. Äfven arbetarne skola väl en gång komma ut ur de utländska idéernas trollkrets och växa in uti dessa nationella åskådningar, som uti den ömsesidiga respekten för samtliga berättigade intressen ser allas och det helas välgång. Måste vi sålunda besvara frågan, om en rösträttsutvidgning bör ske, obetingadt jakande, så återstår den andra, huru långt man därvid bör gå. Att den icke bör utsträckas till s.k. allmän rösträtt, torde vara själfklart."
- Fahlbeck, Pontus E., "Rösträttsreformen", 1902.

Man kan se vissa blåa tendenser som lyser igenom Wollins uttalande...