Saturday, December 02, 2006

"Blått" önskemål om att tära på kommunekonomin?

Moderaterna och Alliansen vill ha mer politisk tid. Då är genast de två partierna s och v dumma och maktfullkomliga. Men tillsammans är vi starka med en ondsint majoritet, enligt överklassens budbärare i högern.


Hur kan vi vara dumma när vi har majoritet för våra beslut? vänsterblocket har visserligen tappat mark.
Valet -98 hade s + v 76 % av rösterna -02 backade vi något till 63 % i år gick det riktigt dåligt med bara 55 % på två partier. Så visst ska oppositionen få mer tillträde, men det får de ju automatiskt genom mandatfördelningen.


Det här är en artikel jag alldeles nyss har skickat till lokaltidningen om det politiska läget i Oxelösund. Vi har varit ganska tillmötesgående, så gott det går. Och vi vill inte att högern ska få onödigt mycket att säga till om.


Jo, som jag har sagt förut styr Sossarna i minoritet med hoppande majoritet. Dock har de på sista tiden varit väldigt tydliga med att samarbeta med vänstern. Det gör vänsterpartiets vågmästarroll i alla nämnder och kommunfullmäktige ännu starkare. Bättre sent än aldrig.

Demokratitillskott för alla partier ingen nekan till opposition.

På föregående kommunstyrelsemöte proklamerade högeralliansen med Moderaterna i spetsen att de ville ha ett oppositionsråd, anledningen ska vara att de har blivit så stora mot förut. Alliansens fulla förslag hade kostat över en miljon kronor av skattebetalarnas pengar. Det är enormt mycket i en sådan här liten kommun. Var ska de ta pengarna ifrån? Det har de som vanligt inte preciserat. Ganska nyligen ville Moderaternas minska andelen ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, för att spara pengar och minska vänsterpartiets inflytande.
Dock lyckades det inte. Men nu ska vi gödsla med pengar för att införa ett heltidsavlönat oppositionsråd?

Alliansen har bara fått 36 % av rösterna i Oxelösund. Vänstern och Sossarna har dock ändå föreslagit att alla partier ska få ett ytterligare proportionellt stöd utöver det vanliga partistödet. Det ska göra det lättare för partierna att få fram fakta och underlag från tjänstemannaorganisationen. Summan för högeralliansen blir då 150 000 kronor, till en tjänst till 36 %.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag bygger på att alla partier får del av satsningen. (S) får ej grundmandatsersättningen och bara 50 % av den proportionella ersättningen, eftersom de redan har den enda kommunalrådsposten i kommunen.

Vårt förslag kostar ca: 337 000 totalt, högerns över en miljon och Miljöpartiets förslag bygger även det på fantasisummor! Mp anser att alla gruppledare ska ha 40 % av kommunalrådets smått förminskade lön och därtill ska det finnas ett oppositionsråd!?
Ska jag påminna om att kommunens totala budget ligger på ca: 380 miljoner kronor. Så ser ni säkert det orimliga i förslagen. Vänsterpartiet vägrar att dra ner i den kommunala verksamheten.

De 150 000 kronorna som alliansen tillsammans får kan fördelas hur de vill, om högern anser att de ska ha ett oppositionsråd på ideell heltid är upp de dem, men då blir ersättningen den samma. Den utsedda oppositionsledaren i högeralliansen får 15 000 fördelat på tio månader, då det inte är någon politisk verksamhet under två hela sommarmånader.

Arvodet är bra betalt, då det omräknat till heltid hade blivit 39 600 kronor efter att arbetsgivaravgiften är borträknad. Det kan i varje fall i mina ögon ses som en väldigt generös lön. Faktum är att det tilltänkta oppositionsrådet Agnetha Rönn (m) även kommer att inbringa fasta arvoderingar från kommunstyrelsen i egenskap av vice ordförande och därutöver får hon även ersättning som vice ordförande i utbildningsnämnden. Vilka andra uppdrag hon kommer att ha det vet jag inte, men det är säkert fler. Då kan man väl knappast säga att (m) är portade från kommunhuset, som det har gnällts högljutt om i SN i veckan.

Under föregående budgetår har Moderaterna populistiskt hävdat att vi kan sänka skatten om vi minskar den politiska tiden. Oxelösund har låga arvoden och minimalt med yrkespolitiker, vi har bara ett kommunalråd, resten är fritidspolitiker. Det tycker jag är bra.
Vänsterpartiet anser att vi varken ska minska eller öka andelen yrkespolitiker i vår kommun, om inte den politiska tiden genom multipla uppdrag medger det i faktisk tid.

För min och vänsterpartiets del, så innebär (s) + (v):s förslag att vänstern får 50 000 att använda hur vi vill för att bygga demokrati. Jag som nyvald gruppledare sittandes i Ks-au, kommunstyrelsen, Förab, Ofab och kommunfullmäktige m.m. kommer enbart att ta ut förlorad arbetsersättning och ev. uppdragsersättning. De extra 50 000 kronorna kommer istället aktivt att användas av partiet utomparlamentariskt för att pressa tillbaka högern i alla dess former.

Patrik Renfors

Gruppledare i Vänsterpartiet

Oxelösund

No comments: