Wednesday, December 06, 2006

Patriarkala maktstrukturer motverkar nödvändiga låglönesatsningar!


Det är tidningen Kommunalarbetaren som undersökt lägstalönerna hos fackorganisationen Kommunals medlemmar. Av 193 undersökta kommuner har Oxelösunds kommun de lägsta lönerna. Vänsterpartiet i Oxelösund har tjatat, tjatat och åter tjatat om att lägstalönerna ska höjas. Vi har fått en del genomslag i flera budgetar i vår strävan. Men det händer ju INGENTING! Jag blir så frustrerad. Visst har det hänt en del, men de visstidsanställda och långtidssjukskrivna har halkat efter och blivit lottlösa. Det är en direkt diskriminering av ett flertal anställda! Glöm inte att rättvisa och fördelningspolitik är produktivt.

Det här säger folk i lokaltidningen SN om situationen.

– Men kompetens betalar vi för, säger personalchefen Åsa Rosendahl-Söder.
Hon ifrågasätter undersökningen och undrar om alla kommuner redovisat likvärdigt.
(Fotnot av mig) Nu ser man verkligen hur viktigt det är att vänstern motion om 3R-metoden bifalles och sätts i verket i verksamheten. Så att de politiska besluten följs av tjänstemannaorganisationen.
Fakta är att Oxelösunds kommun enbart betalar tillsvidareanställda lägstalön på 15 000 kronor i månaden.
Är du vikarie är lönen lägre oavsett hur kort eller långt anställningen är. Och Oxelösunds kommun har förhållandevis många vikarier.

– Det är lönediskriminerande och inget annat. Det är förskräckligt, säger Birgitta Luoto.
Likadant reagerade hon för något år sedan. Då var det långtidssjukskrivna och föräldralediga som kom i kläm.
Och städpersonalen inom Oxelösunds kommun var till för något år sedan de sämst betalda i Sörmland.

– Det är trist och visar samtidigt att det är nödvändigt att jobba vidare, säger kommunchefen Ulf Lindelöw om jumboplatsen i låglöneligan.


Kommunal fick för snart två år sedan igenom att lägstalönerna skulle höjas till 15 000 kronor. Socialdemokraterna i Oxelösund ville tillsammans med vänsterpartiet gå i bräschen och vara bland de första i landet med att införa lägstalöner på 15 000 kronor.
Det gjordes, men vikarierna fick stå utanför. (Fotnot 2) Så var inte beslutet enligt (v)
Frågan om lägstalöner i Oxelösund har vid ett flertal tillfällen skapat politiska diskussioner.
– Men det känns ju som om vi inte kommer någonstans. Det är väldigt knepigt att vi fortfarande har så låga löner. Vi har ju gjort riktade insatser, säger Patrik Renfors (v).

Han menar att Oxelösunds låglönesatsning framstår som ett misslyckande.
– Klyftorna ska minska. Nu måste vi vara ännu offensivare
i våra låglönesatsningar, säger han.

Kommunalrådet Benita Vikström (s) låter bekymrad över de låga lönerna.
– Så ska det inte se ut, säger hon.

Men ledande socialdemokrater anser att det ska vara skillnad på löner för fast anställd personal och vikarier.
Den åsikten delas inte av Birgitta Luoto, som även är socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige.
– Lägstalönen på 15 000 kronor i månaden ska gälla alla, säger hon.

Högst lägstalön, enligt undersökningen, har Kommunals medlemmar som arbetar
i Värnamo kommun. Där är lägstalönen 17 250 kronor. Det är 3 390 kronor mer än i Oxelösund.Det här skrev jag i samband med internationella kvinnodagen i år.


Häromdagen blev jag uppringd av Sörmlands Nyheters lokala politiska reporter om att Oxelösunds kommun har gått ifrån ett beslutsfattande och enligt min uppfattning gjort ett bestämt lagbrott. Läs artikeln här.

Oxelösunds kommun var bland de första i landet med lägstalöner på 15 000 kronor i månaden. Som Vänsterpartister har vi länge varit envisa, gnatande och tjatande samt en blåslampa i baken på sossarna. Kommunens verksamhet ska inte subventioneras av låga kvinnolöner. Men lägstalönerna gäller nu helt plötsligt av allt att döma inte för alla.
Kommunen har bildat ett A- och ett B-lag, där bara tillsvidareanställda får del av låglönesatsningen. Deltid och vikariat blir helt utan!
Så här sade Mayvor Lundberg (s) ordförande i kommunfullmäktige och chef för kommunens städenhet när hon anser att kommunen inte delar upp personalen.
– Det är inte frågan om ett A- eller B-lag, säger hon. Mayvor Lundberg tycker inte socialdemokraterna lovat för mycket. En vikarie har inte samma ansvar som en tillsvidareanställd. En vikarie har inte helhetsbilden.

Kommunalrådet Benita Vikström (s) som även sitter i sossarnas partistyrelse menar också att.

- Det måste finnas rim och reson bakom upplägget och därför gäller inte lägstalönerna vikarierna.

Vad är det för skitsnack, både jag som ks-representant och Emil Carlsson (v) vice ordförande i kommunstyrelsen anser att det är ett klart lagbrott. Emil ska även ta upp detta ärende genast i kommunstyrelsens arbetsutskott och i budgetberedningen.
Lagbrottet ser man tydligt när man läser Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - paragraf 3.

"En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning."

Förfarandet är ett lagbrott! Det här är en klar och tydlig direkt diskriminering av de redan så hårt drabbade visstidsanställda löntagarna.
De är redan hårt drabbade med springvikariat, daglönarjobb och med ovissa förhållanden i arbetslivet. Nu piskar orättvisan de här arbetstagarnas ryggar dubbelt upp!
Initiativet är upp till kommunalarbetarförbundet att förhandla om det här med kommunen, men som politiker måste vi också dra vårt strå till stacken och vara föredömliga arbetsgivare. Som feministister och socialister i Vänsterpartiet kommer vi göra vårt allra yttersta för att få bukt med galenskapen.

Jag anser att kommunen måste sluta diskriminera omedelbart!

Jag ska medge att sossarna i kommunen har varit villiga att kämpa tillsammans med vänsterpartiet för den här viktiga frågan, men nu tar de åtskilliga steg ifrån retoriken och hamnar i högerburen. Dock har Socialdemokraterna varit med på att korrigera misstagen i den gällande låglönesatsningen. Misstagen bestod i att tjänstemännen förra året bedrev en omedveten eller en medvetna miss där Kommunal fick förhandla sist av de olika fackförbunden. Kommunalarna fick inte den summa som var avsatt att förhandla om, utan bara småsmulorna.
Vi har gjort en tydligare skrivning i år för den fortsatta låglönesatsningen.

Låglönesatsningen ska minska de osakliga skillnaderna mellan tekniska och människovårdande yrken. Därtill har vi fått det mer uttryckligt inskrivet i policyn att i år ska potten särskilt ska riktas till kommunals låglönegrupper.

Hur som helst måste det till en grundläggande omdanade förändring i samhällssituationen med låga kvinnolöner.

3 comments:

Anonymous said...

Längre lever arbetarpartiet och dess allierade!!

Anonymous said...

Längre leva det (s)talinistiskt partiet i Oxölesund och medlöpare (v)båda vill arbetarnas bäst!

Patrik Renfors said...

Oj, vad sakliga vi är nu då?