Tuesday, November 18, 2008

Lissabonfördraget påverkar strejkrätten och kollektivavtalsmodellenDen 20 November röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vi kräver garantier för att skydda den svenska avtalsmodellen och konflikträtten. Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.

Det nya fördraget - Lissabonfördraget - förbättrar inget av detta. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att vi hoppas att alla riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen stödjer vårt förslag om en vilandeförklaring och skjuter på beslutet i tolv månader. Denna tid behövs för att utreda hur Lissabonfördraget kommer att påverka kollektivavtalsmodellen och strejkrätten. En lösning måste presenteras som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt innan fördraget ratificeras.

Besök vår kampanjsida för att läsa mer och på andra sätt engagera dig i kampanjen!

http://www.vansterpartiet.se/svenskamodellen


No comments: