Wednesday, November 05, 2008

Vänsterns krav förminskades och försvann

"På senaste kommunstyrelsemötet i Oxelösund hade miljöpartiet och vänsterpartiet gjort gemensam sak för bandyplanens framtid. De krävde att kommunen skulle bjuda in till ett möte med Oxelösunds Idrottsklubb – mot bakgrund av de massiva protester som framförts mot att bandyisen ska tas bort. Tanken var att OIK skulle kunna presentera sitt förslag för att rädda bandyisen. Begäran röstades ned."


Läs mer på SN:s ledarsida- Olof jonmyren

No comments: