Tuesday, October 31, 2006

Jag är så stolt över att vara vänster!


Varför då? Jo, idag kom en mogen solidarisk samt rättvis skuggbudget från Vänsterpartiet. Det märks att budgeten mynnar ut i socialismens vackra tecken, där vi alltid är på de svagas sida.
Den påvisar även en stark viljeprofilering i feminismens tecken, i en kompromisslös kamp mot kvinnors patriarkala underordning. Vänsterbudgeten har dessutom en bra fördelningspolitisk och socioekonomisk klassprofil.

Jag är så stolt att vara Vänster, synd bara att majoriteten har gått på alliansens samt högermedias mytbildningar om att vi står för något gammalt. I själva verket vill vi göra om samhället i grunden. Det här är ett bra steg på vägen. Vi står för något nytt!

Var det inte någon i valrörelsen som dryftade orden att det inte går att få till stånd en jobbpolitik som stärker vår generella välfärd och höjer kvinnors löner samt stärker deras fackliga rättigheter?

Jo, det var ett antal i hela den politiska skalan till höger om Vänsterpartiet. Nu är det bevisat att vi har talat sanning om att det är full möjligt med en feministisk och socialistisk vänsterpolitik.

I den här budgeten skapas 150 000 jobb på tre år i offentlig sektor.


Alliansen har redan sänkt skatterna med 42 miljarder! Är det någon efter valets konstituerande, som tror att vi kommer få en bra generell välfärd i ett blått Sverige? Nej, vi måste få till en kritisk rättvis vänsterpolitik, för att den lille mannen och kvinnan kan få det bättre. Välfärdsslakten från högern har börjat, de ska göra mycket hyss med A-kassa, socialförsäkringssystemen, arbetsrätten och likt förra gången införa en massarbetslöshet.

Här är den nya vänsterbudgeten som som spelar en oppositionell roll i kvinno- och arbetarrörelsens återtagande av makten från den nyliberala överklassen.

Klicka här för att läsa om vänsterns - Budget för rättvisa och arbete.

No comments: