Sunday, April 02, 2006

F! lägger Karbonpapper under Vänsterpartiets feminism!

Förr i tiden lade man under ett karbonpapper för att kopiera redan färdiga skrifter. På senare tid har F! kopierat delar av Vänsterpartiets feministiska politik. Det ostrukturarade Feministiskt initiativ har döm av all förvåning även förträngt bort tanken om det viktiga klassperspektivet. Kan det vara en medveten strategi, för att Fi ska kunna återanvända så många "bortgjorda partivildar" som möjligt?


Varför ska de då starta ett nytt parti, när exakt samma frågor drivs av ett redan existerande Vänsterparti? Och hur kan en viss f.d. Folkpartist vid namn Carlshamre ställa upp på det här valmanifestet? Hon har allt genom hela sin politiska karriär fördömt Vänsterpartiets feministiska politik? Hur ställer hon sig till arbetstidsfrågan?

"EU-parlamentarikern Maria Carlshamre, som tidigare i år hoppade av folkpartiet, är det enda namnet med en liberal partibakgrund högt upp på valberedningens riksdagslista. Hur ser du på vänsterförslagen i valmanifestet, som sex timmars arbetsdag?

- Jag kan se att det finns problem. Vad kommer det att kosta? Det är en konstig prioritering att satsa så mycket pengar på något som kanske inte alla människor vill ha."

Här ovanför kan vi se hur bra det börjar för samstämmigheten i F! - annars kallat för : "Det finns ingen blockpolitikpartiet???"

Så här säger Gudrun Schyman i Svd.

"Gudrun Schyman säger i ett uttalande att riksdagslistan består av engagerade personer som med stor kompetens kan lyfta in det feministiska perspektivet i politikens alla sakområden. I riksdagen kommer partiet att vidga politikens gränser och vitalisera demokratin, framhåller hon. Partiet beslutade också under helgen om innehållet i valmanifestet inför riksdagsvalet i höst. Huvudpunkter i valmanifestet är rättvisa löner, mäns våld, individualiserad föräldraförsäkring, antidiskriminering och att samhällsbyggnaden måste ske utifrån kvinnors villkor."


Vi Vänsterpartister driver redan samtliga de här punkterna i vår valplattform och har dessutom gjort det en längre tid!
Här är några centrala krav ur Vänsterpartiets mer analytiska, feministiska och socialistiska valplattform: Jag markerar med rött eftersom vi sammanfaller med f! eller eget driver mer tydligare feministiska frågor. Det här är bara ett axplock från valplattformen där jämställdhetspolitiken går som en röd tröd genom texten.

 • Vänsterpartiet vill investera i 200 000 nya offentliga jobb inom välfärdssektorn och andra eftersatta områden.
 • Lagstifta om rätten till heltid.
 • Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas. (En tydlig jämställdhetsfråga för föräldralediga föräldrar och gravida kvinnor.)
 • Genomföra arbetstidsförkortning med bibehållen lön för särskilt belastade yrkesgrupper som exempelvis vårdbiträden och undersköterskor.
 • Skärpt jämställdhetslagstiftning och skärpta sanktioner mot etnisk diskriminering.
  Mer resurser till JämO.
 • Individualiserad föräldraförsäkring.
 • Stoppa privatiseringar och avregleringar av vård, omsorg skolor, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser. Insatser mot sexualiserat våld
 • Alla kommuner ska åläggas att ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor.
 • Utbildningsinsatser ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om och utveckla strategier emot sexualiserat våld.
 • Kvinnor ska garanteras skyddat boende i alla kommuner.
 • Skärpta krav på skolans sex- och samlevnadsundervisning.
 • Feministiskt självförsvar ska erbjudas som tillval i gymnasieutbildningen.
 • Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning ska ge status som flykting.

Det här är ett citat från vänsterpartiets valplattform om arbetsliv och jämställdhet.

"Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal. Vi vill skapa 200 000 nya offentliga jobb. Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar sjukskrivningar och arbetsskador. Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning. Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Det är viktigt att ungdomar kommer in i arbetslivet på samma villkor som andra. Vi vill stärka deras ställning genom generella åtgärder såsom full sysselsättning, trygga anställningar och en generell välfärd. Vi arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Vi stödjer fackliga krav på att höja de lägsta lönerna. JämO måste få mer resurser för att kunna bevaka att arbetsgivarna lever upp till Jämställdhetslagen. Rätten till arbete gäller alla, oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering, ersättningen till arbetsgivare som anställer människor med funktionshinder eller arbetshandikapp ska höjas, och lagen mot etnisk diskriminering skärpas i tillämpningen. Offentliga arbetsgivare ska ta sitt ansvar för att bryta rasistiska och sexistiska strukturer, exempelvis genom att inte använda tjänster från företag som diskriminerar."


Vänsterpartister som driver de här nödvändiga frågorna har ett redan existerande nätverk samt parti, som uppbackar företrädare i kampen mot patriarkatet- och klassamhället.

Gudrun Schyman verkar ha fått storhetsvansinne, hon vill även med företrädare från motsatt block föra kampen mot patriarkatet. Hur ska det funka i t.ex. i frågor om hushållsnära tjänster dvs. den vädigt omtalade pigdebatten? Att vara politiker innebär tydligt att ta ställning mellan vänster och höger. Om arbetsmarknaden ska bli mer rättvis, måste vi genomföra det i symbios med facket. Som politiker måste vi föra en progressivt fördelande inkomstpolitik, där vi ger kommuner och landsting mer resurser genom skattereformer. Fackförbundskollektiven ska ges möjlighet att fungera som en kamporganisation för löner och villkor till medlemmarna. Vänsterpartiet vill ha en tydligt reglerad arbetsrättslagstiftning och rätten till kollektivavtal. Vänsterpartiet kommer visserligen inte att ha svårigheter att samarbeta med F!:s partipolitik, av många ovan nämnda skäl. Det riktiga hotet kommer från den borgerliga alliansens ständiga duckande för jämställdhetspolitiken. Det är endå en stor risk för att en röst på feministiskt initiativ kommer att hjälpa borgarna. Det är ganska troligt eftersom att F!-partiet antagligen hamnar utanför fyraprocentspärren. Visst kommer F! dra några borgerliga röster, men mestadels dras ifrån vänsterblocket, utan att komma in i rksdagen. Det gör att Göran Hägglund i det fundamentalistiska "värdekonservativa" Kristdemokraterna gnuggar sina antifeministiska händer. I sin stålsättande vilja om att få kvinnor att stå vid spisen, utan arbete att gå till och vagga sina barn utan kommunal barnomsorg. F! har ingen genomgående klassanalys och vägrar ta ställning till blockpolitiken. Det är risk för att ett ostrukturerat F! kan ge en borgarseger.

Vänsterpartiet är glasklart i sina analyser, vi anser till likhet och skillnad från F! att....
Klassamhället och patriarkatet är skilda maktstrukturer med olika materiell grund. Därför måste de analyseras var för sig. Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan överordnas eller underordnas varandra. Politiken får inte vara könsblind, lika lite som den kan vara klassblind.

Rösta istället på det enda feministiska alternativet - Vänsterpartiet.

9 comments:

Martin Degerman said...

Mycket sant. Men utvecklingen just nu går ju mot att personliga partier är trendigt. Vänasterdemokraterna, rödtrosorna, Motalas vänner o s v.

Eller förlåt. Trosaradikalerna ska det va.

Patrik Renfors said...

Haha, ja vi får hoppas att inte folk tror att allt som är nytt är bra!
Det har varit så mycket tjafs i tidningar om "förnyare" och tradiotionalister så att folk tror att allt är svart eller vitt. Det är snarare rött eller blått.
Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. De redan etablerade partierna har en helt annan partistruktur, just bara för att värna om interndemokratin och medlemmarnas makt över de förtroendevaldas beslutsfattande.

Ett parti som har funnits med på arenan sedan 1917, har under åren lärt sig av misstagen. Vi måste få mer av folkrörelsedemokrati. Inte mindre som i de små enfrågeintressepartierna.
till nittio procent var det Vänsterpartiets politik som var Schymans storhet, tio procent var hennes egna skicklighet. Vänsterpartiet skapade tyvärr "ursäkta utrycket" hennes mediakåthet. Det har gjort att hon till varje pris vill stå i rampljuset trots skandaler.
Schyman var bra för vänsterpartiet, vi har fortfarande samma feministiska politik. Skillnaden är att nu får mer vänsterpartister synas med feministiska frågor ur partistyrelsen och riksdagen.
vi är inte på lång väg lika toppstyrda. vi har t.ex. Camilla sköld Jansson, Alice åström och Marianne Ericsson partistyrelsens i verkställande utskott. som är enormt duktiga på feminismen.

Anonymous said...

Jaha - så mycket skillnad gör alltså elva år! Patrik säger sig vara trettioett; alltså är jag med mina nyligen fyllda fyrtiotvå elva år äldre.

Någon gång under de elva åren tog alltså en era inom kopieringstekniken slut. För det är uppenbart att du inte vet så värst mycket om det du skriver. Här får du lite hjälp på vägen:

* Karbonpapper stavas med k i början, inte c.

* Man lade karbonpapperet under, inte över, originalet.

* Det användes minst lika ofta -- troligen mycket, mycket oftare -- för att skapa nya dokument i två (eller flera) exemplar, som för att kopiera redan färdiga skrifter.

OK, inte för att din lilla liknelse har någon direkt bäring på ditt huvudsakliga argument... Men inte ger det något positivt bidrag till din allmäna trovärdighet heller.

Christian Conrad
Helsingfors

Patrik Renfors said...

Haha, du har så rätt. Under ska det vara. Och amerikaniseringen har även nått Vänsterpartister. Då jag råkade skriva carbon det engelska ordet för kol. Jag ska genast rätta. du ser jag är inte så dogmatisk som pressen säger om vänsterpartister att jag inte kan ända mig.

Tomas Jonsson said...

Frågan om varför är berättigad. Samtidigt så tror jag att Fi kommer att stärka vänsterpartiet.

Feminismen kommer att lyftas upp i debatten men eftersom feminismen har starka kopplingar till patriarkal och klass så kommer Fi aldrig att kunna stå eniga. Därför tror jag att varje utspel från exempelvis Maria Carlshamre kommer att gynna vänsterpartiet.

Patrik Renfors said...

Tomas, jag tror att du har helt rätt! Men många frågor snurrar i huvudet kring alla "nya" halvmessyrer till partier.

Mikael.R.Nilsson said...

tack för ditt besök på min blogg ja det är sant vi måste stärka arbetarrörelsen innan det är försent för det krävs människor som vågar stå upp mot etablissemanget och det är där vi kommer in i bilden

Patrik Renfors said...

Ja, vi måste bredda Vänstern mer med facklig- politisk kamp.
Det har varit mycket, tjafs om vägval hit och dit, men det riktiga stället som behövs breddas är det utomparlamentariska arbetet i facket, det kan vara ganska ensamt där som vänsterpartist.
Det finns många som röstar på vänstern av fackligt aktiva, men de vågar fortfarande inte gå ut med det för att rädda för att få komplikationer i sina uppdrag.
Jag har dock inte råkat ut för det så mycket. (Lite snälla gliringar blir det, men det är bara roligt.)

Jag var ju tvungen att lägga en kommentar i din blogg. Eftersom att även du var fackligt aktiv i IF-Metall och Vänsterpartist.

Anonymous said...

Bravo!

C.R.C,
Hfrs