Wednesday, June 13, 2007

Hur röstar (m)? - uppdaterad


Ikväll ska vi behandla en motion om en personalvikariepool, som utgår från en gammal motion som vänstern hade 2003 om att stärka tillsvidareanställningar och heltid. Då fick den avslag.

Men den här gången kommer motionen hör och häpna från Moderaterna.
Trots att motionen nu kom från ett oväntat håll, så vill vänsterpartiet bifalla motionen och
att kommunen tillför kapital till en fastanställd vikariepoolgrupp, som har en humanare arbetsform. Detta är för att ge de som nu är ordinarie och vikariepersonal en tryggare och mer avstressad arbetsmiljö. Vi ställer oss frågande till varför Moderaterna, som inte har öppnat mun om, timvikarietjänster, rätten till heltid och ohälsotalen bland de anställda lägger motionen.. Men vi välkomnar det här yrvakna initiativet. Vi ställer o konsekvent bakom den här motionen, då vi själva har drivit frågan länge.

Nu har det gått rykten om att Moderaterna ska dra tillbaka sin egen motion, nu tror velputtarna inte på "sin" egen politik?
Undrar hur nickedockorna i övriga alliansen ställer sig? Och hur ställer sig sossar som har lyft frågan åtskilliga gånger i kommunfullmäktiges vägledningsdebatter? Vågar Moderaterna själva rösta på sin motion, när vänstern gör det?

Jag återkommer med mer efter KF.

*************************************
Uppdatering:

Frågan återremitterades till slut för att kommunen ska se över om vi kan göra en bredare personalpool i hemtjänsten, på Björntorp och på Sjötångens äldreboenden.
(Sossarna ändrade sig i sista stund efter en tids velande.)
Av vad jag har fått höra av kommunals företrädare, så vill de ha en sådan här pool, de var mycket nöjda då den återremmitterades till en full översyn.

Vänsterpartiet har som sagt drivit frågan länge. På det här sättet kan vi komma tillrätta med målen om rätten till heltid med deltid som möjlighet, öka tillsvidareanställningar och stundvis stärka personaltätheten. Vi har idag en mindre men fungerande pool på Björntorp, varför inte göra en större som spänner över större delar av omsorgen med Sjötången och hemtjänsten?

Kommunanställda ska fullt ut ha rätt till heltid! Och deltid ska vara en möjlighet. Oviss timanställning medför ett större ohälsotal, jämfört med dem som har fast tjänst. Timanställda vågar inte vara borta och säger sig heller inte ha råd att tacka nej till jobb. De går till jobbet fast de är sjuka - och orkar knappast göra ett fullgott arbete.

För dessa anställda kommer utbrändhet och långtidssjukskrivningar inom några år vara ett faktum. Vem tjänar då på timvikariens kortsiktiga och ohållbara arbetssituation?

Vi ska inte acceptera att någon tjänar på andras olycka. De anställdas arbetsmiljö och rättigheter ska vara av hög prioritet!

Vi måste jobba mer för att kommunen sätter fokus på de anställdas hälsa och mänskliga värden.


No comments: