Monday, May 07, 2007

Öppet brev till avhoppare: Var är politiken?


Här Vänsterns oppositionsråd Peter Linnstrand på bild på årets distriktsårskonferens på Åsa folkhögskola. Här är dessutom hans personliga öppna brev till en numera avhoppad politisk vilde. Det har varit många upprörda känslor efter att två fd. Vänsterpartister gav borgarna majoritet i Landstinget Sörmland. Läs här, här, här och här.

Ni får usäkta mig för att några av länkarna har dålig färgsättning i texten, vid den tidpunkten hade jag en annan utformning dvs. svart bakgrund på bloggen.


Öppet brev till Marco Venegas: Var är politiken, Marco?
.
2007-05-05 (Länka hit)
.


Efter ditt senaste utspel, om att du kände dig kränkt och utmobbad, för ett burop i fullmäktige, känns det angeläget att genom detta brev fundera lite över dina avsikter. Du sitter i landstingsfullmäktige på vänsterpartiets mandat, trots att du inte längre är medlem i partiet!

Uppenbarligen delar du inte heller Vänsterpartiets ideal och värderingar. Du tycks ha ett mycket svalt intresse för den faktiska politiken, som bedrivs i landstinget.
Faktum är att du har haft ganska mycket utrymme i press och media sedan valet, mer än de flesta fritidspolitiker. Men Marco, inget av dina utspel har egentligen handlat om politik, inte mer än att ditt namn alltid står under den borgerliga majoritetens uttalanden. Jag förstår att du befinner dig i en märklig och pressad situation Marco. En situation som jag inte ens önskar mina värsta fiender.

Du har vänt ditt parti, dina väljare och dina ideal ryggen och blivit en av "dom". En av "dom", som vi med förakt pratade om över en kopp kaffe på våra möten, en av "dom" vars ideal och strävanden står så långt ifrån våra egna som bara är möjligt, en av "dom" som mäter lycka i pengar och titulatur och sätter dessa värden över de värden som vi bär med oss i våra hjärtan.

Jag förstår att en sådan tväromvändning som du har gjort politiskt också får konsekvenser för dig privat. Att vänner och bekanta, framför allt från det parti som du en gång tillhörde, ifrågasätter ditt agerande. Jag förstår att du känner dig utsatt och pressad! Men Marco, du har själv försatt dig i den situationen som du nu befinner dig i. Det var ett aktivt och medvetet val från dig och Ann Berglund. Det vore naivt att tro något annat än att du, vid tidpunkten för ert avhopp från vänsterpartiet, inte kunde förstå vilka konsekvenser det skulle få för dig, såväl privat som politiskt.

Därför är det förvånande att du idag, ungefär ett halvår efter att du gav moderaterna makten i landstinget, gör utspel och försöker plocka billiga politiska poäng på att det är synd om dig! Jag tror dig när du säger att du känner dig utsatt för mobbing och trakasserier och att du blir illa behandlad. Jag tror att du skulle bemötas med mycket mer respekt om du förde fram den vänsterpolitik som du i samband med ditt avhopp hävdade att du skulle bedriva!

Du och Ann Berglund är ledande politiker i landstinget och ansvariga för att vi i Sörmlands landsting har en borgerlig majoritet. Du blir av naturliga skäl också en symbol för det som många av oss upplever som ett enormt svek. I egenskap av ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluft, i egenskap av skarp debattör och politiker så borde du förstå att dessa uppdrag ställer krav och sätter press. Jag är uppriktigt trött på dina utspel där du hela tiden försöker utmåla dig som martyr.

Du har ett ansvar... Inte bara för kultur- och utbildningspolitiken i landstinget, du bär också ansvar för att Landstinget idag styrs av högermän. Väljarna kräver att du tar det ansvaret Marco! Du framhåller ofta och gärna att du minsann blivit vald och har mandat av väljarna.

Jag vill påminna dig om att du blev vald som vänsterpartisten Marco Venegas och inte i egenskap av den borgerliga politiker som du har blivit! Jag träffar ofta sörmlänningar, många är nyköpingsbor, som framhåller det fantastiska arbete som du tidigare har gjort i Nyköping och framför allt i Brandkärr. Samma människor, dina vänsterväljare Marco, undrar också vad som har hänt med din glöd och din vilja att förändra och förbättra för de svagaste i samhället.

De undrar, precis som jag, varför du inte driver någon konkret sakpolitik utan istället fokuserar på kampanjer i syfte att få folk att tycka synd om dig. De undrar, precis som jag, hur du kan ställa dig bakom en högerpolitik och rösta ner Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till upphandlingspolicy... Det förslag som vill ställa krav, det förslag som aktivt tar ställning mot barnarbete och för internationell solidaritet, det förslag som för ett år sedan lika gärna skulle kunna vara skrivet av vänsterpartisten Marco Venegas.

Så Marco, jag anser att det är dags att börja bedriva den politik vi gemensamt var överens om. Det är du skyldig att göra! Om du känner att det är för jobbigt så bör du fatta beslut om att avgå!

Peter Linnstrand
Oppositionsråd (v)


1 comment:

Marco Venegas said...

Svar till Peter Linnstrand (v)

Jag tar helt avstånd från ditt påstående om att vi pratade med förakt om våra politiska motståndare på våra möte. Vänsterpartiet är ett demokratiskt parti i själva kärnan. Tyvärr finns det en liten klick som inte är intresserade av demokrati och dess process, men majoriteten av vänsterpartister skulle aldrig skriva under på ditt påstående.
Jag vet precis Peter Linnstrand vart förakt leder till, förakt leder till hat och hatet leder till våld, det våldet som miljoner och åter miljoner människor runt om i världen blivit offer för. Jag själv hade alla förutsättningar för att bli en hatmaskin efter allt som min familj, mina kamrater och jag själv varit utsatta för under Pinochets diktatur i Chile, men jag lyckades förvandla alla dessa negativa känslor till något positivt istället.
Under hela mitt vuxna liv har jag jobbat just med motsatsen till förakt nämnligen högaktning, högakta de vuxna, ungdomar och barn jag kommer i kontakt med i de olika projekt som jag varit engagerad i. Allt jag berättar just nu, har inte för syfte att någon skall tycka synd om mig eller att jag försöker att spela martyr som du, Peter Linnstrand, med förakt påstått.
Nej du, Peter Linnstrand, jag tycker att det var märkligt hur du nonchalant behandlade "ett litet burop i fullmäktige" mot mig, men nu förstår jag att vi utgår ifrån olika utgångspunkt i politiken, du står för förakt (det har du själv skrivit). Jag kommer i fortsättning att reagera och lyfta upp i medierna om detta angrepp fortsätter i fullmäktige. Du kan inte tro "att den som inte är med mig är emot mig", vi tänker olika och har olika perspektiv på saker och ting. Detta är en av demokratins grunläggande principer.
Det är inte lätt att veta vad du är ute efter, det verkar som du blandar ihop äpplen och päron. Först talar du om för mig att jag inte längre är medlem i vänsterpartiet och sedan försöker du kräva av mig att driva den politik som vi i vänsterpartiet gemensamt var överens om?!
Jag driver den politik som vi inom regnbågsalliansen har kommit överens om, något annat vore helt absurt. I det politiska program som vi i regnbågsalliansen kommit överens om, finns en del av vänsterpolitik såsom politiska idéer från (mp), (c), (fp), (m), och (kd).
Jag blir både förvånad och lite fascinerad av att du försöker definiera mig. Du känner inte mig, du vet så lite om mig och ändå vågar du dra så stora slutsatser.

Marco V
Landstingsfullmäktige
Sörmland