Monday, July 02, 2007

Höj genast studiemedlet med 1 200 kronor


Här är några tänkvärda rader från en debattartikel i tidningen Ångermanland. Artikeln är skriven av Rossana Dinamarca, riksdagsledamot (v) och Carolina Lindkvist, ordförande i vänsterns stundentförbund.Den handlar om regeringens usla skolpolitik med katederdisciplin med pekpinnar. Framför oss ser vi en cynisk politik som sopar undan benen för arbetarklassens kompetensutveckling.

Idag lever många studenter under socialbidragsnormen, de är alltså per definition fattiga. För att studenterna ska kunna klara sig på studiemedlet behöver det höjas med ytterligare 1 200 kronor i månaden.
De skriver också det här.
Tre av fyra borgerliga partier lovade innan valet att studiemedlet skulle höjas, men ingenting händer. Höjda studiemedel är viktiga för att alla ska ha råd att studera vid högskolan. Men istället så begränsar regeringen möjligheterna för arbetarklassen att söka till högre studier. De yrkesförberedande utbildningarna och lärlingsutbildningarna urholkas när eleverna fråntas behörighet till högskolan.No comments: