Saturday, March 15, 2008

Lite smått och gott från vänstern

Året - 07 har varit ett inflytelserikt år för oss i Oxelösundsvänstern.

Trots att vi har backat efter valet har vi haft mycket att säga till om, då vi numera är vågmästare i samtliga nämnder, bolag och kommunfullmäktige.

Kommunen har gjort ett plusresultat på 13 miljoner kronor och vi har äkat med 37 innevånare efter en lång negativ spiral. Vi har äntligen tagit fram ett flertal detaljplaner för boende och arbetstillfällen. Kustbostäder har även börjat att bygga hyresbostäder. Men vi har också varit emot som vanligt. Vänstern motsatte sig tydligt byggnation på Ljungholmen. Vi uttalade t.ex. i SN att:

Vi som kommunpolitiker måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, dvs. vi måste både tänka på närmiljön och byggandet, dock finns andra mer strategiska platser till att bygga på i Oxelösund för att få in nya skatteintäkter.

- Det var även från första början en katastrofalt ogenomtänkt plan att bygga på Ljungholmen. Vi motsätter oss byggande av låghusen och självfallet ska vi inte bygga artonvåningshus på Femöre.

Socialdemokraterna har bitvis försökt att samarbeta med oppositionen i många frågor, de har vacklat med visst medhåll från en del håll i alliansen krav på en orättvis konkurrensutsättning. Där har vi en så länge håll dem till vänsterfilen, men just nu i pågående mål- och budgetprocessen börjar de vingla över till högerdiket igen.

07 var ett förhållandevis lyckat år för budgetarbetet. Vänsterpartiet var väldigt aktivt med många separata säryrkanden i budgetalternativet. Allt eftersom budgetmötena fortlöpte, fick vi dessutom in några krav på vägen. Några av dem var t.ex. ett miljö- och klimatmål i koncerndirektiven och att kommunen skulle satsa på kvinnojouren MIRA.

Ett Vänsteryrkande som gick igenom på budgetfullmäktige var en extra pott för ungdomars och äldres mat.

Tyvärr gick inte våra yrkanden om en ökad låglönepott på 0,7 %, ökad personal i utbildning och omsorg samt mer anslag till trygg och säker uppväxtprojektet.

Vi har också varit aktiva i fullmäktigedebatten, sågat alliansens förlag vid fotknölarna, vågat vara tydligt kritiska mot sossar med balans. Vi har lagt flera motioner och behandlat några från förra året. Ett genombrott efter vänsterpartiets tre års krigande för att kollektivavtal ska vara ett krav vid upphandling är att det numera är det bifallet.

En ny skolplan är framtagen där Håkan och Lasse har gjort ett hästarbete och fått in nästan hela vänsterns 16-punktprogram om skolan. Hans har stridit tappert emot en 3G-mast på Jogersö. Lotta har kämpat för våra visioner i ombyggnationen av ramdalsanläggningen. Sinikka har kämpat väl i vård och omsorgsnämnden.

No comments: