Friday, March 28, 2008

Några ord om högerns bitterhet

Att Moderaterna och högeralliansen använder verksamhetsberättelsen som ett politiskt slagträ i debatten förvånar mig inte nämnvärt. (Det här är ett tal jag framförde på onsdagens kommunfullmäktige angående årsredovisningspunkten.) Lyssna på hela KF här.

Visst är en budgetredovisning alltid ett trixande med siffror, men våra revisorer har framfört att årets granskningsinsatser inte föranlett revisorerna att framföra anmärkningar mot styrelsen, nämnd eller enskild ledamot i dessa organ.
De har granskat redovisningen och bedömer att den i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Det morras från högerblocket, men det är bara sunt. Då vet vi att vi är på rätt väg!

Bitterheten från er i alliansen mot årsredovisningen är mest ett uttryck av misstro mot den politiska kompassen. Vi har inte konkurrensutsatt och privatiserat med ovissa upphandlingar, där man aldrig vet hur stora de ekonomiska ramarna blir.

Kommunens verksamheter måste utföras med medborgarnas intressen och bästa för ögonen, inte för att privata företag ska tjäna pengar på dem. Dessutom drabbas personalen i de privatiserade och konkurrensutsatta verksamheterna av försämrade villkor, eftersom personalkostnader är en av de utgifter som används för att konkurrera om anbud och marknadsandelar. Har vi kvar den demokratiska styrningen kan vi göra mycket.
Men där kommer vi till ett stort utropstecken i kommunens rapport!

Vi har helt förödande inte någon som helst ordentlig redovisning i kampen för att öka lägstalönerna i kommunen. Inom bolagskoncernen har utrymmet ökat 5.0 % lokalt utifrån 4,2 % i de centrala, men har de gått till de med lägst inkomst?

På budgetberedningen i förra veckan fick vi veta att hela den extra kommunala låglönepotten inte har använts!? Har den slagits ihop för att bara nå lägstalönen enligt centrala avtalet? I så fall är väl detta ett spel för gallerierna?

Jag återupprepar mig vi ska inte ligga på en 192 plats i löglöneligan i vår kommun. Vi ska vara en röd föregångskommun.

Om jag ska vara lite positiv ett tag igen så är jag obeskrivligt glad att vi har lyckats i rätt till heltidssatsningen. De extra pengarna som Alliansen ville ta bort i förra budgeten har gjort stora progressiva framsteg. Vi har äntligen gått framåt och löst några av de patriarkala knutarna i kommunen.

Det är förvisso bara med nästan tio procents ökning, men det är klart positivt!

Nämnderna har gått bra och vissa har fått ett stort överskott, det visar kanske bara att vi har haft seriösare budgetramar under förra året än innan. Men vi slipper åter igen ta igen det i balanskravet för kommande år. Lilla Oxelösund på 11 200 innevånare ska vara stolt att vi med bibehållen offentlig standard har fått ett plus på 13,1 miljoner kronor och en nyinflyttning på 37 innevånare.

Som en sann marxist tittar jag tillbaka på historien för att kunna förvalta, förebygga samt förbättra Oxelösund. Det har gjorts med en flytande röd majoritet, med vissa dialektiska olikheter, men med rätt riktning, dvs en riktning åt vänster.

No comments: