Monday, March 03, 2008

Stadgar, möten och vänsterpolitik!


Hej hopp!
Jag skulle just sätta mig ner för att skriva kommungruppens rapport inför årsmötet den 16/3. Jag har varit på ett tungt Ksau-möte och ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, så jag skriver något mer lättsamt istället.
(Konstigt att man alltid hittar annat att göra.)
Fast det brukar bli gjort, dock i sista stund.

Verksamhetsplanen är visserligen klar, utskickad samt upplagd på hemsidan för motionsyttranden. I år kommer jag att slippa det dubbla oket med att vara ordförande för partiföreningen samt Gruppledare i kommunen.

Nu slipper jag granska mig själv kan man säga!

Emil som har haft ett sabbatsår efter att ha vilat upp sig efter tio år som gruppledare, har tackat ja till att ta över som ordförande efter mig. Så nu är det ombytta roller kan man säga.

Nu vankas det årsmöten lite överallt, ett är redan avklarat i förra veckan med IF-metall och Järnbruksklubben på SSAB. Vi i valberedningen fick igenom vårt förslag. Jag har inte den allt för betungande uppgiften att fortsätta att vara sammankallande i valberedningen till klubbens valberedning plus lite annat. Jag och min företrädare som gruppis Emil Carlsson hamnade beklagligtvis i en utredningsgrupp ihop med revisorerna. Att man inte kan hålla tyst som Vänsterpartist.

Det har dessutom varit ett kongressmedlemsmöte i partidistriktet. Där fick vi som är nominerade till kongressombud presentera oss och ett antal motioner antogs av Sörmlandsvänsterns medlemmar.

Nu tror jag tyvärr inte att jag kommer med som ett ordinarie ombud.
Både vår distriktsordförande Lotta fornarve Johnsson och jag som är vice ordf. i DS, är nominerade och båda är ju som bekant från Oxelösund.
Jag var ombud på kongressen 2004 och 2006 då vi var 7 ordinarie ombud, nu har vi fått ett medlemstapp i och med att Trosavänstern inte finns längre.

I år är det bara sex delegater och en ersättare från Sörmland som får åka till Norrköping på Kongressen. Förra gången kom både Lotta och jag med, så vi får se hur valberedningens förlag och hur poströstningens utgång blir.

Jag har dock några gemensamma motioner och en egen som ska upp på kongressen. Den enskilda kongressmotionen handlar om mycket av det som står här i det här inlägget, dvs. mandatperioder och styrelsearbete. Det behövs i min mening en ändring i stadgarna gällande val av styrelse för att likställa med övriga arbetarrörelsen. (Nu har jag närmast kollat på IF-metalls stadgar)

Stadgemotionen handlar om mandatperioder för styrelsen.

§ 41. Styrelsens och revisorernas mandatperiod är nu ett år. Den borde utökas till två för de ordinarie ledamöterna för att få kontinuitet. Blir det avhopp från styrelsen , eller om någon flyttar kan det ske fyllnadsval året efter eller på ett nytt medlemsmöte. Kassör och ordförande väljs inte samma år likt hälften av styrelsen. Suppleanter väljs varje år som nu sker.

På tal om styrelser och liknande, så har jag en glad nyhet. En gammal men ung styrelseledamot i Oxelösundsvänstern (allmänt kallad för Skägg-Johan) har gått och blivit ordförande i vänsterpartiet i Uppsala. Grattis Johan Persson! Läs mer här och här.

No comments: