Monday, June 09, 2008

Sörmlandsvänsterns kompromissmotion om 6-timmars arbetsdag fick bifall


Hur gick det med sörmlandsvänsterns motion, som delvis höll med programkommissionen om att vi måste vara mer strategiska i samklang med facket i våra skrivningar om arbetstidsförkortningen, dvs. att normalarbetstiden ska kortas, men att vi inte får sväva om målet om 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön? Den fick bifall!
(Den har kommit till av Lotta och mig ur samtalen från en av de många resorna till distriktstyrelsens möten i världsmetropolen Flen.)

Den avgående programordföranden Ali Esbati var dessutom uppe och talade väl om den som ett kompromissförslag. Här kommenterar i SVT Rapport, (4 minuter in i inslaget) Oxelösunds och sörmlandsvänsterns Lotta Johnsson Fornarve om att normalarbetstiden ska förkortas, med målet sextimmars arbetsdag och med bibehållen lön. Obs de har förväxlat namnrubriceringen. Här är även ett annat klipp, med lite eftersnack från en verklighetsfrånvänd "expertkommentator"

Det här är några ytterligare kommentarer från Lars Ohly.

-Vår socialism måste kunna sammanfattas med tre små ord
- Mycket Mer Demokrati, sa Lars Ohly i sitt avslutningsanförande på Vänsterpartiets kongress i Norrköping.

Vi vill arbeta tillsammans med människor för att öka lönearbetarnas makt på sina arbetsplatser, de boendes makt i sina bostadsområden, elevernas och de anställdas makt i skolan och allas makt över samhällsutvecklingen. I sitt tal gav Lars Ohly sitt och rörelsens tack till alla de partikamrater som lämnat sina uppdrag på kongressen. Därefter pekade han på några tydliga uppgifter framöver:

-Den första och viktigaste strategiska utmaningen för vänstern handlar om att möta klimathotet och den globala uppvärmningen med en radikal miljöpolitik, konstaterade Lars Ohly.

-Vi vill bekämpa kapitalismen och patriarkatet, men under en begränsad tid är det fullt möjligt att leva och överleva i både kapitalistiska och patriarkala samhällen. Vi vill det inte, och många människor förtrycks i dem, men det är möjligt att leva vidare. Om vi däremot misslyckas med att bekämpa klimathotet kommer liv i den mening vi känner till det inte i längden vara överhuvudtaget möjligt, fortsatte han. Ohly avslutade med att slå fast att den nuvarande regeringen måste ersättas med en ny regering och en ny politik. Kongressledamöterna jublade och under lening av Damkören sjöngs internationalen.

Vänsterpartiet vill att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Det beslutade kongressen på söndagen. Bakgrunden till förslaget är att det i dag finns många familjer där barn har fler än två föräldrar.
Det kan t.ex. handla om familjer där två samkönade par skaffat gemensamma barn tillsammans. Bara två föräldrar får då vårdnaden. Skulle de dö, får de två andra inte vårdnaden automatiskt.
Kongressen fastslog också, mot partiledningens vilja, att v behöver en ny sjukvårdspolitik. Dessutom ska fildelning tillåtas för enskilt bruk.
Ny sjukvårdspolitikKongressen slog fast att partiet behöver en ny sjukvårdspolitik. Partiledningen får därför, mot sin vilja, i uppdrag att ta fram en ny sådan lagom till valet 2010.
Kongressen vill även se försök med så kallas anropsstyrd kollektivtrafik i glesbygd. Det innebär till exempel att varje vuxen får möjlighet att åka taxi till kollektivtrafikens enkelbiljettstaxa ett visst antal resor per månad.
Partiledningen blev också överkörd i frågan om privatiseringar av offentlig egendom. Kongressen röstade för en motion om att utarbeta ett återställningsprogram av de senaste årtiondenas privatiseringspolitik. Samma sak gällde ett förslag om att utarbeta en strategi för hur det kollektiva ägandet skyddas på längre sikt än de fyra år som en valperiod varar.
Andra förslag som vann kongressens gillande var en lag som förhindrar barns skuldsättning, förbättrade återbetalningsregler för studielån samt att minerallagen ändras så att återföringen till samhället blir minst 10 procent av vinsten från all mineralutvinning.

Vänsterpartiets kongress


8/6 Fildelning och Kuba splittrar v

7/6 Lars Ohly omvald som v-ledare

7/6 V ger inte upp kravet på sextimmarsdag

7/6 Lars Ohly utmanas på partiledarposten

6/6 Ohly vill höja arbetsgivaravgiften

6/6 V på väg överge sextimmarskrav

6/6 Ohly redo behålla lägre skatter

6/6 Kuba stridsfråga på v-kongress

Fler...

No comments: