Saturday, June 14, 2008

Vill ni ha det som i Sovjet? Jasså inte? Gör som då som Vänsterpartiet - Rösta nej till FRA och avlyssning.


"Med en rasistisk argumentation går högern i bräschen för ett övervakningssamhälle. Ett kontrollsamhälle där den personliga integriteten gång på gång åsidosätts. I terrorbekämpningens namn ska det lagras, åsiktsregistreras och avlyssnas. Hädanefter så tänker jag i varje sammanhang, vid varje tillfälle, i varje debatt fråga: Vill du ha det som i sovjet Fredrik? Alltså jag bara undrar, med tanke på det kontrollsamhälle du just nu håller på att införa." citat av Ida Gabrielsson (v)


DN12 SvD12 AB1


No comments: