Wednesday, September 10, 2008

Högern har skjutit kommunSverige i sank!


Artikel i DN - Ulla anderssons kommentarer

"Att få in fler
anställda i den offentliga sektorn är en gammal hjärtefråga. För att stärka kommunernas ekonomi föreslår vänsterpartiet bland annat att regeringens frysning av statsbidragen upphör så att de räknas upp med tre respektive sex miljarder kronor för 2009 och 2010.

- Det är i kommunerna som de stora varslen kommer att komma nästa år, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet kommer också att föra fram gamla förslag som att höja studiemedel, bostadsbidrag och garantipensioner, samt att återställa a-kassan. Åtgärderna finansieras bland annat genom att partiet säger nej till många av de skattesänkningar som regeringen genomfört." - DNVänsterpartiets alternativa statsbudget är det enda alternativet, vi föreslår högre skatter och upptinade statsbidrag, men tyvärr vet jag inte om det helt skulle hjälpa min kommun.

Då regeringens skattesänkningar på 70 miljarder, har gjort att vi har ett väldigt lågt medelskatteläge som kommunernas skattebas räkas på. Sverige är ett sjunkande skepp!

Redan i år 2008 har vi 6-7 miljoner back i prognosen. Det ska hämtas hem de tre närmaste åren. Vi ska ta hem balanskravet, så har vi utöver det ca: 8 miljoner mindre att röra oss med 2009, 6 miljoner mindre 2010 och 4 miljoner mindre 2011.

Landstinget sörmland hade innan ca: 300 på minuskontot, med de nya skatteprognoserna hamnar det på en halv miljard back!

Regeringen har aviserat att de ska sänka skatterna med 15 - 20 miljarder till, jag tror knappast att de tar mer från socialförsäkrings- och A-kassesystemen, då de är fullkomligt dränerade redan så återstårdet att minska anslagen från staten till kommuner- och landsting.

Högern har skjutit kommunSverige i sank!

No comments: