Tuesday, October 07, 2008

Budgettider i stat och kommuner, stålbad väntar!


Vänsterpartiet gör i sin budgetmotion rejäla satsningar för att möta konjunkturen, förstärka välfärden, bygga ut infrastrukturen och minska klimatpåverkan. Här nedanför kan du ladda hem motionen och informationsmaterial.

- Regeringen har lagt en oansvarig budget som systematiskt ger mer till dem som har mest. Det är en politik som tydligt har misslyckats med att möta konjunkturnedgången, en negativ produktivitetsutveckling och en planande sysselsättning, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet.

- Vänsterpartiet gör bland annat investeringar i järnvägar, vi satsar på bostadsbyggande, utvecklar kollektivtrafiken, ökar antalet anställda i välfärdssektorn och lägger fram ett paket för små och medelstora företag. Våra satsningar bygger på en rättvis fördelning, ett långsiktigt tänkande och ett ansvarstagande för vår miljö, säger Marie Engström, skattepolitisk talesperon.

De båda presenterade idag vänsterpartiets budgetmotion vid en välbesökt pressträff ute på Mynttorget i Stockholm idag.

Själva budgetmotionen finns att läsa som PDF-fil här.

Budgetmotionen är väldigt lång, så här kan du ladda hem de satsningar du är mest intresserad av:

Sammanfattning

Rättvisa skatter

Äldrepaketet

Barnfamiljepaketet

Klimatpaketet

Fastighetsskatten

Finanskrispaketet

Företagspaketet

Kommunpaketet

Lokala infrastruktursatsningar

Utbildningspaketet


Men hur ser Oxelösundsvänsterns tilläggsbudgetalternativ ut? Vi fick förvisso pisk i KF, men så här hade det kunnat se ut. (vi fick igenom några yrkanden till trots)


Hur såg vänsterpartiet i Oxelösunds budgetalternativ ut?

På det här sättet hade vi kunnat stoppa kommunens stålbad.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Lyssna på här på budget-Kf på Webradion KF-2008-09-17 30Mb

Regeringens skattesänkningar på ca: 70 miljarder, har gjort att vi har ett väldigt lågt medelskatteläge som kommunernas skattebas räkas på. Sverige är ett sjunkande skepp!

Redan i år 2008 har vi 6-7 miljoner back i prognosen. Det ska hämtas hem de tre närmaste åren. Vi ska ta hem balanskravet, men utöver det ser det dessutom nattsvart ut. Kombinerat med de frysta statsbidragen och nya medelskatteprognosen. - Då har vi ca: 9 miljoner mindre att röra oss med 2009, 12 miljoner mindre 2010 och 14 miljoner mindre 2011.

Regeringen har aviserat att de ska sänka skatterna med 15 miljarder till, det har inneburit att medelskatteprognosen försämras ännu mer. Jag tror knappast att de tar mer från socialförsäkrings- och A-kassesystemen, då de redan är fullkomligt dränerade. Då återstår det att minska anslagen från staten till kommuner - och landsting. I och med den nya sänkningen, det tredje steget i det så kallade jobbskatteavdraget, har regeringen sänkt inkomstskatterna med 65 miljarder kronor sammanlagt, eller två procent av BNP. Beskedet igår var också att gränsen från när man ska betala statligt skatt höjs. Gränsen ska gå vid en månadsinkomst på 31 700 kronor, och den skattesänkningen gäller alla typer av inkomster.

Högern har skjutit kommun och välfärd-Sverige i sank!
Antingen blir vi religiösa och säger att gud ska hjälpa oss, det hjälper nog inte kommunen nämnvärt. Annars finns det bara ett alternativ. Att öka intäkterna.
Det socialistiska och feministiska Vänsterpartiet vägrar att osthyvla i vår gemensamma välfärd!

Vi vet att skatter eventuellt ska höjas i Landstinget, men vi måste som kommunpolitiker ha ansvar för Oxelösunds verksamhet.
Det är enkel matematik, sänkta skatter för Sverige ger mindre statsbidrag till kommuner och landsting. Oxelösund, en stad på ca: 11 200 innevånare, har fått en bitter eftersmak av regeringens usla politik.

Vänsterpartiet valde på KF att ha kvar personal och låglönesatsningar till priset av en skattehöjning på 50 öre. Det är bättre med progressiva statliga skatter, men tyvärr. Det vi förlorar i gungorna måste vi hämta hem i karusellerna.

Kommunen är i en allvarlig situation. Det är synd att ni andra partier har valt att blunda för sitsen vi är i. Vänsterpartiet har valt att försvara, förvalta och täppa till hålen i kommunens ekonomi med en smärre skattehöjning. I vänsterns alternativa budget har vi behållit och gjort satsningar på vård och omsorgspersonal, en bibehållen vuxentäthet i utbildningen, satsningar på komvux, föreningsbidrag, bevarad satsning på en trygg- och säker uppväxt, ungdomsfullmäktige och Mira samt Fontänhuset. Dessutom hade vi en budget i balans med hyfsat utrymme 2010 – 2011 för att vara beredda på högerregeringens ytterligare vansinniga skattesänkningar som de aviserade nyligen.
Nu kunde vi inte finansiera vårt budgetförslag för att vi inte fick igenom skattehöjningen.

Men vi yrkade

Att:
marknadsföring och annonseringsanslaget 2009 ska minskas 200 000 dvs. från 450 000 till 250 000, det återgår dock resterande år till 450 000 igen .

Att: OU – EU anslaget på 0,5 miljoner inte ska vara en budgetpost 2009 utan bara 2010 och 2011

Att: Fixar-Malte första året ska vara en halvtidstjänst (kombinerad)och de övriga budgetåren heltid.

Att: omställningskostnader på 0,5 miljoner - 2009 ska tas bort, pga. att vi i andra yrkanden behåller personal.

Att: låglönesatsningen ska bestå.

Att: personal i Vård och omsorg - 2009 ska ges ett anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 5 miljoner och 2011 på 5 miljoner.

Att: personal för vuxentäthet i utbildningen – 2009 ska ges anslag på 3,6 miljoner, 2010 på 4,5 miljoner och 2011 på 4,5.

Att: ge anslag till KFN för föreningsbidrag - 2009 på 80 000 och 2010- ska det ligga på 100 000 vardera.

Att: till flyktingsamordning anslå 0,2 miljoner 2010 och 2011.

Att: 2009 och 2010 ge anslag för Komvux på 300 000 vardera.

Att: trygg och säker ska vara ökas på med 0,2 miljoner till 2,2 miljoner igen för 2009-2010.

Att: Mira och fontänhuset ska få ökat anslag med 150 000, 2009-2011.

Att: ungdomsfullmäktige/råd ska få anslag på 100 000, 2010-2011.

Att: fördela 2008 år budgetunderskott med 285 000 på 2009 och 1,6 milj. vardera på 2011 för att få en budget i balans.

Här står det även lite om vänsterns riksdagsbudgetmotion i DN.

No comments: