Friday, April 28, 2006

1 maj i antågande.


Snart firar Oxelöundsvänstern arbetarrörelsens högtidsdag! Central talare på Järntorget i Oxelösund klockan 13.00 blir Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten. Hon kommer att tala om kravet på full sysselsättning samt vikten av att vi behåller och stärker rätten till kollektivavtal och utökar arbetsrätten. Det blir också flera lokala talare och ibland dem talar Vänsterpartiet Sörmlands DS-ordförande Lotta Johnsson Fornarve. Jag själv i egenskap av ordförande i lokalföreningen och vår gruppledare Emil Carlsson talar också. Vi agiterar och spelar proggmusik så det står härliga till. Utöver talen blir det även levande musik med bandet Röda Nejlikan. (Wiehe och Afzeliuscovers)


Det här är ett utdrag ur mitt tal - Som för övrigt inte är klart och kan ändras radikalt.

Socialister och feminister!
Snart firar vi arbetarnas internationellt röda helgdag. Vi har länge kämpat mot ett djupt strukturerat förtryck. Allt genom historien har patriarkatet och klassamhället dignat över oss. På första maj samlas socialister och feminister över hela världen i demonstrationer och kräver sin rätt. Som arbetare förespråkar vi en ny väg ifrån klassamhället och mot de orättvisa levnadsförhållanden som historiskt har levt kvar samt etsat sig fast på samhällskroppen. Klasskonflikten är global och även i Sverige är borgarna på offensiven! De är bara oense om de ska börja med att attackera de unga, sjuka, arbetslösa eller om de ska slå mot oss alla på en gång. Attacken mot anställningstryggheten hänger samman med attackerna mot arbetslösa och sjukskrivna, de är olika sidor av samma mynt. Vi lever i ett ekonomiskt system som producerar orättvisor. Högern uttrycker att en kraftigt sänkt socialförsäkring samt sänkt A-kassa ska tvinga ut folk i arbete, de vill ha en lönesänkningsspiral och mindre krav från de anställda. Det är arbetslösheten, inte de arbetslösa som ska bekämpas därför avvisar vi alla tankar på sänkta ersättningar. Attackerna mot arbetarrörelsens partier och fackföreningsrörelsen har mer än på länge duggat tätt från den bistra kalla högern. Då krävs det en politisk motmakt som vill utveckla den generella välfärden, som tar kamp för att skatt ska betalas efter bärkraft, som arbetar målmedvetet för att omfördela från privat till gemensamt, från män till kvinnor och från rika till fattiga. Vänstern är ett feministiskt och socialistiskt arbetarparti som vet att en annan värld är möjlig! Ett parti som står för den internationella solidariteten! Vänsterpartiet är ett parti som allt genom historien har vägrat vara traditionellt och vågar vara vänster. Kapitalisterna har fortfarande makten över produktionen och våra liv. Är det då konstigt att vi i vänstern kräver ett fördjupat demokratiskt inflytande? Vi har länge levt i ett kapitalistiskt samhälle med en despoti som är så mycket småaktigare, förhatligare och bittrare, ju öppnare den proklamerar vinsten som sitt mål. Historien är inte klar, vi skapar ny progressiv historia genom att kräva vår demokratiska rätt. Rätten består i en socialistisk och feministisk kamp mot de dagliga orättvisorna i samhället och på arbetsplatserna.

No comments: