Wednesday, April 26, 2006

Borgerliga river höjt försäkringstak.- uppdat.

Den borgerliga alliansen kommer att riva upp beslutet om höjt tak i sjukförsäkringen som riksdagen fattar i vår, sade folkpartiledaren Lars Leijonborg i SVT:s Gomorron Sverige.
Den 1 januari 2007 kommer taket att återställas till dagens 24.800 kronor, från det höjda 33.100, om de borgerliga vinner valet, sade Leijonborg.


Men efter 2007 vill folkpartiet höja taket igen???

-Vi tycker att det är rimligt att så många som möjligt ska få sina 80 procent, säger Lars Leijonborg.

Vad försöker han göra? Jag tror att syftet är att få med sig så många mitten- högerväljare som möjligt och samtidigt låtsas bry sig om de som har hamnat i utanförskap. Han vill inte ha några 80 procent!

Men hur är det möjligt i ett samhälle där kapitalister har makten över ägandet och tillskanser sig 170 miljarder i egen ficka, medan nyanställningar inte finns på dagordningen? Kapitalister tjänar inte på full sysselsättning. Borgarna vill bekämpa de arbetslösa inte arbetslösheten.

Rivningen av sjukförsäkringstaket i en högkonjunktur är en tydlig symbol för den cyniska alliansens försök att skapa en lågtgående lönesänkningsspiral, genom att A-kassa och trygghetssystemen attackeras. En sänkt välfärdsstandard tvingar arbetslösa att ta jobb till lägre betalning. Det i sin tur gör dessutom att reallönerna sänks eller avstannas i de förhandlade lönerevisionerna. Det blir för förvisso bara för alla löntagare som inte har en chefsbefattning eller är en hög tjänsteman. Löneklyftor ökas på och borgarnas partiprogram kan infrias!

Lita inte på borgarna, särskilt inte på det nya "hårda" Folkpartiet. Falangen socialliberalerna i Folkpartiet är av försvinnande karraktär. En annan tydlig signal till ett kallare samhälle är att alliansen också vill attackera de med ett jobb att gå till. Maud olofsson har sagt att det är ett löfte att borgarna kommer att riva upp vänsterblockets lagförslag till rätt till heltid. Enligt oss i vänstern ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet. Alliansen vill ha rättighet för företagarna att flexibelt plocka med de anställda som marionetter. Det är inte mänskligt!

Vänsterpartiet har till skillnad från högern en konkret politik för full sysselsättning.

 • 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Fler ska arbeta på skolorna, i sjukvården, på biblioteken, hos polisen, inom äldreomsorgen.
 • Heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal.
 • Full sysselsättning. De nyliberala teorierna om "naturlig arbetslöshet" har fått för stort genomslag, och ska ersättas av en grundsyn att alla måste ha jobb.
 • Demokratisera riksbanken och slå fast att sysselsättningen är viktigare än låg inflation.
 • Använd pensionsfonderna för att få fler i arbete.
  Rättvis fördelning med stark välfärd för alla istället för skattesänkningar åt de som har mest.
 • Jämlikhet mellan kvinnor och män, bland annat genom höga skatter och satsningar i barn- och äldreomsorgen.
 • Stoppa privatiseringarna. Vinstintressen i t.ex. vården är både dyrt och riskabelt.
 • Arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Inled försök i kvinnodominerade yrkesgrupper i offentlig sektor.
 • Samhälleligt ägda företag ska stödja teknikutveckling och innovationer som leder till modern produktion.
 • Stimulans av "gröna jobb", bland annat genom satsning på miljöteknik.
 • Starkt försvar av kollektivavtal och strejkrätt.


Som Vänsterpartist stödjer jag den fulla sysselsättningens politik, med tankar på gammal beprövad Keynesiansk politik. Det är dock ingen tokvänsterpolitik, som det har utmålats av media. (Det hade gärna fått vara mer vänster.) Innan 1990 var det en skandal om sysselsättningsgraden sjönk mer än till två procent. Nu har vi en inbyggd kapitalistisk spärr, genom att vi har budgettak och inflationsmål. Vänstern vill åter igen ge riksbanken ett sysselsättningmål.

Offentliga satsningar genom en stor trygg offentlig sektor, har av arbetarrörelsen och fack möjliggort att både kvinnor och män har fått möjlighet att jobba i förvärvslivet. Den offenliga sektorn har lyft fram framgångar som Ericsson i symetri med gamla televerket (telia), en stor expanderande basindustri har varit möjlig tack vare billig reglerad el i Vattenfall, SJ har möjliggjort ABB (ASEA:s) framgångar.

Så visst finns det en koppling mellan offentlig och privat sektor. Som inte nödvändigtvis börjar vid det privata. Vänsterpartiet accepterar inte arbetslöshet. Vi ser rätten till ett arbete, som en av de viktigaste grundläggande rättigheterna. Vänsterpartiet vill därför skapa 200000 nya jobb inom den offentliga sektorn. Fast borgarna säger det motsatta! Det behövs fler sjuksköterskor och läkare inom vården och äldreomsorgen, fler lärare och förskolelärare i skolan och förskolan. En satsning på den offentliga sektorn gynnar kvinnorna, eftersom det är en majoritet av kvinnor som arbetar inom offentlig sektor. En utbyggd offentlig sektor skapar också jobb inom den privata sektorn, eftersom dessa båda sektorer är beroende av varandra. Det ska vara riktiga jobb med en lön som det går att leva på. Det ska vara jobb där man inte tummar på anställningstrygghet eller grundläggande fackliga rättigheter.

Uppdatering samma dag.

Jag behövde bara gå till jobbet och delta på ett kommunfullmäktigemöte innan det uppenbara hann skrivas i tidningarna.

Borgarna är samma gamla rävar, med något lurigt surt rönnbär bakom örat. (hmm blev den här meningen rätt, ahhh ni fattar.)

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt anser att det är viktigt att snabbt genomföra förslagen från Bankeryd vid ett regeringsskifte, men en bit in i mandatperioden måste partierna göra en avstämning för att se om politiken gett fler jobb, som tanken är, och hur man ska gå vidare.

- Där gör vi snarare bedömningen att ska vi ta något steg i någon riktning så vill vi göra ytterligare inkomstskattesänkningar och satsa på skolan, säger Reinfeldt.

Även kristdemokraterna satsar hellre på skattesänkningar, om finanserna tillåter.

- Det är viktigare att ta bort skadliga marginalskatter för människor som arbetar och har lång utbildning än att höja taken i socialförsäkringarna, säger Mats Odell, kd:s ekonomiske talesman.

På centerpartiets prioriteringslista står insatser för jobb och företag högst upp, till exempel fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter och avskaffad förmögenhetsskatt.

- Ska man göra någonting för de sjukskrivna är det kanske viktigare att satsa mer på rehabilitering än att höja taket i sjukförsäkringen, säger Roger Tiefensee, partiets ekonomiske talesman.

Att de borgerliga partierna har olika syn på vad som behöver göras och har olika prioriteringar är inget problem, anser Reinfeldt.


Jag med många anser att den borgerliga så kallade alliansen, varken vet in eller ut.

Men det uppenbara är att de vet att de ska skapa större socioekonomiska inkomstskillnader, mindre jämställdhet samt ge mer makt åt rika vita män i blankt polerade BMW:s.

No comments: