Wednesday, March 21, 2007

Ett offensivt miljötänkande från det rödgröna Vänsterpartiet.


I söndags hade vänstern i Oxelösund årsmöte. Jag har innan sagt att vi skulle byta ordförande i partiföreningen, då jag blev gruppledare för någon månad sedan. De som hade nominerats och valberedningen hade tillfrågat ville dock inte. Det är inte fullt så bra att vara gruppledare och ordförande, men jag blev omvald som ordförande. Nästa år måste det matchas fram någon ny.

Det blir annars ett tungt lass att dra samt det är ju aldrig bra att granska sig själv. Men det finns flera duktiga personer i styrelsen. Vi har ett kollektivt ansvar för Oxelövänsterns partiförening, så det blir nog inte så tungt lass ändå.

Här är dessutom ett uttalande om miljö och energi som antogs på årsmötet.

Ett offensivt miljötänkande från det rödgröna Vänsterpartiet.

Oxelösunds kommun måste ta ett större miljöansvar. Vänstern säger ja till vindkraft och nej till 3G-master på känsliga områden. I dagarna kommer ärendet upp igen, men Vänsterpartiet står fast vid kommunens tidigare beslut om att inte bygga en 3G-mast på rekreationsområdet Jogersö. På somrarna besöks området av tusentals turister och det har dessutom skrivits långa protestlistor av boende och sakägare i området.

Den senaste tiden har också larmrapporterna om klimatförändringarna hopat sig. Oxelösund har nyligen i massmedia pekats ut som en av Sörmlands största miljöbovar. För att minska miljöutrymmet är omställningen till förnyelsebar energi oerhört viktig. Klimatförändringen är en av vår tids absoluta ödesfrågor. För att motverka växthuseffekten måste vi ställa om från fossila bränslen till förnyelsebar energi.

På senaste kommunstyrelsen röstade alla partier förutom vänstern på yrkandet att vi inte ska uppföra vindkraftsparker vid havsområdet söder om Hävringe. Anledningen var visst för att bevara utsikten från slutet av motorvägen och att siktlinjen mot horisonten från naturreservatet på Femöre undantas. För de andra partierna inklusive Miljöpartiet, är tydligen Oxelösunds logotyp med det öppna havet viktigare än en god miljö och en hållbar utveckling?

Vänstern tycker till skillnad från de andra partierna, att vindkraften inte är estetiskt ful och störande för blickfånget. Vänsterpartiet anser att vi måste vara mer offensiva med vindkraftsbygget i Oxelösunds kommun. Ny miljöteknik och stimulans av "gröna jobb" är en viktig del i omställningen till en långsiktigt hållbar energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer.

Uttalande antaget på Vänsterpartiet i Oxelösunds årsmöte 18/3 – 07

2 comments:

Johans tankar... said...

Mer vindkraft åt folket!!!
Självklart så ska vi i Oxelösund föregå med gott exempel och ha vindkraft!

Vad händer om alla kommuner resonerar likadant?
"Klart vi ska vara miljömedvetna, men inte här."

Patrik Renfors said...

Ja visst ska vi ha vindkraft i Oxelösund.

Dock hördes det nästan tongångar som, jo det är väl bra - men inte på min bakgård. särskilt skumt beteende hos Miljöpartiet. Åtminstone i sådana här frågor brukar de vara konkreta. Men det är snarare frågor om blomsterängar, som återkommande har tagits upp av de gröna under föregående mandatperiod.