Tuesday, April 01, 2008

Ta inte död på bandyn!


Pressmeddelande

Döda inte bandyn!

Vänsterpartiet i Oxelösund vill utveckla kultur- och fritidssektorn i Oxelösund och inte lägga ned viktig verksamhet. Vi reserverade oss därför mot beslutet i kultur- och fritidsnämnden 31/3 om att lägga ned den konstfrusna bandyplanen på Ramdalens fritidsanläggning och enbart satsa på en hockyrink.

En nedläggning av bandyplanen innebär ovillkorligen att vi dödar bandyverksamheten som funnits i decennier och har blivit en viktig symbol för vår kommun. Bandyn är en levande sport som engagerar både vuxna, barn och ungdomar. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på ungdomssidan och engagerar både tjejer och killar i alla åldrar. Bandyn är idag ett viktigt alternativ till stillasittande verksamhet som exempelvis data- och tv-spel.

Lägger vi ned bandyverksamheten kommer inte bara ett stort antal ungdomar i Oxelösund att drabbas utan även bandyn i hela Sörmland. Bandyplanen används dessutom inte bara till bandy utan även av allmänheten och skolorna. Oxelösund har ett allt för högt ohälsotal och det är naturligtvis inte bra ur ett folkhälsoperspektiv. Vill vi förbättra folkhälsan måste vi utveckla kultur-, fritids- och idrottslivet.

När vi nu ska göra en ombyggnad och renovering av hela Ramdalsanläggningen ska vi därför inte börja med att lägga ned viktig verksamhet. Lägger vi ned bandyn kommer det inte att finnas någon organiserad vintersport överhuvudtaget för ungdomar i Oxelösund. Det tar lång tid att bygga upp en verksamhet, men det går snabbt att rasera den. Vi måste istället bygga på den verksamhet vi redan har och utveckla och förbättra den. Att investera i kultur-, fritids- och idrottsverksamhet är en investering för framtiden.

Ompröva beslutet och låt bandyn leva!

För mer information kontakta vänsterpartiets representant i

kultur- och fritidsnämnden

Lotta Johnsson Fornarve tel: 0155-286769, 073-0368033

Eller representant i kommunstyrelsen och gruppledare

Patrik Renfors tel: 0155-37919, 070-53791995 comments:

nicklas eriksson said...

Ja Patrik, jag skulle som bördig från en gammal bandybygd (grannby till Lesjöfors) bli oerhört ledsen om bandyn försvann, men det ser onekligen ut som det kommer att bli fallet. Inte ens konstfruset räcker om vi har vintrar där medeltemp ligger på fem grader, och bandyhallar är så löjligt dyra att de småkommuner där bandyn frodas knappast i spåren av Ale kommuns lilla utsvävning kommer känna sig manade att bygga. Antalet unga som blir intresserade av bandy krymper också, och man kan inte tvinga folk att spela.

Som jag ser det har bandyn två val: göra om spelet så att man spelar på hockeyrink. Det skulle också medföra hallbyggen eftersom hockeyklubbarna aldrig skulle släppa ifrån sig tiderna, men det skulle minska kostnaderna väldigt mycket i allt väsentligt, eller helt enkelt gå under i Sverige.

Johan Norén said...

All heder åt er som reserverade er!

Jag blir förbannad, ledsen och uppgiven över beslutet. Jag har inga egna barn som spelar bandy, men dom har kompisar som lever för bandyn. Vart ska dom ta vägen nu? Innebandy? Då lär det snart vara brist på hallar istället. Ja, suck... Hur man än vänder sej så har man arslet bak...

Jag hoppas och tror att det kommer att "ta hus i helvete" över det här. Barn och ungdomars idrottsutövande och föreningsliv kan inte värderas i pengar. Det är en långsiktig investering på många olika sätt.

Stå på dej patrik! Du har mitt stöd.

Johan Norén

Patrik Renfors said...

Tack för att jag har ditt stöd, jag och vänsterpartiet tycker att det här är vansinne då vi har finansiering för detta i pågående mål och budgetdiskussioner i kommunen. MEn då kovänder våra fd. alliaerde i frågan och anluter sig till borgarna och mp.

Om man kollar på Sörmlands Nyheter har det blivit en het efterdebatt på diskussionen i artikeln. Det är snart ett hundratal som har kommenterat händelsen.

Johan Norén said...

Jag tror dessutom att vi bara sett början på proteststormen... Det kokar bland folk!

Patrik Renfors said...

Vi får hoppas att det bildas en enorm opinion mot detta katastrofala beslut, Vänsterpartiet hjälper gärna till.