Tuesday, October 28, 2008

Mångmiljardsatsning med pelletsfabrik kan ge flera hundra jobb i Oxelösund


Mångmiljardetablering är på gång i Oxelösund, det ska ge 200 jobb, hamnverksamheten kan ge ytterligare hundratals arbetstillfällen och under en femårsperiod kan det ge ytterligare 250 arbeten i en utbyggnadsfas.

Det har hittills varit en hemlis i KSAU, vi har inte diskuterat det i vare sig partigrupper eller på medlemsmöten. Mycket återstår i vägande av miljöhantering, markhantering och närmiljö kontra stor jobbtillväxt. Vi har bara skrivit på ett Letter of intent som innebär en förundersökning. För Sveriges del om man räknar in de gamla gruvorna i Norrland, Grängesberg och fabriken i Oxelösund innebär detta över tusen jobb.

Dock börjar processen nu, ingen har sagt sig vara för eller mot jätteetableringen. Idag skrev vi ett brett debattinlägg i lokaltidningen SN.

Undertecknare var Benita Vikström (s), Patrik Renfors (v), Agneta Rönn (m) och Brian C Spratley, chief operating officer, Grängesberg Iron Ore PLC

På ondag har vänstern ett snabbinkallat medlemsmöte och senare på kvällen är det presskonferens med Brian Spatley på Tärnan Folkets hus.


Nu till debattartikeln.

Mångmiljardsatsning kan ge flera hundra jobb i Oxelösund

Oxelösund – den lilla staden med de stora tillgångarna. En havsnära kommun som präglas av stolthet och framtidstro. Den här beskrivningen tror vi att många Oxelösundsbor skriver under på och andra sörmlänningar också. Därför är det heller inte någon slump att det är just så vi beskriver oss på kommunens hemsida. En beskrivning som vi politiker – oavsett partifärg – delar.
Genom Rickard Lavings utställning, som man just nu kan se i Oxelösund, handlar det också – inte helt oväntat – om stålet – verket och ­staden. Om det inte hade varit för stålet så hade inte ­verket funnits och om det inte hade ­varit för verket så hade inte Oxelösund haft den fram­skjutande position som vi har i dag, med till ­exempel Sveriges största djuphamn.
Som ett resultat av de politiska beslut som togs redan på 1970-talet finns också en ­mycket ­lönsam, tung industripark som utgör Östra Sörmlands verkliga tillväxtmotor.
Världens stålproduktion ligger nu på 1,4 ­miljarder ton per år. Med bränslepriser på mycket höga nivåer men med tillfälliga prisnedgångar är det dyrt att transportera järnmalm från dagbrotten i Brasilien, ­Australien och även Kanada till ­Europa. När malmpriserna fyr­dubblats har det återigen blivit lönsamt att konkurrera med malm­import till Europa även om man får gå under jord för att hämta upp ­malmen.

Den svenska järnmalmen återfinns i första hand i Bergslagen och i Lappland. LKAB har svårt att leverera i den takt marknaden vill. Därmed finns det utrymme på marknaden för fler aktörer. Om gruvbrytningen i Bergslagen ska återupptas kan man fråga sig var malmen ska skeppas ut. Att Oxelösund, vars hamn ­ursprungligen byggdes för att skeppa ut just järnmalm, kommit på tal är egentligen ganska självklart. Här finns redan i dag möjlighet att skeppa ut sex miljoner ton malm per år, vilket motsvarar ungefär fyra malmtåg per dag.
Utöver hamnen finns också en fungerande järnvägsförbindelse med Bergslagen. Det är av ovanstående anledningar som företaget Grängesberg Iron Ore AB överväger att återuppta den gamla gruvbrytningen i järnmalmsgruvan i Grängesberg som en gång var den näst största gruvan i Sverige och undersöka förutsättningarna för en pelletsanläggning i Oxelösund.

Från kommunens sida har vi därför i dagarna skrivit ett så kallat ”Letter of intent”, en viljeyttring över att Nya Grängesberg Iron Ore PLC, som är moderbolaget, ska få göra dels en idéstudie, dels en förstudie över hur en placering av en helt ny pelletsfabrik skulle kunna se ut i Oxelösund. I det här läget är det inte klart att det blir en sådan fabrik i framtiden, men vi vill tillsammans se om det är möjligt och var den i så fall skulle kunna placeras.
Om denna etablering blir verklighet talar vi om en total investering på 10-12 miljarder kronor som kan ge 200 nya jobb inom en femårsperiod. Om man dessutom lägger till de arbetsinsatser som krävs under byggtiden så handlar det om totalt 400 arbeten. Dessutom blir det nya jobb i Oxelösunds hamn samt hos underleverantörer och handel. En ny stor etablering av det här ­slaget för även med sig efterfrågan på fler bostäder, möjlighet till ett levande centrum och mer skatteintäkter vilket bland annat leder till bättre kommunal service för alla som bor i Oxelösund.
Från kommunens sida har vi nu gett ­klartecken för fortsatta studier och diskussioner och från vår sida hoppas vi att vi har Oxelösundsbornas mandat att gå vidare i denna process.
Om vi ska möta den utvecklingsvilja för ­järnmalmsexport som finns så måste vi skydda godsstråken och de tunga ­industrierna med ­reservat. Det är vi ­politiker i ­Oxelösund beredda att göra i en första undersökningsfas.

Benita Vikström (s) kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund Agneta Rönn (m) oppositionsråd i Oxelösund Patrik Renfors (v) Brian C Spratley chief operating officer, Grängesberg Iron Ore PLC


No comments: