Wednesday, October 08, 2008

Riksdagensutredningstjänst påvisar regeringens cyniska högerpolitik för vidare klassklyftor

Från Björn Fridéns blogg -Alliansfritt Sverige

"»Fördelningspolitik. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har på vänsterpartiets uppdrag utrett de fördelningspolitiska effekterna av regeringens reformer utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) siffror. Den mest välbärgade tiondelen av befolkningen har fått stadiga tillskott medan den fattigaste decentilen knappt fått något. Rapporten finns i sin helhet att ladda ner här››

Rapporten konstaterar att den rikaste tiondelen sedan 2006 fått:
  • 5000 kronor mer i månaden
  • 42% av realinkomstökningarna
  • 28% av regeringens fördelningspolitiska reformer
  • 26% av de totala skattesänkningarna
  • 63% av den avskaffade förmögenhetsskatten
  • 17% av inkomstskattesänkningarna
Män har sedan 2006 fått:
  • 58% av de fördelningspolitiska reformerna
  • 57% av inkomstskattesänkningarna
  • 56% av den reformerade fastighetsskatten
  • 60% av den avskaffade förmögenhetsskatten
För övrigt kan noteras att 146.000 personer fler nu betecknas som fattiga än 2006, de tre fattigaste tiondelarna av befolkningen har inte ens fått en hundralapp mer i månaden, och barnfattigdomen hos ensamstående föräldrar har ökat från 15 till 27 procent."


Bloggar: Ett hjärta rött |Alliansfritt Sverige
Media: Vänsterpartiet [pdf] |

2 comments:

Björn Fridén said...

Du får hemskt gärna ta text jag skrivit, till och med inlägg i dess helhet- att budskapet når ut är det viktiga.

Allt jag i gengäld begär är att du framhåller att det är jag som skrivit det genom citationstecken eller något enkelt "såhär skriver NN".

Tack.

Patrik Renfors said...

Ok, jag ber om ursakt jag trodde den var från alliansfrittsverigebloggen. Det skulle förvisso ha varit tydligare också. Men jag fixar genast till det. Tackar för en bra skrivelse och en bra blogg.