Thursday, October 09, 2008

Vad menar Aftonbladet med det här? Finns det en ljusglimt för vänstern?


Så här står det längst ner i artikeln i Aftonbladet om socialdemokraternas. otaktiska och överilade högerbeslut."Fortsätter samtal

För att lugna besvikna medlemmar skickade Mona Sahlin och partisekreteraren Marita Ulvskog ut ett brev till medlemmarna där de försäkrar att samtalen med vänsterpartiet fortsätter.

Vänsterledaren Lars Ohly tror att socialdemokraterna gör ett strategiskt misstag när de bildar allians med miljöpartiet.

– Nu får allianspartierna chansen att spela ut rege-ringsduglighet kontra en splittrad opposition. Den chansen borde vi aldrig ha gett dem, och det misstaget är framför allt Mona Sahlins, säger han."

No comments: