Thursday, January 28, 2010

Att göra informationen tillgänglig för alla är rättvisa!

Här är en tillgänglighetsmotion som jag har skrivit till nästa Komunfullmäktige i Oxelösund. Vänsterpartiet vill införa ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen, göra det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa. Hemsidan ska enligt oss för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.2010-01-29 -Vänsterpartiets motion om informationstillgänglighet

Sex av nio kommuner i Sörmland saknar lättläst information på webben och därmed riskerar klyftan mellan de som är vana läsare och de som av olika skäl har problem med att läsa att öka. Det visar en kartläggning som genomförts av Centrum för lättläst. Oxelösund är en av de sex kommuner i Sörmland som saknar lättläst information på webben. Det är viktigt att alla ges samma förutsättningar att tillgodogöra sig viktig samhällsinformation och därför är tillgängligheten en viktig demokratifråga. Lättläst innebär i huvudsak att man anpassar språket, texten och bilden till läsaren genom att använda enkla, konkreta och vardagliga uttryck.

I länet är det bara Trosa, Strängnäs och Katrineholm som uppfyller kraven om lättläst. Tittar man på landet är det bara 53 av landets 290 kommuner som håller måttet vad gäller lättläst information på webben. Information är demokrati, makt och inflytande. Till de grupper som berörs av tillgängligheten hör gravt synskadade personer som använder hjälpmedel som talsyntes eller punktskriftsdisplay för att ta del av webbinnehåll, människor med motoriska funktionsnedsättningar som inte kan använda mus och ett vanligt tangentbord för att navigera, döva med lässvårigheter och begåvningshandikappade personer.

Men även dyslektiker, personer med svenska som andraspråk, äldre med synproblem och teknikovana personer har svårt att ta del av innehållet på hemsidor som inte är tillgänglighetsanpassade. Genom ett riksdagsbeslut från 2000 ska Sverige vara tillgängligt för alla medborgare, det innebär att det ska finnas samhällsinformation på lättläst svenska. I dag har en fjärdedel av landets vuxna befolkning lässvårigheter. Som det ser ut idag hindras alltså många medborgare från att ta del av kommunernas information, enligt Centrum för lättläst.

Vänsterpartiet tycker att det är en stor brist och vi tycker att Oxelösund måste öka takten för att göra sin information mer tillgänglig. Det är en demokratisk rättighet att få veta vad som står på kommunens hemsida, vare sig man har dyslexi, har svenska som andraspråk, är äldre med synproblem eller är teknikovan.
Vänsterpartiet yrkar att:

  • Vi inför ett avsnitt i hemsidan med lättläst information om kommunen.

  • Vi gör det möjligt att länka dit en billig men bra talsyntes liknande isi.phoneticom på varje textsektion, för att tillgängliggöra informationen även för synskadade och de med svårigheter att läsa.

  • Att hemsidan för övrigt ses över i sin helhet för att tillgodose behoven av tillgänglighet.

Patrik Renfors (V)
Lotta Johnsson Fornarve (V)
Emil Carlsson (V)
Håkan Gustafsson (V)

5 comments:

Daniel said...

Jag hejar på så klart då ReadSpeaker är vår grej. Men också för att jag tycker att tillgänglighet i allmänhet är viktigt. Till att börja med kan du helt gratis göra denna blogg talande med Webreader. Kolla in Webreader som även finns för svenska. Mvh Daniel Erkstam

Amer Al-bayya said...

Hej,för Palme ,Gaza och Palestina:-

Arabvärlden ska kräva alla ersättningar från USA, Israel, Frankrikeoch från alla som hjälper Israels brott och ockupation..varsågoda..OBS Jag måste tacka alla fria som älskar frihet och rättvisan och först Sverige med den bästa och den sista politiker OLOF PALME..Och hans vänner med Palmes politik som vill befria oss och hela världen från våld, krig, förtryck, krigsbrott och apartheid och rasism..Var är Palmes politik, Mona??

Stoppa USAs Israels krig, krigsbrott och terror.Nu är det nog och stopp.
Kriget mot Irak (Israels krig-AIPACs krig),kriget mot Libanon,kriget mot Gaza,hot mot Syrien, Hot var mot Yasser Arafat, hot mot Abbas,Israels ockupation går vidare och bosättningar är USAs orättvis politik mot hela Mellanöstern för Israel och mot Palestina..Var är FN:s 28 resolutioner mot Israel ,USA??..Vem styr USAs politik??Vem betalar USAs stöd till Israel??Vem styr USAs kongress??.Israels krigsbrott mot Gaza är största och grovste i vår historia..Var är FN???.Fick Saddam USAs stöd mot Iran ??och mot kurdarena ??Fick Al-Qaida USAs stöd mot Rysslands ockupation av Afghanistan??Vem skapade Al-Qaida??.Vet CIA något om det ??
Spelet gäller arabvärldens område, Oljan, makt och pengar..Vad är terrorism??Vem är terrorister??.Syrien vill att FN ska ta upp ämnet -terror- och förklara till alla vad man menar med terrorism..Men FN och USA vill inte diskutera det..Varför??
Stoppa USA och Israel..USA måste börja med Israels kärnvapen-200 atombomber- först och förbjudna vapen-vitt fosfor-DIME bomber,FN...
7 Frågor till politiker i västvärlden!! Många länder i Europa vill ändra lagen för att skydda Israels brott och krigsbrott.!! Detta är rasism,orättvist och olagligt.Detta är inte rättvist.
Makt är makt, Pengar är pengar, Mördare är mördare.Irak är förstört som land.kriget var på Israels order till Bush och Blair.USA krigar för Israels skull.Mot Libanon,Syriena,Gaza och Palestina.Varför besöker varje USA:s president AIPAC org.först??Vem är AIPAC??Har ISRAEL makt över USA:s politik??.Varför dör USAs soldater för Israels ockupation och alla brott..??..

Jag vill tala om USA, UK, Frankrike,EU , FN och Israel:s ockupation och brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter och internationell rätt men jag vill veta var rättvisan är och hur man kan skapa såna orättvisor mot Palestina i de demokratiska länder som försvarar människans liv och rättigheter.Arabvärlden kommer attkräva alla ersättningar för politikernas brott mot alla lagar och regler i vårt liv och vår värld.

Jag frågar alla politiker :-
1- Vem stödjer och hjälper Israels ockupation och alla brott med bosättningar över hela Palestina?
2- Vem stödjer och hjälper Israels kärnvapen -200 atom bomber-och förbjudna vapen-vit fosfor,DIME bomber-??
3- Vem ger stöd och hjälp till Israel i FN??
4- Varför försvarar USA,UK Israel orättvist??Vem betalar USA:s stöd till Israel??Vem är AIPAC??
5- Var är alla FN:s resolutioner mot Israel(28 st)??
6- Varför går Israels ockupation, brott vidare??
7- Vem kan stoppa Israel??

Politikerna i västvärlden begår brott och de är skyldiga och olagliga.
Denna politik skapar mer orättvisor,hat, rasism, brott och terror..Arabvärlden ska kräva alla ersättningar från USA och Israel med EUs politiker..Nu är det stop och det är nog..
Jag väntar på ett svar och ett stopp och ett straff mot alla som begår såna brott och ockupation.Nu är det nog och stopp..Befria Palestina nu..Det är bättre för alla,USA.Innan det blir för sent....

Amer Al-bayya said...

Hej,,Här är UKs ord till
sionisterna 1917 om Palestina..


Foreign Office,
den 2 november 1917 Käre Lord Rothschild,
Jag har det stora nöjet att, å Hans Majestäts regerings vägnar, till Er överlämna följande deklaration om sympatier för det judiska sionistiska aspirationerna, vilken har underställts och godkänts av kabinettet.
'Hans Majestäts regering ser gynnsamt på grundandet i Palestina av ett nationellt hem för det judiska folket och kommer att göra sin bästa ansträngningar för att underlätta uppnåendet av detta syfte; varvid det är klart underförstått att ingenting skall göras som kan skada de medborgerliga och religiösa rättigheterna för de icke-judiska befolkningsgrupperna i Palestina eller de rättigheter och den politiska ställning, som åtnjutes av judar i någon annat land.'
Jag skulle vara tacksam om Ni kunde göra den sionistiska federationen underkunnig om denna deklaration.
Eder Högaktningsfulle
Arthur James Balfour
stoppa AIPACs makt över USAs
politik nu.

Amer Al-bayya said...

Hej, var är FN:s resolutioner mot Israel, för Palestinas frihet:-

Israel och 28 FN:s resolutioner mot Israel:s brott och ockupation.
26 december 2009, kl 08:00 Skrivet av Amer Al-bayya Anmäl !
Varför försvarar USA Israel orättvist,FN???.Vem betalar USA:s stöd till Israel??.
Var är alla FN:s resolutioner mot Israel:s brott och ockupation,USA,EU??
Det finns 28 starka FN:s resolutioner mot Israel:s brott, krigsbrott
och ockupation..Arabvärlden tror att FN är maktlöst och EU är för
Israel:s ockupationspolitik!!
Israel har sagt NEI till alla FN:s resolutioner och Israel går vidare
med alla brott och ockupation..USA, UK, Frankrike och EU kan
protestera, bojkotta, ställa krav och press, kan straffa och kan kriga
mot araber men de säger inte ett ord mot Israel..När USA protestera
hård och med hot mot Iran då var USA så tyst mot Israels brott som
sker varje dag ,Inte en gång sa USA, UK något mot Israel!!
Här skickar jag några av FN:s resolutioner och frågor till
politikerna.Jag hatar orättvisor,rasism och hat men en del av Europas
politiker skapar allt detta med att stödjer Israel:s ockupation, brott
och Israels kärnvapen och förbjudna vapen..USA har aldrig sagt att
Israel måste lämna sin denna vapen men med Iran säger USA det varje
dag..Sån politik måste stoppas och straffas för rättvisans skull:-
Centrala FN-resolutioner
Palestinska flyktingar har rätt att återvända till sina hem i Israel.
Beslutar att de flyktingar som vill återvända till sina hem och leva i
fred med sina grannar skall tillåtas att göra det vid tidigast möjliga
tidpunkt, och att ersättning skall betalas för egendom av dem som
valde att inte återvända och för förlust av eller skada egendom, som
enligt folkrättsliga principer eller i eget kapital, kan kompenseras
av regeringar eller myndigheter.
Generalförsamlings resolution 194, 11 December 1948
Israels ockupation av Palestina är olaglig.
Europaparlamentet kräver ett tillbakadragande av israeliska styrkor
från områden som ockuperades under kriget det året och "erkännande av
suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende av alla
stater i området och deras rätt att leva i fred inom säkra och erkända
gränser fri från hot eller handlingar kraft.
Säkerhetsråds resolution 242, 22 november 1967
Israels bosättningar olagliga.
Fastställer att den politik och praxis för Israel i bosättningar i de
palestinska och andra ockuperade arabiska områden sedan 1967 har ingen
rättslig giltighet och utgör ett allvarligt hinder för att uppnå en
rättvis och varaktig fred i Mellanöstern.
Säkerhetsråds resolution 446, 22 mars, 1979
Palestina har rätt till självbestämmande.
Bekräftar "den oförytterliga rättigheter till det palestinska folket i
Palestina ... till självbestämmande utan yttre inblandning" och "till
nationellt oberoende och suveränitet."
Generalförsamlingens resolution 3236, 22 November, 1974
Bekräftelse av en palestinsk stat
Bekräftar "en vision om en region där två stater, Israel och Palestina
lever sida vid sida inom säkra och erkända gränser."
Säkerhetsrådets resolution 1397, 12 mars, 2002
Bekräftelse av rådgivande yttrande av Internationella domstolen (ICJ)
om de rättsliga konsekvenserna av byggandet av muren
Kommentarer till den Internationella domstolens rådgivande yttrande 9
juli 2004, FN: s "kräver att Israel, ockupationsmakten, uppfylla sina
rättsliga skyldigheter som nämns i den rådgivande åsikt" och "uppmanar
alla stater som är medlemmar av Förenta Nationerna att uppfylla sina
juridiska skyldigheter som nämns i den rådgivande åsikt ".
Generalförsamlings resolution ES-10/14, 2 augusti 2004
Tack..MVH.

Amer Al-bayya said...

Vi behöver hjälp...


Är det här www.mohammadcartoons.org www.mohammadcartoons.org frihet eller yttrandefrihet eller som porr ???.....stoppa det nu ..muslimer är arga ....stoppa det nu nu ,politiker..Detta skapar hat , hot, rasism, orättvisor...kan muslimer göra likadan.???.och hur ska vi leva om muslimer göra likadan.???.

Stoppa det nu innan blir det för sent...jag har talat med UD..