Wednesday, January 27, 2010

Mer i plånboken 2010 med Vänsterpartiet


Vänsterpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen. Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets förslag än med regeringens. Högre nettoinkomst med Vänsterpartiet

No comments: