Thursday, January 28, 2010

Kongressmotion om socialt ansvar vid profiterande företagsnedläggning

Det här är en återanvändning men omskrivning av en motion som jag skrev till från kongressen 2006. I dessa lågkonjunktur och finanskristider är det ännu viktigare att vi tar fram en tydlig vänsterpolitik på det här området.


Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Förra gången fick den ca: 90 röster, men det är en helt annan attsats, den här gången. Jag vill att Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i de drabbade kommunerna.

Motion: Vite och socialt ansvar i samhället vid nedläggning av vinstgivande företag.

När företagen inte självmant tar ansvar måste de tvingas att göra det. De anställdas inflytande vid nedläggningshot måste stärkas. Kraftiga sanktioner och viten måste utgå när vinstgivande före­tag läggs ner eller flyttas av profitsyfte. Lagstiftningen är starkare i flera andra länder och det finns ingen anledning att det ska vara enklare att lägga ned företag i Sverige än i exempelvis Frankrike. På företagsgolven, i fackliga tidskrifter samt i andra fackliga sammanhang diskuteras företagsnedläggningar ångestfullt och flitigt.

Vänsterpartiet måste agera som en progressiv kraft som visar löntagarna att vi bryr oss om arbete, rättvisa och demokrati. Vänsterpartiet är numera det enda partiet, som har ambitioner med löntagarfonder och arbetarens rätt att ta över pro­duktionsmedlen.

Som vänsterparti måste vi lyfta in den grundläggande frågan om att på något sätt strafflägga oseriösa vinstdrivande företag, som bara ser till profiten, lägger ner eller flyttar till låglöne­länder där de inte har fackliga krav. De ger aktieägarna vinsten och leker med mänskliga liv. Samhället ska inte misshushålla med människors resurser och kompetens.

Ganska nyligen höjde Ericsson aktieutdelningen motsvarande 500 miljoner, det var samma summa som de sparar på att lägga ned fabriken i Gävle. Tusentals människor mister sitt jobb det firar Ericsson med extra utdelningskalas. Nu flyttas jobben till Estland. Nettoomsättningen för Ericsson var 2009: 206,5 miljarder kronor och vinsten efter finansiella poster: 18,8 miljarder.

När vi i förra mandatperioden lyfte vänsterns politiska tankar och mål i arbetskampanjen ”Rätt till jobb rätt på jobbet” involverades dessa tankar lite luddigt om sanktioner vid företagsnedläggning och flytt till andra länder, men vad tycker vi? Jag väljer att inte yrka om det här i valplattformen. Vi måste veta vad vi vill först och utarbeta en långsiktig politik för problemet. Det är självklart att vi kommer få kompromissa i en rödgrön regering, men innan jämkning, måste vi själva ha en tydlig vänsterlinje. Hur ska sanktioner och viten tillämpas? Vilken lagstiftning vill vi ha? Ska lagstiftningen vara starkare i flera andra länder? Jag anser inte det. Vi måste våga vara vänster!

Jag yrkar att:

Vänsterpartiet fram till nästa kongress utarbetar en linje, strategi, och vänsterpolitik för att tvinga fram, att de profiterande företagen tar ett socialt ansvar vid nedläggning i en kommun.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet i Oxelösund

No comments: