Friday, February 05, 2010

Avskaffa karensen i sjukförsäkringen ögonblickligen!


Här är ytterligare en kongressmotion som jag har skrivit till v-kongressen i maj.

Våra tre rödgröna partier har nu enats om hur vi vill utforma sjukförsäkringen om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vi har lagt grunden och tar strid för en modern sjukförsäkring. Sedan regeringsskiftet 2006 har sjukförsäkringens förmåga att ge trygghet försämrats kraftigt. Tuffa krav på den enskilde att ta sig ur ohälsa och sjukfrånvaro för att komma tillbaka till arbete har inte balanserats med stöd och hjälp för att så kunna göra. Att stärka individens rättigheter är extremt angeläget. Det ser vi utifrån vilka oacceptabla konsekvenser dagens sjukförsäkring med strikta tidsgränser och minimal individuell hänsyn får för sjuka människor. Vi har åtskilliga gånger riktat skarp kritik mot regeringen om hur sjukförsäkringen lägger en ensidig press på den som är sjuk, utan att hänsyn tas till om de rätta förutsättningarna finns på plats för att återgång i arbete ska vara möjligt. Att den rödgröna överenskommelsen om sjukförsäkringen tar sikte på rehabiliteringssatsningar välkomnas.

Beskeden om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen, det vill säga gränsen för vilka inkomster som ersätts av försäkringen, och en ersättningsnivå på 80-procent utan nedtrappning är enligt oerhört angelägna för att värna försäkringens värde och människors tilltro till den. Enligt uppgörelsen så ska vi direkt avskaffa regeringens omänskliga stupstock i sjukförsäkringen efter 550 dagar. Vi är överens om att sjukförsäkringen på sikt ska omfatta fler än i dag och att taket höjs till tio basbelopp. De som utförsäkrats av regeringens regeländringar ska återförsäkras om de behöver det. Individuella prövningar ska göras successivt och vi vill ha avstämningspunkter med tydliggöranden om när individen har rätt att få aktiva insatser – inte tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet.

I tidningen kommunalarbetaren kan man läsa att under 2011 tänker vi tre partier också avskaffa prövningen mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, även om arbetsförmågan fortfarande ska prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren. Möjligheten att neka människor sjukpenning kommer att finnas kvar med en rödgrön regering. 80 procent i ersättning och höjt tak i sjukförsäkringen kan dock få vänta på att genomföras och karensdagen kommer att finnas kvar.

Mycket är bra i överenskommelsen, men så kan vi inte ha det med karensdagen som de borgerliga införde under bildtregeringen 1991-1994. Är vi nu nöjda men den tillbakagången, bara för att de införde karensen så behöver den inte vara en norm? Vi ska inte bara göra återställare från nuvarande regering, vi måste gå djupare än så.

Vad tycker Vänsterpartiet i den här frågan? Jag som aktiv Vänsterpartist vet jag att vi vill avskaffa karensdagen på nationell nivå, men vet väljare det? När uttryckte vi den viljan senast? Partiet menar att vi ska ta bort karensdagen för att den gör att sjuknärvaron ökar och risken att fler blir smittade är överhängande, men borde vi inte ha drivit frågan hårdare. Har vi ens drivit den?

Det borde inte vara svårt att ”köra över Miljöpartiet” då även socialdemokraterna har kongressbeslut på att ta bort karensdagen. Vi borde driva på om att ta bort karensdagen i den breda parlamentariska utredningen som har föreslagits. Det kan finnas flera anledningar att gå till arbetet när man är sjuk. Det kan handla om arbetsmoral, men också ekonomiska överväganden. För nattarbetande personal kan sjukfrånvaro en natt innebära ett ganska stort avbräck på lönen. Alla är nog överens om att vi måste vidta alla tänkbara åtgärder för att hejda och stoppa de smittsamma virus och sjukdomar som nu förekommer året om. Vi har till exempel vinterkräksjuka, vi har nyligen haft problem med svininfluensan och andra smittsamma sjukdomar. Vad kostar inte det för samhället då arbetare biter ihop, går till jobbet trots sjukdom helt febriga och smittsamma? Att gå till jobbet sjuk kan innebära att vi får mer långsjukfrånvaro på halsen.

Jag yrkar att

Vänsterpartiet ska arbeta hårt för att lyfta bort karensdagen vid sjukdom, det är ett måste för att komma ifrån sjuknärvaron.

Patrik Renfors

Vänsterpartiet i Oxelösund

1 comment:

joakimhorsing said...

hm, undra om överkörning är en sådan god taktik...

Det finns helt klart fördelar med att ta bort karensdagen, men allt har naturligtvis ett pris, så även denna reform.

Om man bara jämför fördelar med nackdelar för just karensdagen råder det nog inget tvivel om att karensdagen ska bort.

I beäkningen måste man ta det som prioriteras bort på grund av reformens kostnad.

Detta är det givetvis svårare att ha en god uppfattning om.

Vänligen,
joakim