Friday, February 05, 2010

Ta genast bort regeringens ”förenklingar” i studieledighetslagen, de drabbar facken.Här är en motion som jag skrev till partikongressen i maj, jag får hoppas på bifall. Nu till motionen i fråga.

Ta genast bort regeringens ”förenklingar” i studieledighetslagen, de drabbar facken!

I gällande lagstiftning finns det inget krav på anställningstid för fackliga studier. Med det förslag regeringen har lagt fram så införs en kvalifikationstid som innebär att medlemmen ska ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren för att ha rätt till studieledighet. Regeringen vill även införa att arbetstagaren ska anmäla studieledighet till arbetsgivaren minst två månader innan ledighetens början.
Om det vill sig riktigt illa kan det dröja så länge som 14 månader för en nyanställd att få gå en facklig utbildning som är längre än en vecka. Först är det sex månaders kvalifikationstid, därefter ska anmälan för studieledigheten vara inlämnad till arbetsgivaren minst två månader innan kursstart och sedan kan arbetsgivaren skjuta på ledigheten i ytterligare sex månader.

Regeringen har lagt förslag om förändringar i studieledighetslagen som de menar ska minska företagens administrationskostnader. Men för fackens medlemmar kommer det bli allt svårare att få ledigt för fackliga studier. Nu gäller det att vi agerar så att förändringarna rivs upp. Den fackföreningsfientliga regeringen har planerat att den nya lagen ska börja gälla från och med den 1 augusti i år. Fredrik Reinfeldt säger att de inte ska försämra i arbetsrätten, men här ser vi ett tydligt exempel på stora försämringar för fackföreningarna om lagen träder i kraft, det tar bort vår möjlighet till snabba utbildnings insatser för medlemmarna.

Vidare föreslås att arbetsgivarens informationsskyldighet som finns nu gentemot den fackliga organisationen begränsas när det gäller information om beslut som går medlemmen emot.
Om MBL och informationsskyldigheten och till den fackliga organisationen begränsas, kommer det att kraftigt försämra möjligheten för de förtroendevalda att hjälpa medlemmar som får problem vid ledighet för studier.

Jag yrkar att:


Vänsterpartiet vid valvinst ska jobba för att vi ögonblickligen återställer regeringens nya utbildnings- samt fackföreningsfientliga lagstiftning, som förorsakar att det införs en kvalifikationstid, som innebär att medlemmen ska ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren för att ha rätt till studieledighet.

Patrik Renfors
Vänsterpartiet i Oxelösund

No comments: